הפעלה, השבתה ושינוי של החיוב בפרויקט

בדף הזה נסביר איך מנהלים את החיוב ב-Cloud לפרויקטים שלכם ב-Google Cloud ובפלטפורמה של מפות Google, כולל הוראות לקישור ולביטול הקישור של פרויקטים לחשבונות לחיוב ב-Cloud.

למידע נוסף על יצירה, שינוי וסגירה של החשבון לחיוב ב-Cloud תוכלו לקרוא את המאמר ניהול החשבון לחיוב ב-Cloud.

סקירה כללית

באמצעות החשבון לחיוב ב-Cloud תוכלו לקבוע מי משלם על קבוצה מסוימת של משאבים, וכן לקשר את החשבון לפרויקט אחד או יותר. השימוש בפרויקט שלכם ב-Google Cloud מחויב בחשבון המקושר לחיוב ב-Cloud.

אם אתם אדמינים לענייני חיוב רק בחשבון אחד לחיוב ב-Cloud, פרויקטים חדשים שתיצרו יקושרו באופן אוטומטי לחשבון הקיים שלכם לחיוב ב-Cloud. אם יצרתם, או שיש לכם גישה לכמה חשבונות לחיוב ב-Cloud, תוכלו לשנות את החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט. במאמר הזה נסביר איך משנים את החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט ואיך מפעילים ומשביתים את החיוב בפרויקט.

אם אתם רוצים לקבל חשבוניות באימייל, או לשנות מי מקבל את החשבוניות, עיינו במאמר שינוי של אנשי קשר לענייני תשלומים והתראות.

ההרשאות הנדרשות

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימות השונות המתוארות במאמר זה תלויות במשימה ומפורטות בתחילת כל נושא.

למידע נוסף על הרשאות לחיוב ב-Cloud:

בדיקה שהחיוב מופעל בפרויקט

החיוב פועל בפרויקט אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. הפרויקט מקושר לחשבון לחיוב ב-Cloud.
 2. החשבון לחיוב ב-Cloud המקושר פעיל ובמצב ניהול תקין. כלומר, החשבון לחיוב לא סגור ולא מושעה.

בקטע אימות סטטוס החיוב של הפרויקטים שלכם מוסבר איך לבדוק אם החיוב מופעל בפרויקט.

שינוי של החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט

שינוי החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט לא אמור לגרום להפרעה בשירות או להשבתה של השרת. יש לשים לב לאזהרה הבאה לגבי רכישות ב-Google Cloud Marketplace.

לקוחות Cloud Marketplace נדרשים לבצע את אלה תחילה:

אם ביצעתם רכישות מ-Google Cloud Marketplace בפרויקט שלכם, הקפידו לבצע את אותן רכישות בחשבון החדש לחיוב ב-Cloud לפני שאתם משנים את הקישור לחשבון לחיוב בפרויקט. פעולה זו תמנע השבתה של הפרויקט או אובדן נתונים כתוצאה ממחסור במשאבים הנדרשים. במסמכי התיעוד מוסבר איך מתבצע החיוב על רכישות ב-Cloud Marketplace.

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימה הזו

כדי לשנות את הקישור לחשבון לחיוב ב-Cloud של פרויקט מסוים, צריכה להיות לכם אפשרות להעביר פרויקט מחשבון אחד לחיוב ב-Cloud לחשבון אחר. כדי לבצע את המשימה הזו אתם צריכים הרשאות מתאימות על מנת לבטל את הקישור של הפרויקט לחשבון הנוכחי לחיוב ב-Cloud, וגם כדי לקשר את הפרויקט לחשבון היעד לחיוב ב-Cloud.

ההרשאות הנדרשות כוללות הרשאות ברמת הפרויקט וגם הרשאות ברמת החשבון לחיוב. לתפקידים המוגדרים מראש האלה יש את ההרשאות המתאימות לביצוע המשימה הזו:

 • בפרויקט: התפקיד 'ניהול החיוב בפרויקט' בשילוב עם התפקיד 'צפייה בחשבון לחיוב' או 'בעלי הפרויקט'

  וגם

 • בחשבון הנוכחי לחיוב ב-Cloud ובחשבון היעד: 'משתמש בחשבון לחיוב' וגם 'צפייה בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב'

באופן ספציפי, כדי לבצע את המשימה הזו נדרשות ההרשאות הבאות:

פעולה הרשאה תפקידים עם ההרשאה משאב
הצגת פרויקטים ושיוך חשבונות לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.list 'צפייה בחשבון לחיוב', 'ניהול עלויות בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב' חשבון לחיוב
וגם
resourcemanager.projects.get 'צפייה בפרויקט', 'עריכת הפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט
ביטול הקישור של הפרויקט לחשבון לחיוב ב-Cloud הנוכחי billing.resourceAssociations.delete אדמין של חשבון לחיוב חשבון נוכחי לחיוב
או
resourcemanager.projects.deleteBillingAssignment 'ניהול החיוב בפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט
קישור הפרויקט לחשבון היעד לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.create 'משתמש בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב' חשבון היעד לחיוב
וגם
resourcemanager.projects.createBillingAssignment 'ניהול החיוב בפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט

איך משנים את החשבון לחיוב של הפרויקט

כדי לשנות את החשבון לחיוב ב-Cloud של פרויקט, יש לבצע את הפעולות הבאות.

 1. בקטע Billing במסוף Google Cloud, מאתרים את הפרויקט באחת מהשיטות הבאות:

  שיטה 1: מתחילים עם רשימת הפרויקטים. שיטה 2: מתחילים עם חשבון לחיוב.
  נכנסים לדף My Projects כדי להציג רשימה של כל הפרויקטים שלכם ואת החשבון לחיוב ב-Cloud המשויך.

  כדאי להשתמש בשיטה הזו אם יש לכם אחד מתפקידי IAM הבאים בפרויקט שאותו אתם רוצים לנהל: 'בעלי הפרויקט', 'עריכת הפרויקט', 'צפייה בפרויקט' או 'ניהול החיוב בפרויקט'.

  כדי להציג את הרשימה של כל הפרויקטים שלכם והחשבון לחיוב ב-Cloud המשויך אליהם, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף My projects בקטע Billing.

   כניסה לדף My Projects בחיוב ב-Cloud

  2. מאתרים ברשימת הפרויקטים את הפרויקט שרוצים לנהל.
  פותחים את הדף Account management בחשבון שנבחר לחיוב כדי להציג את הרשימה של כל הפרויקטים שמקושרים לחשבון לחיוב ב-Cloud.

  השיטה הזאת פועלת היטב כשיש לכם גישה לחשבון פעיל לחיוב ב-Cloud שמוכר לכם לפי השם.

  כדי להציג את רשימת הפרויקטים שמקושרים לחשבון ספציפי לחיוב:

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Account management בחשבון לחיוב ב-Cloud.

   כניסה לדף Account management בחיוב ב-Cloud

  2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים להציג.
  3. בדף Account management, מאתרים ברשימת הפרויקטים את הפרויקט שרוצים לנהל.
 2. בשורת הפרויקט, פותחים את התפריט Actions ‏(), בוחרים באפשרות Change billing ואז בוחרים את חשבון היעד הרצוי לחיוב ב-Cloud.

 3. לוחצים על Set account.

 4. (אופציונלי) אחרי שמקשרים פרויקט לחשבון לחיוב, אפשר לנעול את הקישור כדי למנוע העברה (קישור) לא מכוונת של הפרויקט לחשבון אחר או מחיקת הקישור לפרויקט מהחשבון לחיוב.

הסבר על חיובים בפרויקטים אחרי שינוי החשבון לחיוב

אחרי שמשנים את החשבון לחיוב ב-Cloud שמשויך לפרויקט, החיוב שכבר נוצר לפני העברת הפרויקט מחויב בחשבון לחיוב ב-Cloud הקודם. מקרים כאלה עשויים לכלול חיובים שעדיין לא דווחו בהיסטוריית הטרנזקציות. בהתאם לשירות, יכול להיות שיחלפו יומיים עד שהחיובים ידווחו בהיסטוריית הטרנזקציות.

לדוגמה: אם אתם מעבירים את הפרויקט מחשבון א' לחשבון ב' ב-15 במאי, חיובים שהצטברו בין 1 במאי ל-15 במאי יחויבו בחשבון א' (הקודם), וחיובים שהצטברו בין 16 במאי ל-31 במאי יחויבו בחשבון ב' (החדש).

הפעלת החיוב בפרויקט

האופן שבו מפעילים את החיוב תלוי בשאלה האם אתם יוצרים פרויקט חדש או מפעילים מחדש את החיוב בפרויקט קיים.

הפעלת החיוב בפרויקט חדש

כשיוצרים פרויקט חדש, מופיעה הודעה שבה אתם מתבקשים לבחור אילו מהחשבונות שלכם לחיוב ב-Cloud תרצו לקשר לפרויקט. אם יש לכם רק חשבון אחד לחיוב ב-Cloud, הוא מקושר באופן אוטומטי לפרויקט.

אם אין לכם חשבון לחיוב ב-Cloud, אתם צריכים ליצור חשבון ולהפעיל את החיוב בפרויקט כדי שתוכלו להשתמש בהרבה מהתכונות של Google Cloud. כדי ליצור חשבון חדש לחיוב ב-Cloud ולהפעיל את החיוב בפרויקט שלכם, אתם צריכים לבצע את ההוראות המפורטות במאמר יצירת חשבון חדש לחיוב ב-Cloud.

הפעלת החיוב בפרויקט קיים

כדי להשתמש במשאבים של Google Cloud בפרויקט, צריך להפעיל את החיוב באותו פרויקט. החיוב פועל כשהפרויקט מקושר לחשבון פעיל לחיוב ב-Cloud. יכול להיות שהחיוב יושבת בפרויקט בגלל אחת מהסיבות הבאות:

אם יש לכם פרויקט שהחיוב בו הושבת, כל השירותים לחיוב באותו הפרויקט יופסקו. כדי להפעיל מחדש את המשאבים, צריך להפעיל מחדש את החיוב בפרויקט.

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימה הזו

כדי להפעיל את החיוב בפרויקט, נדרשות הרשאות מתאימות על מנת שתוכלו לקשר את הפרויקט לחשבון היעד לחיוב ב-Cloud.

ההרשאות הנדרשות כוללות הרשאות ברמת הפרויקט וגם הרשאות ברמת החשבון לחיוב. לתפקידים המוגדרים מראש האלה יש את ההרשאות המתאימות לביצוע המשימה הזו:

 • בפרויקט: התפקיד 'ניהול החיוב בפרויקט' בשילוב עם התפקיד 'צפייה בחשבון לחיוב' או 'בעלי הפרויקט'

  וגם

 • בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud: 'משתמש בחשבון לחיוב' וגם 'צפייה בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב'

באופן ספציפי, כדי לבצע את המשימה הזו נדרשות ההרשאות הבאות:

פעולה הרשאה תפקידים עם ההרשאה משאב
הצגת פרויקטים ושיוך חשבונות לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.list 'צפייה בחשבון לחיוב', 'ניהול עלויות בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב' חשבון לחיוב
וגם
resourcemanager.projects.get 'צפייה בפרויקט', 'עריכת הפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט
קישור הפרויקט לחשבון לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.create 'משתמש בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב' חשבון לחיוב
וגם
resourcemanager.projects.createBillingAssignment 'ניהול החיוב בפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט

איך מפעילים את החיוב בפרויקט קיים?

כדי להפעיל את החיוב בפרויקט:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Manage billing accounts.

  כניסה לדף Manage billing accounts

 2. לוחצים על הכרטיסייה My projects כדי להציג רשימה של הפרויקטים ואת החשבון לחיוב ב-Cloud המשויך לכל פרויקט.

 3. ברשימת הפרויקטים, מאתרים את הפרויקט שעבורו רוצים להפעיל מחדש את החיוב. טיפ: בעמודה Billing account, עבור פרויקטים שאינם מקושרים לחשבון לחיוב, חפשו את המחרוזת "Billing is disabled".

 4. בשורת הפרויקט, פותחים את התפריט Actions ‏(), בוחרים באפשרות Change billing ואז בוחרים את חשבון היעד הרצוי לחיוב ב-Cloud.

 5. לוחצים על Set account.

 6. (אופציונלי) אחרי שמקשרים פרויקט לחשבון לחיוב, אפשר לנעול את הקישור כדי למנוע העברה (קישור) לא מכוונת של הפרויקט לחשבון אחר או מחיקת הקישור לפרויקט מהחשבון לחיוב.

שגיאה במהלך הניסיון להפעיל מחדש את החיוב

אם מפעילים מחדש את החיוב בפרויקט ששוחזר לאחרונה, יכול להיות שתקבלו הודעת שגיאה כמו: User missing permission 'resourcemanager.projects.createBillingAssignment' to link a billing account to project. The attempted action failed, please try again.

בגלל בעיות זמן אחזור שהתרחשו במהלך השחזור של הפרויקט, יכול להיות שייקח קצת זמן עד שהפרויקט המשוחזר יעודכן במערכת החיוב ב-Cloud. אי אפשר לקשר חשבון לחיוב ב-Cloud לפרויקט משוחזר, עד לעדכון המלא שלו במערכת החיוב.

אם קיבלתם הודעת שגיאה כשניסיתם לקשר חשבון לחיוב לפרויקט ששוחזר לאחרונה, נסו שוב אחרי כ-10 דקות. אם הבעיה לא נפתרה, כדאי להמתין כמה שעות לפני שמנסים שוב. במקרים נדירים, יכול להיות שיעברו עד 36 שעות עד שתוכלו להפעיל מחדש את החיוב בפרויקט משוחזר.

השבתת החיוב בפרויקט

כדי להפסיק את התשלומים האוטומטיים בפרויקט מסוים, אתם יכולים להשבית את החיוב בפרויקט. עדיין באחריותכם לוודא שמתבצעים כל החיובים שלא נפרעו עבור הפרויקט. אמצעי התשלום שרשום בחשבון לחיוב ב-Cloud ישמש לתשלום כל החיובים שלא נפרעו.

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימה הזו

כדי להשבית את החיוב בפרויקט, נדרשות הרשאות מתאימות על מנת שתוכלו לבטל את הקישור של הפרויקט לחשבון לחיוב ב-Cloud.

ההרשאות הנדרשות כוללות הרשאות ברמת הפרויקט וגם הרשאות ברמת החשבון לחיוב. לתפקידים המוגדרים מראש האלה יש את ההרשאות המתאימות לביצוע המשימה הזו:

 • בפרויקט: התפקיד 'ניהול החיוב בפרויקט' בשילוב עם התפקיד 'צפייה בחשבון לחיוב' או 'בעלי הפרויקט'

  או

 • בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud: 'אדמין של חשבון לחיוב'

באופן ספציפי, כדי לבצע את המשימה הזו נדרשות ההרשאות הבאות:

פעולה הרשאה תפקידים עם ההרשאה משאב
הצגת פרויקטים ושיוך חשבונות לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.list 'צפייה בחשבון לחיוב', 'ניהול עלויות בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב' חשבון לחיוב
וגם
resourcemanager.projects.get 'צפייה בפרויקט', 'עריכת הפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט
ביטול הקישור של פרויקט לחשבון לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.delete אדמין של חשבון לחיוב חשבון לחיוב
או
resourcemanager.projects.deleteBillingAssignment 'ניהול החיוב בפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט

איך משביתים את החיוב בפרויקט?

כדי להשבית את החיוב בפרויקט, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בקטע Billing במסוף Google Cloud, מאתרים את הפרויקט באחת מהשיטות הבאות:

  שיטה 1: מתחילים עם רשימת הפרויקטים. שיטה 2: מתחילים עם חשבון לחיוב.
  נכנסים לדף My Projects כדי להציג רשימה של כל הפרויקטים שלכם ואת החשבון לחיוב ב-Cloud המשויך.

  כדאי להשתמש בשיטה הזו אם יש לכם אחד מתפקידי IAM הבאים בפרויקט שאותו אתם רוצים לנהל: 'בעלי הפרויקט', 'עריכת הפרויקט', 'צפייה בפרויקט' או 'ניהול החיוב בפרויקט'.

  כדי להציג את הרשימה של כל הפרויקטים שלכם והחשבון לחיוב ב-Cloud המשויך אליהם, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף My projects בקטע Billing.

   כניסה לדף My Projects בחיוב ב-Cloud

  2. מאתרים ברשימת הפרויקטים את הפרויקט שרוצים לנהל.
  פותחים את הדף Account management בחשבון שנבחר לחיוב ב-Cloud כדי להציג את הרשימה של כל הפרויקטים שמקושרים לחשבון לחיוב.

  השיטה הזאת פועלת היטב כשיש לכם גישה לחשבון פעיל לחיוב ב-Cloud שמוכר לכם לפי השם.

  כדי להציג את רשימת הפרויקטים שמקושרים לחשבון ספציפי לחיוב:

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Account management בחשבון לחיוב ב-Cloud.

   כניסה לדף Account management בחיוב ב-Cloud

  2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים להציג.
  3. בדף Account management, מאתרים ברשימת הפרויקטים את הפרויקט שרוצים לנהל.

 2. בשורת הפרויקט, פותחים את התפריט Actions () ובוחרים באפשרות Disable billing. בהודעה שמופיעה תתבקשו לאשר שאתם רוצים להשבית את החיוב בפרויקט הזה.

 3. לוחצים על Disable billing.

הסבר על חיובים בפרויקטים אחרי השבתת החיוב

אחרי שמשביתים את החיוב בפרויקט, החיוב שכבר נוצר לפני השבתת החיוב בפרויקט מחויב בחשבון לחיוב ב-Cloud הקודם. מקרים כאלה עשויים לכלול חיובים שעדיין לא דווחו בהיסטוריית הטרנזקציות. בהתאם לשירות, יכול להיות שיחלפו יומיים עד שהחיובים ידווחו בהיסטוריית הטרנזקציות.

נסו בעצמכם

אנחנו ממליצים למשתמשים חדשים ב-Google Cloud ליצור חשבון כדי שיוכלו להעריך את הביצועים של המוצרים שלנו בתרחישים מהעולם האמיתי. לקוחות חדשים מקבלים בחינם גם קרדיט בשווי 300$ להרצה, לבדיקה ולפריסה של עומסי העבודה.

מתחילים לעבוד בלי לשלם