קבלת מסמך חיוב ב-Cloud כמו חשבונית, דף חשבון וקבלה

במאמר הזה נסביר איך למצוא את כל מסמכי החיוב ב-Cloud שזמינים לסוג החשבון שלכם לחיוב ב-Cloud.

הסבר על מסמכי חיוב ב-Cloud

במסוף Google Cloud תוכלו לגשת לרוב מסמכי החיוב ב-Cloud בדף Documents. אפשר לחפש מסמכים ספציפיים (כמו דפי חשבון וחשבוניות), להוריד אותם בכמות גדולה או בנפרד, ליצור מסננים מותאמים אישית להצגת המסמכים ועוד.

אם אתם מחפשים קבלה על תשלום, אפשר למצוא אותה בדף Transactions במסוף Google Cloud.

דפי חשבון

דף חשבון הוא לא חיוב. זהו סיכום של פעילות החיוב החודשית, שנוצר לחשבון לחיוב ב-Cloud שמוגדר כחשבון אונליין/בניהול עצמי. חשבונות לחיוב ב-Cloud בניהול עצמי מוגדרים לתשלום אוטומטי של העלויות שצברתם ב-Google Cloud בהתאם למחזור החיובים שלכם. נוסף על תשלומים אוטומטיים, בכל נקודת זמן תוכלו לבצע תשלום ידני בכרטיס אשראי בחשבון לחיוב ב-Cloud בניהול עצמי.

בדף החשבון מפורטים הכתובת הרשמית של העסק, מזהי המס, כל התשלומים שבוצעו במהלך החודש, המיסים ששולמו עבור החודש וסיכום עלויות השימוש במהלך החודש.

בהתאם למחזור החיובים, או אם ביצעתם תשלום ידני, ייתכן שתוכלו לבצע מספר תשלומים בחודש. בדף החשבון החודשי התשלומים מופיעים כטרנזקציות.

חשבוניות

בחשבונית מפורטים הכתובת הרשמית של העסק, מזהי המס, כל התשלומים שבוצעו במהלך החודש וכל המיסים ששולמו עבור החודש, יתרת החוב ותנאי התשלום (לדוגמה: 30 נטו). באופן כללי, בחשבון לחיוב ב-Cloud שנוצר כחשבון המחויב בחשבונית מונפקת חשבונית אחת בכל חודש.

אפשר לבחור לקבל גרסת PDF של החשבונית בדו"אל, ואפשר לראות ולהוריד את החשבונית אונליין בחיוב ב-Cloud מרכז המסמכים.

חשבונית של חודש מסוים אמורה להיות זמינה ביום העסקים החמישי בחודש העוקב. לדוגמה, החשבונית של חודש ספטמבר תהיה מוכנה לא יאוחר מיום העסקים החמישי באוקטובר. החשבוניות לא מופקות בסופי שבוע או בימים שבהם הבנקים סגורים, כך שקבלת החשבוניות עשויה להתעכב בפרקי הזמן האלה.

עליכם לשלם את יתרת החשבונית בהתאם לתנאים ולהגבלות שאישרתם כשנרשמתם לחיוב בחשבונית חודשית. למידע על אופן התשלום של חשבוניות

קבלות על תשלומים

קבלות על תשלומים זמינות לכל סוגי החשבונות לחיוב ב-Cloud. תוכלו לקבל קבלה על התשלומים שלכם מתי שתרצו, בדף Transactions במסוף החיוב ב-Cloud.

ההרשאות הנדרשות על מנת לגשת למסמכי החיוב

על מנת להיכנס לדף Documents ולדף Transactions בחשבון לחיוב ב-Cloud, צריך להיות לכם אחד מתפקידי ה-IAM בחיוב ב-Cloud הבאים בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 • אדמין של חשבון לחיוב
 • צפייה בחשבון לחיוב

אם מישהו אחר מנהל את החשבון שלכם לחיוב ב-Cloud, יכול להיות שאין לכם את הרשאות החיוב הדרושות. במקרה כזה, על מנת שתוכלו להציג את הדף Documents ואת הדף Transactions בחשבון לחיוב ב-Cloud, בקשו עזרה ממי שמנהל את החשבון לחיוב ב-Cloud בארגון שלכם.

למידע נוסף על הרשאות חיוב:

קבלת דף חשבון וחשבונית

דפי חשבון וחשבוניות זמינים בדף Documents בכל חשבון לחיוב ב-Cloud. סוגי המסמכים שזמינים הם ספציפיים לסוג החשבון לחיוב ב-Cloud שאתם מציגים.

בנוסף, אם החשבון לחיוב ב-Cloud מוגדר בתור שולם על ידיחשבונית, אפשר להגדיר רשימה של אנשי קשר על מנתלקבל חשבוניות באימייל.

מחפשים קבלה על תשלום? היכנסו לדף Transactions במסוף החיוב ב-Cloud. למידע נוסף, פעלו לפי ההוראות בקטע קבלת קבלה על תשלום.

על מנת למצוא את דף החשבון, החשבונית ומסמכי חיוב ב-Cloud אחרים, בחרו בקטע הבא את הכרטיסייה שמייצגת את סוג החשבון לחיוב ב-Cloud (Self-serve account או Invoiced account) שאתם מציגים.

Self-serve account

סוגי המסמכים שזמינים לחשבונות לחיוב ב-Cloud בניהול עצמי (אונליין) כוללים דפי חשבון, תעודות חיוב, תעודות זיכוי וחשבוניות מס, בהתאם לחשבון הספציפי לחיוב ב-Cloud.

על מנת למצוא את מסמכי החיוב ב-Cloud, במסוף Google Cloud נכנסים לדף Documents של החיוב ב-Cloud או לקטע Documents במרכז התשלומים של Google. בקטע הבא מוסבר איך למצוא את המסמכים דרך מסוף Google Cloud.

כניסה לדף Documents

על מנת לקבל את דף החשבון של Google Cloud ומסמכים אחרים:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Manage billing accounts.

  כניסה לדף Manage billing accounts

 2. לוחצים על השם של החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים לראות דפי חשבון.

  הדף Overview נפתח עבור החשבון לחיוב.

 3. בתפריט הניווט Billing לוחצים על Documents.

 4. אם החשבון לחיוב ב-Cloud שויך בעבר לפרופילים שונים של תשלומים ב-Google, תוכלו ללחוץ על View accounts לשעבר על מנת לראות את המסמכים של אמצעי תשלום קודם.

הדף Documents

בדף Documents תוכלו לחפש דפי חשבון ספציפיים, להוריד דפי חשבון בנפרד או ביחד, ליצור מסננים מותאמים אישית להצגת דפי החשבון ולבצע פעולות נוספות.

בחירת סוגי המסמכים

על מנת לבחור את סוגי המסמכים שיופיעו בטבלה, בחרו מסנן מוגדר מראש או מותאם אישית בתפריט הנפתח שבחלק העליון של הטבלה.

 • אפשרות ברירת המחדל היא All statements and memos שמציגה את כל דפי החשבון, תעודות החיוב והזיכוי וחשבוניות המס, בהתאם לחשבון לחיוב ב-Cloud.

 • אם זה רלוונטי לחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud, יש אפשרויות נוספות לתצוגה מוגדרת מראש:

  • All statements: הצגת כל דפי החשבון החודשיים הזמינים.
  • All credit memos: הצגת כל הזיכויים.
  • All tax and statutory documents (אם רלוונטי במדינה שלכם): הצגת מסמכי מס ומסמכים על פי חוק, כמו Usage VAT Invoice,‏ Proforma Invoice,‏ Act of Acceptance ו-Act of Reconcilitation.

סינון המסמכים

בעזרת מסננים אפשר להתאים אישית את המסמכים שמוצגים בטבלה:

 1. מעל לטבלה, לוחצים על ‎+ Add a filter.
 2. בוחרים את סוג המסנן הרצוי.
 3. מזינים מידע נוסף שנדרש להשלמת הסינון.
 4. לוחצים על Apply. אפשר להוסיף עוד מסננים לפי הצורך.

  • לדוגמה, על מנת להציג רשימה של דפי חשבון שנוצרו בטווח תאריכים מסוים, מוסיפים מסנן מסוג Issue date ומגדירים את תאריכי ההתחלה והסיום.

  • על מנת להסיר מסנן, לוחצים על הסמל X שלצד המסנן הרלוונטי.

הצגה והסתרה של עמודות

תוכלו לבחור את העמודות שיוצגו בטבלה ולארגן מחדש את הסדר שלהן.

 1. בשורת הכותרת של העמודה, בקצה הימני של הטבלה בוחרים באפשרות Edit.
 2. בוחרים את העמודות שרוצים להציג או להסתיר.
 3. על מנת לשנות את סדר העמודות בטבלה, גוררים את שמות העמודות בתיבה Edit.
 4. לוחצים על Save.

מיון המסמכים המוצגים

תוכלו לשנות את סדר המיון של המסמכים בטבלה על ידי מיון לפי אחת העמודות הגלויות.

 • על מנת למיין את המסמכים בסדר עולה או יורד, לוחצים על כותרת העמודה שלפיה רוצים למיין.
 • לוחצים שוב על כותרת העמודה על מנת להחליף בין סדר עולה לבין סדר יורד.

יצירה ושמירה של מסננים מותאמים אישית לשימוש חוזר

אפשר להוסיף עמודות, למיין ולסנן את המסמכים כך שיוצגו רק המסמכים שרוצים לראות (למשל, כל דפי החשבון בסדר יורד עם סכום גבוה מ-500$‎). לאחר מכן תוכלו לשמור את ההתאמה האישית הזו לשימוש עתידי.

 • על מנת לשמור את הגדרות המסנן לשימוש חוזר, בוחרים באפשרות Save custom filter, נותנים שם למסנן המותאם אישית ולוחצים על Save new.
 • על מנת להשתמש במסנן המותאם אישית ששמרתם, לוחצים על התפריט הנפתח בחלק העליון של הטבלה וגוללים למטה מעבר לרשימת המסננים המוגדרים מראש, עד לקטע Custom filters.
 • על מנת למחוק מסנן מותאם אישית, פותחים את המסנן המותאם אישית, בוחרים באפשרות Save custom filter ולוחצים על Delete.
 • על מנת לערוך מסנן מותאם אישית קיים:
  1. פותחים את המסנן המותאם אישית.
  2. משנים את ההגדרות של העמודות, המיון והסינון.
  3. בוחרים באפשרות Save custom filter.
   • על מנת לשמור כמסנן מותאם אישית חדש, עורכים את שם המסנן ונותנים לו שם ייחודי ואז לוחצים על Save new.
   • על מנת להחליף את המסנן המותאם אישית הקיים בהגדרות של המסנן החדש משאירים את השם הנוכחי ולוחצים על Update.

הורדה של דפי חשבון ומסמכים אחרים בנפרד או ביחד

דפי חשבון כוללים סיכום של העלויות והתשלומים החודשיים והם זמינים להורדה בפורמט PDF. על מנת לראות תצוגה מפורטת יותר של העלויות החודשיות, תוכלו לעיין בדוח Cost Table.

על מנת להוריד את המסמכים:

 1. מסמנים את התיבה שמשמאל לדף החשבון או למסמך שרוצים להוריד.

  על מנת לבחור את כל המסמכים שמופיעים בטבלה, מסמנים את התיבה בשורת הכותרת של העמודה בטבלה.

 2. לוחצים על Download selected.

  אם יש יותר מדף אחד של מסמכים ובחרתם להוריד את כולם, תופיע אפשרות להוריד רק את המסמכים בדף שמוצג או את כל המסמכים שנבחרו בכל הדפים.

 3. אם בחרתם להוריד מסמך אחד, המערכת תוריד אותו כקובץ PDF. אם בחרתם להוריד מספר מסמכים, המערכת תיצור ותוריד קובץ ZIP שמכיל PDF לכל אחד מהמסמכים שנבחרו.

הדף Transactions

תוכלו גם להוריד את דפי החשבון ומסמכים אחרים, בדף Transactions:

 1. במסוף Google Cloud, בתפריט הניווט Billing לוחצים על Transactions.

 2. בדף Transactions, בעזרת המתגים להחלפת מצב משנים את הנתונים שמוצגים ומגדירים את טווח התאריכים בהתאם לחשבוניות שרוצים להוריד.

  • תצוגת ברירת המחדל היא Last 3 months, המאפשרת גישה לדפי החשבון האחרונים.
  • על מנת לגשת לדפי חשבון קודמים, צריך לשנות את טווח התאריכים באמצעות אפשרויות התפריט. לדוגמה, על מנת לגשת לדפי חשבון של השנה הקלנדרית הנוכחית, בוחרים באפשרות This year.
 3. בטבלה Transactions מרחיבים את השורה Documents על מנת להציג את המסמכים הזמינים.

 4. לוחצים על מספר דף החשבון על מנת להוריד אותו כקובץ PDF.

Invoiced account

סוגי המסמכים שזמינים לחשבון לחיוב ב-Cloud שמחויב בחשבונית (תנאים) כוללים חשבוניות, תעודות חיוב, תעודות זיכוי ותעודות מס – הכול בהתאם לחשבון הספציפי.

על מנת למצוא את מסמכי החיוב ב-Cloud, במסוף Google Cloud נכנסים לדף Documents של החיוב ב-Cloud או לקטע Documents במרכז התשלומים של Google. בנוסף, אם החשבון לחיוב ב-Cloud מוגדר בתור שולם על ידי חשבונית, אפשר להגדיר רשימה של אנשי קשר על מנת לקבל חשבוניות באימייל.

בקטע הבא מוסבר איך למצוא את המסמכים דרך מסוף Google Cloud.

כניסה לדף Documents

על מנת לקבל את החשבונית של Google Cloud ומסמכים אחרים:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Manage billing accounts.

  כניסה לדף Manage billing accounts

 2. לוחצים על השם של החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים לראות חשבוניות.

  הדף Overview נפתח עבור החשבון לחיוב.

 3. בתפריט הניווט Billing לוחצים על Documents.

 4. אם החשבון לחיוב ב-Cloud שויך בעבר לפרופילים שונים של תשלומים ב-Google, תוכלו ללחוץ על View accounts לשעבר על מנת לראות את המסמכים של אמצעי תשלום קודם.

הדף Documents

בדף Documents תוכלו לחפש חשבוניות ספציפיות, להוריד חשבוניות בנפרד או ביחד, ליצור מסננים מותאמים אישית להצגת החשבוניות ולבצע פעולות נוספות.

בחירת סוגי המסמכים

על מנת לבחור את סוגי המסמכים שיופיעו בטבלה, בחרו מסנן מוגדר מראש או מותאם אישית בתפריט הנפתח שבחלק העליון של הטבלה.

 • אפשרות ברירת המחדל היא All invoices and memos שמציגה את כל החשבוניות, כולל אלו שנסגרו ושולמו.
 • אם זה רלוונטי לחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud, יש אפשרויות נוספות לתצוגה מוגדרת מראש:
  • Open invoices and debit memos: הצגת כל החשבוניות הפתוחות והחיובים שעדיין לא שולמו.
  • Open credit memos: הצגת כל הזיכויים הפתוחים שאפשר להחיל על חשבוניות פתוחות.
  • All credit memos: הצגת כל הזיכויים, כולל אלה שכבר הוחלו על חשבוניות.
  • All tax and statutory documents (אם רלוונטי במדינה שלכם): הצגת מסמכי מס ומסמכים על פי חוק, כמו Usage VAT Invoice,‏ Proforma Invoice,‏ Act of Acceptance ו-Act of Reconcilitation.

סינון המסמכים

בעזרת מסננים אפשר להתאים אישית את המסמכים שמוצגים בטבלה:

 1. מעל לטבלה, לוחצים על ‎+ Add a filter.
 2. בוחרים את סוג המסנן הרצוי.
 3. מזינים מידע נוסף שנדרש להשלמת הסינון.
 4. לוחצים על Apply ומוסיפים עוד מסננים לפי הצורך.
  • לדוגמה, על מנת להציג חשבוניות שהמועד שלהן לתשלום חלף, מוסיפים מסנן Status ובוחרים באפשרות Past Due.
  • על מנת להסיר מסנן, לוחצים על הסמל X שלצד המסנן הרלוונטי.

חיפוש חשבונית או מסמך ספציפיים

תוכלו לצמצם את המסננים באמצעות האפשרות ‏Find in documents‎.

 • מזינים טקסט שעשוי לעזור למצוא את החשבונית או המסמך שמחפשים. כל עוד הטקסט מופיע במסמך, אפשר לאתר אותו. על מנת לצמצם עוד יותר את החיפוש:
  • משתמשים בפונקציה AND (באותיות רישיות) על מנת לחפש מסמכים שכוללים את שני המונחים (לדוגמה: video AND game).
  • משתמשים בפונקציה OR (באותיות רישיות) על מנת לחפש מסמכים שכוללים את אחד המונחים (לדוגמה: Nov OR Dec).

הצגה והסתרה של עמודות

תוכלו לבחור את העמודות שיוצגו בטבלה ולארגן מחדש את הסדר שלהן.

 1. בשורת הכותרת של העמודה, בקצה הימני של הטבלה בוחרים באפשרות Edit.
 2. בוחרים את העמודות שרוצים להציג או להסתיר.
 3. על מנת לשנות את סדר העמודות בטבלה, גוררים את שמות העמודות בתיבה Edit.
 4. לוחצים על Save.

מיון המסמכים המוצגים

תוכלו לשנות את סדר המיון של המסמכים בטבלה על ידי מיון לפי אחת העמודות הגלויות.

 • על מנת למיין את המסמכים בסדר עולה או יורד, לוחצים על כותרת העמודה שלפיה רוצים למיין.
 • לוחצים שוב על כותרת העמודה על מנת להחליף בין סדר עולה לבין סדר יורד.

יצירה ושמירה של מסננים מותאמים אישית לשימוש חוזר

תוכלו להוסיף עמודות, למיין, לחפש ולסנן את החשבוניות כך שיוצגו רק המסמכים שרוצים לראות (למשל, כל החשבוניות הפתוחות בסדר יורד של מוצר ספציפי). לאחר מכן תוכלו לשמור את ההתאמה האישית הזו לשימוש עתידי.

 • על מנת לשמור את הגדרות המסנן לשימוש חוזר, בוחרים באפשרות Save custom filter, נותנים שם למסנן המותאם אישית ולוחצים על Save new.
 • על מנת להשתמש במסנן המותאם אישית ששמרתם, לוחצים על התפריט הנפתח בחלק העליון של הטבלה וגוללים למטה מעבר לרשימת המסננים המוגדרים מראש, עד לקטע Custom filters.
 • על מנת למחוק מסנן מותאם אישית, פותחים את המסנן המותאם אישית, בוחרים באפשרות Save custom filter ולוחצים על Delete.
 • על מנת לערוך מסנן מותאם אישית קיים:
  1. פותחים את המסנן המותאם אישית.
  2. משנים את ההגדרות של העמודות, המיון, החיפוש והסינון.
  3. בוחרים באפשרות Save custom filter.
   • על מנת לשמור כמסנן מותאם אישית חדש, עורכים את שם המסנן ונותנים לו שם ייחודי ואז לוחצים על Save new.
   • על מנת להחליף את המסנן המותאם אישית הקיים בהגדרות של המסנן החדש משאירים את השם הנוכחי ולוחצים על Update.

הורדה של חשבוניות ומסמכים אחרים בנפרד או ביחד

על מנת להוריד את המסמכים:

 1. מסמנים את התיבה שמשמאל לחשבונית או למסמך שרוצים להוריד.

  על מנת לבחור את כל המסמכים שמופיעים בטבלה, מסמנים את התיבה בשורת הכותרת של העמודה בטבלה.

 2. לוחצים על Download selected.

  אם יש יותר מדף אחד של מסמכים ובחרתם להוריד את כולם, תופיע אפשרות להוריד רק את המסמכים בדף שמוצג או את כל המסמכים שנבחרו בכל הדפים.

 3. בוחרים את הפורמט להורדת החשבוניות (קובץ PDF נבחר כברירת מחדל).

 4. לוחצים על Download.

הצגת הפרטים של מסמך

בטבלה Documents, בוחרים את השורה של החשבונית או המסמך שאת הפרטים שלהם רוצים להציג. בהודעה הקופצת שנפתחת מוצגים פרטים על כותרת המסמך, כולל מספר החשבונית או התעודה, הסכום, הסטטוס, מספר הזמנת הרכש, פרטי החשבון ועוד.

 • בקטע Document Activity מוצג מידע שכולל את כתובות הדואר והדו"אל שאליהן המסמך נשלח, וכן חשבוניות או תעודות זיכוי וחיוב שחלות על המסמך.
 • בקטע Associated documents מוצגת רשימה של מסמכים וסוגי מסמכים שחלים על המסמך שמוצג.
 • על מנת לסגור את ההודעה הקופצת, לוחצים על הסמל X בפינה הימנית העליונה.
 • על מנת להוריד חשבונית או לבקש לשנות אותה, לוחצים על Actions בפינה הימנית העליונה של ההודעה הקופצת בחשבונית.

 • אפשר להוריד את גרסת ה-PDF ואת גרסת ה-CSV של החשבונית.

 • בתפריט הנפתח Actions ייתכן שיופיע קישור לביצוע הפעולה Regenerate invoice with updated information. אם לאחרונה עדכנתם את מספר הזמנת הרכש או שיניתם את הכתובת לחיוב, ייתכן שתצטרכו להפיק מחדש את החשבוניתעל מנת שתכלול את המידע החדש.

הדף Transactions

תוכלו גם לגשת לחשבוניות בדף Transactions:

 1. במסוף Google Cloud, בתפריט הניווט Billing לוחצים על Transactions.

 2. בדף Transactions, בעזרת המתגים להחלפת מצב משנים את הנתונים שמוצגים ומגדירים את טווח התאריכים בהתאם לחשבוניות שרוצים להוריד.

  • תצוגת ברירת המחדל היא Last 3 months, המאפשרת גישה לחשבוניות האחרונות.
  • על מנת לגשת לחשבוניות קודמות, צריך לשנות את טווח התאריכים באמצעות האפשרויות בתפריט. לדוגמה, על מנת לגשת לחשבוניות של השנה הקלנדרית הנוכחית, צריך לבחור באפשרות This year.
 3. בטבלה Transactions מרחיבים את השורה Documents על מנת להציג קישורים למסמכים הזמינים.

 4. לוחצים על קישור של מסמך על מנת לגשת להיכנס אל Document center. לדוגמה, לוחצים על View invoices על מנת לעבור לדף Documents. בדף Documents תוכלו להוריד גרסת CSV או גרסת PDF של החשבוניות.

קבלת הקבלה על התשלום

קבלות זמינות לכל סוגי החשבונות לחיוב ב-Cloud. תוכלו לקבל קבלה על התשלומים שלכם מתי שתרצו, בקטע Transactions במסוף החיוב ב-Cloud.

על מנת לקבל קבלה:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Manage billing accounts.

  כניסה לדף Manage billing accounts

 2. לוחצים על השם של החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים לראות קבלות על תשלומים.

  הדף Overview נפתח עבור החשבון לחיוב.

 3. בתפריט הניווט Billing בוחרים באפשרות Transactions.

 4. בדף Transactions תוכלו להגדיר את המתגים להחלפת מצב שמעל לטבלה, על מנת לשלוט בתצוגה ולסנן את רשימת הטרנזקציות:

  1. בתפריט הנפתח View בוחרים באפשרות Detailed transaction view.
  2. בתפריט הנפתח Transaction type בוחרים באפשרות Payments. רשימת הטרנזקציות מסוננת ומוגדרת להציג תשלומים שבוצעו.
  3. בתפריט הנפתח Date range מגדירים את טווח התאריכים בהתאם לקבלות שרוצים להציג.
 5. ברשימת הטרנזקציות, בעמודה Description לוחצים על הקישור Payment על מנת להציג את הקבלה על התשלום. הקבלה נפתחת בחלון דפדפן חדש.

חיובים ומסמכים חסרים

דפי החשבון והחשבוניות כוללים רק סיכום של העלויות החודשיות, בלי פירוט של פרטי העלויות. אם רוצים להציג את הפרטים של חיובים מסוימים במסמך, צריך לעשות זאת דרך דוח טבלת העלויות. למידע נוסף: הצגה והורדה של פרטי העלויות של החשבוניות ודפי החשבון.

אם לא מצאתם מסמך, טרנזקציה או חיוב שקשורים לשירות Google Cloud או לפלטפורמה של מפות Google API, תוכלו לפנות לתמיכה של החיוב ב-Cloud על מנת לקבל עזרה.

מידע נוסף על שיטות מומלצות בחיוב ב-Cloud ועל ניהול המשאבים ב-Google Cloud, זמין במאמר רשימת המשימות להוספת חיוב ב-Cloud.

נושאים קשורים נוספים: