İşlemler

İşlemler, altyapıyı ve uygulama performansını izleyip iyileştirmek ve bunlarla ilgili sorunları gidermek için tasarlanmıştır
Altyapıyı ve uygulama performansını izleyip iyileştirin ve bunlarla ilgili sorunları giderin

Google Cloud'un işlem paketi (eski adıyla Stackdriver); bulut altyapısını, yazılımı ve uygulama performansını izleyip iyileştirmek ve bunlarla ilgili sorunları gidermek için tasarlanmıştır. İş yüklerini verimli bir şekilde derleyip çalıştırarak uygulamaların yüksek performanslı ve kullanıma hazır olmasını sağlayın.

  • Google Cloud'un içindeki ve dışındaki uygulama, platform ve hizmetlerden sinyaller toplayın
  • Operasyonlarla ilgili telemetrileri analiz edin ve izleyin
  • Uygun performans ve kullanılabilirlik göstergeleri ayarlayın
  • Uygulamalarınızı iyileştirmek ve sorunlarını gidermek için yerleşik gözlemlenebilirlik özelliklerinden yararlanın
  • Hem kullanıma hazır araçları hem de programatik arayüzlerle özelleştirilmiş araçları kullanarak işlemleri otomatikleştirin

Temel özellikler

Ops, SecOps, SRE ve DevOps için

Gerçek zamanlı günlük yönetimi ve analizi

Cloud Logging, geniş ölçekte çalışarak binlerce sanal makineden uygulama ve sistem günlük verilerinin yanı sıra özel günlük verilerini de alabilen, tümüyle yönetilen bir hizmettir. Cloud Logging, seçili günlükleri gerçek zamanlı olarak analiz edip uzun süreli depolama alanına aktarmanıza olanak sağlar.

İşlemler, SRE ve DevOps için

Geniş ölçekte yerleşik gözlemlenebilirlik

Cloud Monitoring, bulutla desteklenen uygulamaların performansını, çalışma süresini ve genel durumunu görebilmenizi sağlar. Google Cloud hizmetleri, barındırılan çalışma süresi kontrolleri, uygulama araçları ve çeşitli yaygın uygulama bileşenlerinden metrikler, olaylar ve meta veriler toplayın.

DevOps için

Uygulamalarınızın performasını izleyip iyileştirin

Uygulama Performansı Yönetimi (APM), gecikmeyi ve maliyeti azaltarak daha verimli uygulamalar çalıştırmanıza yardımcı olacak araçlar içerir. Cloud Trace, Cloud Hata Ayıklayıcı ve Cloud Profiler ile kod ve hizmetlerinizin çalışma şeklini öğrenir ve gerek olması halinde sorunları giderirsiniz.

Tüm özellikleri göster

Müşteri hikayeleri

Öne Çıkanlar

  • Cloud Monitoring ile altyapı yönetimine harcanan süre kısaltıldı

  • Tüm İşlemler ürünlerini tek bir merkezi platformdan yöneterek üretkenliği artırdı

  • Normalde sorun gidermeye harcanacak olan zamanı %80'e varan bir oranda azalttı

İş Ortağı

Diğer müşterileri göster

Yenilikler

Belgeler

Eğitici
Cloud Logging'i kullanmaya başlayın

Cloud Logging'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak kılavuzlar ve kurulum belgeleri.

Eğitici
Cloud Denetleme Günlükleri

Cloud Denetleme Günlükleri'nin yönetici etkinliği, veri erişimi ve sistem etkinliğinden oluşan üç denetleme günlüğünü nasıl sürdürdüğünü öğrenin.

Eğitici
Cloud Monitoring'i kullanmaya başlayın

Çalışma alanları, izleme aracısı, çalışma denetimleri ve diğer özellikler hakkında bilgi edinin.

Mimari
Google Cloud metrikleri

Cloud Monitoring'in hangi metrikleri desteklediğini görün.

Google Cloud'un temel özellikleri
GKE için Monitoring ve Logging desteği

Google Kubernetes Engine'in Cloud Monitoring ve Cloud Logging ile yerel entegrasyonu hakkında bilgi edinin.

Yaygın kullanım alanları

Bulut işlemlerini yönetme

Günlük kaydı, izleme ve uygulama performansı yönetimi ile ilgili entegre araçları kullanarak platformunuza gözlemlenebilirlik özellikleri kazandırın.

Günlük kaydınızı ve işlemlerinizi merkezileştirin

Entegre günlük kaydı; geliştirme, DevOps/SRE ve güvenlik ekipleri için platform etkinlikleri hakkında önemli analizler sağlar. Kısa vadeli işlemler ve uzun vadeli günlük analizi için Google Cloud hizmetleri ile harici kaynaklardan günlükler alın. Ayrıntılı adli analizler yapmak için, entegre olarak sunulan denetleme günlüğü kaydını kullanın. Günlükleri gerçek zamanlı olarak dışa aktarma olanağıyla üçüncü taraf günlük kaydı sistemlerinizi entegre edin.

SD overview_Dig_1Katman 1harici alt bölge - maviharici alt bölge - yeşilharici alt bölge - sarıharici alt bölge - griLogging storageŞekilDolgu-3Dolgu-4Dolgu-4-2Dolgu-4-3Dolgu-7Cloud StorageBigQueryharici alt bölge - gri• Log search & analysis • Log based metrics • Log error analysis • Dashboards from logs • Alerting from logsharici alt bölge - griAnywhere…XMLID_5_XMLID_4_XMLID_3_XMLID_2_XMLID_1_logs APIAudit logslogs APIService logsApp logsSyslogPlatform logsCentralized Cloud Logging APIŞekilDolgu-3Dolgu-4Dolgu-4-2Dolgu-4-3Dolgu-7Log routerŞekilharici alt bölge - griLog sinks - Inclusion filtersharici alt bölge - griExclusion filtersharici alt bölge - griUS$0.50/GB*harici alt bölge - griCost per servicePub/Sub

Cloud Logging; denetim, platform ve kullanıcı günlükleri ile API'ye gönderilen harici günlükler de dahil, tüm günlükleri toplar. Bunlar, Günlük Yönlendiricisi'ne gönderilerek Cloud Logging'e, BigQuery'ye veya Pub/Sub entegrasyonu yoluyla harici olarak dağıtılır.

Uygulamalara ve altyapıya gözlemlenebilirlik özellikleri kazandırın

Entegre gözlemlenebilirlik; geliştirme, DevOps/SRE ve güvenlik ekipleri için platform etkinlikleri hakkında kritik analizler sağlar. Cloud Monitoring, hizmetleri verimli şekilde çalıştırmak için merkezi kontrol panelleri ve uyarılar sağlar. Güvenlik açığı tespitini güçlendirmek, güvenlik ve operasyon ekibinize proaktif akıllı izleme sağlamak için entegre günlük kaydını kullanın. Cloud Functions ve Data Loss Protection API'yi kullanarak günlük izleme işleminizi özelleştirin.

SD overview_Dig_2Katman 1GCP logosuDolgu-3Dolgu-5Dolgu-7Dolgu-8Dolgu-9Dolgu-18Dolgu-19Dolgu-20Dolgu-21Dolgu-22Dolgu-23dahili alt bölge - maviLogging export optionsBigQueryCloud StorageSecurity Command CenterŞekilOvalharici alt bölge - griData centerStorageComputeThird-party log providerŞekil_1_AlertsDashboardsOn-premises logsLogging metricdahili alt bölge - maviGoogle Cloud projectBigQueryCloud StorageCompute EngineGoogle Kubernetes EngineŞekilDikdörtgen-yolCloud Functionsrenkli-32_işlevlerŞekilrenkli-32_işlevler-2Şekil-2OvalOval-2Oval-3DataprocŞekilDikdörtgen-yoldahili alt bölge - maviGoogle Cloud projectPub/SubBigQueryCloud StorageCompute EngineGoogle Kubernetes EngineŞekilDikdörtgen-yolAI PlatformŞekilBindPlanePub/SubCloud LoggingŞekilDolgu-3Dolgu-4Dolgu-4-2Dolgu-4-3Dolgu-7Logs routerŞekilEvent Threat Detectionharici alt bölge - griOperations usersUsersŞekil_1_Çizgi-21Çizgi-22Cloud Monitoring

Cloud Logging ve Cloud Monitoring hizmetleri, SRE/DevOps ekiplerinize Google Cloud'u, şirket içi ortamları ve üçüncü taraf sağlayıcıları izlemek için gerekli olan gözlemlenebilirlik imkanını sunar. Logging ve Monitoring, güvenlik ve operasyon ekiplerine ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için Security Command Center ile entegredir.

BindPlane, Blue Medora'nın tescilli ticari markasıdır.

Uygulama Performansı Yönetimi ile gecikmeyi ve verimsizliği azaltın

Uygulama Performansı Yönetimi araçlarını kullanarak uygulamalarınız için gecikme ve maliyeti azaltın. Google Cloud veya başka bir platformda barındırılan uygulamalarınızın üretimde nasıl davrandığı konusunda daha ayrıntılı bilgi edinerek bu uygulamaların daha hızlı ve güvenilir olmasına yardımcı olabilirsiniz. Cloud Trace'in dağıtılmış izini kullanarak isteklerin, uygulamalarınız aracılığıyla nasıl üretildiğini anlayabilirsiniz. Kodunuzda gecikmeyi ve verimsizliği belirlemeye yardımcı olması için Cloud Profiler'ı kullanın. Cloud Hata Ayıklayıcı'yı kullanarak, uygulamalarınızı durdurmak veya yavaşlatmak zorunda kalmadan sorunları üretim aşamasında giderin.

SD overview_Dig_3Katman 1GCP logosuDolgu-3Dolgu-5Dolgu-7Dolgu-8Dolgu-9Dolgu-18Dolgu-19Dolgu-20Dolgu-21Dolgu-22Dolgu-23harici alt bölge - griData center, third-party cloud providersComputeCloud TraceŞekilDolgu-1Şekil-2Dolgu-1-2Şekil-3Dolgu-1-3Istio tracesOpenTelemetry tracesTraces, debugging, profiler telemetryTraces, debugging, profiler telemetryCloud DebuggerSayfa-1icon_debugDEBUG_SECTIONŞekilCloud Profilerrenkli-32_profil aracıGrupOvalOval-2Birleşik-Şekildahili alt bölge - maviGoogle Cloud projectCompute EngineGoogle Kubernetes EngineŞekilDikdörtgen-yolApp EngineŞekildahili alt bölge - maviGoogle Cloud projectCompute EngineGoogle Kubernetes EngineŞekilDikdörtgen-yolApp EngineŞekilGoogle Cloud APM LibrariesIstiohullmainsailheadsailTrace & APM APIsOpenTelemetryharici alt bölge - griDevelopersharici alt bölge - griDevOps/SREUsersŞekil_1_Çizgi-21Çizgi-22UsersŞekil_1_Çizgi-21Çizgi-22

Tüm özellikler

Günlük yönetimi Günlük Yönlendirici, müşterilere günlüklerin gönderildiği yeri kontrol etme olanağı sağlar. Denetim günlükleri, platform günlükleri ve kullanıcı günlükleri de dahil tüm günlükler, günlük yönlendiricisine iletildikleri Cloud Logging API'ye gönderilir. Günlük yönlendiricisi; silinecek, alınacak ve dışa aktarmalara dahil edilecek günlük girişlerini belirlemek için bu girişleri mevcut kurallara göre denetler.
Günlük analizleri Error Reporting, bulut uygulamalarınızdaki hataları analiz eder, toplar ve yeni hatalar algılandığında sizi bilgilendirir.
Proaktif izleme Metrikler, durum denetimi sonuçları ve çalışma denetimi sonuçları belirtilen kriterlerle eşleştiğinde Cloud Monitoring, sizi bilgilendirecek uyarı politikaları oluşturmanıza izin verir. Slack ve PagerDuty gibi çeşitli bildirim kanallarıyla entegre çalışır.
Özel görselleştirme Cloud Monitoring Kontrol Panelleri, varsayılan, kullanıma hazır kontrol panelleri sağlar ve güçlü görselleştirme araçlarıyla ihtiyaçlarınıza uygun özel kontrol panelleri tanımlamanıza olanak tanır.
Durum denetimi izleme Cloud Monitoring, bulut ortamınızda çalışan web uygulamaları ve internet erişimli diğer hizmetler için uç nokta denetimleri sunar. URL'ler, gruplar ya da örnekler ve yük dengeleyiciler gibi kaynaklarla ilişkilendirilmiş olan çalışma denetimlerini yapılandırabilirsiniz.
Service Monitoring Service Monitoring, topoloji ve bağlam grafikleri yoluyla bağlam içinde sorun giderme ile SLO'lar ve hata bütçesi yönetimi yoluyla durum izleme otomasyonu sağlayan kullanıma hazır telemetri ve kontrol panelleri sunar.
Gecikme yönetimi Cloud Trace, URL başına istatistik ve gecikme dağılımlarının da aralarında yer aldığı, App Engine için gecikme örneklemesi ve raporlama sunar.
Hata Ayıklama Cloud Hata Ayıklayıcı, isteklerinizi durdurmadan veya yavaşlatmadan herhangi bir kod konumunda uygulamanızın durumunu denetler. Böylece uygulamanızın ürün verilerini kaynak kodunuza bağlar.
Performans ve maliyet yönetimi Cloud Profiler, üretim uygulamalarınızda devamlı olarak kaynak tüketiminin profilini oluşturur. Böylece olası performans sorunlarını tespit edip giderebilirsiniz.
Güvenlik yönetimi Cloud Denetleme Günlükleri, Google Cloud çapında neredeyse gerçek zamanlı kullanıcı etkinliği görünürlüğü sağlar.

Fiyatlandırma

Kullanımınızı ve harcamalarınızı kontrol edip yalnızca kullandığınız kadar ödeyin. Ücretsiz kullanım hakkı sunan servis birimleri, hizmeti ön ödeme veya taahhüt olmadan kullanmaya başlayabilmenizi sağlar.

Ücretsiz kullanım hakkı sunan servis birimleri, hizmeti ön ödeme veya taahhüt olmadan kullanmaya başlayabilmenizi sağlar.

Fiyatlandırma bilgilerini göster

İş Ortakları

Zengin ve büyüyen bir teknoloji entegrasyonları ekosisteminden destek alarak Google Cloud müşterilerine sunulan BT işlemlerini, güvenlik olanaklarını ve uygunluk özelliklerini genişletin.

Bir sonraki adımı atın

Google Cloud'da yeni bilgiler edinmeniz ve geliştirmeye başlayabilmeniz için 12 aya kadar 300 ABD doları değerinde ücretsiz kredi elde edin.

Başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?
Güvenilir bir iş ortağıyla çalışın
Göz atmaya devam edin