Fiyatlandırma ve kotalar

Bu sayfa, Cloud Source Repositories için mevcut fiyatlandırma ve kota bilgilerini içerir.

"Daima Ücretsiz" kullanım sınırları

Cloud Source Repositories, Google Cloud Ücretsiz Katmanı'nın bir parçası olarak bazı kaynakları belirli bir sınıra kadar ücretsiz olarak sunar. Bu ücretsiz kullanım sınırları hem ücretsiz deneme süresi boyunca hem de sonrasında kullanılabilir. Bu kullanım sınırlarını aştıysanız ve ücretsiz deneme süresi dolduysa bu sayfadaki fiyatlandırmaya göre ücretlendirilirsiniz.

Kaynak Aylık ücretsiz kullanım sınırları Ayrıntılar
Faturalandırma hesabı başına kullanıcı sayısı Cloud Source Repositories, faturalandırma hesabı başına 5 proje kullanıcısına kadar ücretsizdir.

Proje kullanıcısı, bir proje için bir depodan okuma yapan veya depoyu değiştiren benzersiz bir kullanıcıdır. Kullanıcılar bir depoya gerçekten erişiyorlarsa proje kullanıcısı olarak sayılır. Bir kullanıcıya projeye erişim izni verildiğinde, kullanıcı bir depoya erişmediği sürece ücret alınmaz.

Örneğin, aynı faturalandırma hesabına bağlı olan iki projeniz varsa ve her projede bir depoya erişirseniz bu faturalandırma hesabı için iki proje kullanıcısı olarak sayılırsınız.

Depolama Cloud Source Repositories ayda 50 GB'a kadar depolama için ücretsizdir.
Ağ çıkışı Cloud Source Repositories ayda 50 GB'a kadar ağ çıkışı için ücretsizdir.

Cloud Source Repositories fiyatlandırması

Cloud Source Repositories ücretleri aylık olarak faturalandırılır. Faturalandırılabilir bir depoda ay boyunca gerçekleştirilen tüm etkinlikler, fiyatlandırma modeline göre ücretlendirilir.

Cloud Source Repositories fiyatlandırması şu şekildedir:

Kaynak Fiyatlandırma Ayrıntılar
Depo sayısı Ücretsiz Cloud Source Repositories oluşturduğunuz depoların sayısına göre ücret almaz, ama depolarla ilgili kota ve sınırlamalara tabi olursunuz.
Proje kullanıcısı başına Aylık 5 proje kullanıcısından sonraki her proje kullanıcısı başına 1 ABD doları Proje kullanıcısı ücretleri orantılı olarak hesaplanmaz. Yeni bir benzersiz kullanıcı bir depodan okuma yaptığı veya depoyu değiştirdiğinde, erişimin ayın hangi gününde gerçekleştiği fark etmeksizin tam ücret alınır.
Depolama ücretleri 50 GB'ın üzerinde GB başına ayda 0,10 ABD doları Disk depolama alanı için kullanıma göre ödeme alınır.
Ağ çıkışı ücretleri 50 GB'ın üzerinde ağ çıkışı GB'ı başına ayda 0,10 ABD doları Çıkış ücretleri orantılı olarak hesaplanır.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Kotalar ve sınırlar

Tek bir Google Cloud projesi en fazla 1.000 kod deposuna sahip olabilir.