Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze maatregelen worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u onze producten met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig om onze dekking uit te breiden.

POPI ACT in Zuid-Afrika

Bescherming van persoonlijke gegevens in Zuid-Afrika

Google biedt productfunctionaliteit en contractuele toezeggingen om klanten te helpen de Zuid-Afrikaanse Protection of Personal Information Act (POPI Act) na te leven. Klanten die onder de POPI Act vallen, kunnen bepalen hoe hun gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beschermd door een Amendement gegevensverwerking voor G Suite en/of Google Cloud Platform te ondertekenen.