Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Anthos Service Mesh

De volledig beheerde servicemesh voor uw complexe microservicearchitecturen.

Bekijk de documentatie voor dit product.

Services centraal stellen

Microservicearchitecturen bieden veel voordelen, maar kennen ook uitdagingen: ze zijn gecompliceerder en gefragmenteerder voor verschillende productietaken. Het Anthos-platform neemt uw operationele teams en ontwikkelaars veel werk uit handen door het leveren van services over de hele linie te vereenvoudigen, van verkeersbeheer en meshtelemetrie tot de beveiliging van communicatie tussen services. Met Anthos Service Mesh, de volledig beheerde servicemesh van Google, beheert u deze complexe omgevingen eenvoudig en maakt u gebruik van alle bijbehorende voordelen.

Volledig beheerd

Anthos Service Mesh is een volledig beheerd product en bespaart u dus giswerk en moeite bij de aanschaf en het beheer van uw servicemesh-oplossing. U ontwikkelt geweldige apps, wij ontfermen ons over de mesh.

Inzicht in uw apps

Uw mesh kan nooit volledig efficiënt zijn als u niet kunt zien hoe deze presteert. De robuuste Anthos Service Mesh-functies voor tracering, controle en logboekregistratie bieden een uitgebreid inzicht in de prestaties van uw services, de wijze waarop deze prestaties van invloed zijn op andere processen en eventuele problemen die zich kunnen voordoen.

Vereenvoudigde beveiliging

De beveiliging van uw servicemesh kan een enorme uitdaging lijken. Anthos Service Mesh biedt u de mogelijkheid om een 'zero-trust'-beveiligingsmodel toe te passen: het biedt tools om uw services en de bijbehorende communicatie automatisch en declaratief te beveiligen. U kunt de verificatie, autorisatie en versleuteling tussen services beheren met diverse functies. Hierbij hoeft u weinig tot geen wijzigingen aan te brengen in uw apps.

Eenvoudig verkeersbeheer

Met Anthos Service Mesh kunt u verkeersstromen en API-aanroepen tussen services beheren en tegelijkertijd een beter inzicht in het verkeer krijgen. Hierdoor worden aanroepen betrouwbaarder en wordt uw netwerk robuuster, zelfs in lastige omstandigheden. Bovendien biedt het u de mogelijkheid om problemen proactief op te lossen.

Functies

Ingebouwde functionaliteit voor uitgebreid inzicht [bèta]

Met de integratie tussen Anthos Service Mesh en Cloud Logging, Cloud Monitoring en Cloud Trace krijgt u toegang tot een groot aantal functies, waaronder de mogelijkheid om servicedoelstellingen op serviceniveau te controleren en doelen voor wachttijden en beschikbaarheid in te stellen. Anthos Service Mesh genereert ook automatisch diagrammen en houdt de naleving in de loop van de tijd bij om u te laten zien of u binnen uw maximale uitvaltijd blijft.

Eenvoudige verificatie en versleuteling

Transportverificatie via mTLS (mutual Transport Layer Security) was nog nooit zo eenvoudig. Beveilig uw communicatie tussen services onderling en tussen eindgebruikers en services met een installatie van mTLS in één klik of via een stapsgewijze implementatie.

Flexibele autorisatie

Bepaal wie toegang heeft tot welke services in uw mesh met gebruiksvriendelijk toegangsbeheer op basis van rollen (role-based access control, RBAC). U geeft de rechten op en verleent vervolgens toegang op elk gewenst niveau, van naamruimte tot gebruiker.

Gedetailleerde verkeersbeheeropties

Anthos Service Mesh koppelt verkeersstromen los van de schaling van de infrastructuur en geeft u zo toegang tot een groot aantal functies voor verkeersbeheer, zoals dynamische routing van verzoeken voor A/B-tests, canary-implementaties en geleidelijke uitrol. Dit alles gaat buiten uw app-code om.

Kant-en-klaar foutherstel

Anthos Service Mesh biedt standaard een aantal essentiële functies voor foutherstel. Deze functies kunnen dynamisch worden geconfigureerd tijdens runtime en omvatten time-outs, onderbrekingsfuncties, actieve statuschecks en begrensde nieuwe pogingen.

Foutinjectietools

Zelfs met robuuste functies voor foutherstel is het belangrijk om de veerkracht van uw mesh te testen. Foutinjectie biedt hierbij uitkomst. U kunt eenvoudig vertragings- en annuleringsfouten configureren die worden ingevoegd in verzoeken die aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt zelfs het percentage verzoeken beperken waarvoor fouten moeten optreden.

Load balancing

Kies tussen 'round robin' (elke upstreamhost met een goede status wordt op volgorde geselecteerd), willekeurig (de load balancer selecteert een willekeurige host met een goede status) en load balancing op basis van gewogen minste verzoeken.

Hulpbronnen

De volgende stap

Ga aan de slag in Google Cloud met $ 300 aan gratis tegoed en meer dan 20 Always Free-producten.

Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan?
Samenwerken met een betrouwbare partner