Cloud Faturalandırma Kavramlarına Genel Bakış

Google Cloud Platform'da Faturalandırmayı farklı ihtiyaçları karşılamak için çeşitli şekillerde yapılandırabilirsiniz. Bu bölümde faturalandırma için temel kavramlar tanıtılmakta ve bunların nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı tartışılmaktadır.

Kaynaklar

GCP kaynakları, Google Compute Engine sanal makineleri (VM'ler), Google Cloud Pub/Sub konuları, Google Cloud Storage paketleri vb. gibi tüm GCP hizmetlerini oluşturan temel bileşenlerdir. Faturalandırma ve erişim kontrolü amaçları için kaynaklar, projeler ve bir kuruluş da içeren en düşük hiyerarşi seviyesinde bulunur.

Projeler

Tüm alt düzey kaynaklar, kaynaklar hiyerarşisinde orta katmanda bulunan projeler şeklinde üst öğelere sahiptir. Mantıksal projeleri, takımları, ortamları veya bir iş işlevine veya yapısına eşlenen diğer koleksiyonları temsil etmek için projeleri kullanabilirsiniz. Herhangi bir kaynak yalnızca bir projede var olabilir.

Kuruluş

Bir kuruluş, kaynak hiyerarşisinin en üstünde yer alır. Bir kuruluşa ait olan tüm kaynaklar, kuruluştaki her kaynak hakkında bilgi ve kaynaklara erişim sağlamak için kuruluş düğümü altında gruplandırılır.

Proje ve kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi için Cloud Resource Manager belgelerine bakın.

Faturalandırma hesabı

Genel Bakış

Bir faturalandırma hesabı, belirli bir kaynak kümesi için kimin ödeme yaptığını tanımlamak amacıyla kullanılır. Maliyetlerin yansıtıldığı bir ödeme aracı ve Cloud Platform Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) rolleri tarafından oluşturulan erişim kontrolü içerir.

Bir faturalandırma hesabı, bir veya daha fazla projeye bağlanabilir. Proje kullanımı, bağlantılı faturalandırma hesabına yansıtılır. Bir faturalandırma hesabına bağlı olmayan projeler, ücretsiz olmayan GCP hizmetlerini kullanamaz.

Google Cloud Platform Faturalandırma Projeleri

Hesap türleri

İki tür faturalandırma hesabı vardır:

  • Self servis

    • Ödeme aracı, bir kredi veya banka kartı veya ACH otomatik ödemesidir.
    • Maliyetler otomatik olarak yansıtılır.
    • Self servis hesapları için internetten kayıt olabilirsiniz.
  • Faturalı

Ücretlendirme döngüsü

Maliyetler, bir faturalandırma hesabına iki yoldan biriyle otomatik olarak yansıtılır:

  • Aylık faturalandırma: Maliyetler düzenli bir aylık döngüde yansıtılır.
  • Faturalandırma eşiği: Hesabınız belirli bir tutara ulaştığında maliyetler yansıtılır.

Faturalı ödeme hesapları her zaman aylık olarak faturalandırılır. Self servis fatura hesapları aylık faturalandırma veya faturalandırma eşiği kullanabilir. Faturalandırma eşiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Faturalandırma iletişim bilgileri

Bir faturalandırma hesabı, dosyadaki ödeme aracına özel fatura bilgilerini alabilen kişiler için (örneğin bir kredi kartının güncellenmesi gerektiğinde) hesaba bağlı Google Payments profilinde tanımlanan bir dizi iletişim bilgisi içerir. Bu kişileri Google Cloud Platform Console veya Payments konsolu aracılığıyla yönetebilirsiniz.

Alt hesaplar

Faturalandırma alt hesapları, projelere ait ücretlendirmeleri faturanızın ayrı bir bölümünde gruplandırmanıza imkan tanır. Faturalandırma alt hesabı, ücretlerin göründüğü hesap olan satıcı ana faturalandırma hesabına faturalandırma bağlantısına sahip bir faturalandırma hesabıdır. Ana faturalandırma hesabı faturalı ödeme yöntemini kullanmalıdır.

Bir alt hesap, çoğu açıdan faturalandırma hesabı gibi davranır: Kendisine bağlı projeler olabilir, faturalandırma dışa aktarımı yapılandırılabilir ve üzerinde tanımlı IAM rolleri olabilir. Alt hesaba bağlı projelere yapılan herhangi bir ücretlendirme, faturada gruplandırılır ve ara toplam çıkarılır. Kaynak yönetimi üzerindeki etki, erişim kontrol politikasının müşteri ayrımı ve yönetimine imkan tanımak için alt hesapta tamamen ayrıştırılabilmesidir.

Alt hesaplar genellikle satıcıların müşterilerini geri ödeme amacıyla temsil etmek için kullanılır.

Google Cloud Platform Faturalandırma Projeleri

Cloud Billing API, mevcut sistemlerinize bağlanabilmeniz ve programlı olarak yeni müşterilerin veya geri ödeme gruplarının temel hazırlığını yapabilmeniz için alt hesaplar oluşturabilme ve yönetebilme imkanı sağlar.