הצגה של היסטוריית התשלומים והעלויות

היסטוריית התשלומים והעלויות ב-Google Cloud זמינה בדף Transactions במסוף החיוב Cloud.

אם רכשתם את Google Cloud ממפיץ, אין לכם גישה לדף Transactions. כדי לראות פירוט של העלויות, תוכלו להשתמש בדוח Cost table.

ההרשאות הנדרשות להצגה של היסטוריית התשלומים והעלויות

כדי להשלים את המשימות המתוארות במסמך הזה, בחשבון לחיוב ב-Cloud אתם זקוקים להרשאות בתפקיד צפייה בחשבון לחיוב.

הצגה של היסטוריית הטרנזקציות

כדי להציג את היסטוריית הטרנזקציות, צריך להיכנס לדף Transactions במסוף החיוב ב-Cloud:

 1. נכנסים לדף Transactions במסוף Google Cloud.

  כניסה לדף Transactions

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים להציג.

תצוגת ברירת המחדל בדף Transactions היא Detailed transaction view, שכוללת את כל הטרנזקציות מ-3 החודשים האחרונים. תוכלו להשתמש במתגים שבדף כדי:

 • לבחור את רמת הפירוט הרצויה. תוכלו לעבור בין Detailed transaction view (ברירת המחדל) לבין Summary view.
 • להציג את היסטוריית החשבון לפי סוג טרנזקציה. אפשר לבחור את סוג הטרנזקציה שרוצים להציג, כולל All transactions (ברירת המחדל), או לסנן את הטרנזקציות לפי Costs,‏ Payments,‏ Adjustments (בדרך כלל כל הזיכויים שהוחלו על החשבון) ו-Taxes (למשל מס מכירה או מס ערך מוסף (מע"מ) שחלים על החשבון).
 • לשנות את טווח התאריכים. טווח התאריכים שמוגדר כברירת מחדל הוא Last 3 months. תוכלו לבחור אחד מטווחי התאריכים המוגדרים מראש, כמו Previous month או This year, או לבחור באפשרות Custom date range כדי להגדיר את הטווח הרצוי.

גישה למסמכים והורדתם

בדף Transactions תוכלו לגשת למסמכים זמינים (כמו חשבוניות או דפי חשבון) או לקבלות על תשלומים, ולהוריד אותם. המסמכים הזמינים לגישה ולהורדה תלויים בסוג החשבון לחיוב, ובתצוגות ובמסננים שהגדרתם בדף Transactions.

גישה לדפי חשבון ולחשבוניות

 1. בטבלה Transactions תוכלו להרחיב את השורה Documents כדי להציג את המסמכים הזמינים.

  • אם המסמכים הזמינים הם דפי חשבון, בלחיצה על מספר דף החשבון אפשר להוריד גרסת PDF של דף החשבון.
  • אם המסמכים הזמינים הם חשבוניות, בלחיצה על View invoices אפשר להיכנס לדף Documents כדי להציג את החשבוניות ולהוריד אותן.

  דפי החשבון והחשבוניות כוללים סיכום של העלויות החודשיות, אבל לא פירוט של פרטי העלויות. כדי להבין את פרטי העלויות שתואמים לחשבונית, כולל תצוגה מפורטת של העלויות החודשיות – כמו פירוט ברמת הפרויקט ועלויות לפי חשבון משנה (למפיצים) – תוכלו להפיק את הדוח Cost table בחיוב ב-Cloud. מידע נוסף זמין במאמר הצגה והורדה של פרטי העלויות של החשבוניות ודפי החשבון.

גישה לקבלות על תשלומים

 1. בדף Transactions תוכלו להגדיר את המתגים שמעל הטבלה כדי לשלוט בתצוגה ולסנן את רשימת הטרנזקציות:
  1. בתפריט הנפתח View בוחרים באפשרות Detailed transaction view.
  2. בתפריט הנפתח Transaction type בוחרים באפשרות Payments. רשימת הטרנזקציות מסוננת ומוגדרת להציג תשלומים שבוצעו.
  3. בתפריט הנפתח Date range מגדירים את טווח התאריכים בהתאם לקבלות שרוצים להציג.
 2. ברשימת הטרנזקציות, בעמודה Description לוחצים על הקישור Payment כדי להציג את הקבלה על התשלום. הקבלה נפתחת בחלון דפדפן חדש.

הורדה והדפסה של פעילויות בחשבון

 • כדי להוריד קובץ CSV של הפעילויות בחשבון שמוצגות בטבלה Transactions, לוחצים על ‎Download ‎ בכותרת הטבלה.

 • כדי להדפיס דוח של הפעילויות בחשבון שמוצגות בטבלה Transactions, לוחצים על‎Print ‎ בכותרת הטבלה.

מידע מפורט על איתור מסמך בחיוב ב-Cloud – כמו חשבונית, דף חשבון או קבלה – מופיע במאמר קבלת חשבונית, דף חשבון וקבלה על תשלום.

מידע נוסף על שיטות מומלצות בחיוב ב-Cloud ועל ניהול משאבי החיוב מופיע במאמר רשימת המשימות להצטרפות לחיוב ב-Cloud.

נושאים קשורים נוספים: