הנחות תמורת התחייבות להוצאה

בהנחות תמורת התחייבות להוצאה, אתם מקבלים הנחה בתמורה להתחייבות לשלם סכום מינימלי על מוצר או שירות מסוימים. ההנחה היא על סט של משאבים שעומדים בקריטריונים באותו שירות.

נכון לעכשיו, אפשר לקבל הנחה תמורת התחייבות להוצאה רק במספר מצומצם של מוצרים. באילו מוצרים אפשר לקבל הנחה תמורת התחייבות להוצאה?

את ההתחייבויות להוצאה תוכלו לרכוש מהחשבון לחיוב ב-Cloud, וההנחות יחולו על כל שימוש שעומד בקריטריונים בפרויקטים שאתם משלמים עליהם באמצעות אותו חשבון לחיוב ב-Cloud.

רכישת התחייבויות להוצאה

אתם יכולים לרכוש הנחות תמורת התחייבות להוצאה במסוף Google Cloud. ההתחייבויות ייכנסו לתוקף תוך שעה ממועד הרכישה. ההנחות יחולו על שימוש שעומד בקריטריונים באזורים הרלוונטיים.

ההרשאות הנדרשות

כדי לרכוש התחייבויות להוצאה או לנהל אותן בחשבון לחיוב ב-Cloud, אתם צריכים להיות אדמינים של חשבון לחיוב.

איך רוכשים התחייבויות להוצאה?

כך רוכשים התחייבויות להוצאה:

 1. נכנסים למסוף Google Cloud.

  כניסה למסוף Google Cloud

 2. פותחים את תפריט הניווט ולוחצים על Billing.

  אם יש לכם יותר מחשבון אחד לחיוב ב-Cloud:

  • כדי לנהל את החיוב ב-Cloud לפרויקט הנוכחי, לוחצים על Go to linked billing account.
  • כדי למצוא חשבון אחר לחיוב ב-Cloud, לוחצים על Manage billing accounts ובוחרים את החשבון שרוצים לנהל.
 3. אתם יכולים לרכוש התחייבויות לשימוש ממרכז הבקרה של ההתחייבויות או מדוח הניתוח שלהן.

  1. כדי להגיע למרכז הבקרה, לוחצים על Commitments בתפריט Cloud Billing.

  2. כדי לרכוש התחייבות לוחצים על Purchase.

 4. בוחרים את המוצר.

 5. נותנים שם להתחייבות.

 6. בוחרים את תקופת ההתחייבות (שנה או 3 שנים). זהו משך החיוב בתמורה להתחייבות.

 7. ממלאים את סכום ההתחייבות לשעה.

  • סכום ההתחייבות הוא למעשה סך כל העלויות שהייתם צריכים לשלם על השימוש בלי ההנחה תמורת התחייבות לשימוש.
  • בסיכום ההתחייבות תוכלו לראות את סכום ההתחייבות – החיוב הקבוע.
  • גם את החיסכון המשוער על שימוש מלא בהתאם להתחייבות תוכלו לראות בסיכום ההתחייבות.
 8. למידע נוסף, תוכלו לקרוא את התנאים וההגבלות הספציפיים בקשר ליחידות התחייבות.

 9. חשוב לבדוק את כל הפרטים שמילאתם, כדי לוודא שאתם מתחייבים לסכום הנכון. אם המוצר דורש התחייבות באזור ספציפי, ודאו גם שבחרתם את האזור הנכון.

 10. לוחצים על Purchase כדי להציג את סיכום ההתחייבות. אתם עדיין לא רוכשים את ההתחייבות, אלא רק רואים סיכום שמאפשר לכם לבדוק את כל הפרטים לפני הרכישה הסופית.

 11. קוראים את סיכום ההתחייבות ולוחצים שוב על Purchase.

איך בודקים את ההתחייבויות הקיימות?

אתם יכולים לראות את פרטי ההתחייבויות להוצאה במרכז הבקרה של ההתחייבויות במסוף Google Cloud, או בדוח הניתוח שלהן. לפרטים נוספים, תוכלו לקרוא איך מנתחים את ההתחייבויות להוצאה.

תוכלו גם לקרוא את ההסבר על מרכז הבקרה ואת ההסבר על דוח הניתוח.

איך מבטלים התחייבויות להוצאה?

אתם לא יכולים לבטל את ההתחייבויות שרכשתם. תצטרכו לשלם את הסכום החודשי שסוכם מראש במשך כל תקופת ההתחייבויות. אם יחול שינוי במחירים הרגילים של המשאבים, ההתחייבויות והמשאבים שבהם התחייבתם להשתמש לא ישתנו.

אם רכשתם התחייבות בטעות או ביצעתם טעות בהגדרת ההתחייבות, תוכלו לבקש עזרה ממחלקת התמיכה בחיוב ב-Cloud.

הסבר על ההנחות תמורת התחייבות להוצאה

ההנחות תמורת התחייבות להוצאה חלות על כל שעת שימוש שעומדת בקריטריונים.

אם תשתמשו במשאבים יותר שעות ממה שהתחייבתם להשתמש, הסכום העודף יחויב לפי התעריף הרגיל של השימוש במשאב. אם תשתמשו במשאבים פחות שעות ממה שהתחייבתם להשתמש, לא תעמדו בהתחייבות ולא תקבלו את מלוא ההנחה.

כדי להבין איך החיובים והזיכויים חלים על הפרויקטים ועל החשבון לחיוב ב-Cloud, תוכלו לקרוא את המאמר שיוך החיובים והזיכויים במסגרת הנחות תמורת התחייבות לשימוש.

הסבר על החשבון, החשבונית והנתונים שמייצאים

כדי להבין איך נראות ההנחות שקיבלתם תמורת התחייבות להוצאה בחשבון, בחשבונית ובנתונים שאתם מייצאים, תוכלו לקרוא את המאמר ניתוח היעילות של ההנחות תמורת התחייבות להוצאה.

ממשקי API והפניות

באמצעות Cloud Commerce Consumer Procurement API תוכלו לרכוש התחייבויות ל-VMware Engine והתחייבויות גמישות ל-Compute Engine. למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד.

תמיכה

אם יש לכם שאלות בקשר להנחות תמורת התחייבות לחיוב בחשבון, תוכלו לבקש עזרה ממחלקת התמיכה בחיוב ב-Cloud.