Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze producten worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u ze met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig om onze dekking uit te breiden.

ISO 27001

Beheer van informatierisico's

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een onafhankelijke niet-gouvernementele internationale organisatie waarvan 163 nationale normalisatie-instanties lid zijn.

De ISO/IEC 27000-normen helpen organisaties om informatie-items veilig te stellen. ISO/IEC 27001 is een beveiligingsnorm waarin de vereisten voor een Information Security Management System (ISMS) worden uiteengezet. De norm biedt een aantal praktische tips en een gedetailleerde lijst van beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het beheer van informatierisico's.

Hoewel de 27001-norm geen specifieke informatiebeveiligingsmaatregelen verplicht stelt, gebruikt Google het framework en de checklist van maatregelen als basis voor de implementatie van een uitgebreid model voor beveiligingsbeheer, dat continu wordt verbeterd.

Google Cloud Platform, onze algemene infrastructuur en G Suite zijn ISO 27001-gecertificeerd.

Google Cloud-services die onder ISO 27001 vallen:

Google Cloud Platform:
G Suite:
Aanvullende Google-producten:
API's voor Google-producten:
SDK voor beheer van G Suite: