הנחות תמורת התחייבות לשימוש

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

בהנחות תמורת התחייבות לשימוש (CUD), אתם מקבלים הנחה בתמורה להתחייבות להשתמש בכמות מינימלית של משאבים בפרק זמן מסוים. ההנחות האלה גמישות, הן חלות על מגוון רחב של משאבים ואידיאליות לעומסי עבודה שאפשר לחזות בהם את הצורך במשאבים.

כשרוכשים התחייבות לשימוש ב-Google Cloud תמורת הנחה, מתחייבים לסכום קבוע של שימוש במשך שנה או שלוש שנים. בהתחייבויות להוצאה הסכום הוא בדולרים לשעה, והוא שווה ערך להוצאה על השימוש בפועל. תקבלו תעריף מוזל על השימוש במסגרת ההתחייבות, אבל כל שימוש מעבר לסכום ההתחייבויות יחויב לפי התעריף הרגיל.

סוגי ההתחייבויות

ההתחייבויות תמורת הנחות מחולקות לשני סוגים, בהתאם לשירות של Google Cloud שבו הן ניתנות: התחייבויות להוצאה והתחייבויות לשימוש במשאבים.

התחייבויות להוצאה

בהנחות תמורת התחייבות להוצאה, אתם מקבלים הנחה בתמורה להתחייבות לשלם סכום מינימלי על מוצר או שירות מסוימים. ההנחה היא על סט של משאבים שעומדים בקריטריונים באותו שירות.

תוכלו לרכוש התחייבויות להוצאה מהחשבון לחיוב ב-Cloud, וההנחות יחולו על כל שימוש שעומד בקריטריונים בפרויקטים שאתם משלמים עליהם באמצעות אותו חשבון לחיוב ב-Cloud.

נכון לעכשיו, אפשר לרכוש התחייבויות להוצאה רק בשירותים הבאים של Google Cloud:

Cloud SQL

בעזרת הנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-Cloud SQL תיהנו מהגמישות להשתמש בכל צורה של מכונה עם המנועים הנתמכים של מסדי הנתונים ב-Cloud SQL, בלי לשנות את המחויבויות שלכם. ההנחות ניתנות על כל שימוש ב-vCPU ובזיכרון במכונות של מסדי הנתונים ב-Cloud SQL לשירות באזור שבו רכשתם את ההתחייבויות, למעט סוגי מכונות עם מעבדים (CPU) משותפים (כמו db-f1-micro ו-db-g1-small). ההתחייבות חלה על השימוש בכל המנועים הנתמכים של מסדי הנתונים, כמו MySQL, ‏PostgreSQL ושרת SQL.

ההתחייבויות ל-Cloud SQL לא חלות על קובצי snapshot של דיסק אחסון מתמיד (persistent disk), אחסון, כתובות IP, תעבורת נתונים יוצאת (egress) ברשת ורישיונות.

במחירון של Cloud SQL תוכלו לעיין ברשימת התעריפים העדכניים.

Cloud Spanner

ההנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-Cloud Spanner חלות על כל נפח המחשוב של Cloud Spanner שקשור לחשבון אחד לחיוב ב-Cloud, ללא קשר לאזור, כולל כל המכונות בכל הפרויקטים, בין שהן מוגדרות כמכונות באזור אחד ובין שבמספר אזורים.

ההנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-Cloud Spanner לא חלות על האחסון, הגיבוי או תעבורת הנתונים היוצאת (egress) ברשת ב-Cloud Spanner.

במחירון של Cloud Spanner תוכלו לקרוא פרטים נוספים ולעיין ברשימת התעריפים העדכניים.

Google Cloud VMware Engine

ההנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-VMware Engine חלות על השימוש המצטבר בצמתים של VMware Engine באזור. בזכות ההנחות, תיהנו מעלויות נמוכות וחזויות בלי שתצטרכו לבצע שינויים או עדכוניים באופן ידני. הן חלות על כל השימוש במעבדים (CPU) ובזיכרון בצמתים של VMware Engine, באזורים שבהם השירות זמין ושבהם התחייבתם להשתמש בו.

במחירון של VMware Engine תוכלו לקרוא פרטים נוספים על התעריפים העדכניים של ההנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-Google Cloud VMware Engine, כולל על האזורים שבהם אפשר להשתמש בשירות.

Cloud Run

ההנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-Cloud Run חלות על השימוש המצטבר במעבד (CPU), בזיכרון ובבקשות ב-Cloud Run באזור. בזכות ההנחות, תיהנו מעלויות נמוכות וחזויות כשהקוד שלכם פועל באחת מסביבות הקונטיינר הנתמכות. ההנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-Cloud Run לא חלות על שינויים ברשת.

במחירון של Cloud Run תוכלו לעיין ברשימת התעריפים העדכניים.

Google Kubernetes Engine

ההנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-Google Kubernetes Engine (במצב Autopilot) חלות על כל השימוש ב-vCPU ובזיכרון לעומסי עבודה של Autopilot Pod, ועל שימוש זמני בזיכרון באזור שבו רכשתם את ההתחייבות. ההנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-Google Kubernetes Engine (במצב Autopilot) לא חלות על דמי ניהול האשכולות, או על צומתי המחשוב במצב Standard של GKE.

במחירון של Google Kubernetes Engine תוכלו לעיין ברשימת התעריפים העדכניים.

התחייבויות לשימוש במשאבים

בהנחות תמורת התחייבות לשימוש במשאבים, אתם מקבלים הנחה בתמורה להתחייבות להשתמש ברמה מינימלית במשאבי Compute Engine באזור מסוים. ההנחה חלה על שימוש ב-vCPU, בזיכרון, ב-GPU וב-SSD מקומיים. בזכות ההנחה, תיהנו מהגמישות להשתמש במכונות שונות בארגון עם יכולת לחזות את הצורך במשאבי Compute Engine.

Compute Engine

אפשר לרכוש הנחות תמורת התחייבות לשימוש במשאבים רק ב-Compute Engine. במחירון של מכונות VM תוכלו לעיין ברשימת התעריפים העדכניים.

השוואה בין התחייבות להוצאה לבין התחייבות לשימוש במשאבים

בעזרת הטבלה הבאה תוכלו לראות את ההבדלים בין הנחות תמורת התחייבות להוצאה לבין הנחות תמורת התחייבות לשימוש במשאבים. בטבלה השתמשנו ב-Cloud SQL ו-Compute Engine כדוגמאות.

הנחות תמורת התחייבות להוצאה הנחות תמורת התחייבות לשימוש במשאבים
ההתחייבויות ל-Cloud SQL הן להוצאה. רוכשים ומודדים אותן בדולרים לשעה, והסכום שווה ערך להוצאה על השימוש בפועל. ההתחייבויות ל-Compute Engine הן לשימוש במשאבים. רוכשים ומודדים אותן לפי שימוש ב-vCPU, בזיכרון, ב-GPU וב-SSD מקומיים.
ההתחייבויות ל-Cloud SQL נרכשות מהחשבון לחיוב ב-Cloud, והן חלות על כל שימוש שעומד בקריטריונים בפרויקטים שאתם משלמים עליהם באמצעות אותו חשבון לחיוב ב-Cloud. ההתחייבויות ל-Compute Engine נרכשות לפרויקט מסוים, ולא לחשבון לחיוב ב-Cloud. עם זאת, אתם יכולים להפעיל את האפשרות של חלוקת ההנחות, כדי שההנחות תמורת התחייבות לשימוש ב-Compute Engine יתחלקו בין כל הפרויקטים שאתם משלמים עליהם באמצעות אותו חשבון לחיוב ב-Cloud.

הצגה

כך רואים בלוח הבקרה את ההנחות תמורת התחייבות להוצאה ותמורת התחייבות לשימוש במשאבים:

 1. נכנסים למסוף Google Cloud.

  כניסה למסוף Cloud

 2. פותחים את תפריט הניווט במסוף Cloud ולוחצים על Billing.

  אם יש לכם יותר מחשבון אחד לחיוב ב-Cloud:

  • כדי לנהל את החיוב ב-Cloud לפרויקט הנוכחי, לוחצים על Go to linked billing account.
  • כדי למצוא חשבון אחר לחיוב ב-Cloud, לוחצים על Manage billing accounts ובוחרים את החשבון שרוצים לנהל.
 3. לוחצים על Commitments בתפריט Cloud Billing.

כאן תוכלו לקרוא בהרחבה הסבר על הצגת ההתחייבויות להוצאה.

כאן תוכלו לקרוא בהרחבה הסבר על הצגת ההתחייבויות לשימוש במשאבים.

תמחור

תחויבו במחיר חודשי על ההתחייבויות שרכשתם. המחיר מחושב במועד רכישת ההתחייבויות, בהתאם למחיר הרגיל של המוצר באותו תאריך. המחיר החודשי חל על ההתחייבויות שרכשתם לכל תקופת ההתחייבות. אם המחירים הרגילים ישתנו, המחיר שהתחייבתם לשלם לא ישתנה בתקופת ההתחייבות.

כדי להבין איך החיובים והזיכויים חלים על הפרויקטים ועל החשבון לחיוב ב-Cloud, תוכלו לקרוא את המאמר שיוך החיובים והזיכויים במסגרת הנחות תמורת התחייבות לשימוש.

המחירים של ההנחות תמורת התחייבות לשימוש משתנים בהתאם למוצר של Cloud. תוכלו להיעזר במחירונים הבאים:

רכישה

כאן תוכלו לקרוא איך רוכשים הנחות תמורת התחייבות להוצאה ל-Cloud SQL, ל-VMware Engine, ל-Cloud Run ול-Google Kubernetes Engine (במצב Autopilot).

למידע על רכישת הנחות תמורת התחייבות לשימוש במשאבים, תוכלו לקרוא איך רוכשים התחייבויות לסוגי המכונות או התחייבויות ל-GPU ול-SSD מקומיים.