Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Prijzen voor Storage Transfer Service

Op deze pagina vindt u de prijzen voor de Storage Transfer Service en Transfer Service for On Premises Data.

Prijsgegevens voor Storage Transfer Service

Voor de opslag van gegevens in Cloud Storage worden kosten in rekening gebracht, zoals vermeld in Prijzen voor Cloud Storage.

Bij het gebruik van Storage Transfer Service brengen externe cloudproviders mogelijk kosten in rekening.

Algemene kosten

Als u Storage Transfer Service gebruikt, kunnen de onderstaande kosten in rekening worden gebracht, ongeacht de bron:

  • Als u gegevens uit Nearline Storage, Coldline Storage of Archive Storage overzet tussen Cloud Storage-buckets, worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van gegevens en voor vroegtijdige verwijdering, indien van toepassing. Bekijk de prijzen voor ophalen en vroegtijdige verwijdering voor meer informatie.

  • Bij een overdracht moet u mogelijk de inhoud van zowel de bronbucket als de bestemmingsbucket vermelden. Als Storage Transfer Service een weergavebewerking uitvoert, worden er zowel voor Cloud Storage als door de provider van de broncloud kosten berekend. Meer informatie vindt u op de pagina met prijzen voor Cloud Storage-bewerkingen en op de betreffende pagina met prijzen van de broncloudprovider.

Er worden kosten in rekening gebracht als u Storage Transfer Service gebruikt om gegevens van een externe provider over te zetten. Voor overdrachten binnen Cloud Storage-buckets zijn promotieprijzen van toepassing. Er worden op dit moment voor gebruik bij de Cloud Storage-bron geen kosten in rekening gebracht voor het ophalen en vroegtijdig verwijderen. Deze promotieprijzen kunnen worden gewijzigd.

Prijzen voor overdracht van externe providers naar Cloud Storage

Als u Storage Transfer Service gebruikt om gegevens van een externe provider naar Cloud Storage over te zetten, kunnen de volgende kosten in rekening worden gebracht, boven op de kosten die worden vermeld onder Algemene kosten:

  • Er worden kosten voor PUT-bewerkingen berekend voor elk object dat u aan een Cloud Storage-bucket toevoegt. Zie de prijzen voor Cloud Storage-bewerkingen voor meer informatie.

  • De provider van de broncloud kan kosten voor uitgaand verkeer en operationele kosten in rekening brengen. Bekijk de relevante prijspagina van de broncloudprovider voor meer informatie.

Prijzen voor overdracht van Cloud Storage naar Cloud Storage

Als u Storage Transfer Service gebruikt om gegevens over te zetten tussen Cloud Storage-buckets, kunnen de volgende kosten in rekening worden gebracht, boven op de kosten die worden vermeld onder Algemene kosten:

  • Als u gegevens uit een Cloud Storage-bucket overzet naar een andere Cloud Storage-bucket, worden er overdrachtskosten in rekening gebracht. Bekijk de netwerkprijzen voor meer informatie.

  • Storage Transfer Service gebruikt rewrite-bewerkingen van Cloud Storage om gegevens tussen Cloud Storage-buckets over te zetten (bewerking van klasse A). Zie Prijzen voor Storage Transfer Service voor meer informatie.

Prijsgegevens voor Transfer Service for On Premises Data

De volgende tabel geeft een overzicht van de factureerbare kosten voor gegevensoverdrachten met Transfer Service for On Premises Data:

Service Kosten
Transfer Service for On Premises Data $ 0,04 per GB aangekomen op bestemming

Transfer Service for On Premises Data brengt alleen kosten in rekening voor de bytes die op de bestemming aankomen. Als Transfer Service for On Premises Data een mislukte objectoverdracht opnieuw probeert uit te voeren, worden de bytes die tijdens de mislukte poging zijn verplaatst, niet in rekening gebracht. Ook als u een incrementele overdracht begint, worden er geen kosten in rekening gebracht voor bestanden die niet zijn veranderd na de vorige overdracht omdat we deze bestanden niet opnieuw overzetten.

Niet-overdrachtskosten

Tijdens de gegevensoverdracht gebruikt Transfer Service for On Premises Data Google Cloud-resources. Het gebruik van deze resources genereert namens u factureerbare bewerkingen voor Cloud Storage en Pub/Sub. Een bewerking is een actie die wijzigingen aanbrengt in of informatie ophaalt over buckets en objecten in Cloud Storage. Zie de prijzen voor Cloud Storage-bewerkingen voor meer informatie.

In de onderstaande tabel vindt u de factureerbare bewerkingen die worden uitgevoerd tijdens een overdrachtsbewerking op locatie:

Bewerkingstype Hoe de bewerking wordt gegenereerd
Klasse A-bewerkingen Cloud Storage 1 per directory, 1 per bestand en voor elk bestand groter dan 128 MB 1 per bijkomende 128 MB. Deze worden in rekening gebracht bij het Cloud Storage-project voor uw Cloud Storage-bestemmingsbucket.
Klasse B-bewerkingen Cloud Storage 1 per 1000 bestanden. Deze worden in rekening gebracht bij het Cloud Storage-project voor uw Cloud Storage-bestemmingsbucket.
Pub/Sub We gaan ervan uit dat de resultaten 1 KiB per bestand of directory zijn, maar in de praktijk worden Pub/Sub-verzoeken in batches uitgevoerd om uw kosten zo laag mogelijk te houden. Deze worden in rekening gebracht bij het project waarin u een overdrachtstaak begint.

Met Transfer Service for On Premises Data worden geen extra kosten in rekening gebracht voor bestanden die tijdens de upload worden herstart door een aanpassing vanaf uw locatie. Er kunnen wel extra Cloud Storage-kosten in rekening worden gebracht omdat de gewijzigde bestanden mogelijk als extra bestanden worden behandeld in Cloud Storage. Dit gebeurt echter zo zelden, dat we niet verwachten dat dit de kosten aanzienlijk beïnvloedt.

Voor meer informatie over de prijzen van Google Cloud-resources gaat u naar: