Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Standartlar, Düzenlemeler ve Sertifikalar

Uygunluk ve raporlama konusunda size yardımcı olmak adına bilgiler, en iyi uygulamalar ve kolayca erişilebilen belgeler paylaşırız. Güveninize layık olmak için ürünlerimizin güvenlik, gizlilik ve uygunluk kontrolleri düzenli olarak bağımsız kurumlarca doğrulanıp onaylanır ve ürünlerimiz global standartlar çerçevesinde sertifikalandırılır. Kapsamımızı genişletmek için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz.

SOC 2

Güvenlik, kullanılabilirlik ve gizlilik üzerindeki kontroller.

SOC 2, AICPA'nın mevcut Güven Hizmetleri ilke ve ölçütlerine dayalı olarak hazırlanan bir rapordur. SOC 2 raporunun amacı, kuruluşun bilgi sistemlerini güvenlik, kullanılabilirlik, işlem bütünlüğü ve gizlilik veya kişiye özellik açılarından değerlendirmektir. Google Cloud, ayrı ayrı ürünlerin bu standarda uyduğunu sertifikalamak için düzenli olarak üçüncü taraf denetimlerinden geçer.

SSAE 16 / ISAE 3402 Tür II

Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nün (AICPA) Denetim Standartları Kurulu, dünya çapında kabul görmüş uluslararası muhasebe standartlarına ayak uydurmak için Tasdik Hizmetlerine İlişkin Standartlar Beyanı No. 16'yı (SSAE 16) oluşturdu.

SSAE 16, Uluslararası Güvence Hizmetleri Standardı 3402 (ISAE 3402) ile son derece uyumludur. Her ikisi de bir kuruluşun kontrolleri hakkında yaptığı bir grup beyanı tasdik etmeye çalışan tarafsız üçüncü taraflarca bu konuda rapor hazırlamak amacıyla kullanılır. Hizmet Kuruluşu Kontrolleri (SOC) çerçevesi, finansal bilgilerin kontrolünü ölçerken kullanılan yöntemdir.

SOC 2 kapsamında olan Google Cloud hizmetleri:

Google Cloud Platform:
G Suite:
Ek Google Ürünleri:
Google Ürün API'leri:
G Suite Admin SDK: