Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze producten worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u ze met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig om onze dekking uit te breiden.

ISO 27018

Bescherming van persoonlijke gegevens

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een onafhankelijke niet-gouvernementele internationale organisatie waarvan 163 nationale normalisatie-instanties lid zijn.

ISO 27018 heeft betrekking op de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en behandelt als zodanig een van de meest kritieke onderdelen van de cloud, namelijk privacy. Deze norm is voornamelijk gericht op beveiligingsmaatregelen voor serviceproviders van de openbare cloud die PII verwerken. ISO 27018 werkt op twee manieren:

  • Het bouwt voort op bestaande ISO 27002-maatregelen met specifieke items voor cloudprivacy.
  • Het biedt volledig nieuwe beveiligingsmaatregelen voor persoonlijke gegevens.

Google Cloud Platform en G Suite zijn ISO 27018-gecertificeerd.

Google Cloud-services die onder ISO 27018 vallen:

Google Cloud Platform:
G Suite:
Aanvullende Google-producten: