Stackdriver Monitoring

Voor apps die worden uitgevoerd op Google Cloud Platform en Amazon Web Services

Kosteloos uitproberen

Controle van de volledige stack, mogelijk gemaakt door Google

Stackdriver Monitoring biedt inzicht in de prestaties, uptime en algemene status van cloud-apps. Stackdriver verzamelt statistieken, gebeurtenissen en metadata van Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS), gehoste uptimetests, app-instrumentatie en verschillende veelgebruikte app-componenten, waaronder Cassandra, Nginx, Apache Web Server, Elasticsearch en vele andere. Stackdriver verwerkt deze gegevens en genereert inzichten via dashboards, diagrammen en waarschuwingen. Stackdriver-waarschuwingen helpen u samenwerken en kunnen worden geïntegreerd met onder andere Slack, PagerDuty, HipChat, Campfire.

Voor Cloud Platform, AWS en hybride implementaties

Stackdriver Monitoring ontdekt en controleert uw cloudresources automatisch, of u nu gebruik maakt van Google Cloud Platform of Amazon Web Services. De service levert standaarddashboards voor veel services van Cloud Platform en AWS en bevat niet alleen statistieken, maar ook kritieke metadata van deze providers. Zo ziet u gemakkelijk de relaties tussen componenten en kunt u automatisch schalende clusters controleren.

Ontdek trends, voorkom problemen

Flexibele dashboards en functierijke visualisatietools helpen u om acute problemen te identificeren. Rapportages over afwijkingen, patroondetectie en voorspellingen over uitputting geven u inzicht in langetermijntrends die mogelijk uw aandacht vereisen.

Minder overhead

Onze geïntegreerde service voor statistieken, dashboards, uptimecontrole en waarschuwingen zorgt ervoor dat u minder tijd kwijt bent aan het beheren van verschillende systemen.

Betere signaal-ruisverhouding

Geavanceerde mogelijkheden voor waarschuwingen, waaronder wijzigingspercentages, clusteraggregatie en multi-voorwaardelijk beleid, zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer kritieke problemen optreden en verkleinen tevens de kans op vals alarm.

Los problemen sneller op

Gebruik geïntegreerde uptimecontrole en statuschecks om snel een melding te krijgen wanneer eindpunten niet langer toegankelijk zijn voor uw gebruikers. Ga van waarschuwingen naar dashboards, logboeken en traces om de hoofdoorzaak snel op te sporen.

Functies van Stackdriver Monitoring

Voor apps die worden uitgevoerd op Google Cloud Platform en Amazon Web Services

AWS-integratie
U kunt standaard AWS-resources en -app-services ontdekken en controleren, waaronder EC2, S3, automatisch schalen, ELB, SQS, RDS, DynamoDB en nog veel meer.
GCP-integratie
U kunt GCP-resources en -services ontdekken en controleren, waaronder Compute Engine, App Engine, Kubernetes Engine, Cloud SQL, Datastore, BigQuery, Networking, Pub/Sub en meer. U krijgt systeemeigen integratie met het gegevensplatform van Google.
Dashboards
U krijgt zonder configuratie kerninzicht in uw cloudresources en -services. U kunt aangepaste dashboards instellen en gebruik maken van de krachtige gegevensvisualisatietools van Google.
Waarschuwingen
U kunt waarschuwingsbeleid configureren om u te waarschuwen wanneer gebeurtenissen optreden of wanneer bepaalde systeemwaarden of aangepaste waarden de door u opgestelde regels overtreden. Door meerdere voorwaarden te gebruiken, kunt u complexe regels voor waarschuwingen definiëren. U kunt meldingen ontvangen via e-mail, SMS, Slack, PagerDuty, Campfire en meer.
Uptimecontrole
U kunt de beschikbaarheid van uw via internet toegankelijke URL's, VM's, API's en load balancers van tests over de hele wereld controleren. Stackdriver-meldingen waarschuwen u in geval van storingen.
Aangepaste waarden
U kunt uw app instellen om app-waarden en bedrijfswaarden via Stackdriver te controleren.
Monitoringagent
U kunt onze open source-agent op uw AWS- of GCP-hosts implementeren om kritieke systeemresources en veelgebruikte app-componenten te controleren.
Logboekintegratie
Het is mogelijk om van dashboards en diagrammen door te klikken naar logboeken. U kunt op basis van logboekgegevens waarden maken en visualiseren en waarschuwingen voor waarden instellen.
Ondersteuning voor groepen en clusters
U kunt relaties bepalen, gebaseerd op resourcenamen, tags, beveiligingsgroepen, projecten, regio's, accounts en andere criteria. Gebruik deze relaties om getargete dashboards en een topologiebewust waarschuwingsbeleid te maken.

Prijzen van Stackdriver Monitoring

Stackdriver Monitoring is beschikbaar als onderdeel van Stackdriver Basic en Premium waarmee u voor één prijs geïntegreerde controle, logboeken en diagnostische gegevens krijgt.

Hieronder volgt een overzicht van de functies van Stackdriver Monitoring voor de bundels. Meer informatie vindt u in het prijsoverzicht van Stackdriver.

Categorie Basic Premium
Prijs Kosteloos $ 8,00 per resource per maand, pro-rato op uurbasis
Statistieken GCP-waarden Basic Tier plus AWS-statistieken, Stackdriver Monitoring-agentstatistieken, custom statistieken en statistieken op basis van logboeken.
Toegewezen hoeveelheid aangepaste en logboekgebaseerde statistieken Geen 500 aangepaste en logboekgebaseerde tijdseries van statistieken per resource.
Toegewezen hoeveelheid aangepaste en logboekgebaseerde statistieken boven limiet $ 0,10 per tijdserie per maand $ 0,10 per tijdserie per maand
Dashboards en waarschuwingen Aangepaste dashboards en diagrammen; waarschuwingen via e-mailmeldingen Basic Tier plus waarschuwingen met geavanceerde meldingen
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Gebruik onze kosteloze 30-daagse proefperiode van de Premium Tier om aan de slag te gaan met Stackdriver Monitoring.