Standartlar, düzenlemeler ve sertifikalar

Uygunluk ve raporlama konusunda size yardımcı olmak adına bilgiler, en iyi uygulamalar ve kolayca erişilebilen belgeler paylaşırız. Güveninize layık olmak için ürünlerimizin güvenlik, gizlilik ve uygunluk kontrolleri düzenli olarak bağımsız kurumlarca doğrulanıp onaylanır ve ürünlerimiz global standartlar çerçevesinde sertifikalandırılır. Kapsamımızı genişletmek için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Bu sitede Google'ın sertifikaları ve karşıladığı uygunluk standartlarına ek olarak belirli bir bölgeye veya sektöre özel düzenlemeler hakkında genel bilgiler sunulmaktadır.

SOC 1

Finansal raporlama üzerindeki kontroller.

SOC 1 raporları, bir hizmet kuruluşunun finansal raporlama ile ilgili olabilecek kontrollerini belgeler. Google Cloud Platform, ayrı ayrı ürünlerin bu standarda uyduğunu sertifikalamak için düzenli olarak üçüncü taraf denetimlerinden geçer.

SSAE 16 / ISAE 3402 Tür II

Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nün (AICPA) Denetim Standartları Kurulu, dünya çapında kabul görmüş uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlamak için Tasdik Hizmetlerine İlişkin Standartlar Beyanı No. 16'yı (SSAE 16) oluşturdu.

SSAE 16, Uluslararası Güvence Hizmetleri Standardı 3402 (ISAE 3402) ile son derece uyumludur.

SSAE 16 ve ISAE 3402, bir kuruluşun kontrolleri hakkında yaptığı bir grup beyanı tasdik etmeye çalışan tarafsız üçüncü taraflarca bu konuda rapor hazırlamak amacıyla kullanılır. Hizmet Kuruluşu Kontrolleri (SOC) çerçevesi, finansal bilgilerin kontrolünü ölçerken kullanılan yöntemdir.

SOC 1 kapsamında olan Google Cloud hizmetleri:

Google Cloud Platform:
G Suite:
Ek Google Ürünleri:
Google Ürün API'leri:
G Suite Admin SDK: