Overzicht van Cloud Billing-concepten

U kunt facturering op Google Cloud Platform (GCP) op verschillende manieren configureren. In dit gedeelte worden de belangrijkste concepten voor facturering geïntroduceerd en wordt besproken hoe u deze het beste kunt gebruiken.

Resources

GCP-resources zijn de fundamentele componenten waaruit alle GCP-services bestaan, zoals Google Compute Engine-VM's (virtuele machines), Google Cloud Pub/Sub-onderwerpen, Google Cloud Storage-buckets, enzovoort. Resources bevinden zich op het laagste niveau van de hiërarchie voor facturering en toegangsbeheer. Deze hiërarchie bevat ook projecten en een organisatie.

Projecten

Alle resources op het laagste niveau vallen onder projecten. Projecten bevinden zich in de middelste laag van de hiërarchie. U kunt projecten gebruiken om logische projecten, teams, omgevingen of andere verzamelingen te vertegenwoordigen die onder een bepaalde bedrijfsfunctie of -structuur vallen. Elke resource kan slechts in één project worden gebruikt.

Organisatie

Een organisatie staat bovenaan de hiërarchie van resources. Alle resources die bij een organisatie horen, zijn gegroepeerd onder het organisatieknooppunt. Hierdoor krijgt u inzicht in elke resource in de organisatie en kunt u beleid voor toegangsbeheer instellen op resourceniveau.

Raadpleeg de documentatie voor Cloud Resource Manager voor meer informatie over projecten en organisaties.

Factureringsaccount

Overzicht

Een factureringsaccount wordt gebruikt om te definiëren wie voor een bepaalde verzameling resources betaalt. Een factureringsaccount bevat een betaalinstrument waaraan kosten in rekening worden gebracht en het toegangsbeheer is op basis van IAM-rollen (Cloud Platform Identity and Access Management).

Een factureringsaccount kan aan een of meer projecten worden gekoppeld. Het projectgebruik wordt in rekening gebracht bij het gekoppelde factureringsaccount. In projecten die niet aan een factureringsaccount zijn gekoppeld, kunnen geen betaalde GCP-services worden gebruikt.

Google Cloud Platform Billing Projects

Accounttypen

Er zijn twee soorten factureringsaccounts:

  • Zelfservice

    • Het betaalinstrument is een creditcard of betaalpas of automatische incasso via Equens.
    • De kosten worden automatisch in rekening gebracht.
    • U kunt zich online aanmelden voor zelfserviceaccounts.
  • Gefactureerd

Rekeningcyclus

De kosten worden automatisch op een van de volgende twee manieren in rekening gebracht bij een factureringsaccount:

  • Maandelijkse facturering: kosten worden maandelijks in rekening gebracht.
  • Drempelfacturering: kosten worden in rekening gebracht wanneer voor het account een bepaald bedrag is opgebouwd.

Gefactureerde factureringsaccounts worden altijd maandelijks gefactureerd. Voor selfservice-factureringsaccounts kan maandelijkse facturering of drempelfacturering worden gebruikt. Meer informatie over drempelfacturering.

Contacten voor facturering

Een factureringsaccount bevat een aantal contacten die zijn gedefinieerd in het Google Payments-profiel dat is gekoppeld aan het account. Dit zijn personen die factureringsgegevens kunnen ontvangen voor het betalingsinstrument in het bestand (bijvoorbeeld wanneer een creditcard moet worden geüpdatet). U kunt deze contacten beheren via de Google Cloud Platform Console of de Payments-console.

Subaccounts

Met subaccounts voor facturering kunt u de kosten van projecten groeperen in een apart gedeelte van uw factuur. Een subaccount voor facturering is een factureringsaccount dat is gekoppeld aan het hoofdfactureringsaccount van de reseller waarop de kosten in rekening worden gebracht. Het hoofdfactureringsaccount moet zijn ingesteld op gefactureerde facturering.

Een subaccount lijkt sterk op een factureringsaccount. Er kunnen projecten aan worden gekoppeld, factureringsexports worden geconfigureerd en IAM-rollen worden ingesteld. Alle kosten die worden gemaakt voor projecten die aan het subaccount zijn gekoppeld, zijn gegroepeerd in subtotalen op de factuur. Resourcebeheerders kunnen beleid voor toegangsbeheer instellen per subaccount om scheiding en beheer van klanten mogelijk te maken.

Subaccounts worden meestal gebruikt om klanten van resellers te vertegenwoordigen, zodat terugvordering mogelijk is.

Google Cloud Platform Billing Projects

De Cloud Billing API biedt de mogelijkheid om subaccounts te maken en te beheren via de API, zodat u verbinding kunt maken met uw bestaande systemen en nieuwe klanten en terugvorderinggroepen programmatisch kunt leveren.