הצגה והורדה של פרטי העלויות של החשבוניות ודפי החשבון

סקירה כללית

דוח טבלת עלויות עם הגדרות ומסנני ברירת מחדל של דוחות.‏

דוח טבלת העלויות שזמין במסוף Google Cloud הוא כלי לניהול עלויות, שבעזרתו אפשר להבין את העלויות התואמות לחשבונית. בדוח מוצגת טבלה מפורטת של העלויות בחשבונית או בדף חשבון מסוימים (לפי חודש החשבונית). אם מציגים את הדוח באמצעות מסננים במצב ברירת המחדל, הסכומים הכוללים בדוח תואמים לסכומים הכוללים בחשבונית או בדף החשבון, והדוח כולל בדרך כלל את כל העלויות שנצברו במהלך חודש קלנדרי נתון.

דוח טבלת העלויות כולל פרטי עלות ברמת הפרויקט מהחשבוניות ומדפי החשבון, כולל עלויות המס בחלוקה לפי פרויקט. הוא כולל גם פרטים נוספים שאולי תזדקקו להם, כמו מזהי שירות, מזהי מק"ט ומספרי פרויקטים.

תוכלו להתאים אישית את תצוגת הדוח וגם להוריד אותו לקובץ CSV.

כדי לפשט את פורמט המסמך, החל מהחשבונית ומדף החשבון של ינואר 2021 (שזמינים בפברואר 2021), הסרנו מהם את כל פרטי העלויות שאתם מקבלים (בקובצי PDF ו-CSV) – כולל עלויות ברמת המוצר ועלויות לפי חשבונות משנה (למפיצים). החשבוניות ודפי החשבון כוללים את פרטי החברה (כמו הכתובת לחיוב, מספר החשבון לחיוב ב-Cloud ותנאי התשלום), סך העלויות, המיסים וההנחיות להעברת כספים. במקום להציג את פרטי העלויות, החשבונית כוללת קישור לדוח Cost table של החשבון לחיוב ב-Cloud.

בדוח טבלת העלויות אנחנו משתמשים במונח invoice month, לציון תקופת החשבונית או דף החשבון. עלויות השימוש המפורטות שכלולות בחודש החשבונית עשויות להיות שונות קצת מעלויות השימוש המפורטות בחודש קלנדרי. פרטים נוספים על ההבדלים מופיעים בקטע אופן החישוב של עלויות לחודש החשבונית.

ההרשאות הנדרשות כדי לגשת לדוח טבלת העלויות

כדי להציג את דוח טבלת העלויות של החשבון לחיוב ב-Cloud, נדרש תפקיד שכולל את ההרשאה הבאה בחשבון לחיוב ב-Cloud:

כדי לקבל את ההרשאה הזו, צריך לבקש מהאדמין להקצות לכם אחד מתפקידי ה-IAM בחיוב ב-Cloud הבאים בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 • צפייה בחשבון לחיוב
 • ניהול עלויות בחשבון לחיוב
 • אדמין של חשבון לחיוב

למידע נוסף על הרשאות חיוב:

פתיחת הדוח

כדי לפתוח את דוח טבלת העלויות של החשבון לחיוב ב-Cloud:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לחשבון לחיוב ב-Cloud.

  כניסה לחשבון לחיוב ב-Cloud

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים לראות את הדוחות. ייפתח הדף Overview של החשבון לחיוב שבחרתם.

 3. בקטע Cost management בתפריט הניווט Billing, בוחרים באפשרות Cost table.

כברירת מחדל, כשנכנסים לדוח בפעם הראשונה מוצגים הנתונים של החודש המלא האחרון, שמקובצים לפי Project -> Service -> SKU, בלי סינון של הנתונים וכולל כל עמודות הנתונים הרלוונטיות.

הסבר על מבנה טבלת העלויות

בטבלת העלויות מופיע פירוט של כל העלויות והזיכויים בחשבונית או בדף החשבון שבחרתם, וניתנים כלים לניתוח עלויות.

דוגמה לתצוגת ברירת המחדל של דוח טבלת העלויות.‏
איור 1: דוגמה לדוח ברירת המחדל של טבלת עלויות שמקובץ לפי Project -> Service -> SKU. בצילום המסך מודגשים הקטעים השונים בדף הדוח.

בצילום המסך שלמעלה, הקטעים השונים בדף טבלת העלויות מודגשים ומחולקים למספרים. לפניכם סקירה כללית על כל קטע (המספרים שלמטה תואמים למספר שמופיע בצילום המסך של כל קטע).

 1. פרטי כותרת של החשבונית או דף החשבון. החל מחודש החשבונית ספטמבר 2020, דוח טבלת העלויות כולל פרטי כותרות של חשבוניות ודפי חשבון. הכותרת כוללת את מספר החשבון לחיוב, מספר החשבונית והתאריך שלה, סך החשבונית, המטבע בחשבון לחיוב ב-Cloud ושער החליפין (זמין החל מאפריל 2021 לחשבונות שמחויבים במטבע שאינו דולר ארה"ב).

  למפיצים: פרטי הכותרת של החשבונית יוצגו רק בחשבון ההורה לחיוב ב-Cloud. הם לא יוצגו בדוח של אחד החשבונות המשניים לחיוב ב-Cloud.

 2. תצוגת טבלה של העלויות המפורטות. תוכלו להתאים אישית את תצוגת הטבלה דרך הגדרות הדוח. יש שני סוגים של תצוגות טבלה: טבלת עץ (ברירת מחדל) וטבלה רגילה. אפשר גם לקבוע אילו עמודות יוצגו בטבלה, ולהשתמש במסננים כדי לחדד את נתוני הדוח שמהם מנותחות העלויות.

  כדי לקבל יותר גמישות בניתוח הנתונים מטבלת העלויות, אפשר להפעיל שורת סיכום צפה כשבוחרים לנתח שורות מסוימות. ניתן להציג את שורת הסיכום בשתי תצוגות הטבלה.

 3. כותרת תחתונה של הטבלה שבה מוצג סך העלויות שמפורטות בתצוגת הטבלה.

  כשמציגים את הדוח באמצעות מסננים במצב ברירת המחדל, נתוני הדוח שבטבלה מחזירים את כל העלויות של חודש החשבונית שנבחר, והסך הכולל בכותרת התחתונה תואם לסך הכולל בכותרת הדוח (1) ותואם לסך החשבונית או דף החשבון של המסמך שנבחר.

  אם משתמשים במסננים כדי להתאים את הנתונים בטבלה (כמו סינון של פרויקטים או שירותים נבחרים), הסכומים הכוללים בכותרת התחתונה ישתנו כדי לשקף את התוצאות מהמסננים בדוח. תוכלו לאפס את המסננים כדי להחזיר אותם למצב ברירת המחדל (ללא סינון).

  הסכומים בכותרת התחתונה כוללים מיסים (לכל סוג מס), תיקונים בחשבונית או שינויים בחיוב, שגיאות בעיגול (אם רלוונטי לחשבון לחיוב ב-Cloud) וגם את סך העלויות בטבלה, לפי המסננים שנבחרו.

 4. הגדרות טבלה וכלי דוחות כדי להתאים את התצוגה של הטבלה ולהוריד את נתוני הדוח לקובץ CSV.

 5. מסנני דוח כדי לחדד את נתוני העלות שיוצגו בטבלת העלויות.

הסבר על תצוגות טבלת העלויות

נתוני העלויות המפורטים של חודש החשבונית והמסננים שנבחרו מוצגים בתצוגת הטבלה של דוח טבלת העלויות. יש שני סוגים של תצוגות טבלה: טבלת עץ וטבלה רגילה. כשמנתחים את הנתונים בטבלת העלויות, אפשר להפעיל שורת סיכום צפה כשבוחרים שורות מסוימות לניתוח נתונים. ניתן להציג את שורת הסיכום בשתי תצוגות הטבלה.

אפשר להתאים אישית את צורת התצוגה של הטבלה באמצעות הגדרות הטבלה. תוכלו גם לקבוע אילו עמודות יוצגו בטבלה, ולהשתמש במסננים כדי לחדד את נתוני העלויות והשימוש שמוצגים בטבלה. מידע נוסף מופיע בקטע קביעת ההגדרות והתצוגות של הדוחות.

תצוגה של טבלת עץ

תצוגה של טבלת עץ היא תצוגה היררכית של נתוני העלות במבנה עץ, והיא מקובצת לפי מאפיינים שונים לבחירתכם. תצוגות עץ מאפשרות לצפות בסיכום העלויות של חשבוניות לפי אופן הקיבוץ (למשל Project -> Service -> SKU). אפשר להציג פירוט של העלויות לפי כל מאפיין כדי לראות את פירוט העלויות של כל שורה מקובצת.

דוגמה לתצוגת עץ של דוח טבלת עלויות.
איור 2 – תצוגה של טבלת עץ: דוגמה לדוח טבלת העלויות שמקובץ לפי המסנן Custom grouping, שבו המאפיינים של Group by ישתמשו בערך Labels ובערך SKU ID, ושורת התווית environment:test תורחב כדי להציג את החיובים לפי מק"טים שתויגו באותו מפתח תוויות.

בתצוגה של טבלת עץ:

 • העמודה הראשונה בטבלה מקבצת את פרטי העלות לפי האפשרות שנבחרה. לדוגמה, האפשרות group by לפי Project -> Service -> SKU יוצרת עמודה אחת בשם Project name / Service description / SKU description. אם מגדירים את האפשרות group by לפי Custom grouping, העמודה הראשונה בטבלה נקראת Custom grouping hierarchy.

 • אפשר להרחיב או לכווץ את נתוני העלות ההיררכיים בכל אחת מהשורות המקובצות, כדי לנתח את פירוט העלויות של הסכום הכולל המקובץ.

 • בכל שורה בטבלת העץ מוצגים נתוני עלות היררכיים שמייצגים את העלויות לפי רמת הקיבוץ (לדוגמה, עלויות כוללות של פרויקט או של שירות).

 • החל מחודש החשבונית ספטמבר 2020, עלויות המס מוצגות ברמת הפרויקט. כדי להציג את עלויות המס לפי פרויקט בתצוגה של טבלת עץ, צריך להשתמש באפשרות Group by (או להגדיר אותה) לפי Project בתור מאפיין הקיבוץ הראשון. לדוגמה, קיבוץ לפי Project -> Service -> SKU.

 • לפני ינואר 2022, אם פרויקט נמחק או הועבר לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, הפרויקט המשויך לעלויות מזוהה רק לפי Project number. החל מינואר 2022, אפשר לראות מטא-נתונים היסטוריים של פרויקט יחד עם נתונים של היררכיית פרויקטים. הערכים בעמודה של היררכיית הפרויקטים מוצגים בתצוגה של טבלת העץ רק כשמקבצים לפי Project > Service > SKU. הערכים של היררכיית הפרויקטים מוצגים גם בתצוגה של הטבלה הרגילה בטבלת העלויות.

תצוגה של טבלה רגילה

תצוגה של טבלה רגילה היא רשימה מפורטת של כל העלויות והזיכויים שנצברו בחודש החשבונית שנבחר. הנתונים מוצגים בתצוגה של טבלה רגילה לפי מסננים לבחירתכם. אם אתם משתמשים במסננים במצב ברירת המחדל, התצוגה של טבלה רגילה כוללת שורות לכל העלויות והזיכויים שנצברו בחודש החשבונית שנבחר, והסכומים הכוללים בדוח טבלת העלויות תואמים לסכומים הכוללים בחשבונית או בדף החשבון.

דוגמה לתצוגה רגילה של דוח טבלת עלויות.‏
איור 3 – תצוגה של טבלה רגילה: דוגמה לדוח טבלת העלויות, בלי שנבחרה אפשרות קיבוץ וכשבוטלה הבחירה להציג כמה עמודות (כמו שם החשבון לחיוב ומספר החשבון לחיוב).

בתצוגה של טבלה רגילה:

 • כל עמודה מכילה סוג אחד של נתונים (כמו Project name,‏ Service description או SKU description).

 • כל שורה עם Usage לפי Cost type מייצגת את סך עלויות השימוש של מק"ט לפרויקט מסוים.

  אם בחרתם מפתח תוויות של עלות, כל שורה מייצגת את סך עלויות השימוש של זוג label_key:label_value עבור מק"ט לפרויקט מסוים (או היררכיית הפרויקטים).

 • אם זה רלוונטי לחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud, טבלת העלויות כוללת גם שורות שמפרטות הנחות שנצברו, מיסים, שגיאות בעיגול וכל התאמה של חשבוניות.

 • החל מחודש החשבונית ספטמבר 2020, עלויות המס מוצגות ברמת הפרויקט. בתצוגה של טבלה רגילה, אם צברתם עלויות מס, כל שורה עם הערך Tax לפי Cost type מייצגת את סך עלויות המס של SKU description (סוג מס מסוים והאחוז שלו) עבור Project ID.

 • השורה האחרונה בטבלה הרגילה של העלויות היא Total. נתון זה תואם לסכום הכולל בכותרת התחתונה של טבלת הדוח. אם אתם מציגים את הדוח באמצעות מסננים במצב ברירת המחדל, הנתון הזה תואם לסכום הכולל בחשבונית או בדף החשבון של חודש החשבונית.

 • לפני ינואר 2022, אם פרויקט נמחק או הועבר לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, הפרויקט המשויך לעלויות מזוהה רק לפי Project number. החל מינואר 2022, אפשר לראות מטא-נתונים היסטוריים של פרויקט יחד עם נתונים של היררכיית פרויקטים. הערכים בעמודה של היררכיית הפרויקטים מופיעים רק בתצוגה של טבלה רגילה, או בתצוגה של טבלת עץ שמקובצת לפי Project > Service > SKU.

תצוגת דוחות עם שורת סיכום

שורת הסיכום היא כלי שמאפשר לבצע ניתוחי עלויות מהירים של הנתונים שמוצגים בתצוגת הטבלה. בטבלת העלויות בוחרים את השורות שרוצים לנתח, ובשורת הסיכום מוצגים סכומי העלויות והזיכויים, אחוז החיסכון שנצבר וסכום הביניים (עלות נטו) של השורות שנבחרו. ניתן להציג את שורת הסיכום גם בתצוגה של טבלת עץ וגם בתצוגה של טבלה רגילה.

דוגמה לדוח טבלת עלויות שמציג את שורת הסיכום.‏
איור 4 – הצגה של שורת הסיכום: דוגמה לתצוגה של דוח טבלת העלויות שבה מופיעה שורת הסיכום הצפה, שנפתחת באופן אוטומטי כשבוחרים לסכם שורות מסוימות. שורת הסיכום זמינה גם בתצוגה של טבלת עץ וגם בתצוגה של טבלה רגילה.

כדי לפתוח את שורת הסיכום, צריך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בסרגל הכלים, לוחצים על הסמל של שורת הסיכום כדי לפתוח או לסגור אותה.
 • כדי לבחור שורות נפרדות בטבלה, מסמנים את התיבות של בוחר השורות.

בחלק התחתון של דף טבלת העלויות תופיע שורת סיכום כחולה צפה.

המידע בשורת הסיכום

 • n selections: מספר השורות שנבחרו.
 • Cost: העלות הכוללת ברוטו של כל השורות שנבחרו. בלחיצה על סמל ההרחבה () לצד Cost אפשר לפתוח חלונית עם פרטי העלויות. בחלונית שנפתחת, העלויות מקובצות לפי פרויקטים וממוינות לפי שם הפרויקט בסדר עולה.
 • Credits: סך כל הזיכויים בשורות שנבחרו. בלחיצה על סמל ההרחבה () לצד Credits אפשר לפתוח חלונית עם פרטי הזיכויים. בחלונית שנפתחת, הזיכויים מקובצים לפי פרויקטים וממוינים לפי שם הפרויקט בסדר עולה.
 • Savings: אחוז החיסכון בהשוואה בין עלויות לזיכויים בשורות שנבחרו. Savings = -1 * Credits / Cost * 100%
 • Subtotal: העלות נטו של השורות שנבחרו. Subtotal = Cost - Credits

  בלחיצה על סמל ההרחבה () לצד Subtotal אפשר לפתוח חלונית עם פרטי סכום הביניים. בחלונית שנפתחת, סכומי הביניים מקובצים לפי פרויקטים וממוינים לפי שם הפרויקט בסדר עולה.

כדי לסגור את שורת הסיכום צריך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בסרגל הכלים, לוחצים על הסמל של שורת הסיכום כדי לפתוח או לסגור אותה.
 • בשורת הסיכום, לוחצים על ‏close ().

קביעת ההגדרות והתצוגות של הדוחות

אפשר לבחור את העלויות שרוצים לנתח וגם להגדיר את התצוגה של דוח טבלת העלויות, באמצעות האפשרויות חודש החשבונית, מסנני הדוח והגדרות הטבלה. כשמגדירים את מסנני הדוחות, כתובת ה-URL של הדף מתעדכנת כך שתכלול את הבחירות שלכם. בלחיצה על שיתוף תוכלו להעתיק את כתובת ה-URL כדי לשתף את הדוח.

דוגמה לתצוגת ברירת המחדל של דוח טבלת העלויות.‏
איור 5: דוגמה לדוח טבלת העלויות שבו מודגשים מסנני הדוח, הגדרות הטבלה ולחצן השיתוף.

כברירת מחדל, בכניסה הראשונה לדוח מופיעה טבלת עץ שמציגה את הנתונים של החודש המלא האחרון. הנתונים בטבלה מקובצים לפי Project -> Service -> SKU, בלי סינון של הנתונים, והם כוללים את כל עמודות הנתונים הרלוונטיות.

חודש החשבונית

בורר חודש החשבונית בחלונית המסננים.‏

בחלונית המסננים תוכלו להשתמש בבורר Invoice month כדי לבחור את החשבונית או דף החשבון שרוצים להציג.

דוחות של טבלאות עלויות זמינים לחודשים שלמים (החל ממאי 2019). החל מספטמבר 2020, לחודש ולשנה מצורף מספר החשבונית או דף החשבון. לדוגמה, September 2020 - Invoice 1234567890.

האפשרות Invoice month מציגה את פרטי השימוש והעלות בחשבונית או בדף החשבון שהונפקו עבור החודש שנבחר.

בחשבונות שמוגדרים לחשבונית ייתכן שתתקבל יותר מחשבונית אחת בחודש קלנדרי. ניתן להציג רק חשבונית אחת בכל רגע נתון. אפשר להבחין בין חשבוניות על סמך מספר החשבונית שמצורף לחודש החשבונית (לדוגמה, שתי חשבוניות שונות שהונפקו באפריל 2021 עשויות להיראות כך: April 2021 - Invoice 1002003011 ו-April 2021 - Invoice 1002003022).

בחשבונות אונליין בניהול עצמי, רק דף חשבון אחד מונפק בכל חודש.

מסננים

בדוח טבלת העלויות ניתן להציג את כל העלויות והזיכויים של החשבונית או דף החשבון שנבחרו, או להתמקד בקבוצת משאבים ספציפית על ידי הגדרת מסננים. כברירת מחדל, בשימוש הראשון של הדוח המסננים מוגדרים כך שיכללו את כל הערכים, והסכום הכולל בדוח תואם לסכום הכולל בחשבונית או בדף החשבון. כשמגדירים מסננים, הנתונים שמוצגים בדוח טבלת העלויות מותאמים כך שייצגו את העלויות והזיכויים בהתאם למסננים שנבחרו.

בוררי מסננים שונים בחלונית המסננים.‏

 • Subaccounts: אם אתם מציגים חשבון ראשי לחיוב שיש לו חשבונות משנה, תוכלו לבחור את כל חשבונות המשנה (ברירת המחדל) או לבחור קבוצת משנה של חשבונות משנה על ידי לחיצה עליהם ברשימה.

 • Folders & Organizations: אלה רכיבים בהיררכיית הפרויקט – מיפוי היררכיית המשאבים בפרויקט. אם חודש החשבונית מוגדר להתחיל מינואר 2022 ואילך, תוכלו לבחור את כל התיקיות או הארגונים (ברירת המחדל) המשויכים לפרויקטים שמקושרים לחשבון לחיוב ב-Cloud, או לבחור קבוצת משנה של תיקיות או ארגונים.

  הערכים בבורר מופיעים בסדר אלפביתי לפי שם המשאב. כדי לקבוע אם הערך הוא ארגון או תיקייה, צריך לבחון את מספר המזהה שמוצג מתחת לכל שם. לפני מספרי המזהים מופיעים הערכים folders/‎ או organizations/‎ כדי לציין את סוג המשאב.

  בחשבון לחיוב ב-Cloud שנבחר, אפשרות הסינון הזו לא תוצג אם הפרויקטים המקושרים לא משויכים לתיקיות או לארגונים.

  כדי להציג את התיקיות והארגונים בדוח טבלת העלויות, צריך לבחון את הערכים המוצגים בעמודה project hierarchy.

  מידע נוסף על ארגונים, תיקיות והיררכיית פרויקטים זמין במאמר דוחות חיוב: ניתוח העלויות לפי היררכיית פרויקטים.

 • Projects: תוכלו לבחור את כל הפרויקטים ב-Cloud שבחשבון לחיוב ב-Cloud (ברירת המחדל) או קבוצת משנה של פרויקטים, על ידי לחיצה עליהם ברשימה.

 • Services: תוכלו לבחור את כל השירותים (ברירת המחדל) או לבחור קבוצת משנה של שירותים, על ידי לחיצה עליהם ברשימה.

 • SKUs: תוכלו לבחור את כל המק"טים (ברירת המחדל) או לבחור קבוצת משנה של מק"טים, על ידי לחיצה עליהם ברשימה. למידע נוסף על מק"טים: דוח טבלת התמחור

הגדרת המסננים של Locations בחלונית המסננים.

 • Locations: כברירת מחדל, כל המיקומים מופעלים. אם לוחצים על אפשרויות המיקומים, אפשר לסנן קבוצת משנה של מיקומים לפי geography (למשל אירופה), multi-region (למשל בכל העולם) או region (למשל us-east1). הדוח מסונן ספציפית לפי regions ו-multi-regions שנבחרו.

  אפשר להשתמש באפשרויות של geography כדי לבחור במהירות (או לבטל את הבחירה) בכל האזורים ומספר האזורים באותו מיקום גיאוגרפי. האפשרויות של Multi-regions מסומנות בכוכבית (לדוגמה, us*).

  מידע נוסף מופיע במאמר מיקום גיאוגרפי ואזורים.

הגדרת המסננים של Labels בחלונית המסננים.

 • Labels: אלה צמדי מפתח/ערך שמצורפים לשימוש במשאבים (לדוגמה, Compute Engine או Cloud Storage). כדי לסנן שימוש לפי תווית:

  1. מרחיבים את הקטע Labels.
  2. בוחרים את התווית Key.
  3. בוחרים Value מתחת למַפְתח שלפיו רוצים לסנן (ברירת המחדל היא כל הערכים מתחת למפתח שנבחר).

  כדי להוסיף עוד תווית עם מפתח אחר, לוחצים על ‎+ Add Label ואז בוחרים מפתח וערכים למסנן של התווית.

  כדי להסיר מסנן של תווית, לוחצים על סמל האשפה לכל צמד מפתח/ערך של תווית שרוצים להסיר.

  כדי להציג את העלויות של Google Kubernetes Engine, צריך להפעיל הקצאת עלויות באשכולות GKE. לאחר שתפעילו את הקצאת העלויות, תוכלו לסנן את המשאבים ב-GKE באמצעות מפתחות התוויות הבאים:

  • goog-k8s-cluster-name: סינון או קיבוץ של משאבים ב-GKE לפי אשכול.
  • k8s-namespace: סינון או קיבוץ של משאבים ב-GKE לפי מרחב שמות.

  כשמבצעים סינון לפי מפתחות של תוויות, אי אפשר לבחור תוויות שהוחלו על פרויקט. אפשר לבחור תוויות אחרות שנוצרו על ידי המשתמש, שהגדרתם והחלתם על שירותי Google Cloud. מידע נוסף על תוויות זמין במאמר שימושים נפוצים בתוויות ובמאמר יצירה וניהול של תוויות משאבים.

הגדרת המסננים של הזיכויים והחיובים ברמת החשבונית בחלונית המסננים.‏

 • Credits: תוכלו לבחור שכל הזיכויים הרלוונטיים (ברירת המחדל) ייכללו בחישובי העלויות, או לבטל את הסימון של חלק מאפשרויות הזיכוי או של כולן כדי לא לכלול אותן בחישובי העלויות.

  במסנן הזיכויים מוצגים רק סוגי הזיכויים הספציפיים שצברתם בעלויות ב-Google Cloud. אם סוג מסוים של זיכוי לא רלוונטי לחשבון לחיוב ב-Cloud, אפשרות הזיכוי הזו לא תופיע ברשימה.

  מידע נוסף על זיכויים מופיע בדוחות של החיוב ב-Cloud.

 • Invoice level charges: תוכלו לבחור את כל החיובים ברמת החשבונית (ברירת המחדל) שייכללו בדוח טבלת העלויות, או לבטל את הסימון של חלק מהאפשרויות ברמת החשבונית או של כולן. חיובים ברמת החשבונית מוצגים בטבלת העלויות ובכותרת התחתונה שמתחת לטבלה.

 • הלחצן Reset: כשהמסננים בדוח טבלת העלויות נמצאים במצב ברירת המחדל, העלויות שמוצגות בדוח תואמות לעלויות בחשבונית או בדף החשבון. אם מגדירים מסננים במהלך ניתוח הדוח, אפשר להחזיר אותם למצב ברירת המחדל על ידי לחיצה על Reset.

הגדרות טבלה וכלי הדוחות

הגדרות טבלה וכלי דוחות בדוח טבלת העלויות.‏

הגדרות הטבלה וכלי הדוחות נמצאים מעל לטבלה, והם כוללים אפשרויות לעריכת הגדרות הטבלה (), לקביעת העמודות שיוצגו בטבלה (), להחלפת מצב ההצגה של שורת הסיכום () ולהורדת נתוני הדוח לקובץ CSV ().

הגדרות טבלה

‏תיבת הדו-שיח Table configuration.

 • Label data:

  באמצעות הגדרת המפתח של תוויות העלות, אפשר לקבוע אילו ערכים של תוויות העלות יוצגו בעמודה Labels, ולהפעיל את התוויות כאפשרות של מאפיין קיבוץ כשמגדירים אפשרות של Group by בהתאמה אישית.

  כדי לבחור או לשנות את הערכים של תוויות העלות שמוצגים בעמודה Labels: פותחים את תיבת הדו-שיח ‏ Table configuration, בוחרים Label key ולוחצים על Submit.

  • ניתן לבחור רק מפתח תווית אחד בכל פעם.
  • אחרי שבוחרים מפתח תווית, צמד label_key:label_value יוצג בעמודה Labels עבור המשאבים שמתויגים באמצעות מפתח תווית העלות שנבחר.
  • תוכלו להשתמש במפתח התווית שנבחר בתור מאפיין קיבוץ Group by בהתאמה אישית.

  אפשר גם לסנן לפי תוויות, אפילו אם לא הגדרתם מפתח של תוויות עלות. עם זאת, בעמודה Labels לא יוצג אף ערך עד שתגדירו מפתח של תוויות עלות בתיבת הדו-שיח Table configuration.

  למידע נוסף על יצירה וניהול של תוויות משאבים

 • Group by:

  ההגדרה Group by מאפשרת לקבוע את תצוגת הטבלה, ולהחליף בין תצוגה של טבלה רגילה לתצוגות שונות של טבלת עץ:

  פותחים את תיבת הדו-שיח ‏ Table configuration ובוחרים אחת מההגדרות של Group by, כדי לראות תצוגה היררכית רגילה או של עץ שמכילה את נתוני העלות המקובצים בהתאם לאפשרות שנבחרה. אפשר לבחור אפשרות Group by מוגדרת מראש או להגדיר קיבוץ מותאם אישית. טבלת עץ מסכמת את העלויות לשורות ניתנות להרחבה, ובאמצעותה אפשר להציג את פרטי העלויות שבשורות.

  האפשרויות הזמינות של Group by:

  • No grouping: הצגה של טבלת עלויות בתצוגה רגילה.

  • Project -> Service -> SKU: הצגה של טבלת עלויות בתצוגת עץ וקיבוץ העלויות לפי פרויקט, אחר כך לפי שירות ולבסוף לפי מק"ט. בלחיצה על החיצים ( או ) שליד כל שורה אפשר להרחיב את הפרטים שלה או לכווץ אותם.

  • Service -> SKU: הצגה של טבלת עלויות בתצוגת עץ וקיבוץ העלויות קודם לפי שירות ואחר כך לפי מק"ט. בלחיצה על החיצים ( או ) שליד כל שורה אפשר להרחיב את הפרטים שלה או לכווץ אותם.

  • Custom grouping: הצגה של טבלת עלויות בתצוגת עץ וקיבוץ העלויות לפי עד שלושה מאפייני קיבוץ שנבחרו, שמוצבים בצורה היררכית לפי הסדר שהוגדר במאפיינים שנבחרו. בלחיצה על החיצים ( או ) שליד כל שורה אפשר להרחיב את הפרטים שלה או לכווץ אותם.

   דוגמאות למאפייני קיבוץ מותאמים אישית:

   • האפשרויות Project ID,‏ Service ID ו-SKU ID תמיד זמינות.
   • המאפיין Labels זמין לבחירה אם קודם הגדרתם Label key. אם מקבצים את העלויות לפי תוויות, יופיעו שורות עם עלויות המשאבים שמקובצות לפי המפתח של תוויות העלות שנבחר, וגם שורה של Charges not tagged by the label key.
   • המאפיין Billing account ID זמין בחשבונות ראשיים לחיוב שיש להם חשבונות משנה (חשבונות מפיצים). אם אתם מציגים חשבון ראשי, המאפיין Billing account ID מאפשר לקבץ את העלויות לפי החשבון המשני לחיוב ב-Cloud.

אפשרויות להצגת עמודות

בוררי מסננים שונים בחלונית המסננים.‏

 • Select the columns to display: תוכלו לבחור או לבטל את הבחירה של העמודות שיוצגו בטבלה, באמצעות הבורר Column display options. בעזרת ההגדרה הזו אפשר גם לקבוע אילו עמודות להוריד לקובץ CSV, כלומר מתבצעת הורדה רק של העמודות שבחרתם.

  בהתאם לרוחב המסך ולמספר העמודות שמוצגות, ייתכן שתצטרכו לגלול ימינה ושמאלה בתצוגת האונליין של הדוח כדי להציג את כל העמודות.

 • Change the sort order of the data: בלחיצה על כותרת של עמודה אפשר למיין את הנתונים בטבלה לפי אותה עמודה. אפשר להחליף את המיון מסדר יורד () לסדר עולה ().

הצגה של שורת הסיכום

בלחיצה על הסמל ‏ של שורת הסיכום בסרגל הכלים אפשר לפתוח ולסגור את שורת הסיכום.

בעזרת שורת הסיכום תוכלו לנתח במהירות קבוצת משנה של נתונים בטבלת העלויות. ניתן להציג את שורת הסיכום גם בתצוגות של טבלת עץ וגם בתצוגות של טבלה רגילה. מידע נוסף מופיע בקטע תצוגות דוחות עם שורת סיכום.

הורדת נתוני הדוח לקובץ CSV

בלחיצה על הסמל ‏ Download to CSV בסרגל הכלים אפשר להוריד את נתוני הדוח לקובץ CSV. מידע נוסף על הורדה לקובץ CSV זמין במאמר הורדת דוח לקובץ CSV.

שיתוף כתובת ה-URL של דוח בהתאמה אישית או הוספה שלה לסימניות

אתם יכולים להוסיף לסימניות את כתובת ה-URL של דוח פירוט עלויות מותאם אישית, או לשתף אותה. כשמגדירים את דוח טבלת העלויות על ידי בחירה של חודש חשבונית, אפשרויות לקיבוץ עלויות ומסנני דוחות, כתובת ה-URL של הדף מתעדכנת כך שתכלול את הבחירות שלכם.

שימו לב שהגדרות התצוגה של העמודות ‏() לא כלולות בכתובת ה-URL בגלל מגבלות אורך פוטנציאליות על כתובת ה-URL. הדוח ייפתח על ידי כתובת ה-URL ששותפה, עם תצוגת ברירת המחדל של העמודות.

הלחצן Share בדוח טבלת העלויות.‏

 • כדי לשתף את הדוח צריך להעתיק את כתובת ה-URL. כדי להעתיק את כתובת ה-URL ללוח צריך ללחוץ על ‏ Share.
 • לחלופין, בדפדפן אפשר להוסיף לסימניות את כתובת ה-URL כדי לשמור אותה עם הגדרות הדוח.

הורדת הדוח לקובץ CSV

תוכלו להוריד את הנתונים של טבלת העלויות לקובץ CSV באמצעות הבורר ‏ Download CSV בפינה השמאלית העליונה של הטבלה. הדוח בפורמט CSV הוא קובץ שטוח, ללא אפשרויות עיצוב או קיבוץ. הנתונים שמורידים מוגבלים למסננים שהגדרתם וכוללים רק את ‏ העמודות שבחרתם להציג. החל מספטמבר 2020, המידע בכותרת החשבונית או דף החשבון גם ייכלל בקובץ ה-CSV.

הערות לגבי הנתונים שאתם מורידים לקובץ CSV:

 • המסננים שהגדרתם מבצעים התאמה אישית גם לתצוגת האונליין של הדוח (שמשפיעה על השורות שמוצגות בטבלה) וגם לנתונים שאתם מורידים לקובץ CSV. אם רוצים להוריד את כל נתוני העלות בחשבונית, צריך לאפס את המסננים למצב ברירת המחדל.
 • האפשרות לקיבוץ עלויות () שבחרתם משמשת לניתוח אונליין ומשפיעה על התצוגה של טבלת העלויות. כשמורידים נתונים לקובץ CSV מתבצעת הורדה של קובץ שטוח, כולל כל השורות בחשבונית עם נתונים בעמודות נפרדות (לא בתצוגת עץ).
 • בורר העמודות () מאפשר להתאים אישית גם את תצוגת האונליין של הדוחות וגם את בחירת השדות להורדה. כשמורידים לקובץ CSV מתבצעת הורדה רק של העמודות שציינתם.
 • החל מהחשבונית או מדף החשבון של ספטמבר 2020, הדוח של טבלת העלויות כולל את פרטי הכותרת שנלקחו מהמסמך שנוצר, כולל מספר החשבון לחיוב והסכום הכולל והמטבע של החשבונית או דף החשבון. פרטי הכותרת כלולים בהורדה לקובץ CSV.

העמודות בטבלת העלויות

הנתונים הבאים זמינים בדוח טבלת העלויות (אם רלוונטי לחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud).

בטעינה הראשונה של תצוגת האונליין של דוח טבלת העלויות, כברירת מחדל חלק מהעמודות לא מוצגות. תוכלו לבחור אילו עמודות להציג בדוח על ידי הגדרת ‏ האפשרויות להצגת עמודות. נוסף על כך, כשמורידים את הדוח לקובץ CSV מתבצעת הורדה רק של העמודות שבחרתם להציג.

השדה בטבלת העלויות השדה התואם בחשבונית תיאור
Billing account name Account Name השם של החשבון לחיוב ב-Cloud שאליו משויך השימוש. אם יש לכם גישה לחשבון ראשי לחיוב שיש לו חשבונות משנה (חשבון מפיץ), ייתכן שהשם יהיה Cloud Billing Subaccount.
Billing account ID Account ID מספר החשבון לחיוב ב-Cloud שאליו משויך השימוש. אם יש לכם גישה לחשבון ראשי לחיוב שיש לו חשבונות משנה (חשבון מפיץ), ייתכן שהשם יהיה Cloud Billing Subaccount
Project name Source*
* לא רלוונטי החל מהחשבונית של נובמבר 2019

שם הפרויקט שממנו נוצרו נתוני החיוב ב-Cloud.

כשמחפשים בדוח חודש חשבונית לפני ינואר 2022, אם פרויקט נמחק או הועבר לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, הערך יהיה ריק והפרויקט יזוהה לפי Project number.

החל מחודש החשבונית של ינואר 2022, הנתונים של Project hierarchy זמינים. אם פרויקט נמחק או הועבר לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, השדה Project name מוצג אם אוכלסו ערכי Project hierarchy.

Project ID לא רלוונטי

מזהה הפרויקט שממנו נוצרו נתוני החיוב ב-Cloud.

כשמחפשים בדוח חודש חשבונית לפני ינואר 2022, אם פרויקט נמחק או הועבר לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, הערך יהיה ריק והפרויקט יזוהה לפי Project number.

החל מחודש החשבונית של ינואר 2022, הנתונים של project hierarchy זמינים. אם פרויקט נמחק או הועבר לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, השדה Project ID מוצג אם אוכלסו ערכי Project hierarchy.

Project number לא רלוונטי

מזהה מובהק של הפרויקט שנוצר באופן פנימי ועבר אנונימיזציה. בבקשות התמיכה ובדרכי תקשורת אחרות עם לקוחות, כדי להגן על הפרטיות שלכם Google תתייחס לפרויקטים לפי מספר הפרויקט הזה.

כשמחפשים בדוח חודש חשבונית לפני ינואר 2022, אם מוחקים פרויקט או מעבירים את הפרויקט לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, מתבצעת הסרה של השדות Project name ו-Project ID מתצוגות הדוחות של טבלת העלויות, אבל השדה Project number יישאר בדוחות.

החל מחודש החשבונית של ינואר 2022, הנתונים של Project hierarchy זמינים. אם פרויקט נמחק או הועבר לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, השדות Project name,‏ Project ID ו-Project number מוצגים אם אוכלסו ערכי Project hierarchy.

הערה: בטעינה הראשונה של דוח טבלת העלויות, כברירת מחדל העמודה Project number לא מוצגת. כדי להציג את העמודה Project number בטבלת העלויות, בוחרים באפשרות Project number מתוך ‏ האפשרויות להצגת עמודות.

Project hierarchy לא רלוונטי

הנתונים של היררכיית הפרויקטים זמינים החל מ-1 בינואר 2022.

פרויקטים מהווים את הבסיס ליצירה, להפעלה ולשימוש של כל שירותי Google Cloud. Project hierarchy הוא ישות האב של פרויקט, המיפוי של היררכיית המשאבים של הפרויקט (Organization > Folder > Project). פרויקטים יכולים לעמוד בפני עצמם (כלומר לא להיות משויכים לאף תיקייה או ארגון), או להיות צאצאים של Organization או Folder.

היררכיית הפרויקטים עוקבת אחרי ישות האב הנוכחית וההיסטורית של הפרויקט. לדוגמה, שינוי שם של פרויקט או העברת פרויקט לתיקייה או לארגון אחרים משפיעים על ישות האב ההיסטורית של הפרויקט.


החל מחודש החשבונית של ינואר 2022, בדוח טבלת העלויות מתקבלת שורה לכל שילוב ייחודי של Organization > Folder > Project, והטבלה כוללת את העמודות Project name,‏ Project ID,‏ Project number ו-Project hierarchy.

בערכים שמופיעים בעמודה Project hierarchy מוצגים Organization name > Folder name.

 • הערכים בעמודה של היררכיית הפרויקטים מתחילים מחודש החשבונית של ינואר 2022. לפני ינואר 2022, העמודה ריקה.
 • הערכים בעמודה של היררכיית הפרויקטים מוצגים בתצוגה של טבלה רגילה או בתצוגת ברירת המחדל של טבלת עץ (מקובצים לפי Project > Service > SKU).
 • כדי לצפות בערכים של היררכיית הפרויקטים כשטבלת העלויות מוגדרת לשימוש בתצוגה של טבלת עץ, צריך להרחיב את נתוני העלות ההיררכיים בכל אחת מהשורות המקובצות, עד שמופיעות שורות שמציגות את העלויות של מק"ט, בפרויקט.

כדי לנתח את העלויות לפי היררכיית הפרויקטים, ב-Table configuration מגדירים את Group by ל-No grouping, וממיינים את הנתונים של טבלת העלויות בעמודות שונות:

 • כדי להציג את כל הפרויקטים שכוללים אותה היררכיית פרויקטים, ממיינים את הטבלה לפי העמודה Project hierarchy.
 • כדי להציג את אותו פרויקט שמשויך למספר ישויות אב, ממיינים את הטבלה לפי העמודה Project ID.

מידע נוסף על ארגונים, תיקיות והיררכיית פרויקטים מופיע במאמר דוחות חיוב: ניתוח העלויות לפי היררכיית פרויקטים.

Service description Product תיאור החשבונית של שירות Google Cloud או של Google Maps Platform API, שמהם דוּוחו נתוני החיוב ב-Cloud. לדוגמה, Compute Engine.
Service ID לא רלוונטי המזהה של שירות Google Cloud או של Google Maps Platform API, שמהם דוּוחו נתוני החיוב ב-Cloud. לדוגמה, 6F81-5844-456A.
SKU description Resource Type תיאור החשבונית של מק"ט המשאב שבו משתמש השירות. לדוגמה, N1 Predefined Instance Core running in Americas. השדה SKU description כולל גם סוגי מיסים שונים. לדוגמה, ‎State sales tax (4.71%) או ‎PST/QST/RST (9.975%).
SKU ID SKU ID המזהה של מק"ט המשאב שבו משתמש השירות. לדוגמה, 2E27-4F75-95CD. לרשימה המלאה של מק"טים ב-Google Cloud
Credit type לא רלוונטי מתאר את המטרה או המקור של הערך Credit ID. סוגי הזיכויים כוללים הנחות וקידומי מכירות, למשל:
 • Free tiers: בחלק מהשירותים מוצע שימוש בחינם במשאבים עד למגבלות מסוימות. בשירותים האלה מוחלים זיכויים בהתאם לשימוש בתוכנית ללא תשלום.
 • Sustained use discounts: הנחות אוטומטיות בעקבות הפעלה של משאבים מסוימים ב-Compute Engine במשך חלק נכבד מחודש החיוב.
 • Committed use discounts (resource based)‏: Compute Engine מאפשר לרכוש חוזים עם התחייבות לשימוש בתמורה למחירים מוזלים במיוחד, עבור שימוש במכונות וירטואליות.
 • Committed use discounts (spend based): הנחות תמורת התחייבות להוצאה מספקות הנחה בתמורה להתחייבות להוציא סכום מינימלי עבור שירות באזור מסוים.
 • Spending based discounts (contractual): הנחות שחלות אחרי הגעה לסף ההוצאה שקבוע בחוזה.
 • Subscriptions: מינויים לטווח ארוך לשירותים שנרכשו בתמורה להנחות.
 • Reseller margin: למפיצים בלבד. זהו הזיכוי מהנחה של תוכנית המפיצים על פריטים שעומדים בקריטריונים.
 • Promotions: קידומי מכירות, כמו תקופת ניסיון בחינם ב-Google Cloud וזיכויים מקמפיינים שיווקיים, או מענקים נוספים לשימוש ב-Google Cloud. שוברי פרסום בדרך כלל נחשבים כאמצעי תשלום. כשהאפשרות זמינה, המערכת מחילה את שוברי הפרסום באופן אוטומטי כדי להקטין את החיוב הכולל.
 • Other: זיכויים שלא מתאימים לקטגוריות של ההנחות או של שוברי הפרסום.

אם השדה Credit type ריק, מק"ט המוצר לא משויך לזיכוי כלשהו.

הערה: חודש החשבונית הראשון עם נתוני Credit type הוא יולי 2020, עבור שימוש שנקלט מ-8 ביולי 2020 ואילך.

Credit ID לא רלוונטי אם השדה הזה קיים, המשמעות היא שקיים זיכוי שמשויך למק"ט של המוצר. ערכי השדה Credit ID יכולים להכיל מזהה מובהק אלפאנומרי (כמו 12-b34-c56-d78), או תיאור מילולי של סוג הזיכוי (למשל Committed Usage Discount: CPU).

אם השדה Credit ID ריק, המשמעות היא שהמק"ט של המוצר לא משויך לזיכוי כלשהו.

הערה: חודש החשבונית הראשון עם נתוני Credit ID הוא יולי 2020, עבור שימוש שנקלט החל מ-8 ביולי 2020 ואילך.

בטעינה הראשונה של דוח טבלת העלויות, כברירת מחדל העמודה Credit ID לא מוצגת. כדי להציג את העמודה Credit ID בטבלת העלויות, צריך לבחור באפשרות Credit ID מתוך ‏ האפשרויות להצגת עמודות.

Credit name לא רלוונטי שם הזיכוי שמשויך למק"ט של המוצר. זהו תיאור אלפאנומרי (קריא לבני אדם) של השדה Credit ID. לדוגמה: Free trial credit או Spend-based committed use discount.

ערכים Credit name מוצגים רק למק"טים שיש עבורם ערך אלפאנומרי בשדה Credit ID. אם הערך של Credit ID הוא תיאור של סוג הזיכוי (למשל Committed Usage Discount: CPU), השדה Credit name יהיה ריק.

הערה: חודש החשבונית הראשון עם נתוני Credit name הוא יולי 2020, עבור שימוש שנקלט החל מ-8 ביולי 2020 ואילך.

בטעינה הראשונה של דוח טבלת העלויות, כברירת מחדל העמודה Credit name לא מוצגת. כדי להציג את העמודה Credit name בטבלת העלויות, צריך לבחור באפשרות Credit name מתוך ‏ האפשרויות להצגת עמודות.

Labels לא רלוונטי צמד הערכים label_key:label_value. לדוגמה, environment:production. הערך label_key (למשל environment) נבחר באמצעות הבורר Label key, שאפשר לגשת אליו בתיבת הדו-שיח ‏ Table configuration. הערך label_value (למשל production) הוא אחד מהערכים התואמים למפתח התווית שנבחר.

למידע נוסף על יצירה וניהול של תוויות משאבים

Cost type Description תיאור של סוג העלות של הפריט.
 • Usage מייצג את עלות השימוש ב-Google Cloud בשורה הזו.
 • Adjustment מייצג התאמות ידניות שבוצעו ברמת החשבונית (נדיר).
 • Rounding Error מייצג את סך השגיאות בעיגול שהתרחשו במהלך חישוב העלויות (בחישוב של עלויות השימוש מתבצעת המרה של כל העלויות ליחידת החיוב הנמוכה ביותר, ולאחר מכן מתבצע סיכום שלהן כדי לקבוע את סך החשבונית. לפעמים קורות שגיאות קטנות בעיגול בעקבות המרת העלויות).
 • Tax מייצג מיסים ברמת הפרויקט בגין שימוש והתאמות.
 • Total מייצג את הסך הכולל של העלות בחודש החשבונית.
Usage start date Start Date התאריך של אירוע השימוש הראשון בחודש החשבונית הנוכחי (ראו למעלה הערה לגבי האפשרות לשימוש מאוחר).
Usage end date End Date התאריך של אירוע השימוש האחרון בחודש החשבונית הנוכחי (ראו למעלה הערה לגבי האפשרות לשימוש מאוחר).
Usage amount Quantity הכמות של יחידות השימוש בפועל.
Usage unit Unit יחידת החיוב של השימוש (למשל hour או gibibyte month).
Cost in micros לא רלוונטי העלות המחושבת של השימוש, ביחידות מיקרו (μ). Micro היא קידומת של יחידה בשיטה המטרית, שמציינת פקטור של ‎10–6‎ (מיליונית אחת). בחישוב של עלויות השימוש מתבצעת המרה של כל העלויות ליחידות מיקרו, כדי לספק את רמת הדיוק הנדרשת לחישוב שגיאות בעיגול. דוגמאות:
 • ‎999,741 Cost in micros = 1.00 Cost‎ (במטבע).
 • ‎-10,011,960 Cost in micros = -10.01 Cost‎ (במטבע).

בטעינה הראשונה של דוח טבלת העלויות, כברירת מחדל העמודה Cost in micros לא מוצגת. כדי להציג את העמודה Cost in micros בטבלת העלויות, צריך לבחור באפשרות Cost in micros מתוך ‏ האפשרויות להצגת עמודות.

List cost לא רלוונטי

העמודה List cost זמינה לחשבונות לחיוב ב-Cloud שמשויכים לחוזה עם מחיר בהתאמה אישית, ומייצגת את העלות החודשית של השימוש שמחושב לפי מחירי מחירון. עמודות העלויות האחרות, Unrounded cost ו-Cost, מחושבות לפי המחיר שחל על החשבון לחיוב (מחירי מחירון או מחירים מוסכמים בחוזה). אם החשבון שלכם כולל מחירים מוסכמים בחוזה, תוכלו להשוות בין הסכומים של List cost לסכומים של Cost כדי לדעת כמה אתם חוסכים בזכות המחירים המוסכמים בהתאמה אישית.

בטעינה הראשונה של דוח טבלת העלויות, כברירת מחדל העמודה List cost לא מוצגת. כדי להציג את העמודה List cost בטבלת העלויות, צריך לבחור באפשרות List cost מתוך ‏ האפשרויות להצגת עמודות.

Unrounded cost לא רלוונטי העלות המחושבת של השימוש במטבע שהוגדר בחשבון לחיוב ב-Cloud, ברמת דיוק של עד שש ספרות אחרי הנקודה העשרונית. הערך Unrounded cost מחושב באמצעות מחירי המק"ט המשויכים לחשבון לחיוב ב-Cloud, כדי לעזור בניתוח של פרטי העלויות ובהבנה של הסיבות להבדלים שנוצרו בעקבות עיגולים.

אם משתמשים בגרסת ה-CSV של הדוח למטרות ניתוח, מומלץ להשתמש בעמודה Unrounded cost לצורך החישובים.
Cost Amount העלות המחושבת של השימוש במטבע שהוגדר בחשבון לחיוב ב-Cloud, מעוגלת לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. הערך Cost מחושב באמצעות מחירי המק"ט המשויכים לחשבון לחיוב ב-Cloud, ומייצג את הסכום שחויב על השימוש.

הערות לגבי דוח טבלת העלויות

התאמת החשבונית

כשמציגים את הדוח באמצעות הגדרות ברירת המחדל של המסננים, דוח טבלת העלויות תואם ככל האפשר לחשבונית הקיימת. בדוח טבלת העלויות, זיכויים והנחות מבוססות-שימוש (לדוגמה, שוברי פרסום או הנחות על שימוש קבוע) מוצגים כפריטים נפרדים. בדוחות אונליין לחיוב ב-Cloud ובייצוא חיובים ב-Cloud ל-BigQuery, הזיכויים וההנחות לא מוצגים כפריטים נפרדים.

בעמודה Total בחשבונית מופיע הסכום של כל ערכי Unrounded cost של הפריטים, מעוגל לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. אם משתמשים בגרסת ה-CSV של הדוח כדי להתאים את הסכום הכולל בחשבונית, מומלץ:

אופן החישוב של העלויות לחודש החשבונית

אנחנו משתמשים במונח invoice month, לציון תקופת החשבונית או דף החשבון.

 • סוג המסמך שמתקבל תלוי בסוג החשבון לחיוב ב-Cloud שאתם מציגים.

  • בחשבונות (אופליין) שמחויבים בחשבונית מתקבלות חשבוניות.
  • בחשבונות (אונליין) בניהול עצמי מתקבלים דפי חשבון.
 • לפעמים, בסוף חודש קלנדרי יכול לחול עיכוב קל (עד כמה ימים) בדיווח על השימוש.

 • ייתכן שדיווחים מאוחרים על השימוש לא ייכללו בדף החשבון או בחשבונית של חודש החשבונית, והם ייכללו בחודש החשבונית הבא. כלומר, העלויות שמדווחות באיחור יופיעו בחשבונית או בדף החשבון של החודש העוקב.

 • דוח טבלת העלויות אמור להתאים לחיובים בחשבונית או בדף החשבון. כתוצאה מאיחור בדיווח על השימוש, ייתכן שדוח טבלת העלויות יכלול עלויות שנצברו במהלך יותר מחודש קלנדרי אחד. לדוגמה, החשבונית או דף החשבון של אוקטובר עשויים לכלול עלויות שצברתם בסוף ספטמבר, יחד עם העלויות שצברתם באוקטובר.

 • כדי להציג את עלויות השימוש לפי תאריך השימוש בפועל (תאריך או טווח תאריכים קלנדריים), תוכלו לעיין בדוחות אונליין או לנתח את נתוני החיוב שיוצאו.

 • חיובים ברמת החשבונית, כולל מיסים, התאמות ושגיאות בעיגול, כלולים בכותרת התחתונה של טבלת העלויות. למידע בנושא הבנה וניתוח של התאמות, תוכלו לקרוא את המאמר הסבר על תעודות והתאמות.

מחירי מק"טים

פרטי השימוש בחשבונית לא כוללים עמודה של מחיר המק"ט. אם החשבון לחיוב ב-Cloud משויך לחוזה עם מחירים בהתאמה אישית, הסכומים של Unrounded cost ושל Cost מחושבים לפי המחירים המוסכמים בחוזה. הסכומים של List cost מחושבים לפי מחירי המחירון הזמינים לציבור. תוכלו להשוות בין List cost לבין Cost כדי לדעת כמה אתם חוסכים בזכות המחירים המוסכמים בהתאמה אישית.

כדי להציג את המחירים לכל מק"ט, תוכלו לעיין בדוח Pricing table או לייצא את מחירי החיוב ב-Cloud ל-BigQuery. בכל שאלה לגבי התמחור של כל מק"ט, תוכלו לפנות אל איש הקשר האחראי לחשבון.

נתונים היסטוריים של פרויקט

לפני 1 בינואר 2022:

כשמציגים דוחות לחודשי חשבוניות לפני ינואר 2022, המטא-נתונים ההיסטוריים של הפרויקט לא נתמכים בדוח טבלת העלויות. אם מוחקים פרויקט או מעבירים אותו לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, הערכים הבאים לא מוצגים יותר בטבלת העלויות של הפרויקט: Project Name,‏ Project ID,‏ Billing account ID ו-Billing account name. הערך של Project number נשאר ללא שינוי אחרי שמוחקים פרויקט. אם הפעלתם ייצוא של נתוני חיוב ב-Cloud ל-BigQuery, תוכלו למצוא את הפרטים ההיסטוריים של הפרויקט בטבלאות BigQuery.

החל מ-1 בינואר 2022:

כשמציגים דוחות לחודש חשבונית בינואר 2022 או לאחר מכן, יחד עם נתוני היררכיית פרויקטים, המטא-נתונים ההיסטוריים של הפרויקט נתמכים בטבלת העלויות. החל מ-1 בינואר 2022, כשמוחקים פרויקט או מעבירים אותו לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud, אם בפרויקט נצבר שימוש במהלך תקופת הזמן שנבחרה, הערכים הבאים מוצגים בטבלת העלויות של הפרויקט: Billing account name,‏ Billing account ID,‏ Project Name,‏ ProjectID,‏ Project number ו-Project hierarchy. אם הפעלתם ייצוא של נתוני חיוב ב-Cloud ל-BigQuery, פרטי המטא-נתונים של הפרויקט בטבלת העלויות אמורים להתאים לפרטים ההיסטוריים של הפרויקט בטבלאות BigQuery.

מיסים לפי פרויקט ולפי חשבונית

החל מ-1 בספטמבר 2020, פרטי העלויות בטבלת העלויות יציגו את עלויות המס של כל אחד מהפרויקטים, במקום עלויות ברמת החשבונית. סכומי המס הכוללים ברמת החשבונית ימשיכו להופיע בכותרת התחתונה של דוח טבלת העלויות. אפשר לבחון את פרטי המס ולסנן אותם באמצעות העמודה Cost type והעמודה SKU description.

לדוגמה, לגבי עלויות שתועדו לפני 1 בספטמבר 2020, הנתונים של פרטי העלויות הופיעו בצורה דומה לדוגמה הבאה – שמציגה עלות מס כוללת בסך 10$.

Billing account ID Project ID SKU description Cost type Cost
‎123456-ABCDEF-123456 example-project N1 Predefined Instance Core Usage 60$
‎123456-ABCDEF-123456 test-project N1 Predefined Instance Core Usage 40$
‎123456-ABCDEF-123456 0 ‎State sales tax (10.0%) Tax 10$

לגבי עלויות שתועדו אחרי 1 בספטמבר 2020, סכום המס הכולל בסך 10$ מפורט לפי 6$ עבור example-project ו-4$ עבור test-project:

Billing account ID Project ID SKU description Cost type Cost
‎123456-ABCDEF-123456 example-project N1 Predefined Instance Core Usage 60$
‎123456-ABCDEF-123456 example-project ‎State sales tax (10.0%) Tax 6$
‎123456-ABCDEF-123456 test-project N1 Predefined Instance Core Usage 40$
‎123456-ABCDEF-123456 test-project ‎State sales tax (10.0%) Tax 4$

הצגת המיסים ברמת הפרויקט בתצוגה של טבלת עץ

כדי להציג עלויות מס לפי פרויקט בתצוגה של טבלת עץ, צריך להשתמש באפשרות Group by או להגדיר אותה, כשהערך Project משמש כמאפיין הקיבוץ הראשון. לדוגמה, קיבוץ לפי Project -> Service -> SKU.

הצגת המיסים ברמת הפרויקט בתצוגה של טבלה רגילה

בתצוגה של טבלה רגילה, אם נצברו עלויות מס, המיסים ברמת הפרויקט מוצגים בשורות לקראת סוף הטבלה. כל שורה עם Cost type של Tax מייצגת את סך עלויות המס של SKU description (סוג המס הספציפי והאחוז) שקשורים לפרויקט.

הסבר על הסכומים שמופיעים בכותרת העליונה של החשבונית ובכותרת התחתונה של טבלת העלויות

כשדוח טבלת העלויות מוגדר להציג את כל העלויות והזיכויים של חודש חשבונית, בדרך כלל הסכום הכולל שמופיע בכותרת העליונה של החשבונית ובכותרת התחתונה של טבלת העלויות הוא זהה. לעיתים רחוקות, הסכום הכולל בכותרת העליונה שונה מהסכום הכולל בכותרת התחתונה.

החל מהחשבונית או דף החשבון של ספטמבר 2020, דוח טבלת העלויות כולל את פרטי הכותרת העליונה של המסמך, כמו מספר החשבונית, מספר החשבון לחיוב והסכומים הכוללים של החשבונית או דף החשבון.

 • הסכום הכולל לתשלום של החשבונית או סך הפעילות החדשה של דף החשבון, שמופיעים בכותרת העליונה, נקבעים לפי המועד שבו נוצר המסמך של החשבונית או דף החשבון. הסכום הכולל בכותרת העליונה של הדוח לא מושפע ממסננים שהוגדרו בדוח טבלת העלויות.
 • הערך של Total שמופיע בכותרת התחתונה של טבלת העלויות נוצר על ידי סיכום כל הפריטים של Unrounded cost בדוח טבלת העלויות, ועיגול לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. אם מגדירים מסננים כדי לצמצם את העלויות שמוצגות בטבלת העלויות, הסכום הכולל שבכותרת התחתונה יחושב לפי העלויות המסוננות.

במקרים מסוימים, כשמציגים דוח בלי סינון, ייתכן ששני הסכומים הכוללים יהיו שונים. מצב כזה עשוי לקרות אם לחשבון לחיוב ב-Cloud הונפקו בחודש אחד מספר חשבוניות או דפי חשבון, או אם הונפקה תעודת זיכוי או תעודת חיוב לחשבון לחיוב. לדוגמה:

 • אם תסגרו את החשבון לחיוב ב-Cloud, ייתכן שבאותו חודש יונפקו מספר חשבוניות או דפי חשבון, כדי לכסות את החיובים האחרונים שצברתם בחשבון לחיוב ב-Cloud לפני סגירתו. לפעמים יש עיכוב קל (עד כמה ימים) בדיווח על השימוש. אי-ההתאמה בסכומים הכוללים עשויה להיות בגלל הבדלים בין המועד שבו עלויות השימוש דוּוחו למועד שבו החשבונית או דף החשבון נוצרו.
 • אם אתם מנפיקים תעודת זיכוי או תעודת חיוב, ייתכן שהזיכויים או החיובים האלה יחולו על החשבונית אבל לא יופיעו בפריטי העלויות בדוח טבלת העלויות. למידע בנושא הבנה וניתוח של התאמות, תוכלו לקרוא את המאמר הסבר על תעודות והתאמות.

אם הסכומים הכוללים בכותרת העליונה ובכותרת התחתונה של דוח טבלת העלויות לא תואמים, תוכלו לפנות לתמיכה של החיוב ב-Cloud ולקבל עזרה בנושא.