Prijzen voor Cloud Interconnect

In dit document wordt uitgelegd hoe de prijzen voor Cloud Interconnect worden berekend.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Toegewezen interconnect

Er worden maandelijks kosten in rekening gebracht voor interconnects en per uur voor interconnect-bijlagen (VLAN's).

Er geldt een korting voor uitgaand verkeer van uw VPC-netwerken (Virtual Private Cloud) via uw interconnect-verbindingen in vergelijking met de algemene netwerkprijzen van Google Cloud. De prijzen voor uitgaand verkeer zijn afhankelijk van het aantal GB dat wordt overgedragen en de regio waar het verkeer vandaan komt.

Deze gereduceerde prijs geldt alleen voor verkeer dat afkomstig is uit de regio waar de interconnect-bijlage (VLAN) zich bevindt. U kunt bijlagen gebruiken om toegang te krijgen tot services die zich in een andere regio bevinden dan de bijlage. In dit geval worden standaard regio-overschrijdende tarieven in rekening gebracht voor verkeer tussen de regio waar de bijlage zich bevindt en de regio waar de service zich bevindt.

Prijstabellen

Prijzen voor toegewezen interconnect:

Resource Prijs
Interconnect $ 1700 per maand per circuit van 10 Gbps
Interconnect $ 13.000 per maand per circuit van 100 Gbps
Een interconnect-bijlage van 50, 100, 200, 300, 400 of 500 Mbps (VLAN) $ 0,10 per uur per bijlage
Een interconnect-bijlage van 1, 5 of 10 Gbps (VLAN) $ 0,10 per uur per bijlage
Een interconnect-bijlage van 20 Gbps (VLAN) $ 0,20 per uur per bijlage
Een interconnect-bijlage van 50 Gbps (VLAN) $ 0,50 per uur per bijlage

Uitgaand verkeer van een VPC-netwerk via een interconnect:

Regio Prijs
Azië (asia-east1, asia-east2, asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3, asia-south1, asia-southeast1) $ 0,042 per GB
Europa (europe-north1, europe-west1, europe-west2, europe-west3, europe-west4, europe-west6) $ 0,02 per GB
Noord-Amerika (northamerica-northeast1, us-central1, us-east1, us-east4, us-west1, us-west2, us-west3) $ 0,02 per GB
Zuid-Amerika (southamerica-east1) $ 0,06 per GB
Australië (australia-southeast1) $ 0,042 per GB

Prijsvoorbeeld

In de volgende tabel ziet u een voorbeeld van een gebruikspatroon van toegewezen interconnect-verbindingen voor één maand:

Resources Gebruik Geschatte kosten
Interconnect capaciteit van 30 Gbps (3 x circuit van 10 Gbps) 3 x $ 1700 = $ 5100
Redundante interconnect capaciteit van 30 Gbps (3 x circuit van 10 Gbps) 3 x $ 1700 = $ 5100
Interconnect-bijlage (VLAN) 6 (één per interconnectcircuit) 6 bijlagen van 10 G x 24 uur à $ 0,10 per uur x 30 dagen = $ 432
Uitgaand verkeer
(vanuit de regio us-central1 via Cloud Interconnect)
20 TB 20.480 GB x $ 0,02 = $ 409,60
Totale kosten $ 11.041,60

Partner Interconnect

Google brengt elke maand kosten in rekening voor VLAN-koppelingen. De kosten zijn afhankelijk van de capaciteit. Uw serviceprovider kan ook kosten in rekening brengen voor services zoals het gebruik van hun netwerk, die niet zijn opgenomen in uw GCP-facturen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over prijzen.

Er geldt een korting voor uitgaand verkeer van uw VPC-netwerken via uw bijlagen in vergelijking met de algemene Google Cloud-netwerkprijzen. De prijzen voor uitgaand verkeer zijn afhankelijk van het aantal GB dat wordt overgedragen en de regio waar het verkeer vandaan komt.

Deze gereduceerde prijs geldt alleen voor verkeer dat afkomstig is uit de regio waar de interconnect-bijlage (VLAN) zich bevindt. U kunt bijlagen gebruiken om toegang te krijgen tot services die zich in een andere regio bevinden dan de bijlage. In dit geval worden standaard regio-overschrijdende tarieven in rekening gebracht voor verkeer tussen de regio waar de bijlage zich bevindt en de regio waar de service zich bevindt.

Prijstabellen

Prijzen voor Partner Interconnect

Capaciteit Partner Interconnect-bijlage (VLAN) Prijs
50 Mbps $ 0,05417 per uur per bijlage
100 Mbps $ 0,0625 per uur per bijlage
200 Mbps $ 0,08333 per uur per bijlage
300 Mbps $ 0,1111 per uur per bijlage
400 Mbps $ 0,1389 per uur per bijlage
500 Mbps $ 0,1736 per uur per bijlage
1 Gbps $ 0,2778 per uur per bijlage
2 Gbps $ 0,5694 per uur per bijlage
5 Gbps $ 1,25 per uur per bijlage
10 Gbps $ 2,36 per uur per bijlage
20 Gbps $ 3,61 per uur per bijlage
50 Gbps $ 9,02 per uur per bijlage

Uitgaand verkeer van een VPC-netwerk via een interconnect:

Regio Prijs
Azië (asia-east1, asia-east2, asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3, asia-south1, asia-southeast1) $ 0,042 per GB
Europa (europe-north1, europe-west1, europe-west2, europe-west3, europe-west4, europe-west6) $ 0,02 per GB
Noord-Amerika (northamerica-northeast1, us-central1, us-east1, us-east4, us-west1, us-west2, us-west3) $ 0,02 per GB
Zuid-Amerika (southamerica-east1) $ 0,06 per GB
Australië (australia-southeast1) $ 0,042 per GB

Prijsvoorbeeld

In de volgende tabel ziet u een voorbeeld van een gebruikspatroon van Partner Interconnect-verbindingen voor één maand:

Resources Gebruik Geschatte kosten
Interconnect-bijlage (VLAN) 6 bijlagen van 100 Mbps 6 x $ 0,0625 x 720 uur = $ 270
Uitgaand verkeer
(vanuit de regio us-central1 via Cloud Interconnect)
20 TB 20.480 GB x $ 0,02 = $ 409,60
Totale kosten $ 679,60

Prijsscenario's

In dit gedeelte wordt aan de hand van verschillende prijsscenario's beschreven hoe Google Cloud de prijzen berekent voor uitgaand verkeer van Cloud Interconnect. Dat wil zeggen, wanneer een VM-instantie (virtuele machine) of een andere service of een ander product van Google Cloud (geen VM) verkeer naar uw locatie verzendt via een interconnect-bijlage die zich op dezelfde of een andere geografische locatie bevindt:

Zie Algemene netwerkprijzen voor meer informatie over de kosten voor elk scenario, inclusief kosten voor uitgaand verkeer tussen regio's binnen een continent en tussen continenten.

Een VM op hetzelfde continent als een bijlage, via regionale dynamische routing van de VPC

In dit scenario zijn er twee regio's binnen Noord-Amerika, us-west1 en us-east1. Deze regio's maken gebruik van regionale dynamische routing van de VPC (Virtual Private Cloud) die wordt geleverd door Cloud Router.

U bestelt een Cloud Interconnect-verbinding die wordt uitgevoerd vanaf uw locatie naar San Jose (SJC) en maakt twee interconnect-bijlagen via die verbinding. Eén bijlage gaat naar regio us-east1, en de andere bijlage gaat naar regio us-west1.

Als u verkeer vanaf een VM in us-east1 of vanaf een VM in us-west1 naar uw locatie verzendt via uw Cloud Interconnect-verbinding SJC, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Kosten voor uitgaand verkeer van Cloud Interconnect voor Noord-Amerika, omdat de Cloud Interconnect zich daar bevindt
  • Maar er worden u geen kosten voor uitgaand verkeer van regio naar regio in rekening gebracht

Een VM op hetzelfde continent als een bijlage, via wereldwijde dynamische routing van de VPC

In dit scenario heeft u VM's in twee regio's in Noord-Amerika, us-west1 en us-east1. U heeft wereldwijde dynamische routing ingeschakeld voor uw VPC-netwerk via Cloud Router. Met wereldwijde dynamische routing kunnen interconnect-bijlagen in een regio worden gebruikt door een of meer VM's die zich in een andere regio bevinden.

U bestelt een Cloud Interconnect-verbinding die wordt uitgevoerd vanaf uw locatie naar San Jose (SJC) en maakt één interconnect-bijlage via die verbinding naar us-west1. Vervolgens verzendt u verkeer vanaf een VM in us-east1 naar uw locatie via de interconnect-bijlage in us-west1. In dit geval worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Kosten voor uitgaand verkeer van regio naar regio voor het doorsturen van verkeer vanuit us-east1 naar de interconnect-bijlage in us-west1. De interconnect-bijlage in us-west1 wordt als de verkeersbron beschouwd.
  • Kosten voor uitgaand verkeer van Cloud Interconnect voor Noord-Amerika voor verkeer vanuit regio us-west1 naar uw locatie.

Een VM op een ander continent dan een bijlage, via wereldwijde dynamische routing van de VPC

Dit scenario is hetzelfde als het voorgaande voorbeeld, met als uitzondering dat één regio, us-west1, zich in Noord-Amerika bevindt en de andere regio, asia-east1, zich in Azië bevindt. Het verzenden van verkeer tussen regio's op verschillende continenten leidt tot hogere kosten voor uitgaand verkeer tussen regio's.

De enige manier om verkeer vanuit asia-east1 via de Cloud Interconnect in Noord-Amerika te verzenden, is door wereldwijde dynamische routing van de VPC in te schakelen. Dit maakt de interconnect-bijlage in us-west1 beschikbaar voor VM's in alle regio's in uw VPC-netwerk. In dit geval worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Kosten voor intercontinentaal uitgaand verkeer van regio naar regio voor verkeer dat vanuit asia-east1 is doorgestuurd naar us-west1
  • Kosten voor uitgaand verkeer van Cloud Interconnect voor Noord-Amerika voor verkeer vanuit regio us-west1 naar uw locatie

Een andere service of een ander product van Google Cloud (geen VM) op een andere locatie dan een bijlage, via wereldwijde dynamische routing van de VPC

Naast de voorgaande scenario's worden kosten voor uitgaand verkeer van Cloud Interconnect in rekening gebracht voor verkeer dat vanuit een ander product of een andere service van Google Cloud (geen VM) naar uw locatie wordt verzonden via een interconnect-bijlage. U betaalt de kosten voor uitgaand verkeer van het product om de regio van de interconnect-bijlage te bereiken en betaalt vervolgens de kosten voor uitgaand verkeer van Cloud Interconnect op basis van het continent waar de Cloud Interconnect-verbinding zich bevindt.

In het volgende voorbeeld worden kosten beschreven voor uitgaand verkeer van een Cloud Storage-bucket in een andere regio in North America dan de regio waar de interconnect-bijlage zich bevindt.

In dit scenario heeft u resources in twee regio's in Noord-Amerika, us-west1 (Oregon) en northamerica-northeast1 (Montreal). U heeft wereldwijde dynamische routing ingesteld voor uw VPC-netwerk met Cloud Router.

U bestelt een Cloud Interconnect-verbinding die wordt uitgevoerd vanaf uw locatie naar San Jose (SJC) en maakt één interconnect-bijlage via die verbinding naar us-west1. Vervolgens verzendt u verkeer vanuit een Cloud Storage-bucket in northamerica-northeast1 naar uw locatie via de interconnect-bijlage in us-west1. In dit geval worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Kosten voor uitgaand verkeer van Cloud Storage voor het doorsturen van een Cloud Storage-bucket in northamerica-northeast1 naar een interconnect-bijlage in us-west1. Als de regio's zich beide binnen de locatie US zouden bevinden, zouden er geen kosten voor uitgaand verkeer zijn.
  • Kosten voor uitgaand verkeer van Cloud Interconnect voor North America voor verkeer uit de regio us-west1 naar uw locatie. Dat is namelijk de locatie van de Cloud Interconnect.

Als de Cloud Storage-bucket zich op een ander continent dan de interconnect-bijlage bevindt, betaalt u Cloud Storage-kosten voor intercontinentaal uitgaand verkeer naar de interconnect-bijlage in us-west1.

Raadpleeg de pagina met prijzen van Cloud Storage voor een volledige lijst met prijsscenario's.