שיוך החיובים והזיכויים במסגרת הנחות תמורת התחייבות לשימוש

בהנחות תמורת התחייבות לשימוש (CUD), אתם מקבלים הנחה בתמורה להתחייבות לשלם סכום מינימלי או להשתמש בכמות מינימלית של משאבים במוצר או בשירות מסוימים.

שיוך הוא האופן שבו ההטבות בקשר למשאבים שמשותפים ברמת החשבון לחיוב ב-Cloud מתחלקות בין המשאבים ברמת החשבון, כמו פרויקטים. כשאנחנו מדברים על שיוך למינוי, כמו מינוי להנחה תמורת התחייבות לשימוש, אנחנו מתכוונים לאופן שבו החיובים והזיכויים חלים על החשבון שלכם לחיוב ב-Cloud ולאופן שבו הם מתחלקים בין הפרויקטים באותו חשבון שעומדים בקריטריונים לשימוש. השיוך קובע גם איך החיובים והזיכויים יופיעו בממשקים השונים לניהול עלויות החיוב ב-Cloud, כמו ייצוא עלויות השימוש או מסוף Google Cloud.

סוגי השיוכים של התחייבויות

השיוך משפיע על האופן שבו החיובים והזיכויים במסגרת ההנחות תמורת התחייבות לשימוש חלים על הפרויקטים בחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud, וקובע איך הם יופיעו בממשקים לניהול העלויות. בהמשך מוסבר בהרחבה על סוגי השיוכים.

ללא שיוך

ללא שיוך, החיובים והזיכויים במינוי מתחלקים בין הפרויקטים בחשבון לחיוב ב-Cloud, שבהם יש שימוש שעומד בקריטריונים להנחה. כל העלויות במינוי שלא משויכות לפרויקט מסוים מחויבות ברמת החשבון לחיוב ב-Cloud.

סוג השיוך הזה יכול להשפיע על היכולת שלכם לחזות את העלויות המשוקללות בפרויקט אחרי הוספת החיובים והזיכויים, כי התזמון או הסדר של השימוש הוא ביחס לשאר הפרויקטים שעומדים בקריטריונים.

שיוך יחסי

בשיוך יחסי, הזיכויים והחיובים הרלוונטיים במינוי מההנחות תמורת התחייבות להוצאה ותמורת התחייבות לשימוש במשאבים מתחלקים בין הפרויקטים בחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud, ביחס ישיר לסך כל השימוש שעומד בקריטריונים להנחה בכל פרויקט.

לדוגמה, אם בפרויקט א' השימוש היה בשווי 75$ ובפרויקט ב' השימוש היה בשווי 25$, עד ‏75% מהזיכויים הזמינים יחולו על פרויקט א' ועד 25% מהזיכויים הזמינים יחולו על פרויקט ב'.

כל העלויות במינוי שלא משויכות לפרויקט מסוים מחויבות ברמת החשבון לחיוב ב-Cloud.

בעזרת שיוך יחסי קל יותר להבין את העלות בפועל של כל פרויקט שבו אתם מקבלים הנחה, בזכות הדברים הבאים:

 • החלק היחסי של הפרויקט מתוך סך כל ההתחייבות לתשלום
 • עלות השימוש בפרויקט בהתאם למק"ט
 • הזיכוי בפרויקט במסגרת ההנחה תמורת התחייבות לשימוש

כדי להשתמש בשיוך יחסי במסגרת הנחות תמורת התחייבות לשימוש במשאבים, צריך להפעיל את האפשרות של חלוקת ההנחות ב-Compute Engine.

שיוך לפי תעדוף

בשיוך לפי תעדוף, הזיכויים והחיובים הרלוונטיים במינוי מההנחות תמורת התחייבות לשימוש במשאבים מתחלקים בין הפרויקטים בחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud בהתאם לחלק יחסי שאתם קובעים. הסכום הכולל שאתם מקצים לפרויקטים לא יכול לחרוג מסכום ההתחייבות שרכשתם. שאר החיובים והזיכויים במסגרת ההתחייבות, שלא תועדפו, יתחלקו באופן יחסי בין כל הפרויקטים.

אתם יכולים לחלק את כל ההתחייבויות שרכשתם בין פרויקטים מסוימים שתבחרו. לדוגמה, אם רכשתם התחייבויות ל-60GB, תוכלו לתעדף את פרויקט א' כך שהוא יקבל 40GB מההקצאה ופרויקט ב' יקבל 20GB מההקצאה. במקרה כזה, תקצו לפרויקטים א' וב' את סך כל ההתחייבות שרכשתם (60GB). אם תשתמשו בפרויקט א' וב' במלוא ההתחייבות שרכשתם (60GB), החיובים והזיכויים לא יתחלקו בין שאר הפרויקטים בחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud, גם אם יהיה בהם שימוש שעומד בקריטריונים להנחה. לעומת זאת, אם לא תשתמשו בפרויקט א' וב' במלוא ההתחייבות (60GB), ובפרויקטים אחרים יהיה שימוש שעומד בקריטריונים להנחה, יתרת ההנחה תתחלק ביניהם.

אתם יכולים גם להקצות חלק מההתחייבויות שרכשתם לפרויקטים מסוימים, כדי שיתרת ההנחה תתחלק באופן יחסי בין כל שאר הפרויקטים בהתאם לשימוש שעומד בקריטריונים להנחה. לדוגמה, אם רכשתם התחייבויות ל-60GB, תוכלו לתעדף את פרויקט א' כך שיקבל 30GB מההקצאה וכל שאר הפרויקטים יקבלו את היתרה (30GB) באופן יחסי, בהתאם לשימוש שעומד בקריטריונים להנחה.

אתם יכולים לבחור מספר פרויקטים לתעדוף בהקצאה אחת. במקרה כזה, ההקצאה תתחלק באופן יחסי בין הפרויקטים בהתאם לשימוש שעומד בקריטריונים להנחה.

אם לא תשתמשו בכל ההתחייבויות שרכשתם באותה תקופה, עדיין תחויבו על הפרויקטים שתעדפתם. לדוגמה, אם תקצו לפרויקט א' 30GB אבל תשתמשו בפועל רק ב-10GB, עדיין תחויבו על מלוא ההקצאה (30GB).

אי אפשר לתעדף יותר משאבים מהסכום שרכשתם בהתחייבות.

בעזרת שיוך לפי עדיפות תוכלו לשלוט בהשפעה של ההתחייבות על כל אחד מהפרויקטים ובעלויות שלהם בפועל, בזכות הדברים הבאים:

 • החלק המדויק של הפרויקט מתוך סך כל ההתחייבות לתשלום
 • עלות השימוש בפרויקט בהתאם למק"ט
 • הזיכוי בפרויקט במסגרת ההנחה תמורת התחייבות לשימוש

הפעלת האפשרות של חלוקת ההנחות ב-Compute Engine

כדי לשייך לפי תעדוף את ההנחות תמורת התחייבות לשימוש במשאבים, אתם צריכים להפעיל את האפשרות של חלוקת ההנחות ב-Compute Engine. כך תוכלו לקבוע איך החיובים והזיכויים יתועדפו בפרויקטים שבחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud.

אם לא הפעלתם את האפשרות של חלוקת ההנחות ב-Compute Engine, כדאי לבחור ולהגדיר את השיוך לפי תעדוף של ההתחייבויות לשימוש במשאבים לפני שאתם מפעילים את החלוקה. כך תוכלו לשמור על מודל השיוך הקיים (ללא שיוך) לחיובים ולזיכויים עד שתחליטו לשייך לפי תעדוף. בסיטואציה כזו, אם תפעילו את האפשרות של חלוקת ההנחות – לפני שתבחרו ותגדירו את השיוך לפי תעדוף – לפרק זמן מסוים החיובים והזיכויים מההתחייבויות שלכם יתחלקו בין הפרויקטים בחשבון לחיוב ב-Cloud בהתאם לעקרונות של חלוקת ההנחות. יכול להיות שהנתונים בדוחות שלכם ייראו קצת מוזרים, כי תעברו מהצגת ההנחות ללא שיוך לחלוקת ההנחות ואז לשיוך לפי תעדוף.

חלוקת ההנחות ב-Compute Engine

חלוקת ההנחות היא רק בהנחות תמורת התחייבות לשימוש במשאבים של Compute Engine שנרכשו ברמת הפרויקט. כשהאפשרות של חלוקת ההנחות פועלת, ההטבות כתוצאה מההתחייבויות מתחלקות ברמת החשבון לחיוב ב-Cloud בהתאם לשימוש במשאבים. כך ההנחות והחיובים יתחלקו בין כל הפרויקטים שבהם יש שימוש במשאבים שעומד בקריטריונים. הם לא יהיו קשורים לסכום ההוצאה, אלא לסכום השימוש במשאבים.

בהסבר על חלוקת ההנחות תוכלו לקרוא פרטים נוספים בנושא. תוכלו גם לקרוא איך מפעילים את חלוקת ההנחות תמורת התחייבות לשימוש.

בחירת שיוך יחסי להתחייבויות להוצאה

כדי שתוכלו לחזות את עלויות הפרויקטים, החל מאוגוסט 2021 במקרים הבאים חל אוטומטית שיוך יחסי כשאתם רוכשים התחייבויות להוצאה תמורת הנחה:

 • כשיש לכם חשבון לחיוב ב-Cloud בלי התחייבויות להוצאה.
 • כשאתם יוצרים חשבון חדש לחיוב ב-Cloud ורוכשים התחייבות להוצאה.

אם היה לכם חשבון לחיוב ב-Cloud ורכשתם הנחות תמורת התחייבות להוצאה לפני או במהלך אוגוסט 2021, תוכלו לבקש לעבור לשיוך יחסי בחשבון.

בחירה בשיוך יחסי

אם רכשתם התחייבויות להוצאה לפני או במהלך אוגוסט 2021, יכול להיות שהן ללא שיוך. תוכלו לבקש לעבור לשיוך יחסי בחשבון לחיוב, ולהמיר את ההתחייבויות הקיימות להוצאה. כדי לעשות זאת, עליכם למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הזה.

אם אתם לא בטוחים אם ההתחייבויות להוצאה שרכשתם לפני או במהלך אוגוסט 2021 הן עם שיוך יחסי, תוכלו למלא את הטופס הזה כדי לוודא שהן יהיו עם שיוך יחסי.

בחירת שיוך להתחייבויות לשימוש במשאבים

כדי שתוכלו לחזות את עלויות הפרויקטים בעזרת התחייבויות לשימוש במשאבים, תוכלו לבחור את סוג השיוך: לפי תעדוף או יחסי. השיוך פועל יחד עם חלוקת ההנחות ב-Compute Engine. אם עדיין לא הפעלתם את האפשרות של חלוקת ההנחות, אחרי שתבחרו ותגדירו את סוג השיוך, תצטרכו להפעיל אותה כדי שההתחייבויות לשימוש במשאבים ישויכו. אתם יכולים לעדכן את השיוך לפי תעדוף בכל שלב במהלך ההתחייבות. העדכון יחול על השימוש במשאבים החל מהיום הבא (לפי שעון החוף המערבי בארה"ב) ורק החל מאותה נקודה.

תוכלו להיעזר בהוראות הבאות כדי להגיע לדף Configure Attribution של ההתחייבות לשימוש במשאבים:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לחשבון לחיוב ב-Cloud.

  כניסה לחשבון לחיוב ב-Cloud

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שבו רוצים להגדיר את השיוך. ייפתח הדף Overview של החשבון לחיוב שבחרתם.

 3. בתפריט הניווט Billing, בוחרים באפשרות Commitments כדי לפתוח את לוח הבקרה של ההנחות תמורת התחייבות לשימוש.

 4. בלוח הבקרה של ההנחות תמורת התחייבות לשימוש, מוצאים את ההתחייבות לשימוש במשאבים שבה רוצים להגדיר את השיוך.

 5. לוחצים על תפריט הפעולות View Analysis של ההתחייבות לשימוש במשאבים ואז על Configure Attribution כדי לראות את סיכום ההתחייבות.

 6. בוחרים את סוג השיוך: לפי תעדוף או יחסי.

 7. מפעילים את האפשרות של חלוקת ההנחות תמורת התחייבות לשימוש (אם היא לא פועלת).

בחירה בשיוך לפי תעדוף

תוכלו להיעזר בהוראות הבאות כדי להגיע לדף Configure Attribution של ההתחייבות לשימוש במשאבים ולבחור בשיוך לפי תעדוף:

 1. בסיכום ההתחייבות, לוחצים על Prioritized כדי להציג את ההתחייבויות הפעילות.

 2. לוחצים על Add Allotment .

 3. לוחצים על Targets 1 כדי לבחור פרויקט מבין הפרויקטים שאפשר להקצות להם את ההנחה.

  אתם יכולים לבחור מספר פרויקטים לתעדוף בהקצאה אחת. במקרה כזה, ההקצאה תתחלק באופן יחסי בין הפרויקטים בהתאם לשימוש שעומד בקריטריונים להנחה.

 4. בשדה Allotment 1, ממלאים את הסכום שיתועדף ליעדים שנבחרו.

  כדי להקצות את ההנחה לפרויקטים נוספים, לוחצים על Add Allotment .

 5. לוחצים על Save כדי לעדכן את השינויים.

 6. כשמוכנים להתחיל את השיוך, מפעילים את האפשרות של חלוקת ההנחות ב-Compute Engine (אם היא לא פועלת).

  אם לא הפעלתם את האפשרות של חלוקת ההנחות ב-Compute Engine, כדאי לבחור ולהגדיר את השיוך לפי תעדוף לפני שאתם מפעילים את החלוקה.

  כדי להשתמש בהעדפות השיוך של ההתחייבויות לשימוש במשאבים צריך להפעיל את האפשרות של חלוקת ההנחות ב-Compute Engine לאותן התחייבויות.

אם בחרתם בשיוך לפי תעדוף של ההתחייבויות לשימוש במשאבים, ואתם רוצים לעבור לשיוך יחסי, תוכלו להיעזר בהוראות שבחלק של בחירה בשיוך יחסי.

בתמונה הבאה אפשר לראות דוגמה טובה להגדרת שיוך לפי תעדוף להתחייבות לשימוש במשאבים בדף Configure Attribution.

דוגמה להגדרת שיוך לפי תעדוף להתחייבות לשימוש במשאבים.

בחירה בשיוך יחסי

תוכלו להיעזר בהוראות הבאות כדי להגיע לדף Configure Attribution של ההתחייבות לשימוש במשאבים ולבחור בשיוך יחסי:

 1. בסיכום ההתחייבות, לוחצים על Proportional (default)‎.

 2. לוחצים על Save כדי לעדכן את השינויים.

אם בחרתם בשיוך יחסי של ההתחייבויות לשימוש במשאבים, ואתם רוצים לעבור לשיוך לפי תעדוף, תוכלו להיעזר בהוראות שבחלק של בחירה בשיוך לפי תעדוף.

הצגת השיוך בדוחות

בדוחות החיוב תוכלו לראות איך מתחלקים החיובים והזיכויים במסגרת ההנחות תמורת התחייבות לשימוש: ללא שיוך, שיוך יחסי ושיוך לפי תעדוף.

תוכלו להיכנס לדף הדוחות, לקבץ אותם לפי Project ולסנן לפי SKU כדי לראות את החיובים הספציפיים שמשויכים לכל פרויקט במסגרת המינוי. שאר החיובים במינוי שלא משויכים לפרויקט מסוים יופיעו בתור Charges not specific to a project (חיובים שאינם ספציפיים לפרויקט).

כך רואים את דוחות החיוב ב-Cloud מהחשבון לחיוב ב-Cloud:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לחשבון לחיוב ב-Cloud.

  כניסה לחשבון לחיוב ב-Cloud

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שבו רוצים לראות את הדוחות. ייפתח הדף Overview של החשבון לחיוב שבחרתם.

 3. בתפריט הניווט Billing בוחרים באפשרות Reports.

למידע נוסף על הצגת דוחות החיוב, תוכלו לקרוא את המאמר הצגת דוחות החיוב ב-Cloud ומגמות של עלויות.

הצגת השיוך על ידי ייצוא נתונים

אתם יכולים לייצא את נתוני החיוב ב-Cloud ל-BigQuery כדי לראות איך מתחלקים החיובים והזיכויים במסגרת ההנחות תמורת התחייבות לשימוש: ללא שיוך, שיוך יחסי ושיוך לפי תעדוף.

כשאתם מייצאים את הנתונים ל-BigQuery, לכל פרויקט שבו אתם מקבלים זיכוי יש פריט שתואם לחלק היחסי שלו בחיובים במינוי, ופריט עם כמות השימוש והזיכוי שקיבלתם באותו פרויקט.

אם לא קיבלתם זיכוי מסוים, כי לא עמדתם בהתחייבות לשימוש, שאר החיובים במינוי יופיעו בתור Costs not specific to a project (עלויות שאינן ספציפיות לפרויקט) ולא ישויכו לאף פרויקט. הסכום הכולל של החיובים למק"ט לא ישתנה, ויתחלק בין חיובים שמשויכים באופן יחסי לפרויקטים וחיובים שלא משויכים לאף פרויקט אלא מוגדרים בתור Costs not specific to a project.

למידע נוסף, תוכלו לקרוא איך מייצאים את נתוני החיוב ב-Cloud ל-BigQuery.