יצירה, עריכה ומחיקה של תקציבים והתראות תקציב

סקירה כללית

כדי להימנע מ"הפתעות" בחשבון, כדאי ליצור תקציבים בחיוב ב-Cloud וכך לעקוב אחרי כל החיובים ב-Google Cloud במקום אחד. אם תגדירו תקציב, תוכלו לעקוב אחרי ההוצאות בפועל ב-Google Cloud, בהשוואה להוצאה המתוכננת. אחרי בחירת סכום לתקציב, תגדירו כללי סף לקבלת התראות באימייל בקשר אליו. בעזרת ההתראות באימייל תוכלו לעקוב אחרי ניצול התקציב. תוכלו גם להשתמש בתקציבים כדי ליצור תגובות אוטומטיות לבקרת עלויות.

תרשים של התראות תקציב
תרשים 1: המחשה של פעולת ברירת המחדל, האפשרויות והשימושים השונים של התראות תקציב.

כשמשתמשים בתקציבים בחיוב ב-Cloud:

 • אפשר לציין את תקופת הזמן של התקציב ולהגדיר תקציבים לפי טווחי זמן חודשיים, רבעוניים, שנתיים או בהתאמה אישית.
 • אפשר להגדיר היקף לתקציב. לדוגמה, תוכלו להגדיר את ההיקף כך שיכלול את ההוצאות מכל החשבון לחיוב ב-Cloud, לצמצם את ההיקף לפרויקטים או לשירותים מסוימים ולהשתמש במסננים אחרים שרלוונטיים לחשבון לחיוב ב-Cloud.
 • אפשר לבחור סכום לתקציב או להגדיר שהסכום יתבסס על ההוצאות בתקופה הקלנדרית הקודמת.
 • אפשר להגדיר כללי סף לקבלת התראות באימייל. כשהעלויות שלכם (בפועל או החזויות) יהיו גבוהות מאחוז מסוים מהתקציב (על סמך הכללים שהגדרתם), הנמענים שציינתם יקבלו התראות באימייל.
 • תוכלו לבחור את הנמענים להתראות באימייל בדרכים הבאות:
  • על בסיס תפקיד (ברירת המחדל): תוכלו להגדיר שיישלחו התראות באימייל לאדמינים לענייני חיוב ולמשתמשים בחשבון לחיוב ב-Cloud.
  • ב-Cloud Monitoring: תוכלו לציין אנשים אחרים בארגון (למשל מנהלי פרויקטים) שיקבלו את התראות התקציב באימייל.
 • תוכלו גם להשתמש ב-Pub/Sub כדי ליצור פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות (למשל, להגדיר שההודעות שקשורות לתקציב יועברו אוטומטית לאמצעי תקשורת אחרים או ליצור משימות אוטומטיות לבקרת העלויות).

במסמך הזה נסביר על הנושאים הבאים:

ההרשאות הנדרשות לניהול התקציבים

ההרשאות הנדרשות לניהול תקציבים של חשבון לחיוב ב-Cloud תלויות במשימות שתבצעו ומפורטות בתחילת כל נושא.

למידע נוסף על ההרשאות ב-Google Cloud:

איך יוצרים תקציבים

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימה הזו

כדי ליצור תקציב לחשבון לחיוב ב-Cloud, צריך תפקיד שכולל את ההרשאות הבאות בחשבון לחיוב ב-Cloud:

כדי לקבל את ההרשאות האלה, צריך לבקש מהאדמין להקצות לכם את אחד מהתפקידים הבאים ב-IAM של החיוב ב-Cloud בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 • אדמין של חשבון לחיוב
 • ניהול עלויות בחשבון לחיוב

כדי ליצור תקציב חדש צריך לבצע את השלבים הבאים:

 1. יצירת תקציב ובחירת שם
 2. הגדרת היקף לתקציב
 3. קביעת סכום לתקציב
 4. הגדרת כללי הסף והפעולות של התקציב
 5. לחיצה על סיום ושמירת התקציב החדש

1. יצירת תקציב ובחירת שם

 1. נכנסים לדף Budgets & alerts במסוף Google Cloud.

  כניסה לדף Budgets & alerts

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים להגדיר תקציב. הדף Budgets & alerts של החשבון לחיוב שבחרתם ייפתח.

 3. לוחצים על ‎ Create budget‎.

 4. בשדה Name, מזינים שם לתקציב.

  תרשים מגמות השינוי בעלויות
  כשיוצרים תקציב או כשעורכים אותו, בתרשים מגמות השינוי בעלויות מופיעה תצוגה מסכמת בתרשים עמודות של העלויות מ-12 החודשים האחרונים.

  1 כשיוצרים תקציב חדש, כתובת ה-URL של דף הדוחות מתעדכנת בהתאם למסננים של היקף התקציב שבחרתם. אם תבחרו הרבה מסננים, יכול להיות שהאורך של כתובת ה-URL יגיע לרף העליון (לדוגמה, אם תבחרו 1,000 שירותים מתוך 1,010). במקרה כזה, תופיע בדף התקציב ההודעה הבאה: The URL may no longer reflect your selected filters, due to length limitations. כמו כן, כתובת ה-URL עשויה לקשר להגדרות ברירת המחדל של דף הדוחות, בהתאם להיקפים שבחרתם.

  תרשים של מגמות השינוי בעלויות שמוצג כשיוצרים תקציב או כשעורכים אותו
  דוגמה לתרשים של מגמות השינוי בעלויות שמוצג כשיוצרים תקציב או כשעורכים אותו.

2. הגדרת היקף לתקציב

 • מגדירים את ההיקף בשדה Scope ולוחצים על Next.

  Time range: בוחרים את התקופה למעקב אחרי ההוצאות בתקציב. במהלך התקופה הזו יהיה מעקב אחרי ההוצאה בפועל בהתאם לסכום היעד של התקציב (ההוצאה המתוכננת). אפשר לבחור תקופה קלנדרית קבועה (חודשית, רבעונית, שנתית) או להגדיר טווח תאריכים לא קבוע בהתאמה אישית. פרק הזמן שמוגדר כברירת מחדל הוא Monthly.

  כל התאריכים (הקלנדריים ובהתאמה אישית) מתחילים בשעה 00:00 (חצות) לפי שעון החוף המערבי בארה"ב ובקנדה (UTC-8).

  • Monthly: חודש קלנדרי קבוע שמתחיל ביום הראשון של כל חודש (למשל 1 במאי) ומתאפס בתחילת כל חודש.
  • Quarterly: רבעון קלנדרי קבוע שמתחיל בתאריכים 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי ו-1 באוקטובר בכל שנה, ומתאפס בתחילת הרבעון הבא.
  • Yearly: שנה קלנדרית קבועה שמתחילה ב-1 בינואר בכל שנה ומתאפסת בתחילת השנה הבאה.
  • Custom range: טווח זמן לא קבוע לתקציב שמתחיל ומסתיים בתאריכים שהגדרתם.
   • כדי ליצור טווח בהתאמה אישית, צריך להזין תאריך התחלה בשדה From. התאריך בשדה From חייב להיות אחרי 1 בינואר 2017.
   • טווח בהתאמה אישית יכול לכלול תאריך סיום אופציונלי בשדה To. תקציבים שתאריך הסיום שלהם יחלוף יסתיימו, ולא יתחילו מחדש.
   • אם רוצים ליצור תקציב פתוח, כדי לעקוב אחרי כל ההוצאות שנצברו החל מתאריך ההתחלה של התקציב, בוחרים באפשרות ‎ No end date‎ כדי להשבית את השדה To של תאריך הסיום.

  הסבר על היקף התקציב

  אתם יכולים להגדיר תקציב לכל החשבון לחיוב ב-Cloud או להיקף של קבוצת משאבים מסוימת. כשמגדירים את המסננים להיקף התקציב, הסכומים שמופיעים בתרשים העמודות של מגמות השינוי בעלויות משתנים כך שסיכום העלויות יהיה בהתאם להיקף.

  כדי להגדיר את התראת התקציב לכל החשבון לחיוב ב-Cloud, בוחרים באפשרות select all לכל אחד מהמסננים.

  • Subaccounts: מפיצים שהחשבון שלהם לחיוב ב-Cloud כולל חשבונות משנה, יכולים להשתמש בבשדה Subaccounts כדי לבחור חשבונות משנה נוספים שהתראת התקציב תחול עליהם. כדי להגדיר את התראת התקציב לכל חשבונות המשנה בחשבון לחיוב ב-Cloud, בוחרים באפשרות Select all.
  • Projects: בשדה Projects בוחרים על אילו פרויקטים התראת התקציב תחול. כדי להגדיר את התראת התקציב לכל הפרויקטים בחשבון לחיוב ב-Cloud, בוחרים באפשרות Select all.
   • חלק מהעלויות לא קשורות לפרויקטים, למשל עלויות המינויים או התמיכה.
   • בהיקף הפרויקט של התקציב, אי אפשר לבחור באפשרות [Charges not specific to a project] ברשימת הפרויקטים שלפיהם ניתן לסנן.
   • כשבוחרים באפשרות Select all, העלויות בכל הפרויקטים, כולל הערך Charges not specific to a project, כלולות בתקציב ובחישובי העלויות בתרשים של מגמות השינוי בעלויות.
   • אם בוחרים רק חלק מהפרויקטים, השדה Charges not specific to a project לא נכלל בתקציב ובחישובי העלויות בתרשים של מגמות השינוי בעלויות.
   • תוכלו להציג את העלויות שלא קשורות לפרויקטים בדוחות החיוב. אפשר לבחור ולהציג את [Charges not specific to a project] באמצעות מסנן הפרויקטים בדף הדוחות.
  • Services: בשדה Services בוחרים על אילו מוצרים או שירותים התראת התקציב תחול. כדי להגדיר את התראת התקציב לכל המוצרים והשירותים בחשבון לחיוב ב-Cloud, בוחרים באפשרות Select all.
   • תוכלו לבחור שירותים להיקף התקציב מרשימה של כל השירותים האפשריים, גם אם עדיין לא התחלתם להשתמש בהם או לצבור בהם עלויות.
   • בדף של דוחות החיוב, רשימת השירותים במסנן השירותים מצומצמת וכוללת את אלו שהשתמשתם בהם.
  • Labels: בשדה Labels בוחרים את התוויות שרוצים להוסיף להתראת התקציב באמצעות השדות Key ו-Value.
   • אפשר להוסיף תווית אחת בלבד לכל תקציב.
   • אי אפשר לבחור תוויות של משתמשים ללא שימוש.
   • תוכלו לבחור תוויות שהמשתמשים עצמם יצרו ושאתם הגדרתם והוספתם לשירותי Google Cloud. אי אפשר לבחור תוויות שנוספו לפרויקט בתור היקף התקציב.
   • רוצים לדעת איך יוצרים ומנהלים תוויות של משאבים?
  • Credits: זיכויים משמשים להפחתת עלויות השימוש ב-Google Cloud. שימו לב: אפשר לבחור כאן את כל סוגי הזיכויים, אבל לא כל הסוגים רלוונטיים לחשבון לחיוב ב-Cloud.

   • כשאתם יוצרים את התקציב בפעם הראשונה, כל סוגי הזיכויים נבחרים כברירת מחדל. כשאתם בוחרים זיכויים, ההוצאות בפועל מחושבות כעלות הכוללת בניכוי הזיכויים האלה. הזיכויים יכולים להיות כתוצאה מהנחות תמורת התחייבות לשימוש, ממבצעים ו/או ממענקים לשימוש ב-Google Cloud.
   • כשבוחרים זיכויים, אם הזיכויים הזמינים חורגים מעלויות השימוש, יכול להיות שבהוצאות שמחושבות לתקופת התקציב תופיע יתרה שלילית.
   • מטעמי תקציב, אם רוצים לחשב את ההוצאה בפועל ולעקוב אחריה לפני שמוסיפים זיכויים, לא צריך לבחור באף זיכוי.

   הסבר על סוגי הזיכויים

   הנחות הן עלויות קבועות שנחשבות כחלק בלתי נפרד מעלויות השימוש הסופיות. ההנחות מפחיתות את עלות השימוש שלכם ב-Google Cloud. אם זה רלוונטי לחשבון שלכם לחיוב ב-Cloud, יש כמה סוגים של זיכויים מהנחות שאפשר לקבל:

   קידומי מכירות וזיכויים אחרים הם בדרך כלל חד-פעמיים, ומפחיתים את עלות השימוש ב-Google Cloud.

   • קידומי מכירות, כמו תקופת ניסיון בחינם ב-Google Cloud וזיכויים מקמפיינים שיווקיים, או מענקים נוספים לשימוש ב-Google Cloud. שוברי פרסום נחשבים לאמצעי תשלום. כשהאפשרות זמינה, המערכת מחילה את שוברי הפרסום באופן אוטומטי כדי להקטין את החיוב הכולל.
   • זיכויים אחרים, שלא מתאימים לקטגוריות של ההנחות או של שוברי הפרסום.

   טיפ: כדי לדעת מה יהיו העלויות השוטפות ב-Google Cloud אחרי שתקופת הניסיון בחינם ב-Google Cloud תסתיים, צריך לבטל את הסימון בתיבה Promotions. תוכלו גם לפתוח את דף הדוחות מהתקציב הקיים, שבו אפשר לנתח את ההשפעה של הזיכויים על העלויות ולראות השוואה בין העלויות לסכום היעד של התקציב.

3. קביעת סכום התקציב

 • מגדירים סכום לתקציב חודשי בשדה Amount ולוחצים על Next.

  בוחרים סוג תקציב בשדה Budget type:

  • באפשרות Specified amount תוכלו להגדיר סכום קבוע לתקציב שיושווה להוצאה בפועל.

   • אם בוחרים באפשרות Specified amount, צריך להזין את סכום התקציב בשדה Target amount.
   • סוג התקציב Specified amount זמין לכל תקופות המעקב (קלנדריות ובהתאמה אישית).
  • בשדה Last period's spend תוכלו להגדיר סכום דינמי שלפיו יתבצע עדכון בכל תקופה קלנדרית של התקציב על סמך ההוצאהבתקופה הקלנדרית הקודמת.

   • אם בוחרים באפשרות הזו, הערך של Target amount מתעדכן באופן אוטומטי.
   • סוג התקציב Last month's spend זמין רק לתקציבים שהוגדרו לתקופה קלנדרית קבועה (תקציב חודשי, רבעוני או שנתי).
  • בתקציבים חודשיים, אחרי שמגדירים סכום לתקציב בשדה Target amount, בתרשים של מגמות השינוי בעלויות מופיע קו שמייצג את הסכום הזה.

4. הגדרת כללי הסף והפעולות של התקציב

 • מגדירים פעולות לתקציב בקטע Actions ולוחצים על Finish.

  כללי סף לקבלת התראות

  כללי הסף מגדירים את האירועים שגורמים לשליחת התראות באימייל בקשר לתקציב. שימו לב שכללי הסף לקבלת התראות באימייל משמשים ספציפית רק לשליחת ההתראות באימייל. כללי הסף לא נדרשים לפעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות, אלא אם אתם רוצים שההתראות יכללו נתונים על ערכי הסף שהגדרתם.

  אפשר להגדיר ערכי סף לעלויות בפועל שנצברו במהלך תקופת התקציב, או להגדיר עלויות חזויות (עלויות משוערות שמחושבות עד לסוף התקופה הקלנדרית הנוכחית של התקציב).

  העלויות בפועל מבוססות על החיובים המשוערים שנצברו במהלך תקופת התקציב, והן עשויות להשתנות עד לחשבונית הסופית. החיוב הסופי בחשבונית עשוי להיות גבוה יותר מהחיובים המשוערים שנצברו ושגרמו לשליחת ההתראה. כמו כן, אם מהחיובים מקוזזים זיכויים (שמונעים מהעלות הסופית להגיע לאחוז או לסכום הסף שנקבע בהתראת התקציב), לא נשלחת התראה באימייל.

  צילום מסך של כללי הסף בפעולות של התקציב.
  תרשים 2: המחשה של ברירת המחדל של כללי הסף בזמן יצירת תקציב.

  תינתן לכם ברירת המחדל של כללי הסף לקבלת התראות. כשיוצרים תקציב בפעם הראשונה, כברירת מחדל, ערכי הסף לקבלת התראות הם 50%, 90% ו-100% מסכום התקציב, והם מחושבים לפי הוצאה מסוג Actual.

  תוכלו לשנות את האחוזים או את הסכום, וגם את סוג ההוצאה, ולהוסיף או להסיר כללי סף לקבלת התראות.

  שימו לב: אם אתם לא רוצים שיישלחו התראות באימייל בקשר לתקציב, תצטרכו להסיר את כללי הסף.

  • בשדה Percent of budget, מזינים את האחוז מהתקציב שבו רוצים שתישלח התראה. הערך של Amount ימולא אוטומטית בהתאם להוצאה. אתם גם יכולים להזין ידנית את הערך של Amount, כך שהאחוז בשדה Percent of budget יחושב אוטומטית.
  • בשדה Trigger on, בוחרים את סוג ההוצאה: Actual (בפועל) או Forecasted (חזויה).

   • אם תבחרו בהוצאה בפועל, תישלח התראה כשהעלות המצטברת במהלך תקופת התקציב תחרוג מסכום הסף. לדוגמה, אם תגדירו שתישלח התראה על הוצאה בפועל של 50% מתקציב של 100$, תקבלו התראה כשהעלות תגיע ל-50$ במהלך תקופת התקציב.
   • אם תבחרו בהוצאה חזויה, תישלח התראה כשהעלות החזויה (שמחושבת עד לסוף התקופה הקלנדרית הנוכחית של התקציב) תחרוג מסכום הסף. לדוגמה, אם תגדירו שתישלח התראה על עלות חזויה של 110% מתקציב של 100$, תקבלו התראה כשהעלות החזויה תהיה גבוהה מ-110$ עד לסוף התקופה הקלנדרית של התקציב.

   בתקציבים שמוגדרים לתקופה בהתאמה אישית אי אפשר לקבל התראות על עלויות חזויות.

  • כדי להוסיף כללי סף נוספים לקבלת התראות, בוחרים באפשרות ‎ Add threshold‎ לצד הרשימה של כללי הסף הקיימים.

  • כדי להסיר כלל סף, לוחצים על ‎Delete ‎ בשורה שרוצים להסיר.

  ניהול ההתראות

  אתם יכולים לנהל את ההתראות כדי:

  • לשלוט בהתנהגות ברירת המחדל של קבלת ההתראות באימייל בקשר לתקציב, ולהשתמש ב-Cloud Monitoring כדי להגדיר מי יקבל את ההתראות באימייל.
  • לתכנת פעולה פרוגרמטית באמצעות Pub/Sub בתגובה להתראות בקשר לתקציב.

  התראות באימייל

  אתם יכולים לבחור בהגדרות מי יקבל את ההתראות באימייל בקשר לתקציב. האפשרויות הן הגדרה בהתאם לתפקיד (ברירת המחדל) או שימוש ב-Cloud Monitoring כדי לציין כתובות אימייל ספציפיות שאליהן יישלחו ההתראות.

  שימו לב: כשאתם מגדירים כללי סף להתראות, אתם צריכים גם לבחור לפחות אחת מהאפשרויות לקבלת ההתראות באימייל. אם אתם לא רוצים לקבל התראות באימייל בקשר לתקציב אלא רק לבצע פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות, תוכלו להסיר את כל כללי הסף להתראות שמוגדרים בתקציב. אם תסירו את כללי הסף, הגדרות האימייל יושבתו וההגדרות הקודמות ישתנו.

  • קבלת התראות באימייל בהתאם לתפקיד

   כברירת מחדל, ההתראות באימייל בקשר לתקציב נשלחות לאדמינים ולמשתמשים בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud (כלומר, לכל משתמש עם תפקיד לענייני חיוב: roles/billing.admin או roles/billing.user).

   • כדי לבטל את שליחת ההתראות באימייל בהתאם לתפקיד, צריך לבטל את הבחירה באפשרות Email alerts to billing admins and users.
  • הערוצים של Cloud Monitoring להתראות באימייל

   בנוסף לשליחת ההתראות באימייל לאדמינים ולמשתמשים בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud, אפשר גם להשתמש ב-Cloud Monitoring כדי לבחור כתובות אימייל ספציפיות שאליהן יישלחו ההתראות.

   • כדי להשתמש ב-Cloud Monitoring לניהול שליחת ההתראות, צריך לקשר את ערוצי ההתראות של Monitoring לתקציב הנוכחי.

   כאן תוכלו לקרוא מידע נוסף על ניהול ההתראות באימייל ב-Monitoring.

  פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות

  בנוסף לשימוש בתקציב לשליחת התראות באימייל, תוכלו להשתמש בהתראות בקשר לתקציב כדי להפעיל פעולה פרוגרמטית. למשל, תוכלו להעביר את ההודעות שקשורות לתקציב לאמצעי תקשורת אחרים (כמו Slack), ולהפוך את המשימות לבקרת העלויות לאוטומטיות (לדוגמה, על ידי השבתת החיוב בפרויקט אם הוא חורג מסכום התקציב). כדי לקבל באופן פרוגרמטי עדכוני הוצאות בקשר לתקציב, תצטרכו להשתמש בהתראות של Pub/Sub.

  • כדי לנהל את ההתראות באופן פרוגרמטי, תצטרכו לחבר נושא Pub/Sub לאותו תקציב.

  שימו לב שכדי שאובייקט Pub/Sub JSON יכיל נתונים בשביל alertThresholdExceeded או forecastThresholdExceeded, צריך לפחות כלל סף אחד לקבלת התראות. אם הגדרתם כללי סף, עליכם גם להפעיל לפחות אחת מהאפשרויות לקבלת ההתראות באימייל.

  כאן תוכלו לקרוא מידע נוסף על ניהול פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות באמצעות Pub/Sub.

5. לחיצה על סיום ושמירת התקציב החדש

כשמסיימים להגדיר את התקציב, לוחצים על Finish.

אחרי יצירת תקציב, ייתכן שיחלפו מספר שעות עד לקבלת האימייל הראשון או ההודעה הראשונה מ-Pub/Sub. כמו כן, חשוב לזכור שלפעמים יש עיכוב (עד כמה ימים) בדיווח לחיוב ב-Cloud על השימוש בשירות של Google Cloud. העיכוב בדיווח משפיע על ההוצאה המחושבת במהלך תקופת התקציב, ועלול לגרום לעיכוב ביצירת ההתראות בקשר לתקציב.

 • אחרי שמגדירים את כללי הסף לתקציב ומגיעים לערכי הסף, נשלחת התראה באימייל בקשר לתקציב לנמענים שצוינו בהגדרות של ניהול ההתראות באימייל. דוגמאות לנמענים:

  • אם בחרתם באפשרות ברירת המחדל של שליחת ההתראות באימייל בקשר לתקציב (בהתאם לתפקיד), כלל הסף יגרום לשליחת ההתראות לאדמינים ולמשתמשים בחשבון היעד לחיוב ב-Cloud (כלומר, לכל משתמש עם תפקיד לענייני חיוב: roles/billing.admin או roles/billing.user).
  • אם ציינתם מי יקבל התראות באימייל באמצעות הערוצים של Monitoring, כלל הסף יגרום לשליחת התראות בקשר לתקציב לערוצי ההתראות באימייל מ-Cloud Monitoring שקשורים לתקציב.
 • אם הגדרתם פעולות פרוגרמטיות בתגובה להתראות, יישלחו לנושא Pub/Sub המקושר התראות שכוללות אתהסטטוס הנוכחי של התקציב כמה פעמים ביום. זהו קצב שליחה שונה לעומת ההתראות הרגילות בקשר לתקציב שנשלחות באימייל רק כשמגיעים לערכי הסף.

איך רואים את רשימת התקציבים

אחרי שיצרתם תקציבים, אתם יכולים לראות את רשימת התקציבים בחשבון לחיוב ב-Cloud. כל תקציב ברשימה כולל סקירה כללית על הגדרות התקציב וסרגל התקדמות של סכום ההוצאה וסכום התקציב – מדד חזותי שמשמש למעקב אחרי ההוצאה ב-Google Cloud בהשוואה לסכום היעד בתקציב. תוכלו ללחוץ על סרגל ההתקדמות של התקציב כדי לפתוח אתדף הדוחות, שמכיל דוח עלויות בהתאם להגדרות התקציב.

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימה הזו

כדי לראות את רשימת התקציבים בחשבון לחיוב ב-Cloud, צריך תפקיד שכולל את ההרשאות הבאות בחשבון לחיוב ב-Cloud:

כדי לקבל את ההרשאות האלה, צריך לבקש מהאדמין להקצות לכם את אחד מהתפקידים הבאים ב-IAM של החיוב ב-Cloud בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 • אדמין של חשבון לחיוב
 • ניהול עלויות בחשבון לחיוב
 • צפייה בחשבון לחיוב

כדי לראות את רשימת התקציבים בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 1. נכנסים לדף Budgets & alerts במסוף Google Cloud.

  כניסה לדף Budgets & alerts

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים לראות את רשימת התקציבים. הדף Budgets & alerts של החשבון לחיוב שבחרתם ייפתח.

  דוגמה לדף Budgets & alerts במסוף Google Cloud. בדף מופיעה טבלה עם רשימת התקציבים.
  דוגמה לדף Budgets & alerts במסוף Google Cloud.

  ברשימה מופיעים הפרטים הבאים לגבי כל תקציב:

  • Budget name: השם שנתתם לתקציב.
  • Budget period:‏ תקופת התקציב שהגדרתם בשדה Time range. אפשר להגדיר את התקציב לתקופה קלנדרית קבועה (חודשית, רבעונית, שנתית) או לפי טווח תאריכים לא קבוע בהתאמה אישית (לדוגמה, 15 באפריל 2021 עד 30 ביוני 2021).
  • Budget type: הבסיס שלפיו נקבע סכום התקציב, כלומר אם סכום התקציב הוא קבוע (Specified amount) מבוסס על ההוצאה הקודמת (Last month's spend).
  • Applies to: ההיקף של התקציב. אתם יכולים להגדיר תקציב לכל החשבון לחיוב ב-Cloud או להגביל את ההיקף לחשבונות משנה (למפיצים), לפרויקטים, למוצרים ושירותים, לתוויות ולסוגי זיכויים מסוימים. כדי לראות את פרטי ההיקף של התקציב, לוחצים על החץ ומרחיבים את השורה.
  • Triggers alerts at: פירוט של כל האחוזים מסכום התקציב שנוצר בשבילם כלל סף לקבלת התראות.
  • Spend and budget amount: מדד חזותי שבעזרתו אפשר לעקוב אחרי ההוצאה בפועל בהשוואה לסכום היעד של התקציב. תוכלו ללחוץ על סרגל ההתקדמות כדי לעבור לדף הדוחות ולראות דוח לעלויות ספציפיות בתקציב. דוח העלויות מופיע בהתאם להגדרות התקציב, כפי שמתואר כאן:

   • מסגרת הזמן של הדוח כוללת את העלויות שנצברו במהלך החודש הנוכחי.
   • המסננים של הדוח מוגדרים באמצעות היקפי התקציב, כך שבדוח מופיעות עלויות ספציפיות בתקציב.
   • סכום היעד של התקציב מופיע בתרשים של דוח העלויות בתור קו אופקי אדום ומקווקו.
   • בדוח שבו מופיע קו של סכום התקציב, אפשר לשנות את האפשרויות של group by ואת הגדרות הזיכויים בדוח. הקו של סכום התקציב ימשיך להופיע בדוח. עם זאת, אם תשנו את אחד מהמסננים האחרים בדוח, כמו התקופה או היקפי הדוח (למשל פרויקטים, שירותים או מק"טים), הקו של סכום התקציב לא יופיע. כדי לראות שוב את הקו של סכום התקציב, צריך לפתוח את הדוח מרשימת התקציבים.

איך משנים או מוחקים תקציבים

ההרשאות הנדרשות לביצוע המשימה הזו

כדי לשנות או למחוק תקציבים בחשבון לחיוב ב-Cloud, נדרש תפקיד שכולל את ההרשאות הבאות בחשבון לחיוב ב-Cloud:

כדי לקבל את ההרשאות האלה, צריך לבקש מהאדמין להקצות לכם את אחד מהתפקידים הבאים ב-IAM של החיוב ב-Cloud בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 • אדמין של חשבון לחיוב
 • ניהול עלויות בחשבון לחיוב

כדי לשנות או למחוק תקציבים:

 1. נכנסים לדף Budgets & alerts במסוף Google Cloud.

  כניסה לדף Budgets & alerts

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שלגביו רוצים לראות את רשימת התקציבים. הדף Budgets & alerts של החשבון לחיוב שבחרתם ייפתח.

  כדי לשנות את התקציב:

  1. לוחצים על שם התקציב כדי לפתוח אותו לעריכה, ואז משנים את ההגדרות ואת כללי הסף לקבלת התראות לפי הצורך.
  2. כשמסיימים לבצע את השינויים, לוחצים על Save.

   כאן תוכלו לקרוא מידע נוסף על הגדרות התקציב:

  כדי למחוק את התקציב:

  1. מסמנים את התיבה ליד שם התקציב שרוצים למחוק ולוחצים על ‎ Delete‎.
  2. מאשרים את המחיקה בהודעה שמופיעה.

איך יוצרים ומנהלים תקציבים באמצעות ממשק API

באמצעות Cloud Billing Budget API תוכלו להציג, ליצור ולנהל באופן פרוגרמטי תקציבים בקנה מידה רחב. זהו כלי שימושי במיוחד כשיוצרים כמות גדולה של תקציבים בארגון.

נסו בעצמכם

אנחנו ממליצים למשתמשים חדשים ב-Google Cloud ליצור חשבון כדי שיוכלו להעריך את הביצועים של המוצרים שלנו בתרחישים מהעולם האמיתי. לקוחות חדשים מקבלים בחינם גם קרדיט בשווי 300$ להרצה, לבדיקה ולפריסה של עומסי העבודה.

מתחילים לעבוד בלי לשלם