Cloud Billing Kaynak Organizasyonu ve Erişim Yönetimi Kılavuzu

Bu makale, Google Cloud Platform'da (GCP) kullanılmak üzere üretime hazır bir ortam oluşturmak isteyen alan ve sistem yöneticileri için hazırlanmıştır. Kılavuz, maliyet yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olacak en iyi uygulamaları, tasarım kararlarını ve yapılandırma seçeneklerini ele alır. Böylece siz de bulut harcamalarınızdan en iyi verimi almaya odaklanabilirsiniz.

Bu kılavuzun hazırlanma nedenleri şunlardır:

 • Faturalandırmayla ilgili çeşitli kaynaklar hakkında kavramsal bir genel bakış sağlamak.
 • Stratejik önceliklerinizi bulut kullanımına göre düzenlemek için Cloud Billing kaynaklarınızı nasıl verimli ve kolay yönetilecek bir şekilde ayarlayacağınızı göstermek.
 • GCP müşterilerinin karşılaştığı en yaygın faturalandırma sorunlarından kaçınmanıza yardımcı olmak.
 • Yedeklilik ve güvenlik sağlamak için kaynak erişim izinlerini yapılandırmayla ilgili en iyi uygulamaları öğretmek.
 • Daha fazla netlik, sorumluluk ve denetim için finansal yönetim araçlarınızı kurmanıza yardımcı olacak adım adım talimatlar sunmak.

Google Cloud Platform ile sunduğu hizmetlere zaten aşina olan bir kuruluş geliştiricisiyseniz ve uygulamanızı kullanıma sunma konusunda rehberlik almak istiyorsanız lansman kontrol listesi belgelerine bakın.

GCP kullanmaya yeni başlıyorsanız ve Cloud ürünleriyle hizmetlerini kullanmayı denemek veya bir konseptin başarılı olup olmadığını görmek istiyorsanız Google Cloud Platform'a genel bakış bölümüne göz atın veya ücretsiz bir deneme sürümü başlatın.

Başlamadan önce

Kurulum kılavuzu üzerinde çalışmadan önce, GCP kaynakları ve faturalandırma kavramları hakkında bilgi edinin. Temel kavramları anlamak, bulutunuz için yapılandırma kararlarında size yardımcı olacaktır.

Kaynak hiyerarşisi ve etiketler

Sorumluluğu açıkça belirtmek ve bulut yatırımlarınızın YG'sini daha iyi anlamak amacıyla bulut maliyetlerini departmanlarla ekiplere tahsis etmek için kaynak hiyerarşinizi yapılandırın. Her boyutta şirketi barındıracak şekilde tasarlanan bu esnek hiyerarşi, hesabınızı iş gereksinimlerinize uygun şekilde kuruluşa, klasöre, projeye ve kaynağa göre yapılandırmanızı ve yönetmenizi sağlar.

Daha fazla ayrıntı için birden çok kaynağı gruplandırmak amacıyla kaynak etiketlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, etiketler farklı ekiplerin veya maliyet merkezlerinin sahip olduğu örnekleri ayırt etmek için kullanılabilir.

Aşağıdaki şema, eksiksiz bir GCP kaynak hiyerarşisini temsil etmektedir:

Kaynak Hiyerarşisi

Kaynak hiyerarşisinin en üstünde bir kuruluş yer alır. Klasörler, kuruluş içinde projeleri ve diğer klasörleri gruplandırır. Projeler, kaynakları içerir. Kaynaklar, etiket kullanarak daha fazla kategoriye ayrılabilir. Doğru kullanıcıların GCP'de harcama yapabildiğinden emin olmak için kaynak hiyerarşisinde farklı düzeylerde detaylandırılmış izinler uygulayabilirsiniz.

Cloud Billing hesapları projelere bağlanır ve projeler için ödeme yapar.

Hiyerarşi ve Roller

Roller nasıl çalışır: Google Cloud Platform, GCP kaynaklarınıza erişim denetimini yönetmek için Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) sunar. Cloud IAM politikaları belirleyerek kimlere (kullanıcılar) hangi kaynaklar için hangi erişim izninin (roller) verileceğini kontrol edebilirsiniz. Bir kullanıcıya izin atamak için, belirli roller vermek amacıyla Cloud IAM ilkelerini kullanırsınız. Rollerin içinde, kullanıcıların kaynaklara olan erişimini kontrol eden bir veya daha fazla izin bulunur.

Bir Cloud IAM politikasını kuruluş düzeyinde, klasör düzeyinde, proje düzeyinde veya (bazı durumlarda) kaynak düzeyinde belirleyebilirsiniz. Kaynaklar, üst düğümün politikalarını devralır. Kuruluş düzeyinde bir politika belirlerseniz bu politika, tüm alt klasörleri ve projeleri tarafından devralınır. Proje düzeyinde bir politika belirlerseniz bu politika, tüm alt kaynakları tarafından devralınır.

Alan
Alan düzeyindeki G Suite veya Cloud Identity süper yöneticileri, oluşturulduktan sonra bir kuruluşa erişebilen ilk kullanıcılardır. Süper yöneticiler Kuruluşlar (ve herhangi bir başka kaynak) oluşturabilir, Kuruluş Yöneticisi rolü (veya başka bir rol) verebilir ve Alan düzeyinde hesapları kurtarabilir.
Kuruluş
Bir kuruluş (örneğin bir şirket), GCP kaynak hiyerarşisindeki kök düğümdür. Kuruluş kaynağı, proje kaynaklarının ve Klasörlerin hiyerarşik atasıdır. Kuruluş kaynağında uygulanan Cloud IAM erişim denetimi ilkeleri, kuruluştaki tüm hiyerarşi genelinde kaynaklara uygulanır.
Kuruluş rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Klasörler
Klasör kaynakları, projeler arasında ek bir gruplandırma mekanizması ve yalıtım sınırları sağlar. Kuruluş içerisindeki alt kuruluşlar olarak görülebilirler. Klasörler, bir şirket içindeki farklı tüzel kişilikleri, departmanları ve ekipleri modellemek için kullanılabilir. Klasörler, alt klasörler ve projeler içerebilir.
Klasör rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Projeler
Proje kaynağı, temel düzey düzenleyici varlıktır. Kuruluşlar ve klasörler birden fazla proje içerebilir. Google Cloud Platform'u kullanmak için bir proje gereklidir ve proje, tüm GCP hizmetlerini oluşturma, etkinleştirme ve kullanma, API'leri yönetme, faturalandırmayı etkinleştirme, ortak çalışan ekleyip kaldırma ve izinleri yönetme işlemleri için temel oluşturur.
Proje rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Cloud Billing Hesabı
Cloud Billing Hesapları Projelere bağlanır ve projeler için ödeme yapar. Cloud Billing hesapları bir Google Payments Profiline bağlanır.
Cloud Billing rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Ödeme Profili
Ödeme Profilleri; Google Ads, Google Cloud ve Fi telefon hizmeti gibi tüm Google ürünleri ve hizmetleri için ödeme yöntemlerinizi yönetebileceğiniz tek bir konum olan Google Ödeme Merkezi'nde Bulut Kuruluşunuzun dışında yönetilir. Ödeme Profilleri Cloud Billing hesaplarına bağlanır.
Ödeme Profili kullanıcı izinleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kurulum Kılavuzu

Kurulum kılavuzundaki her bölüm karar noktaları hakkında bilgi verir, en iyi uygulama önerilerini sunar, önemli rolleri tanımlar ve bir yapılandırma kontrol listesi sağlar. Faturalandırma ihtiyaçlarınız için optimize edilmiş GCP kaynaklarınızı yapılandırmanıza yardımcı olmak amacıyla, potansiyel sorunlarla ilgili bilgiler de verilir. Kılavuz, kurulumunuzun GCP müşterilerinin karşılaştığı en yaygın erişim ve faturalandırma sorunlarına karşı en iyi şekilde korunmasını sağlamaya yardımcı olur.

Kurulum kılavuzu aşağıdaki bölümleri içerir:


Kimlik ve Kuruluşlar

Kimlik, kullanıcılarınızın kimlik doğrulaması ve GCP kaynaklarına erişim yönetimi için kullanılır. Bir Kuruluş, kaynak hiyerarşisinin en üstünde yer alır. Bir Kuruluşa ait olan tüm kaynaklar, Kuruluştaki her kaynak hakkında bilgi ve erişim sağlamak için Kuruluş düğümü altında gruplandırılır.

En İyi Uygulama: Kuruluş Yapılandırma

GCP kullanıcılarının Kuruluş kaynağına sahip olmaları gerekmez. Ancak birden fazla kullanıcı hesabını yönetmeniz gerekiyorsa bir kuruluş yapılandırmanızı kesinlikle öneririz. Kuruluş kaynağının pek çok yararı vardır: Cloud IAM politika devralma ve kaynak erişimini kurtarma bunlar arasında gösterilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Kuruluş Oluşturma ve Yönetme.

Önemli Karar: Cloud Identity ve G Suite

Kullanıcı kimlik doğrulaması ve kimlik için Cloud Identity mi G Suite mi kullanmalısınız?

Kuruluş kaynağı bir G Suite veya Cloud Identity hesabıyla yakından ilişkilidir. Bir kullanıcı, sadece aynı zamanda bir G Suite veya Cloud Identity müşterisi olması halinde bir Kuruluş kaynağı edinebilir. Her G Suite veya Cloud Identity hesabında, bunlarla birlikte sağlanan sadece bir Kuruluş bulunabilir. Bir alan için Kuruluş kaynağı oluşturulduktan sonra, hesap alanı üyeleri tarafından oluşturulan tüm GCP projeleri varsayılan olarak Kuruluş kaynağına ait olur.

Google Cloud Platform, kimlik doğrulama ve erişim yönetimi için Google Hesaplarını kullanır. Google, Google Cloud Platform kaynaklarına erişimde daha fazla görünürlük, denetim ve kontrol için tümüyle yönetilen kurumsal Google hesaplarını kullanmanızı önerir.
Cloud Identity
Cloud Identity, Google Cloud Platform dahil Google hizmetleriyle kullanabileceğiniz ücretsiz ve yönetilen Google Hesapları sağlar. Her bir kullanıcınız için Cloud Identity hesaplarını kullanarak, alanınızdaki tüm kullanıcıları Google Yönetici konsolundan yönetebilirsiniz.

Kullanım alanı: Drive veya Gmail gibi G Suite özelliklerine ihtiyacınız yoktur. Yalnızca alanınızı entegre ederek sunulan hesap yönetim özelliklerine ihtiyaç duyarsınız.

Öneri: Cloud Identity'yi kullanarak ücretsiz bir Kuruluş edinin.

G Suite
G Suite yöneticisiyseniz tüm kullanıcılarınızı ve ayarlarınızı G Suite Yönetici Konsolu üzerinden yönetebilirsiniz. Varsayılan olarak, tüm yeni kullanıcılara bir G Suite lisansı atanır. G Suite lisanslarına ihtiyaç duymayan bir geliştirici alt kümeniz varsa bunun yerine Cloud Identity hesapları ekleyebilirsiniz.

Kullanım alanı: G Suite'in hesap yönetim özelliklerine ek olarak Drive veya Gmail gibi G Suite özelliklerinden yararlanmak istersiniz.

Öneri: G Suite'e kaydolarak bir Kuruluş edinin.

Daha fazla bilgi için bkz. Kuruluş kaynağı alma ve Cloud Identity ile çalışmaya başlama.

Önemli Roller

Alan Süper Yöneticisi
Süper Yönetici, Kuruluş Yöneticisi rolü (veya başka bir rolü) verebilir ve Alan düzeyinde hesapları kurtarabilir.
Kimdir?
Süper Yönetici genellikle, tıpkı Alan Yöneticisi gibi, erişimleri yüksek düzeyde yöneten kişidir.
G Suite yönetici rolleri ve Cloud Identity yönetici rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Rol: Kuruluş Yöneticisi
Kuruluş Yöneticisi herhangi bir kaynağı yönetebilir ve Kuruluş içinde herhangi bir rol verebilir.
Kimdir?
Kuruluş Yöneticisi genellikle bir BT Yöneticisi gibi erişim kontrolünü yöneten kişidir.
Kuruluş rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kontrol Listesi

1. Kaynak Oluşturun
Bu Hızlı Başlangıçtaki bilgileri izleyerek bir Kuruluş edinin.
2. Erişimi Yapılandırın
Birden fazla Süper Yönetici ayarlayın. Ardından diğer proje sahiplerinin, yöneticilerin ve çalışanların bu yöneticilerin kim olduğunu bilmelerini sağlayın. Böylece, hesap erişim sorunları olduğunda veya başka bir Kuruluş Yöneticisi atama ihtiyacı olduğunda bu yöneticilere erişebilirler.
Cloud IAM politikalarını tanımlamak ve kuruluşunuz genelinde Cloud Billing ile Proje yönetimi gibi kaynakların sorumluluğunu dağıtmakla sorumlu olacak birden fazla Kuruluş Yöneticisi ayarlayın.
Herkesin kullanmasını istediğiniz kuruluş düzeyinde Cloud IAM rolleri verin ve bunu yaparken en az ayrıcalık güvenlik prensibini göz önünde bulundurun.
3. Kaynağı Yapılandırın
Projelerinizi ve Faturalandırma Hesaplarınızı Kuruluşunuza taşıyın.

Taşımanın ardından, bir projenin veya faturalandırma hesabının sahibi hesabına erişimini kaybeder veya şirketten ayrılırsa projenin veya faturalandırma hesabının sahipliği Kuruluş Yöneticisi tarafından kurtarılabilir.


Cloud Billing Hesapları

Bir faturalandırma hesabı, belirli bir kaynak kümesi için kimin ödeme yaptığını tanımlamak amacıyla kullanılır. Maliyetlerin yansıtıldığı bir ödeme aracı ve Cloud Identity and Access Management rolleri tarafından oluşturulan erişim kontrolü içerir.

Bir faturalandırma hesabı, bir veya daha fazla projeye bağlanabilir. Proje kullanımı, bağlantılı faturalandırma hesabına yansıtılır. Bir faturalandırma hesabına bağlı olmayan projeler, ücretsiz olmayan GCP hizmetlerini kullanamaz.

Önemli Karar: Bir Faturalandırma Hesabı mı Birden Fazla Faturalandırma Hesabı mı?

Kuruluşunuz içinde barınan tek bir merkezi Cloud Billing hesabı oluşturulmasını öneririz. Çoğu müşteri için ek faturalandırma hesapları eklemek, gereksiz ek yük getirerek hesapların takibini ve yönetimini zorlaştırır. Birden fazla faturalandırma hesabı, Taahhütlü Kullanım İndirimleri konusunda beklediğiniz şekilde çalışmayabilir veya herhangi bir promosyon kredisiyle ilgili sorunlara neden olabilir.

Aşağıdaki gereksinimlerden herhangi birine sahipseniz birden fazla Cloud Billing hesabına ihtiyacınız olabilir:

 • Yasal nedenlerle veya muhasebe nedenleriyle ücretleri bölmeniz gerekiyorsa.
 • Birden fazla para biriminde ödeme yapmanız gerekiyorsa.

Önemli Karar: Kredi/Banka Kartı ile ödeme mi, Faturalı Ödeme mi?

Google Cloud Platform Console'u kullanarak ilk defa Cloud Billing hesabı oluşturduğunuzda, varsayılan ödeme aracı olarak bir kredi veya banka kartına bağlı bir çevrimiçi faturalandırma hesabı oluşturursunuz.

Özel bir Finans/Muhasebe ekibiniz varsa veya GCP'yi kullanmaya başladığınızda büyük miktarda harcama yapacağınızı tahmin ediyorsanız faturalı ödemeyi kullanmanız daha iyi olabilir. Kuruluşunuzun faturalı ödemeye uygun olup olmadığını öğrenmek için Satış ekibimizle iletişime geçin.

Önemli Roller

Rol: Faturalandırma Hesabı Yöneticisi
Faturalandırma Hesabı Yöneticisi, Faturayı Dışa Aktarma özelliğini etkinleştirebilir, maliyeti/harcamayı görüntüleyebilir, bütçeleri ve uyarıları ayarlayabilir ve projeleri bağlayabilir/bağlantılarını kaldırabilir.
Kimdir?
Kuruluşunuzdaki Faturalandırma Yöneticileri, finans odaklı yaklaşıma sahip kişiler olabilir.
Rol: Fatura Kullanıcısı
Fatura Kullanıcıları, Projeleri faturalandırma hesaplarına bağlayabilir ancak bağlantılarını kaldıramaz. Genellikle Proje Oluşturucu rolüyle uyumlu olarak verilir.
Kimdir?
Kuruluşunuzdaki Güvenilir Proje Oluşturucuları genellikle bu role ihtiyaç duyar.
Faturalandırma rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kontrol Listesi

1. Kaynak Oluşturun
Kullanmak istediğiniz ana Faturalandırma hesabınızı oluşturun veya tanımlayın. Faturalı bir hesabınız varsa bu adım sizin için zaten yapılmış demektir.
2. Erişimi Yapılandırın
Finans ve diğer departmanlardaki kullanıcılara Faturalandırma Raporlarını görüntüleme erişimi verin ve kullanıcıların harcamaları izlemesi veya maliyet anormalliklerini gözden geçirmesi gereken durumlarda roller atayın.
Her Faturalandırma Hesabına birden çok Faturalandırma Hesabı Yöneticisi atayın. Kuruluş düzeyinde izinleri de kullanmayı düşünebilirsiniz.
3. Kaynağı Yapılandırın
Birden çok Faturalandırma Hesabını ana Faturalandırma Hesaplarınızda birleştirin.
 1. Öncelikle ana Faturalandırma Hesaplarınızı ve o faturalandırma hesaplarına bağlamak istediğiniz projeleri tanımlayın. Bir faturalandırma hesabına bağlı projeleri nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.
 2. Mevcut projeleri ana Faturalandırma hesaplarınıza bağlayın veya taşıyın.
Gelecekte oluşabilecek sorunları önlemek için artık kullanmayacağınız diğer fatura hesaplarını sıfırlayın ve kapatın.
 1. Artık bağlantılı bir projeye sahip olmadıklarını doğrulamak için eski Faturalandırma Hesaplarınızı görüntüleyin.
 2. Tüm projelerinizi ana Faturalandırma Hesaplarınıza taşıdıktan sonra, eski Faturalandırma Hesaplarınızda ücretlendirmenin durması için iki gün bekleyin.
 3. İki gün sonra, eski faturalandırma hesaplarında kalan bakiyeleri sıfırlayın ve eski Faturalandırma Hesaplarını kapatın.
Harcama sürprizlerini ve beklenmedik maliyet aşımlarını azaltmak için birden fazla uyarı eşiği ile bütçe uyarıları oluşturun.
Maliyetleri izlemek ve analiz etmek için kullanılacak faturalandırma verilerinin otomatik dışa aktarımını ayarlayın. İki veri aktarma seçeneği mevcuttur:

Projeler, Klasörler ve Etiketler

Projeler, klasörler ve etiketler, yönetim ve maliyet ilişkilendirme gereksinimlerinizi destekleyen mantıksal kaynak grupları oluşturmanıza yardımcı olur.

Projeler:

 • GCP'de temel düzeydeki düzenleyici varlıktır, tüm alt düzey kaynaklar projelere bağlıdır.
 • Kaynakların (Compute Engine sanal makineleri, Cloud Pub/Sub konuları, Cloud Storage paketleri vb.) kullanımı için gereklidir.
 • Hizmetleri, API'leri ve Cloud IAM izinlerini etkinleştirmek için temel oluşturmakta kullanılır.

Klasörler:

 • Projeler için bir gruplama mekanizmasıdır ve hem projeleri hem de diğer klasörleri içerebilir.
 • Ortak Cloud IAM politikalarını paylaşan kaynakları gruplandırmak için kullanılır.
 • Bir Kuruluş düğümünün altında eşlenmiştir (bu nedenle, klasörleri kullanmak için bir Kuruluş düğümüne sahip olmanız gerekir).

Etiketler:

 • Google Cloud Platform kaynaklarınızı (Compute Engine örnekleri gibi) sınıflandırmak için kullanılır.
 • Kaynaklara eklediğiniz anahtar/değer çiftleridir, etiketlerine göre kaynakları filtrelemenize izin verir.
 • Faturalandırma sistemine yönlendirilir, böylece ücretlerinizi etiketlere göre analiz edebilirsiniz.

Önemli Karar: Klasör ve Proje Stratejisi

Projeler gereklidir. Klasörler isteğe bağlıdır, ancak önerilir.

Neden projeleri kullanmalısınız? Projelerin Compute Engine ve Cloud Storage gibi kaynakları kullanması gereklidir. GCP'de çalıştırdığınız ürün veya hizmetlerin sayısına bağlı olarak birden çok proje oluşturmanız gerekebilir. Projelerinizi kolayca tanıyabilmek için anlamlı bir adlandırma stratejisi belirlemelisiniz. Projeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Projeleri Oluşturma ve Yönetme.

Neden klasörleri kullanmalısınız? GCP'yi kullanacak kişi ile ekip sayısına ve GCP'de çalıştıracağınız ürünlerle hizmetlerin sayısına bağlı olarak, kaynaklarınızı klasör kullanarak mantıklı bir şekilde gruplandırmak isteyebilirsiniz. Örneğin, bir hizmetin geliştirme, hazırlama ve üretim projeleri için ayrı klasörler oluşturabilirsiniz. Ya da, projeleri ve hizmetleri farklı ortamları yansıtan klasörler arasında dağıtmayı seçebilirsiniz. Projelerinizi şirketinizdeki departmanlara göre organize etmek için klasörleri kullanabilirsiniz. Klasörleri kullanmak, her bir klasöre farklı Cloud IAM politikaları uygulayabilmenizi sağlar. Klasörleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Klasörleri Oluşturma ve Yönetme.

Neden etiketleri kullanmalısınız? Maliyet takibi gereksinimlerinize bağlı olarak; kaynakları ne oldukları, ne yaptıkları veya hangi ekiple ilişkili olduklarına göre tanımlamak için etiket kullanmak isteyebilirsiniz. Örneğin, HTTP sunucuları olan tüm Compute Engine örneklerini veya veritabanı hizmetinizle ilişkili tüm bileşenleri etiketleyebilirsiniz. Etiketleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Etiket Oluşturma ve Yönetme.

Önemli Roller

Rol: Proje Oluşturucu
Proje Oluşturucu rolü, Projelerin oluşturulmasına izin verir ve doğal olarak kaynakların GCP'de şekillendirilip kullanılmasına izin verir.
Kimdir?
Kuruluşunuzdaki Proje Oluşturucuları, ekip liderleri veya hizmet hesapları (otomasyon için) olabilir.
Proje rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Rol: Klasör Yöneticisi
Klasör Yöneticisi, klasörlerin Cloud IAM politikalarını oluşturabilir ve düzenleyebilir. Rollerin klasörlerdeki Projeler tarafından nasıl devralınacağına karar verir.
Kimdir?
Klasör Yöneticisi daha detaylı erişim kontrolünü yönetir ve genelde bu rol bir departman lideri veya ekip yöneticisine verilir.
Klasör rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kontrol Listesi

1. Kaynak Oluşturun
Ortak bir hedefi, temayı veya amacı paylaşan kaynakları bir araya toplamak için Projeler oluşturun. Bir ürün veya hizmetin, Compute ve Storage gibi birden çok GCP kaynağını kullanması gerekiyorsa bunları birlikte gruplandırmak için Projeleri kullanın.
Projelere anlamlı bir ad verin. Projelerinizi adlandırmak için bir strateji belirleyin. Örneğin projenizi, ürün adı-ürün gibi, içerdiği hizmetlerin ve kaynakların koleksiyonunu yansıtacak şekilde adlandırabilirsiniz. Proje adı, projelerinizin diğer kullanıcılar tarafından okunabilmesini sağlar. Proje Kimliği, projeyi GCP Console'da oluştururken girdiğiniz proje adından oluşturulur.
Kuruluşunuz ve altyapınızdaki çalışma şeklinizi yansıtmak için klasörler ayarlayın.
2. Erişimi Yapılandırın
Ekipler, ürünler, hizmetler veya ortamlar düzeyinde Cloud IAM izinlerini depolamak için Klasörleri kullanın.
Gerekirse Proje düzeyinde Cloud IAM izinleri ayarlayın (klasör kullanmıyorsanız veya başka bir ayrıntı düzeyine ihtiyacınız varsa).
3. Kaynağı Yapılandırın
Kaynaklarınızı daha fazla sınıflandırmak için Etiketler kullanın. Kaynakları projeler ve klasörler arasında etiketleyebilirsiniz. Her kaynak birden fazla etiketle etiketlenebilir. Etiketlerle ilgili bilgiler faturalandırma sistemine yönlendirilir ve Fatura Dışa Aktarımı'nda toplanır, böylece maliyet raporlaması ve analizinde faydalı olurlar.
Projeleriniz için Taahhütlü Kullanım İndirimleri (CUD) satın alıp almayacağınıza karar verin ve Compute Engine kaynaklarınız ile faturalarınızda Uzun Süreli Kullanım İndirimlerinin (SUD) nasıl kullanıldığını anlayın.

Ödeme Profilleri ve Hesapları

ÖNEMLİ: Google Cloud Platform; Google Ads, Google Cloud ve Fi telefon hizmeti gibi tüm Google ürünleri ve hizmetleri için ödeme yöntemlerinizi yönetebileceğiniz tek bir konum olan Google Ödeme Merkezi'ne entegredir. Cloud Billing hesapları bir Google Payments Profiline bağlanır. Ödeme Profilleri, Cloud Kuruluşunuzun dışında yönetilir ve bu nedenle Cloud IAM rolleri geçerli değildir. İşletmeniz Ödeme Profili ile temsil edilir ve bu profile bağlı ödeme yöntemlerini kullanarak hizmetler için ödeme yaparsınız. Ödeme Profilleri için, Google Ödeme Merkezi'nde kullanıcı ekleyip kaldırabilir veya izinleri değiştirebilirsiniz.

Google ödeme profilinizde aşağıdaki gibi bilgiler yer alır:

 • Profilden sorumlu olan kişinin adı, adresi ve vergi numarası (yasal olarak gerektiğinde)
 • Geçmişte Google ile yaptığınız alışverişlerde kullandığınız kredi kartları, banka kartları, banka hesapları ve diğer ödeme yöntemleri

Önemli Karar: Bir Ödeme Profili mi, Çoklu Ödeme Profilleri mi?

Faturalandırma hesaplarında olduğu gibi, idari amaçlarla genellikle daha az ödeme profili olması önerilir. Çoğu müşteri için ek ödeme profilleri oluşturmak, daha fazla yüke ve potansiyel sorunlara maruz kalmaya neden olur.

Aşağıdaki durumlarda birden fazla ödeme profili oluşturmak isteyebilirsiniz:

 • Google Hesabınıza bağlı ayrı kişisel ve işletme profillerinizin olmasını istediğinizde.
 • Birden fazla işletme veya kuruluş profilini yönetmek istediğinizde.
 • Birden çok ülkede profiliniz olmasını istediğinizde. (Ülke değiştirirken yeni bir profil oluşturmanız gerekebilir.)

Cloud Billing hesaplarınızın tümü, uygun Google Payments Profiline geri dönmelidir.

Önemli Roller

Ödeme Profili Yöneticisi
Ödeme Profili Yöneticisi, ödeme yöntemlerini görüntüleyip yönetebilir, ödeme yapabilir, faturaları görüntüleyebilir ve Ödeme Hesaplarını görebilir.
Kimdir?
Kuruluşunuzdaki Ödeme Profili Yöneticileri genellikle Finans veya Muhasebe ekiplerinizin bir parçasıdır.
Ödeme Profili kullanıcı izinleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kontrol Listesi

1. Kaynak Oluşturun
GCP ile kullanım için bir İş Ödemeleri Profili oluşturun. Oluşturulmuş bir Faturalı Ödeme Hesabınız varsa bu adım sizin için zaten tamamlanmış demektir. Faturalandırma Hesabını internet üzerinden kuruyorsanız Ödemeler Profili oluşturmak bu sürecin bir parçasıdır.
2. Erişimi Yapılandırın
Adresler, ödeme yöntemleri, vergi bilgileri ve diğer hesap ayarları gibi bilgileri düzenlemek için birden fazla Ödemeler Profili Yöneticisi atayın.
Faturalı ödemede, yeni bir faturanın ne zaman gönderileceğini her zaman bildiğinizden emin olmak için hem e-posta teslimatı hem de basılı fatura teslimatı seçenekleriyle birden fazla fatura teslimat adresi atayın.
Elektronik bildirimler ve aylık bildirimler için kullanıcılar ekleyin ve belgeleri ve bildirimleri almak için e-posta tercihlerini ayarlayın.
3. Kaynağı Yapılandırın
Ödeme profiliniz hakkındaki bilgilerin güncel olduğundan emin olmak için bu bilgileri, başta posta ile e-posta adresleri, ödeme kullanıcıları ve ödeme araçları bilgileri olmak üzere düzenli olarak gözden geçirin.
Faturalı ödeme kullanılmıyorsa:
Faturalı ödeme için:
 • Her ay faturanızı dikkatle inceleyin ve garip bir durum veya beklenmedik değişiklikler olup olmadığına bakın.
 • Aylık ödemelerinizin ve kredilerinizin faturalarınıza doğru bir şekilde yansıtıldığından emin olmak için uygulanmamış tüm kredileri ve ödemeleri düzenli olarak kontrol edin. Varsa eşlenmemiş kredileri uygulama konusunda yardım için koleksiyon ekibimize ulaşın.

Önemli Kavramlar: Faturayı Dışa Aktarma, Faturalandırma Raporları ve Faturalar

Kullanımınız, Projelerinizden Faturalandırma Hesabınıza raporlanır ve kullanım verileriniz size çeşitli şekillerde sunulur. Bunların tümü, harcamalarınızı her açıdan görebilmenize yardımcı olmak için kullanılabilir.

 • Faturanız size borcunuzu bildirir.
 • Faturalandırma raporları, maliyetinizin nedenini ve nereden geldiğini söyler.

Öneri: Maliyet sorularını yanıtlamak için önce faturalandırma raporlarına bakın.

Faturayı Dışa Aktarma, günlük kullanım tahminlerinizi belirttiğiniz bir veri kümesine veya dosyaya gönderir. Kullanım verileriniz üzerinde analiz yapmak için bunları kullanabilirsiniz. BigQuery'ye Fatura Aktarımı, bir invoice.month alanı içerir, böylece aktarılan verilerinizi faturalarınızla eşleştirebilirsiniz.

 • Geç bildirilen kullanım, verilerinizin doğrudan faturanızla eşleşmemesine neden olabilir. Yani, bir ayın sonundaki bazı kullanımlar, bir sonraki ayın faturasına yansıtılabilir.
 • Dışa aktarılan fatura verilerinin, bir faturalandırma hesabına tahakkuk eden vergileri veya aktarılan herhangi bir krediyi içermediğini unutmayın.
 • İpucu: Harcamalarınızı zamana göre görselleştirmek için Data Studio'yu kullanın.

Faturalandırma Raporları, Faturayı Dışa Aktarma ile aynı verileri kullanır ve bir faturalandırma hesabına bağlı tüm projeler için kullanım maliyetlerini gösteren etkileşimli bir grafik görüntüler. Kullanım maliyetlerinizi bir bakışta görmek ve trendleri keşfedip analiz etmek için faturalandırma raporlarını kullanın.

 • Google Cloud Platform Console'dan faturalandırma raporlarına erişebilirsiniz.
 • Birden çok faturalandırma hesabınız varsa faturalandırma raporu, bir seferde bir faturalandırma hesabının kullanım maliyetlerini görüntüler ve tüm faturalandırma hesaplarının toplam maliyetini göstermez.
 • Erişim düzeyinize bağlı olarak, gördüğünüz kullanım maliyetleri, faturalandırma hesabına bağlı tüm projeler yerine belirli projelerin maliyetlerini göstermeyle sınırlı olabilir.

Faturalar, her ay için size fatura kesilen temel tutarı temsil eder ve hangi kullanımların faturaya işlendiğini tam olarak gösterir. Fatura PDF veya CSV satır öğelerinizi her ay inceleyin ve kredi notları ile fatura ödemeleri geçmişi için ödeme merkezini inceleyin.


Daha Fazla Bilgi

Cloud OnAir: GCP Maliyet Yönetimine Başlarken

Bulut kullanımına geçişi en üst düzeye çıkarmak için kuruluşların bulut maliyetlerini net bir şekilde anlamaları gerekir. Bu web seminerinde, GCP maliyetlerinizi ve kullanımınızı yönetmeye nasıl başlayacağınız konusunda en iyi uygulamaları paylaşacağız. Faturalandırma hesapları, kuruluşlar, projeler, temel izinler ve bütçelerin nasıl oluşturulacağını göstereceğiz. Ayrıca, mevcut maliyet eğilimlerinizi anlamanıza ve ay sonundaki harcamalarınızı tahmin etmenize yardımcı olacak Faturalandırma raporlarını da kullanıma sunacağız. Bu raporlar, bütçeyi aşmamanıza yardımcı olacaktır.

GCP'de Maliyet Yönetimi: Kaynaklarınızı Nasıl Yapılandırmalısınız (Cloud Next '18)

Tüm kullanıcı arabirimi sunucularımın maliyeti nedir? Hazırlık ortamımda kaç kaynak kullanılıyor? Harcamalarımın departmanlar arasındaki dağılımını nasıl anlarım ve nasıl optimize ederim? Kuruluşlar, projeler, klasörler ve etiketler gibi GCP araçları, yönetim ve maliyet ilişkilendirme gereksinimlerinizi geniş ölçekte destekleyen mantıksal kaynak grupları oluşturmanıza yardımcı olur. İster tekil bir geliştirici ister çok uluslu bir şirket olun, bu oturumda bu araçları maliyetlerinizi kontrol altına almak için nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.

GCP Mali Yönetim ile Bulut Maliyetlerini Kontrol Etme (Cloud Next '18)

İşletmeler giderek şirket içi ortamdan bulutlaşmaya geçerken, bulut maliyetlerini kontrol etmek için mali yönetim politikalarını uygulamaya koymak her zamankinden daha önemli. Bu oturumda, finansal yönetimin nasıl kontrol edildiğini ve kotaların, izinlerin ve bütçelerin beklenmedik maliyet aşımlarını önlemeye nasıl yardımcı olduğunu ele alacağız. Buna ek olarak Broad Institute, bulut kullanımınızı ve maliyetlerinizi kontrol edip sınırlandırmak amacıyla otomatik işlemlerin gerçekleştirilmesi için programatik bildirimlerin nasıl kullanılacağını gösterecek.

BigQuery ve DataStudio ile Faturalandırma Verilerinize Yakından Bakış (Cloud Next '18)

Birçok büyük kuruluş, bulut kullanımını ekipler ve uygulamalar arasında takip etmek ve maliyet kaynaklarını anlamak için özel kontrol panelleri ve raporlar oluşturur. Bu oturumda, Faturalandırma ekibi ve Vendasta, ayrıntılı faturalandırma verilerinizi BigQuery'ye nasıl aktaracağınızı, bu veriler etrafında faydalı sorguları nasıl yazabileceğinizi ve Data Studio'daki bu sorgulara göre özel kontrol panellerini nasıl oluşturacağınızı gösterir.

GCP Maliyetlerinizi İzleme ve Tahmin Etme (Cloud Next '18)

GCP kullanımınızı ve maliyet trendlerinizi yönetmek, düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Bu oturumda, GCP maliyetlerinizin grafiklerini nasıl görüntüleyeceğinizi, özel raporlar ve bütçeleri nasıl oluşturacağınızı, ay sonu faturanızı nasıl tahmin edeceğinizi ve bütçenizi aşma olasılığınız varsa uyarıları nasıl oluşturacağınızı anlamanıza yardımcı olacağız.

Google Compute Engine'de Daha Fazla Para Tasarrufu (Cloud Next '18)

Next '17 etkinliğindeki "Compute Engine'de Para Tasarrufu"ndan bu yana çok şey değişti, ancak sizin gibi müşteriler hala maliyetleri kontrol etmek ve buluta harcanan her kuruştan en yüksek verimi elde etmek istiyor. Bu konuşmada, en düşük faturayla en iyi sonucu almak amacıyla kullanımınızı optimize etmek için en yeni ürün ve teknikleri gözden geçireceğiz.