Google Ad Manager report transformation

When your Google Ad Manager (formerly known as DoubleClick for Publishers) data transfer files are transferred to BigQuery, the files are transformed into the following BigQuery tables and views.

When you view the tables and views in BigQuery, the value for [NETWORK_CODE] is your Google Ad Manager network code.

Google Ad Manager file BigQuery table(s) BigQuery view(s)
Data Transfer files
NetworkRequests NetworkBackfillRequests p_NetworkRequests_[NETWORK_CODE] p_NetworkBackfillRequests_[NETWORK_CODE] NetworkRequests_[NETWORK_CODE] NetworkBackfillRequests_[NETWORK_CODE]
NetworkCodeServes NetworkBackfillCodeServes p_NetworkCodeServes p_NetworkBackfillCodeServes_[NETWORK_CODE] NetworkCodeServes NetworkBackfillCodeServes_[NETWORK_CODE]
NetworkImpressions NetworkBackfillImpressions p_NetworkImpressions_[NETWORK_CODE] p_NetworkBackfillImpressions_[NETWORK_CODE] NetworkImpressions_[NETWORK_CODE] NetworkBackfillImpressions_[NETWORK_CODE]
NetworkClicks NetworkBackfillClicks p_NetworkClicks_[NETWORK_CODE] p_NetworkBackfillClicks_[NETWORK_CODE] NetworkClicks_[NETWORK_CODE] NetworkBackfillClicks_[NETWORK_CODE]
NetworkActiveViews NetworkBackfillActiveViews p_NetworkActiveViews_[NETWORK_CODE] p_NetworkBackfillActiveViews_[NETWORK_CODE] NetworkActiveViews_[NETWORK_CODE] NetworkBackfillActiveViews_[NETWORK_CODE]
NetworkBackfillBids p_NetworkBackfillBids_[NETWORK_CODE] NetworkBackfillBids_[NETWORK_CODE]
NetworkVideoConversions NetworkBackfillVideoConversions p_NetworkVideoConversions_[NETWORK_CODE] p_NetworkBackfillVideoConversions_[NETWORK_CODE] NetworkVideoConversions_[NETWORK_CODE] NetworkBackfillVideoConversions_[NETWORK_CODE]
NetworkRichMediaConversions NetworkBackfillRichMediaConversions p_NetworkRichMediaConversions_[NETWORK_CODE] p_NetworkBackfillRichMediaConversions_[NETWORK_CODE] NetworkRichMediaConversions_[NETWORK_CODE] NetworkBackfillRichMediaConversions_[NETWORK_CODE]
NetworkActivities p_NetworkActivities_[NETWORK_CODE] NetworkActivities_[NETWORK_CODE]
Match Tables
AdUnit p_MatchTableAdUnit_[NETWORK_CODE] MatchTableAdUnit_[NETWORK_CODE]
AudienceSegment p_MatchTableAudienceSegment_[NETWORK_CODE] MatchTableAudienceSegment_[NETWORK_CODE]
AudienceSegmentCategory p_MatchTableAudienceSegmentCategory_[NETWORK_CODE] MatchTableAudienceSegmentCategory_[NETWORK_CODE]
BandwidthGroup p_MatchTableBandwidthGroup_[NETWORK_CODE] MatchTableBandwidthGroup_[NETWORK_CODE]
Browser p_MatchTableBrowser_[NETWORK_CODE] MatchTableBrowser_[NETWORK_CODE]
BrowserLanguage p_MatchTableBrowserLanguage_[NETWORK_CODE] MatchTableBrowserLanguage_[NETWORK_CODE]
Company p_MatchTableCompany_[NETWORK_CODE] MatchTableCompany_[NETWORK_CODE]
DeviceCapability p_MatchTableDeviceCapability_[NETWORK_CODE] MatchTableDeviceCapability_[NETWORK_CODE]
DeviceCategory p_MatchTableDeviceCategory_[NETWORK_CODE] MatchTableDeviceCategory_[NETWORK_CODE]
DeviceManufacturer p_MatchTableDeviceManufacturer_[NETWORK_CODE] MatchTableDeviceManufacturer_[NETWORK_CODE]
ExchangeRate p_MatchTableExchangeRate_[NETWORK_CODE] MatchTableExchangeRate_[NETWORK_CODE]
GeoTarget p_MatchTableGeoTarget_[NETWORK_CODE] MatchTableGeoTarget_[NETWORK_CODE]
LineItem p_MatchTableLineItem_[NETWORK_CODE] MatchTableLineItem_[NETWORK_CODE]
MobileCarrier p_MatchTableMobileCarrier_[NETWORK_CODE] MatchTableMobileCarrier_[NETWORK_CODE]
MobileDevice p_MatchTableMobileDevice_[NETWORK_CODE] MatchTableMobileDevice_[NETWORK_CODE]
MobileDeviceSubmodel p_MatchTableMobileDeviceSubmodel_[NETWORK_CODE] MatchTableMobileDeviceSubmodel_[NETWORK_CODE]
OperatingSystem p_MatchTableOperatingSystem_[NETWORK_CODE] MatchTableOperatingSystem_[NETWORK_CODE]
OperatingSystemVersion p_MatchTableOperatingSystemVersion_[NETWORK_CODE] MatchTableOperatingSystemVersion_[NETWORK_CODE]
Order p_MatchTableOrder_[NETWORK_CODE] MatchTableOrder_[NETWORK_CODE]
Placement p_MatchTablePlacement_[NETWORK_CODE] MatchTablePlacement_[NETWORK_CODE]
ProgrammaticBuyer p_MatchTableProgrammaticBuyer_[NETWORK_CODE] MatchTableProgrammaticBuyer_[NETWORK_CODE]
ProposalRetractionReason p_MatchTableProposalRetractionReason_[NETWORK_CODE] MatchTableProposalRetractionReason_[NETWORK_CODE]
ThirdPartyCompany p_MatchTableThirdPartyCompany_[NETWORK_CODE] MatchTableThirdPartyCompany_[NETWORK_CODE]
TimeZone p_MatchTableTimeZone_[NETWORK_CODE] MatchTableTimeZone_[NETWORK_CODE]
User p_MatchTableUser_[NETWORK_CODE] MatchTableUser_[NETWORK_CODE]
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Yardım mı gerekiyor? Destek sayfamızı ziyaret edin.