Prijzen en quota

Firestore in de Datastore-modus biedt een gratis quotum waarmee u kosteloos aan de slag kunt. De resources en gratis quota worden hieronder weergegeven. Als u een hoger quotum nodig heeft, moet u voor uw project facturering inschakelen en een bestedingslimiet instellen.

Quota worden dagelijks toegepast en gereset rond middernacht Pacific Time.

Kleine bewerkingen omvatten:

  • Aanroepen om ID's toe te wijzen.
  • Query's met alleen sleutels. Een query met alleen sleutels wordt geteld als een leesbewerking van een enkele entiteit voor de query zelf. De afzonderlijke resultaten worden geteld als kleine bewerkingen.
  • Projectie-query's die de distinct on-clausule niet gebruiken. Dit type query wordt geteld als een enkele leesbewerking van de entiteit voor de query zelf. De afzonderlijke resultaten worden geteld als kleine bewerkingen.

Kleine bewerkingen zijn gratis, maar u moet facturering inschakelen om het gratis quotum per dag te overschrijden.

Kosten voor lees- en schrijfbewerkingen van een entiteit worden in rekening gebracht voor back-up- en herstelbewerkingen tegen de tarieven die worden weergegeven in de bovenstaande tabel. Deze bewerkingen worden binnen uw app uitgevoerd en tellen dus mee voor uw quotum. Het back-up- en herstelproces genereert ook Compute Engine-instanties. Kosten voor de instantie-uren die tijdens de back-up of het herstel zijn gebruikt, worden in rekening gebracht.

Kosten voor lees- en schrijfbewerkingen van entiteiten voor export- en importbewerkingen worden in rekening gebracht volgens de tarieven die worden weergegeven in de bovenstaande tabel. Als u een export of import annuleert, worden er kosten in rekening gebracht voor bewerkingen die zijn uitgevoerd tot het moment dat het annuleringsverzoek is doorgevoerd in Firestore in de Datastore-modus.

Informatie over quotumgebruik voor uw app vinden

Ga naar de pagina met gegevens over het App Engine-quotum om het gebruik van de Datastore-modus door uw app, inclusief het quotumgebruik, te bekijken. Dit moet u ook doen als uw app niet wordt uitgevoerd in App Engine.

De resources voor de Datastore-modus die door uw app worden gebruikt, worden vermeld op de pagina Opslag die wordt weergegeven. U kunt desgewenst klikken op Ongebruikte resources weergeven voor een volledige lijst met beschikbare quotumgegevens.

Overweging bij opslaggrootte

Het is belangrijk te weten dat gegevens die zijn opgeslagen in de Datastore-modus aanzienlijke opslagoverhead met zich mee kunnen brengen. Deze overhead is afhankelijk van het aantal en de typen bijbehorende property's, waaronder de ruimte die wordt gebruikt door ingebouwde indexen en samengestelde indexen. Elke entiteit die is opgeslagen in uw database vereist de volgende metadata:

  • De entiteitssleutel, inclusief het type, de ID of sleutelnaam, en de sleutels van de bovenliggende entiteiten.
  • De naam en waarde van elke property. Aangezien Firestore in de Datastore-modus schemaloos is, moet de naam van elke property worden opgeslagen met de propertywaarde voor elke gegeven entiteit.
  • Eventuele ingebouwde en samengestelde indexrijen die naar deze entiteit verwijzen. Elke rij bevat het type entiteit, een aantal propertywaarden dat afhankelijk is van de indexdefinitie, plus de entiteitssleutel.

Berekeningen van opslaggrootte geeft meer informatie over hoe de opslag in de Datastore-modus wordt berekend.