Fiyatlandırma

Bu belgede Cloud Composer fiyatlandırma ayrıntıları açıklanmaktadır. Diğer ürünlerin fiyatlandırmasını görmek için Fiyatlandırma belgelerini inceleyin. Disk boyutu, makine türü, bellek ve ağ kullanımı, gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 230 bayt olarak kabul edilir. Bu ölçüm birimi, gibibayt (GiB) olarak da bilinir.

Cloud Composer kullanım maliyetini öğrenmek için Google Cloud Fiyat Hesaplayıcı'yı da kullanabilirsiniz.

Fiyatlandırmaya genel bakış

Fiyatlandırma, bir Cloud Composer ortamının boyutuna ve çalıştırıldığı süreye göre belirlenir. Cloud Composer ortamları; web sunucusu düğümlerinin sayısına ve boyutuna, veritabanı depolama alanına ve ağ iletişimi çıkış miktarına göre dakika başına fiyatlandırılır.

Cloud Composer ücretleri, ortamların çalıştırılması ile izlenmesi ve verilerin tutulması için kullanılan aşağıdaki hizmetlerin faturalandırılmasına ek olarak faturalandırılır.

  1. Bir ortamdaki çalışanlar ve planlayıcılar için kullanılan Google Kubernetes Engine düğümleri. Bu düğümler, kullanılan örneklerin sayısına ve türüne göre ayrı Compute Engine fiyatlandırmasına tabi olur.
  2. Bir ortam tarafından DAG'leri yönetmek ve görev günlüklerini tutmak için oluşturulan Cloud Storage paketi. Bu paket manuel olarak silininceye kadar varlığını sürdürür.
  3. Ortamınızın performans ve durumunu anlamanıza yardımcı olmak için Cloud Monitoring'in topladığı veriler. Varsayılan olarak Monitoring etkindir ve veriler ayrı Monitoring fiyatlandırmasına tabidir.
ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Fiyatlandırma tablosu

Fiyatlandırmaların bazıları saatlik veya aylık olsa da Cloud Composer dakika başına faturalandırılır.

Desteklenen makine türleri

Cloud Composer ortamlarında aşağıdaki Compute Engine örnek türleri desteklenir:

  • Standart makine türleri (n1-standard)
  • Yüksek bellekli makine türleri (n1-highmem)
  • Yüksek CPU'lu makine türleri (n1-highcpu)
  • Optimize edilmiş bellekli makine türleri (n1-ultramem)

Paylaşılan çekirdekli makine türleri desteklenmez.

Ortam boyutları

Bir Cloud Composer ortamının boyutu, ortam fiyatlandırmasını etkiler. Cloud Composer ortamlarının boyutunu değiştirmek için bazı ayarlar yapılabilir. Diğer ayarlar önceden yapılmıştır ve değiştirilemez.

AyarVarsayılanAyarlanabilirlik
Depolama alanı (GB)30Hayır
Veritabanı vCPU'su sayısı2Hayır
Web sunucusu vCPU'su sayısı2Hayır
Çalışan makine türün1-standard-1Var
Çalışma düğümü sayısı3Var
Çalışan depolama alanı (çalışan başına GB)100Var

Fiyatlandırma örneği

us-central1 (Iowa) bölgesinde bir Cloud Composer ortamı oluşturduğunuzu ve oluşturma sırasında ayar yapmadığınızı varsayalım. Ortamınız aşağıdaki kaynakları kullanır.

KaynakToplam
Depolama alanı (GB)30
Veritabanı vCPU'su sayısı2
Web sunucusu vCPU'su sayısı2
Çalışan vCPU'su sayısı3

Bu örnekte, ortamınızda 3 çalışan vCPU'su vardır: Varsayılan makine türü 1 vCPU ile n1-standard-1, varsayılan çalışan sayısı ise 3'tür (3 workers * 1 vCPU = 3 vCPUs).

Bu, 6,5 GB çıkış trafiğiyle bir ayın %25'inde (ayda 182 saat) çalıştırdığınız bir geliştirme ortamıysa bu ortam için aylık toplam Cloud Composer maliyetleri aşağıdaki gibidir:

KaynakToplam maliyet
Veritabanı temel saatleri45,66 ABD doları
Web temel saatleri26,91 ABD doları
Web ve veritabanı depolama alanı2,05 ABD doları
Ağ çıkışı1,44 ABD doları
Toplam Cloud Composer maliyeti76,06 ABD doları

Bu ücretler; DAG depolama, çalışanlar ve planlayıcı için kullanılan GKE düğümlerinin Cloud Storage ve Compute Engine maliyetlerine ek olarak uygulanır.

Bu çalışanların maliyetini tahmin etmek için Google Cloud Fiyat Hesaplayıcı'yı kullanabilirsiniz.