Anthos Service Mesh

De volledig beheerde servicemesh voor uw complexe microservicearchitecturen.

Bekijk de documentatie voor dit product.

Services centraal stellen

Anthos Service Mesh is een belangrijk onderdeel van Anthos. Microservicearchitecturen bieden veel voordelen, maar ze brengen ook veel uitdagingen met zich mee. Met Anthos Service Mesh, de volledig beheerde servicemesh van Google, kunt u deze complexe microservicesarchitecturen beheren en alle bijbehorende voordelen benutten. Anthos Service Mesh biedt een volledig beheerd platform waarmee alle serviceprocessen eenvoudiger worden: van verkeersbeheer en meshtelemetrie tot de beveiliging van communicatie tussen services. Dat neemt uw operationele teams en ontwikkelaars veel werk uit handen.

Volledig beheerd

Anthos Service Mesh is een volledig beheerd product en bespaart u dus giswerk en moeite bij de aanschaf en het beheer van uw servicemesh-oplossing. U ontwikkelt geweldige apps, wij ontfermen ons over de mesh.

Beveiliging zonder complexiteit

De beveiliging van uw servicemesh kan een enorme uitdaging lijken. Anthos Service Mesh geeft u daarom de beschikking over een 'zero-trust'-beveiligingsmodel: het biedt tools om uw services en de bijbehorende communicatie automatisch te beveiligen, evenals functies om de verificatie, autorisatie en versleuteling tussen services te beheren. Hierbij hoeft u (vrijwel) geen wijzigingen aan te brengen in uw apps. Zo wordt uw mesh veiliger en hebben ontwikkelaars meer tijd om zich te richten op beveiliging op app-niveau.

Diepe inzichten in uw mesh

Uw mesh kan nooit volledig efficiënt zijn als u niet kunt zien hoe deze presteert. De robuuste Anthos Service Mesh-functies voor tracering, controle en logboekregistratie bieden een diep inzicht in de prestaties en status van uw mesh. Kijk hoe uw services presteren en hoe deze prestaties andere processen beïnvloeden, en detecteer problemen snel.

Verkeersbeheer wordt eenvoudiger

Met Anthos Service Mesh kunt u verkeersstromen en API-aanroepen tussen services beheren en tegelijkertijd meer inzicht in uw verkeer krijgen. Hierdoor worden aanroepen betrouwbaarder en wordt uw netwerk robuuster, zelfs in lastige omstandigheden. Ook kunt u problemen proactief oplossen.

Functies

Stackdriver moeiteloos gebruiken

Met de integratie tussen Anthos Service Mesh en Stackdriver krijgt u toegang tot een groot aantal functies voor controle, logboekregistratie en tracering. Anthos Service Mesh biedt u ook de mogelijkheid om servicedoelstellingen op serviceniveau te controleren. U stelt servicedoelstellingen in voor wachttijd en beschikbaarheid, en Stackdriver genereert automatisch diagrammen, traceert uw naleving in de loop van de tijd en laat u weten of u binnen uw maximale uitvaltijd blijft.

Naadloos verifiëren en versleutelen

Transportverificatie via mTLS was nog nooit zo eenvoudig. Beveilig uw communicatie tussen services onderling en tussen eindgebruikers en services met mTLS via installatie in één klik of via stapsgewijze implementatie.

Flexibele autorisatie

Bepaal wie toegang heeft tot welke services in uw mesh met gebruiksvriendelijke toegangscontrole op basis van rollen (role-based access control, RBAC). U geeft rechten op en wijst toegang toe op elk gewenst niveau, van naamruimte tot gebruiker.

Gedetailleerd verkeersbeheer

Anthos Service Mesh koppelt verkeersstromen los van de schaling van infrastructuur en geeft u zo toegang tot een groot aantal functies voor verkeersbeheer, inclusief dynamische routing van verzoeken voor A/B-tests, canary-implementaties en geleidelijke uitrol. Dit alles doet u buiten uw app-code om.

Kant-en-klaar foutherstel

Anthos Service Mesh biedt standaard een aantal essentiële functies voor foutherstel. Deze functies kunnen dynamisch tijdens runtime worden geconfigureerd, inclusief time-outs, zekeringautomaten, actieve statuschecks en begrensde nieuwe pogingen.

Eenvoudig te configureren foutinjectie

Zelfs met robuuste functies voor foutherstel is het belangrijk om de veerkracht van uw mesh te testen. Foutinjectie biedt hierbij uitkomst. Configureer eenvoudig vertragings- en annuleringsfouten die worden ingevoerd in verzoeken die aan bepaalde voorwaarden voldoen, en beperk het percentage verzoeken dat aan fouten moet worden onderworpen.

Load balancing

Kies tussen 'round robin' (elke upstreamhost met een goede status wordt beurtelings in een vaste volgorde geselecteerd), willekeurig (de willekeurige load balancer selecteert een willekeurige host met een goede status) en load balancing op basis van gewogen minste verzoeken.

Beveiligingsinzichten

Verkeersversleuteling, controle en gedetailleerd toegangsbeleid beperken dreigingen van binnen en van buiten, of het nu gaat om uw gegevens, eindpunten, communicatie of platform.

Hulpbronnen

De volgende stap

Ontvang een tegoed van $ 300 om kennis te maken met Google Cloud en ermee te leren ontwerpen (maximaal twaalf maanden geldig).

Contact met sales
Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan?
Samenwerken met een betrouwbare partner