Standartlar, Düzenlemeler ve Sertifikalar

Uygunluk ve raporlama konusunda size yardımcı olmak adına bilgiler, en iyi uygulamalar ve kolayca erişilebilen belgeler paylaşırız. Güveninize layık olmak için ürünlerimizin güvenlik, gizlilik ve uygunluk kontrolleri düzenli olarak bağımsız kurumlarca doğrulanıp onaylanır ve ürünlerimiz global standartlar çerçevesinde sertifikalandırılır. Kapsamımızı genişletmek için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz.

FISC (Japonya)

Japonya'daki finansal kurumlar için geçerli olan güvenlik kuralları.

Finans Sektörü Bilişim Sistemleri Merkezi (FISC), Japonya'daki finansal bilişim sistemleriyle ilişkili teknoloji, kullanım, kontrol ve tehdit/korunma konularında araştırmalar yürütmekle görevli, kamu yararına çalışan anonim bir vakıftır.

Kuruluş tarafından oluşturulan önemli belgelerden biri de tesisler, operasyonlar ve teknik altyapılarla ilişkili kontrolleri açıklayan Bankacılık ve İlgili Finansal Kurumlarının Bilgisayar Sistemleri için FISC Güvenlik Kuralları belgesidir.

Google, müşterilerinin Google'ın kontrol ortamının FISC kurallarıyla uyumunu anlamasına yardımcı olmak için bir kılavuz hazırlamıştır (Japonca olarak da sunulmaktadır). Kılavuzumuzda açıklanan kontrollerin çoğu, ISO 27001, ISO 27017 ve ISO 27018 sertifikaları dahil üçüncü taraflarca denetlenen uygunluk programlarımızın parçasıdır.