Özel maliyet kontrolleri oluşturma

Birden fazla BigQuery projeniz ve kullanıcınız varsa günlük işlenen sorgu verisi miktarında sınır belirten özel bir kota isteyerek maliyetleri yönetebilirsiniz.

Sorgu verileri üzerinde özel kota oluşturduğunuzda proje düzeyinde veya kullanıcı düzeyinde maliyetleri kontrol edebilirsiniz.

  • Proje düzeyinde özel kotalar, ilgili projedeki tüm kullanıcıların toplam kullanımını sınırlar.

  • Kullanıcı düzeyinde özel kotalar, bir projedeki her kullanıcıya veya hizmet hesabına ayrı ayrı uygulanır.

Mevcut isteğe bağlı sorgu fiyatlandırması için fiyatlandırma sayfasına bakın.

Özel kota ayarlama veya değiştirme

Özel kota ayarlamak veya mevcut bir özel kotayı değiştirmek için Google Cloud Platform Console sayfasını kullanın. Kota değişiklikleri birkaç dakika içinde geçerli olur.

Kotalarınızı değiştirmek için serviceusage.quotas.update izinlerine sahip olmanız gerekir. Aşağıdaki önceden tanımlanmış, proje düzeyinde IAM rolleri serviceusage.quotas.update izinlerini içermektedir:

Özel kotalar nasıl uygulanır?

Ayarladığınız özel kotayı aştığınızda BigQuery bir hata döndürür.

Proje düzeyindeki bir özel kotayı aşarsanız BigQuery aşağıdaki usageQuotaExceeded hatasını döndürür:

Custom quota exceeded: Your usage exceeded the custom quota for
QueryUsagePerDay, which is set by your administrator. For more information,
see https://cloud.google.com/bigquery/cost-controls

Bir kullanıcı, kullanıcı düzeyindeki bir özel kotayı aşarsa BigQuery farklı bir hata mesajıyla usageQuotaExceeded hatası döndürür:

Custom quota exceeded: Your usage exceeded the custom quota for
QueryUsagePerUserPerDay, which is set by your administrator. For more information,
see https://cloud.google.com/bigquery/cost-controls

Sorgunuzda _PARTITIONTIME veya _TABLE_SUFFIX filtresini kullanırsanız beklenmedik bir quotaExceeded hatası alabilirsiniz. BigQuery, özel kotanızı aşıp aşmayacağınızı görmek için sorgunuzu kontrol ettiğinde sorgudaki tüm _PARTITIONTIME veya _TABLE_SUFFIX filtrelerini o an için yoksayar.

Örnek

Biri hizmet hesabı olmak üzere 10 kullanıcısı olan bir proje için aşağıdaki özel kotaları ayarladığınızı varsayalım:

  • Proje düzeyi: Günde 50 TB
  • Kullanıcı düzeyi: Günde 10 TB

Aşağıdaki tabloda, 10 kullanıcı gün boyunca sorgular çalıştırdığında kalan kota açıklanmıştır.

Kullanım Kalan Kota
10 kullanıcının her biri 4 TB sorgu gerçekleştirir Proje düzeyinde: 10 TB kalır.
Kullanıcı düzeyinde: Kullanıcı başına 6 TB kalır ancak toplamda en fazla 10 TB olabilir.
Hizmet hesabı, ek 6 TB sorgu gerçekleştirir Proje düzeyinde: 4 TB kalır.
Kullanıcı düzeyinde: Hizmet hesabı artık BigQuery'yi kullanamaz. Diğer kullanıcılar için kullanıcı başına 6 TB kalır ancak toplamda en fazla 4 TB olabilir.
Bir kullanıcı ek 4 TB sorgu gerçekleştirir Proje düzeyinde: 0 TB kalır.
Kullanıcı düzeyinde: TB türünden farklı değerler kalır ancak proje düzeyi kota aşıldığı için hiç kimse BigQuery'yi kullanamaz.

Kota kalmadığında BigQuery, ilgili projedeki herkes için çalışmayı durdurur.

SSS

Müşteriler kendi özel kotalarını hazırlayabilir mi?

Evet, kotalar Google Cloud Platform Console sayfasından hazırlanabilir.

Özel kota düzeylerimi nereden öğrenebilirim?

Kota düzeyleri Google Cloud Platform Console sayfasında görüntülenebilir.

Özel kotam ne zaman yenilenir?

Günlük kotalar, Pasifik saatine göre gece yarısında sıfırlanır.

Özel kotamı aşmışsam ve sıfırlamak istiyorsam ne olur?

Veri kümelerinize erişimi olan ve özel kotası bulunmayan veya henüz kotayı aşmayan başka bir projeden sorgunuzu çalıştırabilirsiniz.

Özel kota proaktif mi yoksa reaktif mi? Başka bir deyişle, 10 TB kotam varken 11 TB'lık sorgu çalıştırabilir miyim?

Özel kota proaktiftir. Bu nedenle, 10 TB kotanız varken 11 TB sorgu çalıştıramazsınız.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Yardım mı gerekiyor? Destek sayfamızı ziyaret edin.