Cennik Dataproc Metastore

W tym dokumencie objaśniono szczegóły cennika Dataproc Metastore. Możesz też użyć kalkulatora cen Google Cloud, aby oszacować koszt użycia Dataproc Metastore.

Jeśli płacisz w walucie innej niż USD, obowiązują ceny podane w Twojej walucie na stronie kodów SKU dla usługi Cloud Platform.

Opis

Jeśli korzystasz z Dataproc Metastore, opłaty są naliczane na podstawie typu poziomu używanego dla Twoich usług.

Typy usług

Opłaty są naliczane co godzinę za każdą usługę Dataproc Metastore. Stawka dla każdej usługi zależy od typu warstwy usługi używanej w usłudze.

  • Developer to poziom domyślny. Jest to dobry wybór w przypadku niedrogich rozwiązań koncepcyjnych, ponieważ oferuje ograniczoną skalowalność i tolerancję błędów.

  • Typ Enterprise zapewnia elastyczną skalowalność, odporność na awarie i wielostrefową wysoką dostępność. Może obsłużyć ciężkie zadania Dataproc Metastore.

Opłaty są naliczane nawet wtedy, gdy usługa jest nieaktywna.

Typ usług Cena
Deweloper 0,34 USD/godz.
Enterprise 3,42 USD/godz.

Jeśli płacisz w walucie innej niż USD, obowiązują ceny podane w Twojej walucie na stronie kodów SKU dla usługi Cloud Platform.

Co dalej?