יצירה, עריכה ומחיקה של תקציבים והתראות תקציב

על מנת להימנע מ"הפתעות" בחשבון, כדאי ליצור תקציבים בחשבון לחיוב ב-Cloud וכך לעקוב אחרי כל החיובים ב- Google Cloud במקום אחד. התקציב מאפשר לכם לעקוב אחר עלויות Google Cloud בפועל מול העלויות המתוכננות שלך. אחרי בחירת סכום לתקציב, תגדירו כללי סף לקבלת התראות בדואר האלקטרוני בקשר אליו. ההתראות בדואר האלקטרוני מאפשורת מעקב אחרי ניצול התקציב. אפשר גם להשתמש בתקציבים על מנת ליצור תגובות אוטומטיות לבקרת עלויות.

תרשים התראות תקציב
תרשים 1: המחשה של פעולת ברירת המחדל, האפשרויות והשימושים השונים של התראות תקציב.

כשמשתמשים בתקציבים בחיוב ב-Cloud:

 • אפשר לציין את תקופת הזמן של התקציב ולהגדיר תקציבים לפי טווחי זמן חודשיים, רבעוניים, שנתיים או בהתאמה אישית.
 • אפשר להגדיר היקף לתקציב. אפשר להחיל את התקציב בכל אחת מהרמות הבאות:

  • כל החשבון לחיוב ב-Cloud.
  • ארגונים, תיקיות או פרויקטים שמשויכים לחשבון לחיוב ב-Cloud.
  • שירות אחד או יותר, כמו Compute Engine או BigQuery.
  • משאבים שתווית מסוימת חלה עליהם.
 • אפשר לבחור סכום לתקציב או להגדיר שהסכום יתבסס על ההוצאות בתקופה הקלנדרית הקודמת.

 • ניתן להגדיר כללי סף לקבלת התראות בדואר אלקטרוני. כשהעלויות שלכם (בפועל או החזויות) יהיו גבוהות מאחוז מסוים מהתקציב (על סמך הכללים שהגדרתם), הנמענים שציינת יקבלו התראות בדואר אלקטרוני.

 • תוכל לבחור את הנמענים להתראות בדואר אלקטרוני בדרכים הבאות:

  • על בסיס תפקיד (ברירת המחדל): ניתן להגדיר שהתראות בדואר אלקטרוני יישלחו לאדמינים לענייני חיוב ולמשתמשים בחשבון לחיוב ב-Cloud.
  • ב-Cloud Monitoring: תוכלו לציין אנשים אחרים בארגון (למשל מנהלי פרויקטים) שיקבלו את התראות התקציב בדואר אלקטרוני.
 • ניתן גם להשתמש ב-Pub/Sub על מנת ליצור פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות (למשל, להגדיר שההודעות שקשורות לתקציב יועברו אוטומטית לאמצעי תקשורת אחרים או ליצור משימות אוטומטיות לבקרת העלויות).

במסמך הזה נסביר נתין לך לדעת:

ההרשאות הנדרשות לניהול התקציבים

ההרשאות הנדרשות לניהול תקציבים של חשבון לחיוב ב-Cloud תלויות במשימות שתבצעו ומפורטות בתחילת כל נושא.

למידע נוסף על ההרשאות ב-Google Cloud:

כיצד ליצור תקציבים

הרשאות ליצור תקציב

על מנת ליצור תקציב לחשבון לחיוב ב-Cloud, צריך תפקיד שכולל את ההרשאות הבאות בחשבון לחיוב ב-Cloud:

על מנת לקבל את ההרשאות האלה, צריך לבקש מהאדמין להקצות לכם את אחד מהתפקידים הבאים ב-IAM של החיוב ב-Cloud בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 • אדמין של חשבון לחיוב
 • ניהול עלויות בחשבון לחיוב

שלבים ליצור תקציב חדש

על מנת להגדיר באג חדש, עליך לבצע את השלבים הבאים:

 1. יצירת תקציב ובחירת שם
 2. הגדרת היקף לתקציב
 3. קביעת סכום לתקציב
 4. הגדרת כללי הסף והפעולות של התקציב
 5. לחיצה על סיום ושמירת התקציב החדש

לדיון מעמיק יותר על התקציבים, כולל כל האפשרויות והשיקולים הזמינים בכל שלב, כדאי לקרוא את התיעוד בדף זה. למבוא קצר בנושא יצירת תקציבים, היעזר במדריך האינטראקטיבי הזה ליצירת תקציב בסיסי.

1. יצירת תקציב ובחירת שם

 1. נכנסים לדף תקציבים והתראות ב-Google Cloud Console.

  פתח תקציבים והתראות

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים להגדיר תקציב. דף תקציבים והתראות של החשבון לחיוב ב-Cloud שבחרתם ייפתח.

 3. לוחצים על ‎ Create budget‎.

 4. בשדה Name, מזינים שם לתקציב.

  תרשים מגמות השינוי בעלויות
  כשיוצרים תקציב או כשעורכים אותו, בתרשים מגמות השינוי בעלויות מופיעה תצוגה מסכמת בתרשים עמודות של העלויות מ-12 החודשים האחרונים.

  1 כשליצור תקציב חדש, כתובת ה-URL של דף הדוחות מתעדכנת בהתאם למסננים של היקף התקציב שבחרתם. במקרה שתבחרו הרבה מסננים, יכול להיות שהאורך של כתובת ה-URL יגיע לרף העליון (לדוגמה, במקרה שתבחר 1,000 שירותים מתוך 1,010). במקרה כזה, תופיע בדף התקציב ההודעה הבאה: The URL may no longer reflect your selected filters, due to length limitations. כמו כן, כתובת ה-URL עשויה לקשר להגדרות ברירת המחדל של דף הדוחות, בהתאם להיקפים שבחרתם.

  תרשים של מגמות השינוי בעלויות שמוצג כשליצור תקציב או כשעורכים אותו
  דוגמה לתרשים של מגמות השינוי בעלויות שמוצג כשליצור תקציב או כשעורכים אותו.

2. הגדרת היקף לתקציב

 • מגדירים את ההיקף בשדה Scope ולוחצים על Next.

  Time range: בוחרים את התקופה למעקב אחרי ההוצאות בתקציב. במהלך התקופה הזו יהיה מעקב אחרי ההוצאה בפועל בהתאם לסכום היעד של התקציב (ההוצאה המתוכננת). אפשר לבחור תקופה קלנדרית קבועה (חודשית, רבעונית, שנתית) או להגדיר טווח תאריכים לא קבוע בהתאמה אישית. פרק הזמן שמוגדר כברירת מחדל הוא Monthly.

  כל התאריכים (הקלנדריים ובהתאמה אישית) מתחילים בשעה 00:00 (חצות) לפי שעון החוף המערבי בארה"ב ובקנדה (UTC-8).

  • Monthly: חודש קלנדרי קבוע שמתחיל ביום הראשון של כל חודש (למשל 1 במאי) ומתאפס בתחילת כל חודש.
  • Quarterly: רבעון קלנדרי קבוע שמתחיל בתאריכים 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי ו-1 באוקטובר בכל שנה, ומתאפס בתחילת הרבעון הבא.
  • Yearly: שנה קלנדרית קבועה שמתחילה ב-1 בינואר בכל שנה ומתאפסת בתחילת השנה הבאה.
  • Custom range: טווח זמן לא קבוע לתקציב שמתחיל ומסתיים בתאריכים שהגדרתם.
   • על מנת ליצור טווח בהתאמה אישית, צריך להזין תאריך התחלה בשדה From. התאריך בשדה From חייב להיות אחרי 1 בינואר 2017.
   • טווח בהתאמה אישית יכול לכלול תאריך סיום אופציונלי בשדה To. תקציבים שתאריך הסיום שלהם יחלוף יסתיימו, ולא יתחילו מחדש.
   • במקרה שאתה רוצה ליצור תקציב פתוח, על מנת לעקוב אחרי כל ההוצאות שנצברו החל מתאריך ההתחלה של התקציב, בוחרים באפשרות ‎ No end date‎ על מנת להשבית את השדה To של תאריך הסיום.

  הסבר על היקף התקציב

  אתם יכולים להגדיר תקציב לכל החשבון לחיוב ב-Cloud או להיקף של קבוצת משאבים מסוימת. כשמגדירים את המסננים להיקף התקציב, הסכומים שמופיעים בתרשים העמודות של מגמות השינוי בעלויות משתנים כך שסיכום העלויות יהיה בהתאם להיקף.

  על מנת להגדיר את התראת התקציב לכל החשבון לחיוב ב-Cloud, בוחרים באפשרות select all לכל אחד מהמסננים.

  • Subaccounts: מפיצים שהחשבון שלהם לחיוב ב-Cloud כולל חשבונות משנה, יכולים להשתמש בשדה Subaccounts על מנת לבחור חשבונות משנה נוספים שהתראת התקציב תחול עליהם.

   • על מנת להגדיר את התראת התקציב רק לחשבון ההורה לחיוב ב-Cloud, צריך לבחור באפשרות [Charges not specific to a subaccount].
   • על מנת להגדיר את התראת התקציב לכל חשבונות המשנה בחשבון לחיוב ב-Cloud, בוחרים באפשרות Select all.
  • Folders & Organizations: במקרה ש ב-Google Cloud מוגדר להשתמש ב-Organizations וב-Folders, בשדה Folders & Organizations, בוחרים ארגון או תיקיות שרוצים להחיל עליהם את התראת התקציב. התקציב חל על כל הפרויקטים בתיקיות או בארגונים המשויכים לחשבון לחיוב ב-Cloud, כולל פרויקטים עתידיים שייווצרו בתיקייה או בארגון.

   במקרה שהתיקייה או הארגון מכילים פרויקטים שהתשלום עליהם מתבצע על ידי חשבון אחר לחיוב ב-Cloud, התקציב לא חל על אותם פרויקטים.

  • Projects: אלה כל הפרויקטים שמקושרים לחשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט, ושהתשלום עבורם מתבצע. בתפריט Projects בוחרים על אילו פרויקטים התראת התקציב תחול.פרויקט

   כשאתה בוחר פרויקטים ספציפיים לתקציבים למעקב, חשוב לזכור שעלויות מסוימות לא קשורות לפרויקטים, כמו מינויים או עלויות תמיכה. הבחירה תשפיע על המעקב אחר העלויות האלה בדרכים הבאות:

   • ברשימת הפרויקטים שאתה יכול לסנן עליהם, היא [Charges not specific to a project]לאאפשרות שאתה יכול לבחור.
   • כשבוחרים באפשרות Select all, העלויות בכל הפרויקטים, כולל הערך Charges not specific to a project, כלולות בתקציב ובחישובי העלויות בתרשים של מגמות השינוי בעלויות.
   • במקרה שאתה בוחר רק חלק מהפרויקטים, השדה Charges not specific to a project לא נכלל בתקציב ובחישובי העלויות בתרשים של מגמות השינוי בעלויות.
   • ניתן לך להציג את העלויות שלא קשורות לפרויקטים בדוחות החיוב. אפשר לבחור ולהציג את [Charges not specific to a project] באמצעות מסנן הפרויקטים בדף הדוחות.
  • Services: בשדה Services בוחרים על אילו מוצרים או שירותים התראת התקציב תחול. על מנת להגדיר את התראת התקציב לכל המוצרים והשירותים בחשבון לחיוב ב-Cloud, בוחרים באפשרות Select all.

   • ניתן לך לבחור שירותים להיקף התקציב מרשימה של כל השירותים האפשריים, גם במקרה שעדיין לא התחלתם להשתמש בהם או לצבור בהם עלויות.
   • בדף של דוחות החיוב, רשימת השירותים במסנן השירותים מצומצמת וכוללת את אלו שהשתמשתם בהם.
  • Labels: בשדה Labels בוחרים את התוויות שרוצים להוסיף להתראת התקציב באמצעות השדות Key ו-Value.

   • אפשר להוסיף תווית אחת בלבד לכל תקציב.
   • אי אפשר לבחור תוויות של משתמשים ללא שימוש.
   • ניתן לך לבחור תוויות שהמשתמשים עצמם יצרו ושאתם הגדרתם והוספתם לשירותי Google Cloud. אי אפשר לבחור תוויות שנוספו לפרויקט בתור היקף התקציב.
   • רוצים לדעת כיצד ליצור ומנהלים תוויות של משאבים?
  • Credits: זיכויים משמשים להפחתת עלויות השימוש ב-Google Cloud. שימו לב: אפשר לבחור כאן את כל סוגי הזיכויים, אבל לא כל הסוגים רלוונטיים לחשבון לחיוב ב-Cloud.

   • כשאתם ליצור את התקציב בפעם הראשונה, כל סוגי הזיכויים נבחרים כברירת מחדל. כשאתם בוחרים זיכויים, ההוצאות בפועל מחושבות כעלות הכוללת בניכוי הזיכויים האלה. הזיכויים יכולים להיות כתוצאה מהנחות תמורת התחייבות לשימוש, ממבצעים ו/או ממענקים לשימוש ב-Google Cloud.
   • כשבוחרים זיכויים, במקרה שהזיכויים הזמינים חורגים מעלויות השימוש, יכול להיות שבהוצאות שמחושבות לתקופת התקציב תופיע יתרה שלילית.
   • מטעמי תקציב, במקרה שאתה רוצה לחשב את ההוצאה בפועל ולעקוב אחריה לפני שמוסיפים זיכויים, לא צריך לבחור באף זיכוי

   הסבר על סוגי הזיכויים

   הנחות הן עלויות קבועות שנחשבות כחלק בלתי נפרד מעלויות השימוש הסופיות. ההנחות מפחיתות את עלות השימוש שלכם ב-Google Cloud. במקרה ש זה רלוונטי לחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud, יש כמה סוגים של זיכויים מהנחות שאפשר לקבל:

   קידומי מכירות וזיכויים אחרים הם בדרך כלל חד-פעמיים, ומפחיתים את עלות השימוש ב-Google Cloud.

   • קידומי מכירות, כמו תקופת ניסיון בחינם ב-Google Cloud וזיכויים מקמפיינים שיווקיים, או מענקים נוספים לשימוש ב-Google Cloud. שוברי פרסום נחשבים לאמצעי תשלום. כשהאפשרות זמינה, המערכת מחילה את שוברי הפרסום באופן אוטומטי על מנת להקטין את החיוב הכולל.
   • זיכויים אחרים, שלא מתאימים לקטגוריות של ההנחות או של שוברי הפרסום.

   טיפ: על מנת לדעת מה יהיו העלויות השוטפות ב-Google Cloud אחרי שתקופת הניסיון בחינם ב-Google Cloud תסתיים, צריך לבטל את הסימון בתיבה Promotions. ניתן לך גם לפתוח את דף הדוחות מהתקציב הקיים, שבו אפשר לנתח את ההשפעה של הזיכויים על העלויות ולראות השוואה בין העלויות לסכום היעד של התקציב.

3. קביעת סכום התקציב

 • מגדירים סכום לתקציב חודשי בשדה Amount ולוחצים על Next.

  בוחרים סוג תקציב בשדה Budget type:

  • באפשרות Specified amount ניתן לך להגדיר סכום קבוע לתקציב שיושווה להוצאה בפועל.

   • במקרה שאתה בוחר באפשרות סכום שצוין, צריך להזין את סכום התקציב בשדה Target amount.
   • סוג התקציב Specified amount זמין לכל תקופות המעקב (קלנדריות ובהתאמה אישית).
  • בשדה Last period's spend ניתן לך להגדיר סכום דינמי שלפיו יתבצע עדכון בכל תקופה קלנדרית של התקציב על סמך ההוצאהבתקופה הקלנדרית הקודמת.

   • במקרה שאתן בוחר באפשרות הזו, הערך של כמות יעד מתעדכן באופן אוטומטי.
   • סוג התקציב Last month's spend זמין רק לתקציבים שהוגדרו לתקופה קלנדרית קבועה (תקציב חודשי, רבעוני או שנתי).
  • בתקציבים חודשיים, אחרי שמגדירים סכום לתקציב בשדה Target amount, בתרשים של מגמות השינוי בעלויות מופיע קו שמייצג את הסכום הזה.

4. הגדרת כללי הסף והפעולות של התקציב

 • מגדירים פעולות לתקציב בקטע Actions ולוחצים על Finish.

  כללי סף לקבלת התראות

  כללי הסף מגדירים את האירועים שגורמים לשליחת התראות בדואר אלקטרוני בקשר לתקציב. שימו לב שכללי הסף לקבלת התראות בדואר אלקטרוני משמשים ספציפית רק לשליחת ההתראות בדואר אלקטרוני. כללי הסף לא נדרשים לפעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות, אלא במקרה שאתה רוצה שההתראות יכללו נתונים על ערכי הסף שהגדרתם.

  אפשר להגדיר ערכי סף לעלויות בפועל שנצברו במהלך תקופת התקציב, או להגדיר עלויות חזויות (עלויות משוערות שמחושבות עד לסוף התקופה הקלנדרית הנוכחית של התקציב).

  העלויות בפועל מבוססות על החיובים המשוערים שנצברו במהלך תקופת התקציב. עלויות אלה עשויות להשתנות עד לחשבונית הסופית. החיוב הסופי בחשבונית עשוי להיות גבוה יותר מהחיובים המשוערים שנצברו ושגרמו לשליחת ההתראה. כמו כן, במקרה שמהחיובים מקוזזים זיכויים (שמונעים מהעלות הסופית להגיע לאחוז או לסכום הסף שנקבע בהתראת התקציב), לא נשלחת התראה בדואר אלקטרוני.

  צילום מסך של כללי הסף בפעולות של התקציב.
  תרשים 2: המחשה של ברירת המחדל של כללי הסף בזמן יצירת תקציב.

  תינתן לכם ברירת המחדל של כללי הסף לקבלת התראות. כשתיצרו תקציב בפעם הראשונה, כברירת מחדל, ערכי הסף לקבלת התראות הם 50%, 90% ו-100% מסכום התקציב, והם מחושבים לפי הוצאה מסוג Actual.

  ניתן לך לשנות את האחוזים או את הסכום, וגם את סוג ההוצאה, ולהוסיף או להסיר כללי סף לקבלת התראות.

  שימו לב: במקרה שאתה לא רוצה שיישלחו התראות בדואר אלקטרוני בקשר לתקציב, תצטרכו להסיר את כללי הסף.

  • בשדה Percent of budget, מזינים את האחוז מהתקציב שבו רוצים שתישלח התראה. הערך של Amount ימולא אוטומטית בהתאם להוצאה. אתם גם יכולים להזין ידנית את הערך של Amount, כך שהאחוז בשדה Percent of budget יחושב אוטומטית.
  • בשדה Trigger on, בוחרים את סוג ההוצאה: Actual (בפועל) או Forecasted (חזויה).

   • במקרה שתבחרו בהוצאה בפועל, תישלח התראה כשהעלות המצטברת במהלך תקופת התקציב תחרוג מסכום הסף. לדוגמה, במקרה שתגדיר שתישלח התראה על הוצאה בפועל של 50% מתקציב של 100$, תקבלו התראה כשהעלות תגיע ל-50$ במהלך תקופת התקציב.
   • במקרה שתבחר בהוצאה חזויה, תישלח התראה כשהעלות החזויה (שמחושבת עד לסוף התקופה הקלנדרית הנוכחית של התקציב) תחרוג מסכום הסף. לדוגמה, במקרה שתגדירו שתישלח התראה על עלות חזויהשל 110% מתקציב של 100$, תקבלו התראה כשהעלות החזויה תהיה גבוהה מ-110$ עד לסוף התקופה הקלנדרית של התקציב.

   בתקציבים שמוגדרים לתקופה בהתאמה אישית אי אפשר לקבל התראות על עלויות חזויות.

  • על מנת להוסיף כללי סף נוספים לקבלת התראות, בוחרים באפשרות ‎ Add threshold‎ לצד הרשימה של כללי הסף הקיימים.

  • על מנת להסיר כלל סף, לוחצים על ‎Delete ‎ בשורה שרוצים להסיר.

  ניהול ההתראות

  אתם יכולים לנהל את ההתראות על מנת:

  • לשלוט בהתנהגות ברירת המחדל של קבלת ההתראות בדואר אלקטרוני בקשר לתקציב, ולהשתמש ב-Cloud Monitoring על מנת להגדיר מי יקבל את ההתראות בדואר אלקטרוני.
  • לתכנת פעולה פרוגרמטית באמצעות Pub/Sub בתגובה להתראות בקשר לתקציב.

  התראות בדואר אלקטרוני

  אתה יכול לבחור בהגדרות מי יקבל את ההתראות בדואר אלקטרוני בקשר לתקציב. האפשרויות הן הגדרה בהתאם לתפקיד (ברירת המחדל) או שימוש ב-Cloud Monitoring על מנת לציין כתובות אימייל ספציפיות שאליהן יישלחו ההתראות.

  שימו לב: כשאתם מגדירים כללי סף להתראות, אתם צריכים גם לבחור לפחות אחת מהאפשרויות לקבלת ההתראות בדואר אלקטרוני. במקרה שאתה לא רוצה לקבל התראות בדואר אלקטרוני בקשר לתקציב אלא רק לבצע פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות, ניתן לך להסיר את כל כללי הסף להתראות שמוגדרים בתקציב. במקרה שתסיר את כללי הסף, הגדרות האימייל יושבתו וההגדרות הקודמות ישתנו.

  • קבלת התראות בדואר אלקטרוני בהתאם לתפקיד

   כברירת מחדל, ההתראות בדואר אלקטרוני בקשר לתקציב נשלחות לאדמינים ולמשתמשים בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud (כלומר, לכל משתמש עם תפקיד לענייני חיוב: roles/billing.admin או roles/billing.user).

   • על מנת לבטל את שליחת ההתראות בדואר אלקטרוני בהתאם לתפקיד, צריך לבטל את הבחירה באפשרות Email alerts to billing admins and users.
  • הערוצים של Cloud Monitoring להתראות בדואר אלקטרוני

   בנוסף לשליחת ההתראות בדואר אלקטרוני לאדמינים ולמשתמשים בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud, אפשר גם להשתמש ב-Cloud Monitoring על מנת לבחור כתובות אימייל ספציפיות שאליהן יישלחו ההתראות.

   • על מנת להשתמש ב-Cloud Monitoring לניהול שליחת ההתראות, צריך לקשר את ערוצי ההתראות של Monitoring לתקציב הנוכחי.

   כאן ניתן לך לקרוא מידע נוסף על ניהול ההתראות בדואר אלקטרוני ב-Monitoring.

  פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות

  בנוסף לשימוש בתקציב לשליחת התראות בדואר אלקטרוני, ניתן לך להשתמש בהתראות בקשר לתקציב על מנת להפעיל פעולה פרוגרמטית. למשל, ניתן לך להעביר את ההודעות שקשורות לתקציב לאמצעי תקשורת אחרים (כמו Slack), ולהפוך את המשימות לבקרת העלויות לאוטומטיות (לדוגמה, על ידי השבתת החיוב בפרויקט במקרה שהוא חורג מסכום התקציב). על מנת לקבל באופן פרוגרמטי עדכוני הוצאות בקשר לתקציב, תצטרכו להשתמש בהתראות של Pub/Sub.

  • על מנת לנהל את ההתראות באופן פרוגרמטי, תצטרכו לחבר נושא Pub/Sub לאותו תקציב.

  שימו לב שעל מנת שאובייקט Pub/Sub JSON יכיל נתונים בשביל alertThresholdExceeded או forecastThresholdExceeded, צריך לפחות כלל סף אחד לקבלת התראות. במקרה שהגדרת כללי סף, עליכם גם להפעיל לפחות אחת מהאפשרויות לקבלת ההתראות בדואר אלקטרוני.

  כאן ניתן לך לקרוא מידע נוסף על ניהול פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות באמצעות Pub/Sub.

5. לחיצה על סיום ושמירת התקציב החדש

כשמסיימים להגדיר את התקציב, לוחצים על Finish.

אחרי יצירת תקציב, ייתכן שיחלפו מספר שעות עד לקבלת האימייל הראשון או ההודעה הראשונה מ-Pub/Sub. בנוסף, יש עיכוב בין השימוש במשאבים ב-Google חיוב ב-Cloud לבין הדיווח על עלויות השימוש בחיוב ב-Cloud. על מנת להביא בחשבון את העיכוב, מומלץ להגדיר תקציב נמוך מהכספים הזמינים.

 • אחרי שמגדירים את כללי הסף לתקציב ומגיעים לערכי הסף, נשלחת התראה בדואר אלקטרוני בקשר לתקציב לנמענים שצוינו בהגדרות של ניהול ההתראות בדואר אלקטרוני. דוגמאות לנמענים:

  • במקרה שבחרת באפשרות ברירת המחדל של שליחת ההתראות בדואר אלקטרוני בקשר לתקציב ( בהתאם לתפקיד), כלל הסף יגרום לשליחת ההתראות לאדמינים ולמשתמשים בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud (כלומר, לכל משתמש עם תפקיד לענייני חיוב: roles/billing.admin או roles/billing.user).
  • במקרה שציינת מי יקבל התראות בדואר אלקטרוני באמצעות הערוצים של Monitoring, כלל הסף יגרום לשליחת התראות בקשר לתקציב לערוצי ההתראות בדואר אלקטרוני מ-Cloud Monitoring שקשורים לתקציב.
 • במקרה שהגדרת פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות, יישלחו לנושא Pub/Sub המקושר התראות שכוללות אתהסטטוס הנוכחי של התקציב כמה פעמים ביום. זהו קצב שליחה שונה לעומת ההתראות הרגילות בקשר לתקציב שנשלחות בדואר אלקטרוני רק כשמגיעים לערכי הסף.

בדוק מכסת התקציב

לכל אחד מהחשבונות לחיוב ב-Cloud יכולים להיות משויכים עד 50,000 תקציבים.

במקרה שהחשבון לחיוב ב-Cloud מקושר לארגון, ניתן להשתמש בדף Quotas על מנת לראות את מספר התקציבים שנוצרו עבור החשבון לחיוב ב-Cloud. על מנת להציג את המידע הזה בדף Quotas צריך את ההרשאות הבאות לניהול זהויות והרשאות גישה:

 • resourcemanager.projects.get
 • resourcemanager.folders.get
 • resourcemanager.organizations.get
 • monitoring.timeSeries.list
 • serviceusage.services.list
 • serviceusage.quotas.get

כברירת מחדל, התפקיד אדמיןהמכסה כולל את ההרשאות האלה.

השתמש בשלבים הבאים כדי לבדוק את מכסת התקציב שלך:

 1. נכנסים לדף מכסה.

  לפתיחת הדף Quotas

 2. בחלק העליון של הדף יש ללחוץ על רשימת הפרויקטים ולבחור ארגון.

 3. בתיבה סינון למכסות, חפשBudget limit per billing account.

כיצד רואים את רשימת התקציבים

אחרי שיצרתם תקציבים, אפשר לראות את רשימת התקציבים בחשבון לחיוב ב-Cloud. כל תקציב ברשימה כולל סקירה כללית על הגדרות התקציב וסרגל התקדמות של סכום ההוצאה וסכום התקציב – מדד חזותי שמשמש למעקב אחרי ההוצאה ב-Google Cloud בהשוואה לסכום היעד בתקציב. ניתן לך ללחוץ על סרגל ההתקדמות של התקציב על מנת לפתוח אתדף הדוחות, שמכיל דוח עלויות בהתאם להגדרות התקציב.

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימה הזו

על מנת לראות את רשימת התקציבים בחשבון לחיוב ב-Cloud, צריך תפקיד שכולל את ההרשאות הבאות בחשבון לחיוב ב-Cloud:

על מנת לקבל את ההרשאות האלה, צריך לבקש מהאדמין להקצות לכם את אחד מהתפקידים הבאים ב-IAM של החיוב ב-Cloud בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 • אדמין של חשבון לחיוב
 • ניהול עלויות בחשבון לחיוב
 • צפייה בחשבון לחיוב

על מנת לראות את רשימת התקציבים בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 1. נכנסים לדף תקציבים והתראות ב-Google Cloud Console.

  כניסה לדף תקציבים והתראות

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים לראות את רשימת התקציבים. דף תקציבים והתראות של החשבון לחיוב ב-Cloud שבחרתם ייפתח.

  דוגמה לדף Budgets & alerts במסוף Google Cloud. בדף מופיעה טבלה עם רשימת התקציבים.
  דוגמה לדף Budgets & alerts במסוף Google Cloud.

  ברשימה מופיעים הפרטים הבאים לגבי כל תקציב:

  • Budget name: השם שנתתם לתקציב.
  • Budget period:‏ תקופת התקציב שהגדרתם בשדה Time range. אפשר להגדיר את התקציב לתקופה קלנדרית קבועה (חודשית, רבעונית, שנתית) או לפי טווח תאריכים לא קבוע בהתאמה אישית (לדוגמה, 15 באפריל 2021 עד 30 ביוני 2021).
  • Budget type: הבסיס שלפיו נקבע סכום התקציב, כלומר במקרה שסכום התקציב הוא קבוע (Specified amount) מבוסס על ההוצאה הקודמת (Last month's spend).
  • Applies to: ההיקף של התקציב. אתם יכולים להגדיר תקציב לכל החשבון לחיוב ב-Cloud או להגביל את ההיקף לחשבונות משנה (למפיצים), לפרויקטים, למוצרים ושירותים, לתוויות ולסוגי זיכויים מסוימים. על מנת לראות את פרטי ההיקף של התקציב, לוחצים על החץ ומרחיבים את השורה.
  • Triggers alerts at: פירוט של כל האחוזים מסכום התקציב שנוצר בשבילם כלל סף לקבלת התראות.
  • Spend and budget amount: מדד חזותי שבעזרתו אפשר לעקוב אחרי ההוצאה בפועל בהשוואה לסכום היעד של התקציב. ניתן לך ללחוץ על סרגל ההתקדמות על מנת לעבור לדף הדוחות ולראות דוח לעלויות ספציפיות בתקציב. דוח העלויות מופיע בהתאם להגדרות התקציב, כפי שמתואר כאן:

   • מסגרת הזמן של הדוח כוללת את העלויות שנצברו במהלך החודש הנוכחי.
   • המסננים של הדוח מוגדרים באמצעות היקפי התקציב, כך שבדוח מופיעות עלויות ספציפיות בתקציב.
   • סכום היעד של התקציב מופיע בתרשים של דוח העלויות בתור קו אופקי אדום ומקווקו.
   • בדוח שבו מופיע קו של סכום התקציב, אפשר לשנות את האפשרויות של group by ואת הגדרות הזיכויים בדוח. הקו של סכום התקציב ימשיך להופיע בדוח. עם זאת, במקרה שתשנו את אחד מהמסננים האחרים בדוח, כמו התקופה או היקפי הדוח (למשל פרויקטים, שירותים או מק"טים), הקו של סכום התקציב לא יופיע. על מנת לראות שוב את הקו של סכום התקציב, צריך לפתוח את הדוח מרשימת התקציבים.

כיצד משנים או מוחקים תקציבים

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימה הזו

על מנת לשנות או למחוק תקציבים בחשבון לחיוב ב-Cloud, נדרש תפקיד שכולל את ההרשאות הבאות בחשבון לחיוב ב-Cloud:

על מנת לקבל את ההרשאות האלה, צריך לבקש מהאדמין להקצות לכם את אחד מהתפקידים הבאים ב-IAM של החיוב ב-Cloud בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 • אדמין של חשבון לחיוב
 • ניהול עלויות בחשבון לחיוב

על מנת לשנות או למחוק תקציבים:

 1. נכנסים לדף תקציבים והתראות ב-Google Cloud Console.

  כניסה לדף תקציבים והתראות

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים לראות את רשימת התקציבים. דף תקציבים והתראות של החשבון לחיוב ב-Cloud שבחרתם ייפתח.

  שינוי של תקציב:

  1. לוחצים על שם התקציב כדי לפתוח אותו לעריכה, ואז משנים את ההגדרות ואת כללי הסף לקבלת התראות לפי הצורך.
  2. כשמסיימים לבצע את השינויים, לוחצים על Save.

   ניתן למצוא מידע נוסף על הגדרות התקציב במאמרים הבאים:

  מחיקה של תקציב:

  1. מסמנים את התיבה ליד שם התקציב שרוצים למחוק ולוחצים על ‎ Delete‎.
  2. מאשרים את המחיקה בהודעה שמופיעה.

יצירה וניהול של תקציבים באמצעות ממשק API

באמצעות Cloud Billing Budget API אפשר להציג, ליצור ולנהל באופן פרוגרמטי תקציבים בקנה מידה רחב. זהו כלי שימושי במיוחד כדי ליצור כמות גדולה של תקציבים בארגון.

נסו בעצמכם

אנחנו ממליצים למשתמשים חדשים ב-Google Cloud ליצור חשבון על מנת שיוכלו להעריך את הביצועים של המוצרים שלנו בתרחישים מהעולם האמיתי. לקוחות חדשים מקבלים בחינם גם קרדיט בשווי 300$ להרצה, לבדיקה ולפריסה של עומסי העבודה.

מתחילים לעבוד בלי לשלם