Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

İşlem Paketi (eski adıyla Stackdriver)

Google Cloud ortamınızda uygulama performansını izleyip iyileştirin ve uygulamanızdaki sorunları giderin.

Google Cloud'u ücretsiz deneyin Belgeleri göster
 • action/check_circle_24px Sketch ile oluşturuldu.

  Google Cloud ve uygulamalarınızdaki metrikleri, günlükleri ve izleri toplayın

 • action/check_circle_24px Sketch ile oluşturuldu.

  Platformu ve uygulamaları izlemek için yerleşik ve kullanıma hazır kontrol panelleri ile görünümlerden faydalanın

 • action/check_circle_24px Sketch ile oluşturuldu.

  Bu sinyalleri sorgulayıp analiz edin

 • action/check_circle_24px Sketch ile oluşturuldu.

  Uygun performans ve kullanılabilirlik göstergeleri ayarlayın

 • action/check_circle_24px Sketch ile oluşturuldu.

  Mevcut sistemlerinizde uyarılar ve bildirim kuralları ayarlayın

Temel özellikler

Temel özellikler

Gerçek zamanlı günlük yönetimi ve analizi

Cloud Logging, geniş ölçekte çalışarak GKE ortamları, sanal makineler ve Google Cloud hizmetlerinden toplanan uygulama ve sistem günlük verilerinin yanı sıra özel günlük verilerini de alabilen, tümüyle yönetilen bir hizmettir. Cloud Logging, seçili günlükleri analiz edip uygulamada sorun giderme işlemini hızlandırmanıza olanak sağlar.

Geniş ölçekte dahili metrik gözlemlenebilirliği

Cloud Monitoring, bulutla desteklenen uygulamaların performansını, çalışma süresini ve genel durumunu görebilmenizi sağlar. Google Cloud hizmetleri, barındırılan çalışma süresi kontrolleri, uygulama araçları ve çeşitli yaygın uygulama bileşenlerinden metrikler, etkinlikler ve meta veriler toplayın, grafiklerde ve kontrol panellerinde görselleştirin ve uyarıları yönetin.

Uygulamalarınızın performansını izleyip iyileştirin

Uygulama Performansı Yönetimi (APM); Cloud Logging ve Cloud Monitoring'in izleme ve sorun giderme olanaklarını Cloud Trace, Cloud Debugger ve Cloud Profiler'la birleştirerek gecikmeleri ve maliyeti azaltmanıza yardımcı olur. Böylece daha verimli uygulamalar çalıştırabilirsiniz. 

Tüm özellikleri göster

Müşteriler

Müşteriler

Dacsee Kurucuları
Dacsee, Google Kubernetes Engine ile araç paylaşımı hizmetini baştan yaratıyor.
Hikayeyi okuyun

Hikayede öne çıkanlar

 • Altyapı yönetimine harcanan süre kısaltıldı

 • Tüm işlem ürünleri tek bir merkezi platformdan yönetildi

 • Sorun gidermeye harcanacak süre yaklaşık %80 azaltıldı.

İş Ortağı

Yenilikler

Yenilikler

Ürün güncellemeleri, etkinlik bilgileri, özel teklifler ve daha fazlasını almak için Google Cloud bültenlerine kaydolun.

Belgeler

Belgeler

Eğitici
Cloud işlem paketi belgeleri

Tüm işlem paketi belgelerini görüntüleyin.

Eğitici
Cloud Monitoring'i kullanmaya başlayın

Çalışma alanları, izleme aracısı, çalışma denetimleri ve diğer özellikler hakkında bilgi edinin.

Eğitici
Cloud Logging'i kullanmaya başlayın

Cloud Logging'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak kılavuzlar ve kurulum belgeleri.

Google Cloud'un Temel Özellikleri
GKE için Monitoring ve Logging desteği

Google Kubernetes Engine'in Cloud Monitoring ve Cloud Logging ile yerel entegrasyonu hakkında bilgi edinin.

Mimari
Google Cloud metrikleri

Cloud Monitoring'in hangi metrikleri desteklediğini öğrenin.

Eğitici
Qwiklabs Görevi: Google Cloud'un işlem paketi

Bu temel düzeydeki görevde uygulamalarınızın durumlarıyla ilgili analizler oluşturmak için Google Cloud işlem paketinin ayrıntılarını öğreneceksiniz.

Eğitici
Dashboard API: Kendi Cloud Monitoring kontrol panelinizi oluşturun

Paylaşılabilir ve yeniden kullanılabilir bir kontrol paneli oluşturmayla ilgili ipuçları.

Eğitici
Cloud Denetleme Günlükleri

Cloud Denetim Günlükleri'nin yönetici etkinliği, veri erişimi ve sistem etkinliğinden oluşan üç denetleme günlüğünü nasıl tuttuğunu öğrenin.

Mimari
Karma ve çoklu bulut dağıtımları

Bu belgede karma ve çoklu bulut dağıtımlarına yönelik izleme ve günlük kaydı mimarileri açıklanmaktadır.

Kullanım alanları

Kullanım alanları

Kullanım alanı
Altyapınızı izleme

Cloud Logging ve Cloud Monitoring, BT Operasyon/SRE/DevOps ekiplerinize altyapınızı ve uygulamalarınızı izlemek için gerekli olan gözlemlenebilirlik imkanını kullanıma hazır olarak sunar. Cloud Logging, Google Cloud denetimlerini ve platform günlüklerini otomatik olarak alır. Böylece hemen işe koyulabilirsiniz. Cloud Monitoring, tüm Google Cloud metriklerini ücretsiz olarak görüntülemenizi sağlarken Google Cloud dışındaki ortamların izlenmesi için çeşitli sağlayıcılarla da entegredir.

Cloud Logging ve Cloud Monitoring hizmetleri, SRE/DevOps ekiplerinize Google Cloud'u, şirket içi ortamları ve üçüncü taraf sağlayıcıları izlemek için gerekli olan gözlemlenebilirlik imkanını sunar. Logging ve Monitoring, güvenlik ve operasyon ekiplerine ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için Security Command Center ile entegredir.
Kullanım alanı
Uygulamalarınızdaki sorunları giderme

Cloud işlem paketinin eksiksiz araçlarıyla Ortalama Kurtarma Süresini (MTTR) azaltın ve uygulamanızın performansını optimize edin. Hizmet ve özel uygulama metriklerini inceleyip uygulamalarınızla ilgili bilgiler edinmek için kontrol panellerinden yararlanın. Hataları tespit etmek için Monitoring SLO'ları ve uyarılardan yararlanın. Uygulamayla ilgili daha çok ayrıntı görmek için günlükleri inceleyin ve sorun gidermeyi daha da ileri taşımak için Trace, Debugger ve Profiler'dan yararlanın.

APM ile gecikmeyi ve verimsizliği azaltın

Tüm özellikler

Tüm özellikler

Günlük yönetimi Günlük Yönlendirici, müşterilere günlüklerin gönderildiği yeri kontrol etme olanağı sağlar. Denetim günlükleri, platform günlükleri ve kullanıcı günlükleri de dahil olmak üzere tüm günlükler, günlük yönlendiricisine iletildikleri Cloud Logging API'ye gönderilir. Günlük yönlendiricisi; silinecek, alınacak ve dışa aktarmalara dahil edilecek günlük girişlerini belirlemek için bu girişleri mevcut kurallara göre denetler.
Günlük analizleri Error Reporting; bulut uygulamalarınızdaki hataları analiz eder, toplar ve yeni hatalar algılandığında sizi bilgilendirir.
Proaktif izleme Metrikler, durum denetimi sonuçları ve çalışma denetimi sonuçları belirtilen kriterlerle eşleştiğinde Cloud Monitoring, sizi bilgilendirecek uyarı politikaları oluşturmanıza olanak tanır. Slack ve PagerDuty gibi çeşitli bildirim kanallarıyla entegre çalışır.
Özel görselleştirme Cloud Monitoring Kontrol Panelleri, varsayılan olarak kullanıma hazır kontrol panelleri sağlar ve güçlü görselleştirme araçlarıyla ihtiyaçlarınıza uygun özel kontrol panelleri tanımlamanıza olanak tanır.
Durum denetimi izleme Cloud Monitoring, bulut ortamınızda çalışan web uygulamaları ve internet erişimli diğer hizmetler için uç nokta denetimleri sunar. URL'ler, gruplar ya da örnekler ve yük dengeleyiciler gibi kaynaklarla ilişkilendirilmiş olan çalışma denetimlerini yapılandırabilirsiniz.
Service Monitoring Service Monitoring, topoloji ve bağlam grafikleri yoluyla bağlam içinde sorun giderme ile SLO'lar ve hata bütçesi yönetimi yoluyla durum izleme otomasyonu sağlayan kullanıma hazır telemetri ve kontrol panelleri sunar.
Gecikme yönetimi Cloud Trace, URL başına istatistik ve gecikme dağılımlarının da aralarında yer aldığı, App Engine için gecikme örneklemesi ve raporlama sunar.
Hata Ayıklama Cloud Hata Ayıklayıcı, isteklerinizi durdurmadan veya yavaşlatmadan herhangi bir kod konumunda uygulamanızın durumunu denetler. Böylece, uygulamanızın ürün verilerini kaynak kodunuza bağlar.
Performans ve maliyet yönetimi Cloud Profiler, üretim uygulamalarınızda devamlı olarak kaynak tüketiminin profilini oluşturur. Böylece, olası performans sorunlarını tespit edip giderebilirsiniz.
Güvenlik yönetimi Cloud Denetleme Günlükleri, Google Cloud çapında neredeyse gerçek zamanlı kullanıcı etkinliği görünürlüğü sağlar.

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma

Google Cloud işlem paketi ürünleri veri hacmine göre ücretlendirilir. Google Cloud platform metrikleri ve denetleme günlüklerine sınırsız erişim ve ücretsiz aylık servis birimleri sunar. Tüm özellikler, herhangi bir ek ücretlendirme olmadan kullanılabilir.

Ürün Fiyat
Cloud Monitoring Tüm ürün özellikleri ve Google Cloud metrikleri hiçbir ek maliyet olmadan sunulur. Aylık ücretlendirme, faturalandırma hesabı başına tahsis edilen ücretsiz 150 MiB'tan sonra metrik verileri için 0,2580 ABD doları/MiB'tan başlar.
Cloud Logging Tüm ürün özellikleri ve Google Cloud denetleme günlükleri hiçbir ek maliyet olmadan sunulur. Aylık ücretlendirme, proje başına tahsis edilen ücretsiz 50 GiB'tan sonra günlük verileri için 0,50 ABD doları/GiB'tan başlar.

İş ortakları

İş ortakları

Zengin ve büyüyen bir teknoloji entegrasyonları ekosisteminden destek alarak Google Cloud müşterilerine sunulan BT işlemlerini, güvenlik olanaklarını ve uygunluk özelliklerini genişletin.