אימות סטטוס החיוב של פרויקטים

באמצעות החשבון לחיוב ב-Cloud תוכלו לקבוע מי משלם על קבוצה מסוימת של משאבים, וכן לקשר את החשבון לפרויקט אחד או יותר. השימוש בפרויקט שלכם ב-Google Cloud מחויב בחשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט.

במאמר הזה נסביר איך לאמת את סטטוס החיוב של הפרויקטים שלכם.

סקירה כללית

כדי שהחיוב יפעל בפרויקט, הפרויקט צריך להיות מקושר לחשבון לחיוב תקין ופעיל ב-Cloud. בדרך כלל, מקשרים את הפרויקטים לחשבון לחיוב כשיוצרים אותם.

בחלק מהמקרים מקשרים פרויקטים לחשבון לחיוב ב-Cloud שלאחר מכן נסגר או מושעה. במקרה כזה החיוב לא פועל בפרויקטים האלה. כדי להמשיך להשתמש בפרויקטים האלה, עליכם לפתוח מחדש את החשבון לחיוב או להעביר את הפרויקטים לחשבון פעיל אחר לחיוב ב-Cloud.

יש גם אפשרות לבטל את הקישור של הפרויקט לחשבון לחיוב כדי להפסיק את החיוב בפרויקט. כדי להמשיך להשתמש בפרויקט, תצטרכו להפעיל מחדש את החיוב על ידי קישור הפרויקט לחשבון פעיל לחיוב ב-Cloud.

תוכלו להיעזר במידע שבמאמר הזה כדי לבדוק אם החיוב פועל בפרויקטים שלכם.

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימה הזו

כדי לוודא שהחיוב פועל בפרויקט שלכם, נדרש תפקיד בחשבון לחיוב ב-Cloud שכולל את ההרשאות הבאות:

 • billing.resourceAssociations.list כדי לראות לאילו חשבונות לחיוב משויכים הפרויקטים.
 • billing.accounts.get כדי לראות את המידע הבסיסי של החשבון לחיוב (למשל שם החשבון, המטבע, סטטוס פתוח או סגור).

כדי לקבל את ההרשאות האלה, צריך לבקש מהאדמין להקצות לכם את אחד מהתפקידים הבאים ב-IAM של החיוב ב-Cloud בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 • צפייה בחשבון לחיוב
 • ניהול עלויות בחשבון לחיוב
 • אדמין של חשבון לחיוב

למידע נוסף על הרשאות חיוב:

בדיקה שהחיוב מופעל בפרויקט

החיוב פועל בפרויקט אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. הפרויקט מקושר לחשבון לחיוב ב-Cloud.
 2. החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט פעיל ותקין, כלומר הוא לא סגור ולא מושעה.

1. איתור החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט

מסוף

כדי לבדוק איזה חשבון לחיוב ב-Cloud מקושר לפרויקט ספציפי:

 1. נכנסים למסוף Google Cloud.

  למסוף Google Cloud

 2. ברשימה הנפתחת של הפרויקטים ( [שם הפרויקט] ) שבראש הדף במסוף Google Cloud, בוחרים את הפרויקט.

 3. פותחים את תפריט הניווט () במסוף Cloud ולוחצים על Billing.

אם הפרויקט לא מקושר לחשבון לחיוב:

 • אם הפרויקט לא מקושר לחשבון לחיוב ב-Cloud, יופיע חלון קופץ עם הודעה שדומה לזו:

  "This project has no billing account"

 • כדי להפעיל את החיוב בפרויקט, לוחצים על Link a billing account. שימו לב שנדרשות הרשאות מתאימות כדי לקשר חשבון לחיוב. מידע נוסף מופיע בקטע הפעלת החיוב לפרויקט קיים.

 • כדי לפתוח את רשימת החשבונות לחיוב בארגון, לוחצים על Manage billing accounts.

אם הפרויקט מקושר לחשבון לחיוב:

 • אם הפרויקט מקושר לחשבון לחיוב ב-Cloud, ויש לכם רק חשבון אחד לחיוב ב-Cloud, יוצג הדף Billing Overview.

 • אם הפרויקט מקושר לחשבון לחיוב ב-Cloud, ויש לכם יותר מחשבון אחד לחיוב ב-Cloud, יופיע חלון קופץ עם הודעה שדומה לזו:

  "Billing account [Name of your Billing Account] is linked to this project"

 • כדי לפתוח את הדף Billing Overview לחשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט, לוחצים על Go to linked billing account.

 • כדי לפתוח את רשימת החשבונות לחיוב ב-Cloud בארגון, לוחצים על Manage billing accounts.

gcloud

כדי לראות את נתוני החיוב המפורטים של הפרויקט, מריצים את הפקודה gcloud beta billing projects describe:

gcloud beta billing projects describe PROJECT_ID

כאשר:

 • PROJECT_ID זהו המזהה או המספר של הפרויקט שאת נתוני החיוב שלו אתם רוצים לראות.

דוגמה:

כדי לראות את נתוני החיוב המפורטים של הפרויקט my-project, מריצים את הפקודה:

gcloud beta billing projects describe my-project

על סמך הנתונים שמוחזרים, אפשר לקבוע אם החיוב פועל או לא.


 • החיוב פועל בפרויקט my-project אם מופיע השדה billingAccountName וגם billingEnabled: true. השדה billingAccountName הוא המזהה של החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט. לדוגמה:
 billingAccountName: billingAccounts/0X0X0X-0X0X0X-0X0X0X
 billingEnabled: true
 name: projects/my-project/billingInfo
 projectId: my-project

 • אם השדה billingAccountName מופיע עבור הפרויקט my-project, אבל גם billingEnabled: false, הפרויקט מקושר לחשבון לא פעיל לחיוב ב-Cloud. החיוב בפרויקט הזה לא פועל. לדוגמה:
 billingAccountName: billingAccounts/0X0X0X-0X0X0X-0X0X0X
 billingEnabled: false
 name: projects/my-project/billingInfo
 projectId: my-project

אם החשבון לחיוב לא פעיל, לא תוכלו להשתמש במשאבים של הפרויקט המקושר. רוצים לדעת איך פותחים מחדש חשבון לחיוב ב-Cloud שנסגר ואיך משנים את החשבון לחיוב שמקושר לפרויקט?


 • אם השדה billingAccountName ריק עבור הפרויקט my-project, הפרויקט לא מקושר לאף חשבון לחיוב ב-Cloud. החיוב בפרויקט הזה לא פועל. לדוגמה:
 billingAccountName: ''
 billingEnabled: false
 name: projects/my-project/billingInfo
 projectId: my-project

רוצים לדעת איך מקשרים לפרויקט חשבון לחיוב?

2. אישור הסטטוס של החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט

מסוף

כדי לוודא שהחשבון לחיוב ב-Cloud שהפרויקט מקושר אליו פעיל:

 1. נכנסים לדף Billing Overview עבור החשבון לחיוב שמקושר לפרויקט.

  יכול להיות שאתם כבר נמצאים בדף Billing Overview. אם לא:

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לחשבון לחיוב ב-Cloud.

   כניסה לחשבון לחיוב ב-Cloud

  2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים להציג. ייפתח הדף Overview של החשבון לחיוב שבחרתם.

   אם החשבון לחיוב שמקושר סגור או מושעה, בראש הדף Billing Overview תופיע הודעה עם סטטוס החשבון. לדוגמה, אם החשבון לחיוב סגור, תראו הודעה שדומה לזו: ‎"This billing account is closed. Visit the account management page to reopen it and continue using linked projects".‎

   אם החשבון לחיוב לא פעיל, לא תוכלו להשתמש במשאבים של הפרויקטים המקושרים.

 2. נכנסים לדף Payment Overview עבור החשבון לחיוב שמקושר לפרויקט.

  אם אתם כבר נמצאים בדף Billing Overview, בוחרים בכרטיסייה Payment Overview. אחרת, מבצעים את הפעולות הבאות כדי לפתוח את הדף Payment Overview:

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Payment Overview בחשבון לחיוב ב-Cloud.

   כניסה לחשבון לחיוב ב-Cloud

  2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים להציג. ייפתח הדף Payment Overview של החשבון לחיוב שבחרתם.

   אם בחשבון המקושר לחיוב ב-Cloud יש יתרת חוב שלא שולמה, או בעיה באמצעי התשלום, יכול להיות שהחשבון יהיה מושעה עד לפתרון הבעיות ותשלום יתרת החוב.

  איך פותרים בעיות של תשלומים שנדחו בחשבונות בשירות עצמי (תשלום אוטומטי)?

gcloud

כדי להציג את הפרטים של החשבון לחיוב ב-Cloud, מריצים את הפקודה gcloud beta billing accounts describe:

gcloud beta billing accounts describe ACCOUNT_ID

כאשר:

 • ACCOUNT_ID זהו המזהה של החשבון לחיוב שרוצים להציג, בפורמט 0X0X0X-0X0X0X-0X0X0X. כדי להציג את המזהים הזמינים, מריצים את הפקודה $ gcloud alpha billing accounts list.

דוגמה:

כדי להציג את הפרטים של החשבון לחיוב 0X0X0X-0X0X0X-0X0X0X, מריצים את הפקודה:

gcloud beta billing accounts describe 0X0X0X-0X0X0X-0X0X0X

הנתונים שמוחזרים עבור החשבון לחיוב כוללים את השם המוצג של החשבון לחיוב ואת סטטוס הפעילות של החשבון. לדוגמה:

 displayName: My Billing Account
 masterBillingAccount: ''
 name: billingAccounts/0X0X0X-0X0X0X-0X0X0X
 open: true
 • displayName זהו השם שנתתם לחשבון לחיוב.
 • masterBillingAccount אינדיקטור שמציין אם החשבון לחיוב שמוצג הוא חשבון הורה/רמה עליונה או חשבון משנה. אם מופיע ערך בשדה masterBillingAccount, החשבון לחיוב שמוצג הוא חשבון משנה של חשבון ההורה שמופיע בשדה masterBillingAccount. אם השדה masterBillingAccount ריק, החשבון לחיוב שמוצג הוא לא חשבון משנה.
 • name זהו המזהה של החשבון לחיוב שמוצג.
 • open אינדיקטור שמציין אם החשבון לחיוב פעיל. אם הערך הוא true החשבון פתוח. אם הערך הוא false החשבון סגור או מושעה. החיוב לא פועל בפרויקטים שמקושרים לחשבון לחיוב סגור.

אם החשבון לחיוב לא פתוח, לא תוכלו להשתמש במשאבים של הפרויקט המקושר. רוצים לדעת איך פותחים מחדש חשבון לחיוב ב-Cloud שנסגר ואיך משנים את החשבון לחיוב שמקושר לפרויקט?

במאמר הצגת פרויקטים שמקושרים לחשבונות לחיוב תוכלו לקרוא איך רואים את הרשימה של כל הפרויקטים שלכם והחשבונות לחיוב ב-Cloud שמקושרים לכל פרויקט.