Depolama Aktarım Hizmeti fiyatlandırması

Bu sayfada Depolama Aktarım Hizmeti ve Şirket içi ortam için aktarım fiyatlandırması açıklanmaktadır.

Depolama Aktarım Hizmeti fiyatlandırma bilgileri

Depolama Aktarım Hizmetini kullanmanın ek maliyeti yoktur. Ancak, Depolama Aktarım Hizmeti kullanılırken normal Cloud Storage fiyatlandırması ve harici sağlayıcı ücretleri geçerli olur. Örneğin:

  • Harici bir kaynaktan Cloud Storage'a veri aktardığınızda, kaynak sağlayıcının fiyatlandırma politikasına bağlı olarak çıkış ve işlem ücretleri uygulanabilir. Örneğin, Amazon Simple Storage Service'ten (Amazon S3) Cloud Storage'a veri taşındığında, Amazon S3 dışında gerçekleşen istekler ve veri aktarımları için Amazon S3 Fiyatlandırması sayfasında yer alan fiyatlar geçerli olur.

  • Bir Cloud Storage paketinden, farklı bir konumdaki başka bir Cloud Storage paketine veri aktarıyorsanız aktarım ücretleri ödersiniz. Daha fazla bilgi için Ağ Fiyatlandırması sayfasını inceleyin.

  • Herhangi bir kaynaktan bir Cloud Storage paketine veri aktardığınızda, pakete eklenen her nesne için PUT işlem ücreti ödersiniz. Daha fazla bilgi için İşlem Fiyatlandırması sayfasını inceleyin.

  • Nearline Storage veya Coldline Storage verilerini bir Cloud Storage paketinden diğerine aktardığınızda, veri alma ücretleri ve geçerli olduğu durumlarda erken silme ücretleri ödersiniz. Daha fazla bilgi için Nearline Storage ve Coldline Storage fiyatlandırması sayfasını inceleyin.

  • Storage Transfer Service'i kullandığınızda, hem Cloud Storage'da hem harici depolama alanı sağlayıcılarında gerçekleşen nesne yönetimleri için işlem ücretleri uygulanır. Örneğin, harici bir sağlayıcıdan Cloud Storage'a aktarım işleminde hem kaynak hem hedef paketlerin içeriklerinin listelenmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için Cloud Storage İşlem Fiyatlandırması sayfasını veya kaynak sağlayıcının ilgili fiyatlandırma sayfasını inceleyin.

Şirket içi ortam için aktarım fiyatlandırma bilgileri

Aşağıdaki tabloda Şirket içi ortam için aktarım ile aktarılan veriler için faturalandırılabilir ücretler özetlenmektedir:

Hizmet Maliyet
Şirket içi ortam için aktarım Hedefe ulaşan GB başına 0,04 ABD doları

Şirket içi ortam için aktarımda yalnızca hedefe ulaşan baytlar için ücret alınır. Şirket içi ortam için aktarım, başarısız olan bir nesne aktarımını yeniden denerse başarısız olan istekte taşınan ilk baytlar için ücret alınmaz. Benzer şekilde, kademeli bir aktarım başlatırsanız dosyayı yeniden aktarmamamız nedeniyle bir önceki aktarıma kıyasla değişmemiş olan dosyalar için ücret alınmaz.

Aktarım harici ücretler

Şirket içi ortam için aktarım, veri aktarımı yaparken Google Cloud kaynaklarını kullanır. Bu kaynakların kullanılması Cloud Storage ve Pub/Sub için sizin adınıza faturalandırılabilir işlemler oluşturur.

Aşağıdaki tabloda bir aktarım işlemi sırasında gerçekleşen faturalandırılabilir işlemler özetlenmektedir.

İşlem türü İşlemin nasıl oluşturulduğu
Cloud Storage A Sınıfı İşlemleri Dizin başına 1, dosya başına 1 ve 128 MB'tan büyük olan her dosya için ek 128 MB başına 1. Bunlar hedef Cloud Storage paketiniz için Cloud Storage projesine faturalandırılır.
Cloud Storage B Sınıfı işlemleri 1.000 dosya başına 1. Bunlar hedef Cloud Storage paketiniz için Cloud Storage projesine faturalandırılır.
Pub/Sub Sonuçların dosya veya dizin başına 1 KiB olduğunu varsayıyoruz fakat pratikte ödeyeceğiniz ücretin daha düşük olması için Pub/Sub istekleri gruplandırılır. Bunlar bir aktarım işi gönderdiğiniz projeye faturalandırılır.

Şirketinizde yapılan bir değişiklik nedeniyle yükleme işleminin ortasında yeniden başlatılan dosyalar için ekstra Şirket içi ortam için aktarım ücreti ödemeniz gerekmez. Değişiklik yapılan dosyalar Cloud Storage'da ek dosya olarak işlem görebileceğinden bu dosyalardan ekstra Cloud Storage ücreti alınabilir. Ancak bu senaryonun, maliyeti anlamlı bir şekilde etkilemeyecek kadar nadir gerçekleşmesini bekliyoruz.

Google Cloud kaynağı fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi için şuraya bakın:

Şirket içi ortam için aktarım fiyatlandırma örnekleri

Aşağıdaki örnekler Ekim 2019 itibarıyla geçerli olan Cloud Storage ve Pub/Sub fiyatlarını yansıtmaktadır:

1. Örnek

10.000 dizindeki 1 milyon 1 MB'lık dosyayı (toplam 1 TB) bölgesel bir Cloud Storage paketine aktaran bir iş için yaklaşık maliyet şöyle olur:

İşlem türü İşlem sayısı Maliyet
A sınıfı işlemler 1.010.000 5,05 ABD doları
B sınıfı işlemler 1.000 0,004 ABD doları
Pub/Sub istekleri (~4 GB) 4.040.000 0,001 ABD doları
Veri aktarımı 1.024 GB 40,96 ABD doları
Toplam maliyet ~ 46,00 ABD doları

2. Örnek

1.000.000 dizindeki 1 milyar 1 MB'lık dosyayı (toplam 1 PB) bölgesel bir Cloud Storage paketine aktaran bir iş için yaklaşık maliyet şöyle olur:

İşlem türü İşlem sayısı Maliyet
A sınıfı işlemler 1.010.000.000 5.005 ABD doları
B sınıfı işlemler 1.000.000 4 ABD doları
Pub/Sub istekleri (~4 TB) 4.040.000.000 229 ABD doları
Veri aktarımı 1.048.576 GB 41.943,04 ABD doları
Toplam maliyet ~ 47.271 ABD doları
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Storage Transfer Service Documentation