אבטחת הקישור בין פרויקט לחשבון שלו לחיוב

כאן מוסבר איך לנעול את הקישור בין פרויקט לחשבון לחיוב ב-Cloud ואיך לבטל את הנעילה.

למה כדאי לנעול את הקישור בין פרויקט לחשבון שלו לחיוב?

כדי להשתמש במשאבים של Google Cloud בפרויקט, צריך להפעיל את החיוב באותו פרויקט. החיוב פועל כשהפרויקט מקושר לחשבון פעיל לחיוב ב-Cloud. בפרויקטים שלא מקושרים לחשבון פעיל לחיוב ב-Cloud אי אפשר להשתמש בשירותי Google Cloud או בשירותי הפלטפורמה של מפות Google. כדי שהחשבון לחיוב שאיתו משלמים על הפרויקט לא ישתנה בלי כוונה או שהחיוב לא ייפסק בטעות בפרויקט, אפשר לנעול את הקישור בין הפרויקט לחשבון שלו לחיוב ב-Cloud.

נעילת הקישור בין הפרויקט לחשבון לחיוב חשובה, כי היא מונעת מקרים של הפסקת הפרויקט בטעות או בלי כוונה כתוצאה מכך שאין חשבון לחיוב, מה שעלול לגרום לשיבושים בפעילות העסקית. כשנועלים את הקישור בין הפרויקט לחשבון לחיוב, אי אפשר לבצע שינויים בקשר שבין החשבון לחיוב לבין הפרויקט ולשנות את סטטוס החיוב בלי לפתוח את הנעילה. כדי לפתוח אותה צריך לעבור תהליך דו-שלבי, שאי אפשר לעבור בטעות.

כשנועלים את הקישור בין הפרויקט לחשבון לחיוב, אי אפשר לבצע שינויים בקשר שבין החשבון לחיוב לבין הפרויקט לי לפתוח את הנעילה. כך אפשר למנוע מקרים של הפסקת החיוב בטעות בגלל שהפרויקט הועבר (קושר) בטעות לחשבון לחיוב אחר או שהחשבון לחיוב שמקושר לפרויקט נמחק.

ההרשאות הנדרשות לנעילת הקישור

כדי לנעול את הקישור בין פרויקטים לבין חשבונות לחיוב ב-Cloud, צריך גם הרשאות בפרויקט וגם הרשאות בחשבון לחיוב.

לתפקידים הבאים המוגדרים מראש יש את ההרשאות המתאימות לכך:

 • בפרויקט: 'ניהול החיוב בפרויקט' בשילוב עם 'צפייה בפרויקט' או 'בעלי הפרויקט'

  וגם

 • בחשבון המקושר לחיוב ב-Cloud: 'משתמש בחשבון לחיוב' בשילוב עם 'צפייה בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב'

באופן ספציפי, כדי לבצע את המשימה הזו נדרשות ההרשאות הבאות:

פעולה הרשאה תפקידים עם ההרשאה משאב
הצגת פרויקטים ושיוך חשבונות לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.list 'צפייה בחשבון לחיוב', 'ניהול עלויות בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב' חשבון לחיוב
וגם
resourcemanager.projects.get 'צפייה בפרויקט', 'עריכת הפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט
נעילה של הקישור בין הפרויקט לחשבון לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.create 'משתמש בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב' חשבון לחיוב
וגם
resourcemanager.projects.createBillingAssignment 'ניהול החיוב בפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט

כדי לנעול את הקישור בין הפרויקט לחשבון לחיוב:

 1. בקטע Billing במסוף Google Cloud, מאתרים את הפרויקט באחת מהשיטות הבאות:

  • הצגה של רשימת הפרויקטים שמקושרים לחשבון ספציפי לחיוב.

   1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Account management בחשבון לחיוב ב-Cloud.

    כניסה לדף Account Management בחיוב ב-Cloud

   2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים להציג.

   3. בדף Account management, מאתרים ברשימת הפרויקטים את הפרויקט שרוצים לנעול.

  • הצגת הרשימה של כל הפרויקטים שלכם ושלהחשבונות לחיוב ב-Cloud שמקושרים אליהם.

   1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף My Projects בקטע Billing.

    כניסה לדף My Projects בחיוב ב-Cloud

   2. מאתרים ברשימת הפרויקטים את הפרויקט שרוצים לנעול.

 2. בשורת הפרויקט, פותחים את התפריט Actions () ובוחרים באפשרות Lock billing.

 3. במסך האישור, לוחצים על Lock.

כשהפעולה תושלם, תופיע הודעת אישור שדומה לזו: The link between "Project Name" and "Billing Account Name" has been locked. אם לצד הפרויקט מופיע סמל של מנעול , הקישור בין הפרויקט לבין החשבון לחיוב ב-Cloud נעול.

אחרי נעילת הקשר, אי אפשר לבצע שינויים בקשר שבין החשבון לחיוב לפרויקט בלי לפתוח את הנעילה.

אם הקשר בין החשבון לחיוב לבין הפרויקט נעול, אי אפשר לשנות או להפסיק את החיוב בפרויקט בלי לפתוח את הנעילה. אם אתם רוצים להעביר את הפרויקט (לקשר אותו) לחשבון אחר לחיוב או למחוק את הקישור כדי להפסיק את החיוב בפרויקט, תצטרכו לפתוח את הנעילה של הקישור בין הפרויקט לבין החשבון לחיוב.

ההרשאות הנדרשות לפתיחת הנעילה של הקישור

כדי לפתוח את נעילת הקישור בין פרויקט לחשבון לחיוב ב-Cloud, צריך גם הרשאות בפרויקט וגם הרשאות בחשבון לחיוב.

לתפקידים הבאים המוגדרים מראש יש את ההרשאות המתאימות לכך:

 • בפרויקט: 'ניהול החיוב בפרויקט' בשילוב עם 'צפייה בפרויקט' או 'בעלי הפרויקט'

  או

 • בחשבון המקושר לחיוב ב-Cloud: 'אדמין של חשבון לחיוב'

באופן ספציפי, כדי לבצע את המשימה הזו נדרשות ההרשאות הבאות:

פעולה הרשאה תפקידים עם ההרשאה משאב
הצגת פרויקטים ושיוך חשבונות לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.list 'צפייה בחשבון לחיוב', 'ניהול עלויות בחשבון לחיוב' או 'אדמין של חשבון לחיוב' חשבון לחיוב
וגם
resourcemanager.projects.get 'צפייה בפרויקט', 'עריכת הפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט
פתיחת הנעילה של הקישור בין הפרויקט לחשבון לחיוב ב-Cloud billing.resourceAssociations.delete 'אדמין של חשבון לחיוב' חשבון לחיוב
או
resourcemanager.projects.deleteBillingAssignment 'ניהול החיוב בפרויקט' או 'בעלי הפרויקט' פרויקט

כדי לפתוח את נעילת הקישור בין החשבון לחיוב לבין הפרויקט:

 1. בקטע Billing במסוף Google Cloud, מאתרים את הפרויקט באחת מהשיטות הבאות:

  • הצגה של רשימת הפרויקטים שמקושרים לחשבון ספציפי לחיוב.

   1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Account management בחשבון לחיוב ב-Cloud.

    כניסה לדף Account Management בחיוב ב-Cloud

   2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים להציג.

   3. בדף Account management, מאתרים ברשימת הפרויקטים את הפרויקט שרוצים לפתוח את הנעילה שלו. טיפ: אם לצד הפרויקט מופיע סמל של מנעול , הקשר בין הפרויקט לבין החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר אליו נעול.

  • הצגת הרשימה של כל הפרויקטים שלכם ושלהחשבונות לחיוב ב-Cloud שמקושרים אליהם.

   1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף My Projects בקטע Billing.

    כניסה לדף My Projects בחיוב ב-Cloud

   2. מאתרים ברשימת הפרויקטים את הפרויקט שרוצים לבטל את הנעילה שלו. טיפ: אם לצד הפרויקט מופיע סמל של מנעול , הקשר בין הפרויקט לבין החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר אליו נעול.

 2. בשורת הפרויקט, פותחים את התפריט Actions () ובוחרים באפשרות Unlock billing.

 3. במסך האישור, לוחצים על Unlock.

כשהפעולה תושלם, תופיע הודעת אישור שדומה לזו: The link between "Project Name" and "Billing Account Name" has been unlocked.

אחרי פתיחת הנעילה, תוכלו לבצע שינויים בקשר שבין החשבון לחיוב לבין הפרויקט, למשל להפסיק את החיוב בפרויקט או לקשר את הפרויקט לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud.