Logo van ISO

ISO/IEC 27018

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een onafhankelijke, niet-gouvernementele internationale organisatie waarvan 163 nationale normalisatie-instanties lid zijn.

ISO/IEC 27018 heeft betrekking op een van de meest kritieke componenten van cloudprivacy: de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Deze norm is op twee manieren gericht op beveiligingsmaatregelen voor serviceproviders van de openbare cloud die PII verwerken:

  • Hij bouwt voort op bestaande ISO/IEC 27002-maatregelen door toevoeging van specifieke items voor cloudprivacy.
  • Hij biedt volledig nieuwe beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens.

Google Cloud Platform, G Suite, Chrome en Apigee zijn ISO/IEC 27018-gecertificeerd.

Google Cloud-services die onder ISO/IEC 27018 vallen

Relevante producten en services

Veelgestelde vragen