Depolama Aktarım Hizmeti fiyatlandırması

Bu sayfada Depolama Aktarım Hizmeti ve Şirket içi ortam için aktarım fiyatlandırması açıklanmaktadır.

Depolama Aktarım Hizmeti fiyatlandırma bilgileri

Cloud Storage'da depolanan veriler için Cloud Storage fiyatlandırmasında belgelendiği üzere ücretlendirilirsiniz.

Depolama Aktarım Hizmeti kullanımınız sırasında harici bulut sağlayıcılarının maliyetleri geçerli olabilir.

Yaygın ücretlendirmeler

Kaynaktan bağımsız şekilde, Depolama Aktarım Hizmeti kullanımınız sırasında aşağıdaki ücretler alınabilir:

  • Bir Cloud Storage paketinden bir diğerine Nearline Storage, Coldline Storage veya Archive Storage verileri aktarırken, geçerli olması durumunda veri alma ve erken silme ücretleri alınır. Daha fazla bilgi için Veri alma ve erken silme fiyatlandırması bölümüne göz atın.

  • Aktarım işlemi, hem kaynak hem de hedef paketlerin içeriklerinin listelenmesini gerektirebilir. Depolama Aktarım Hizmeti bir listeleme işlemi gerçekleştirdiğinde hem Cloud Storage hem de kaynak bulut sağlayıcısı tarafından ücretlendirilirsiniz. Daha fazla bilgi için Cloud Storage İşlemleri fiyatlandırmasına ve kaynak bulut sağlayıcısının ilgili fiyatlandırma sayfasına göz atın.

Harici bir sağlayıcıdan veri aktarmak için Depolama Aktarım Hizmetini kullandığınızda ücret alınır. Cloud Storage paketlerinin içindeki aktarımlarda bu ücretler için promosyon fiyatları uygulanır. Şu anda Cloud Storage kaynağında alma ve erken silme işlemleri için kullanım ücreti alınmamaktadır. Bu promosyon fiyatı değiştirilebilir.

Harici sağlayıcılardan Cloud Storage'a aktarım fiyatlandırması

Harici bir sağlayıcıdan Cloud Storage'a veri aktarmak için Depolama Aktarım Hizmeti'ni kullandığınızda, Yaygın ücretlendirmeler bölümünde belirtilenlere ek olarak aşağıdaki ücretlendirmeler geçerli olabilir:

  • Bir Cloud Storage paketine eklenen her nesne için sizden bir PUT işlemi ücreti alınır. Daha fazla bilgi için Cloud Storage İşlemleri fiyatlandırmasına göz atın.

  • Kaynak bulut sağlayıcınız sizden çıkış ve işlem ücretleri alabilir. Daha fazla bilgi için kaynak bulut sağlayıcısının ilgili fiyatlandırma sayfasına göz atın.

Cloud Storage'dan Cloud Storage'a aktarım fiyatlandırması

Cloud Storage paketleri arasında veri aktarmak için Depolama Aktarım Hizmeti'ni kullandığınızda, Yaygın ücretlendirmeler bölümünde belirtilenlere ek olarak aşağıdaki ücretlendirmeler geçerli olur:

  • Bir Cloud Storage paketinden diğer bir Cloud Storage paketine veri aktarırken sizden aktarım ücretleri alınır. Daha fazla bilgi için Ağ fiyatlandırması bölümünü inceleyin.

  • Depolama Aktarım Hizmeti, Cloud Storage paketleri arasında veri taşımak için A sınıfı işlem olan Cloud Storage rewrite işlemleri kullanır. Daha fazla bilgi için Depolama Aktarım Hizmeti fiyatlandırmasına göz atın.

Şirket içi ortam için aktarım fiyatlandırma bilgileri

Aşağıdaki tabloda Şirket içi ortam için aktarım ile aktarılan veriler için faturalandırılabilir ücretler özetlenmektedir:

Hizmet Maliyet
Şirket içi ortam için aktarım Hedefe ulaşan GB başına 0,04 ABD doları

Şirket içi ortam için aktarımda yalnızca hedefe ulaşan baytlar için ücret alınır. Şirket içi ortam için aktarım, başarısız olan bir nesne aktarımını yeniden denerse başarısız olan istekte taşınan ilk baytlar için ücret alınmaz. Benzer şekilde, kademeli bir aktarım başlatırsanız dosyayı yeniden aktarmamamız nedeniyle bir önceki aktarıma kıyasla değişmemiş olan dosyalar için ücret alınmaz.

Aktarım harici ücretler

Şirket içi ortam için aktarım, veri aktarımı yaparken Google Cloud kaynaklarını kullanır. Bu kaynakların kullanılması Cloud Storage ve Pub/Sub için sizin adınıza faturalandırılabilir işlemler oluşturur. Cloud Storage'daki paketler ve nesneler üzerinde değişiklikler yapma veya bunlarla ilgili bilgi sağlama eylemleri, işlem olarak adlandırılır. Daha fazla bilgi için Cloud Storage İşlemleri fiyatlandırmasına göz atın.

Aşağıdaki tabloda, şirket içi ortam için aktarım işlemi sırasında gerçekleşen faturalandırılabilir işlemler özetlenmektedir:

İşlem türü İşlemin oluşturulması
Cloud Storage A Sınıfı işlemler Dizin başına 1, dosya başına 1 ve 128 MB'tan büyük olan her dosya için ek 128 MB başına 1. Bunlar hedef Cloud Storage paketiniz için Cloud Storage projesine faturalandırılır.
Cloud Storage B Sınıfı işlemleri 1.000 dosya başına 1. Bunlar hedef Cloud Storage paketiniz için Cloud Storage projesine faturalandırılır.
Pub/Sub Sonuçların dosya veya dizin başına 1 KiB olduğunu varsayıyoruz fakat pratikte ödeyeceğiniz ücretin daha düşük olması için Pub/Sub istekleri gruplandırılır. Bunlar bir aktarım işi gönderdiğiniz projeye faturalandırılır.

Şirketinizde yapılan bir değişiklik nedeniyle yükleme işleminin ortasında yeniden başlatılan dosyalar için ekstra Şirket içi ortam için aktarım ücreti ödemeniz gerekmez. Değişiklik yapılan dosyalar Cloud Storage'da ek dosya olarak işlem görebileceğinden bu dosyalardan ekstra Cloud Storage ücreti alınabilir. Ancak bu senaryonun, maliyeti anlamlı bir şekilde etkilemeyecek kadar nadir gerçekleşmesini bekliyoruz.

Google Cloud kaynağı fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi için şuraya bakın: