Fiyatlandırma ve kotalar

Bu sayfa, Cloud Source Repositories için mevcut fiyatlandırma ve kota bilgilerini içerir.

Fiyatlandırma

Cloud Source Repositories, faturalandırma hesabı başına 5 proje kullanıcısına1 kadar ücretsizdir. Ücretsiz katman, toplamda 50 GB'a kadar ücretsiz depolama alanı ve ayda 50 GB'a kadar ücretsiz çıkış olanağıyla birlikte sunulur. Cloud Source Respositories, daima sınırsız kod depolarıyla birlikte sunulur. Disk depolama alanı kullanım kadar ödeme modeliyle faturalandırılırken, proje kullanıcısı kullanımının bu şekilde faturalandırılmadığını lütfen unutmayın.

Ücretsiz katman Aşım
En Fazla 5 Kullanıcı 5 proje kullanıcısından sonraki her proje kullanıcısı başına ayda2 1 ABD doları
50 GB Depolama Alanı GB cinsinden depolama alanı3 başına ayda 0,10 ABD doları
50 GB Çıkış Aylık GB cinsinden çıkış başına 0,10 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larındaki para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

1 Proje kullanıcısı, her bir proje için benzersiz bir kullanıcıdır. Bu, kod deposundan veri okuyan veya buraya veri yazan bir kullanıcıdır. Kod deposuna aktif olarak erişen kullanıcı proje kullanıcısı olarak sayılır. Kullanıcının yalnızca erişiminin olması ücret alınması için yeterli değildir. Örneğin, aynı faturalandırma hesabında iki proje üzerinde çalışırsanız proje kullanıcılarının sayısı iki olur. Bir iş ortağıyla birlikte aynı faturalandırma hesabında üç proje üzerinde çalışırsanız ücretsiz katmanın 5 proje kullanıcısı sınırını aşarsınız.

2 Faturalandırma ayda bir yapılır. Faturalandırılabilir bir depoda ay boyunca gerçekleştirilen tüm etkinlikler, fiyatlandırma modeline göre ücretlendirilir. 1 ABD doları tutarındaki proje kullanıcısı ücreti kullanıma göre alınmaz. Yeni bir benzersiz kullanıcı, bir kod deposundan veri okuduğunda veya buraya veri yazdığında, kullanıcının ilk erişiminin ayın hangi gününde gerçekleştiğine bakılmaksızın 1 ABD dolarının tamamı alınır.

3 Disk depolama alanı için kullanıma göre ödeme alınır. Örneğin, 30 günlük bir ayın son saatinde ücretsiz katman 1 GiB kadar aşıldığında alınan ücret 1 sentten az olur.

Kotalar ve sınırlar

Tek bir Google Cloud Platform projesi en fazla 1.000 kod deposuna sahip olabilir.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Source Repositories Documentation