Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De maatregelen die we treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze producten zijn gecertificeerd volgens wereldwijde normen, zodat u ze met vertrouwen kunt gebruiken. We breiden onze dekking voortdurend uit.

Deze site bevat informatie over de certificeringen die Google heeft behaald en de nalevingsnormen waaraan Google voldoet. Ook vindt u er algemene informatie over regelgeving voor specifieke regio's of sectoren.

SOC 1

Beheersmaatregelen voor financiële rapportage

In een SOC 1-rapport worden de beheersmaatregelen van een serviceorganisatie gedocumenteerd, die relevant kunnen zijn voor financiële rapportages. Google Cloud Platform ondergaat regelmatig een audit door derden om afzonderlijke producten te certificeren op basis van deze norm.

SSAE 16/ISAE 3402 Type II

De Auditing Standards Board van het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) heeft het Statement on Standards for Attestation Engagements No. 16 (SSAE 16) in het leven geroepen om gelijke tred te houden met wereldwijd erkende internationale accountingnormen.

SSAE 16 sluit nauw aan bij de International Standard on Assurance Engagements 3402 (ISAE 3402).

SSAE 16 en ISAE 3402 worden gebruikt bij het genereren van een rapport door een objectieve derde partij, waarin de verklaringen van een organisatie over beheersmaatregelen worden bevestigd. Het SOC-framework (Service Organization Controls) is de methode die wordt gebruikt om het beheer van financiële informatie te meten.

Google Cloud-services die onder SOC 1 vallen:

Google Cloud Platform:
G Suite:
Aanvullende Google-producten:
API's voor Google-producten:
G Suite Admin SDK: