Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Bilgi işlem ürünleri

Hesaplamaları daha hızlı yapın, bellek içindeki büyük veritabanlarını çalıştırın ve bulutta yerel uygulamalar derleyin.

 • Google'ın altyapısında çalışan düşük maliyetli ve ölçeklenebilir sanal makineler
 • Önceden tanımlanmış ve özel sanal makineler arasında seçim yapın
 • Bilgi işlem altyapınız için ihtiyaç duyduğunuz her şey

Bilgi işlem ürünlerini keşfedin

Teklifler Yaygın kullanım alanları Sektör
Compute Engine

Ölçeklenebilir, yüksek performanslı ve genel amaca yönelik sanal makineler.

 • İş kolu uygulamaları
 • Web barındırma
 • Kurumsal uygulamalar
 • Veritabanları
 • Çoğu iş yükü
 • Eğitim
 • Enerji
 • Finansal hizmetler
 • Oyun
 • Resmi kurumlar
 • Sağlık hizmetleri
 • Yaşam bilimleri
 • Medya ve eğlence
 • Perakende
 • Telekomünikasyon
Migrate for Compute Engine

Compute Engine'e sunucu ve sanal makine taşıma (eski adıyla Velostrata).

Şirket içi, birden çok veri merkezindeki veya buluttaki uygulamaları Google Cloud'a taşıyın.

Cloud GPU'ları

Makine öğrenimi, bilimsel işlemler ve 3D görselleştirme için GPU'lar.

 • Makine öğrenimi
 • Tıbbi analiz
 • Sismik keşif
 • Video kodu dönüştürme
 • Grafik görselleştirme
 • Bilimsel simülasyonlar
 • Oyun
 • Bilgi teknolojisi
 • Yaşam bilimleri
 • Medya ve eğlence
Öncelikli Sanal Makineler

Toplu işler ve hatadan etkilenmeyen iş yükleri için uygun olan, ekonomik ve kısa ömürlü bilgi işlem örnekleri.

 • Kısa ömürlü veya hatadan etkilenmeyen iş yükleri
 • Finansal modelleme
 • Görüntü oluşturma
 • Medya kodu dönüştürme
 • Üretim tasarımı
 • Hadoop ve büyük veri
 • Sürekli entegrasyon
 • Web tarama
 • Enerji
 • Finans
 • Sağlık hizmetleri
 • Medya ve eğlence
 • İlaçlar
Korumalı Sanal Makineler

Sağlamlaştırılmış sanal makineler.

 • Rootkit ve bootkit'lere karşı savunma
 • Kurumsal iş yüklerini koruma
 • Uzaktan saldırılar, ayrıcalık artırma ve kuruluş içindeki kötü amaçlı kişilere karşı koruma
 • UEFI Güvenli Başlatma özelliğini etkinleştirme
 • Finansal hizmetler
 • Lojistik
 • İmalat
 • Medya ve eğlence
 • Perakende
 • Tedarik zinciri
Tek kiracılı düğümler

Uyumluluk, lisanslama ve yönetim ihtiyaçlarınız için özel donanım.

 • BYOL
 • İş yükleri için özel bilgi işlem
 • Güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olma
 • Yuva veya çekirdek başına lisanslama gereksinimlerini karşılama
 • Fiziksel çekirdek kullanım bilgilerini görüntüleme
 • Finansal hizmetler
 • Lojistik
 • İmalat
 • Medya ve eğlence
 • Perakende
 • Tedarik zinciri

Ürünler

Compute Engine

Compute Engine, Google'ın yenilikçi veri merkezlerinde ve tüm dünyadaki fiber ağında çalışan sanal makineleri kullanımınıza sunar. Araç ve iş akışı desteğiyle tekli örneklerden küresel, yük dengeli bulut bilişimine kadar ölçeklendirmeyi etkinleştirin. Ayrıca hızlı başlatma süreleri, kalıcı ve yerel disk seçenekleri ve tüm iş yüklerinizde tutarlı performans olanaklarından yararlanın.

Compute Engine'i göster 

Cloud GPU'ları

Google Cloud, örnek başına 960 teraflop'a kadar performans sağlayabilen GPU'lara sahip sanal makineler sunar. Derin öğrenme, fiziksel simülasyon ve moleküler modelleme; NVIDIA Tesla K80, P4, T4, P100 ve V100 GPU'larla hızlandırılmıştır. İş yükünüzün boyutu ne olursa olsun Google Cloud, işiniz için ideal GPU'yu sağlar.

GPU'ları göster 

Migrate for Compute Engine

Migrate for Compute Engine (eski adıyla Velostrata) ile Google Cloud'a hızlı, esnek ve güvenli taşıma olanağından yararlanın. Şirket içi, çoklu veri merkezinden veya buluttan uygulama taşırken Migrate for Compute Engine, iş yüklerinin Google Cloud'a aktarılmasını kolaylaştırır.

Migrate for Compute Engine'i göster  

Öncelikli Sanal Makineler

Toplu işler ve hatadan etkilenmez iş yükleri için uygun olan, ekonomik ve kısa ömürlü işlem örnekleri. Öncelikli sanal makineler, standart işlem örnekleriyle aynı olan makine türleri ve seçenekleri sunar. Bu sanal makinelerin ömrü en fazla 24 saat olabilir.

Öncelikli Sanal Makineleri göster  

Korumalı Sanal Makineler

Korumalı sanal makineler, kurumsal iş yüklerini uzaktan saldırılar, ayrıcalık artırma ve kuruluş içindeki kötü amaçlı kişiler gibi tehditlerden korumaya yardımcı olur. Korumalı sanal makineler güvenli ve ölçülmüş başlatma, sanal güvenilir platform modülü (vTPM), UEFI donanım yazılımı ve bütünlük izleme gibi gelişmiş platform güvenliği özelliklerinden faydalanır.

Korumalı Sanal Makineleri göster  

Tek kiracılı düğümler

Uyumluluk, lisanslama ve yönetim ihtiyaçlarınız için özel donanım. Tek kiracılı düğümler, özel makine biçimleri ve şeffaf bakım dahil, normal işlem örnekleriyle aynı makine türleri ve seçeneklerini sunar fakat bunu yalnızca sizin kullanımınıza tahsis edilmiş olan sunucularda yapar.

Tek kiracılı düğümleri göster 

Bilgi işlem kılavuzları ve kaynakları