Factureringsgegevens exporteren naar een bestand

Voor een gedetailleerd overzicht van uw afschrijvingen kunt u uw dagelijkse gebruiks- en kostenramingen automatisch exporteren naar een CSV- of JSON-bestand dat is opgeslagen in een door u opgegeven Google Cloud Storage-bucket. U heeft dan toegang tot de gegevens via de Cloud Storage API, CLI-tool of Google Cloud Platform Console.

Gebruiksgegevens worden gelabeld met het projectnummer en resourcetype. U gebruikt ACL's in uw Cloud Storage-bucket om te bepalen wie toegang heeft tot deze gegevens.

U kunt ook gedetailleerde gegevens exporteren naar een Google BigQuery-gegevensset. Zie Factureringsgegevens exporteren naar BigQuery voor meer informatie.

Hoe u factuurexport naar een bestand kunt inschakelen

Factuurexport naar een bestand inschakelen:

  1. Als u nog geen bucket heeft gemaakt in Google Cloud Storage, moet u er een maken. Zie Opslagbuckets maken voor instructies.
  2. Ga vervolgens naar de Google Cloud Platform Console om factuurexport in te schakelen.
  3. Open het zijmenu aan de linkerkant en selecteer Facturering.
  4. Als u meer dan één factureringsaccount heeft, selecteert u Naar gelinkt factureringsaccount om de facturering van het huidige project te beheren. Selecteer Factureringsaccounts beheren om een ander factureringsaccount te zoeken.
  5. Klik op Facturering exporteren.
  6. Selecteer Bestandsexport.
  7. Geef bij Bucketnaam de naam op van de Cloud Storage-bucket waarin de factureringsrapporten worden geëxporteerd. Het Google-serviceaccount krijgt schrijftoegang tot deze bucket.
  8. Geef voor Rapportvoorvoegsel een voorvoegsel op voor de Cloud Storage-objectnaam voor de geëxporteerde rapporten. Het jaar, de maand en de dag worden aan het voorvoegsel toegevoegd.
  9. Selecteer CSV of JSON bij Indeling.
  10. Klik op Factuurexport inschakelen.

Inhoud van het geëxporteerde factureringsbestand

In de volgende tabel wordt de inhoud van het geëxporteerde JSON- of CSV-factureringsbestand weergegeven. Namen van JSON-statistieken worden als eerste vermeld. Namen van CSV-statistieken worden tussen haakjes weergegeven onder de namen van JSON-statistieken.

Waarde Property's van waarden
accountId
(Account-ID)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: de ID van het factureringsaccount
Voorbeeld: 00D11E-FFCCD9-B44BAE
lineItemId
(Regelitem)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: de URI van de opgegeven resource
Voorbeeld: com.google.cloud/services/compute-engine/ForwardingRuleChargeBase
startTime
(Begintijd)
Type statistiek: dateTime
Beschrijving: de starttijd van de gemeten periode
Voorbeeld: 2015-04-29T00:00:00-07:00
endTime
(Eindtijd)
Type statistiek: dateTime
Beschrijving: de eindtijd van de gemeten periode
Voorbeeld: 2015-04-30T00:00:00-07:00
projectNumber
(Projectnummer)
Type statistiek: geheel getal
Beschrijving: het projectnummer
Voorbeeld: 333809197194
projectId
(Project-ID)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: de project-ID
Voorbeeld: my-app-project
projectName
(Projectnaam)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: de naam van het project
Voorbeeld: My first app project
projectLabels
(Projectlabels)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: projectlabels, geretourneerd als sleutel-waardeparen. Als u bijvoorbeeld labels genaamd cost-center en geo heeft gemaakt en de projectwaarden voor die labels apac en my-cost-center zijn, zijn de geretourneerde statistieken:
JSON:
{"geo":"apac","cost-center":"my-cost-center"}
CSV:
geo:apac;cost-center:my-cost-center
Zie de Google Cloud Platform-blog Labels gebruiken om Google Cloud Platform-bronnen te organiseren voor meer informatie over labels.
Metingen
measurementId
(Meting)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: URI van de opgegeven resource
Voorbeeld: com.google.cloud/services/compute-engine/ForwardingRuleChargeBase
sum
(Meting van totaal gebruik)
Type statistiek: geheel getal
Beschrijving: de berekende periode
Voorbeeld: 86400
unit
(Meeteenheden)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: de tijdseenheden van de meting
Voorbeeld: seconds
Tegoeden
creditId
(Tegoed)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: de tegoed-ID
Voorbeeld: 008F74-21254F-7E5A81::3WDRCXQ9AHU4FK-81
amount
(Bedrag van tegoed)
Type statistiek: decimaal
Beschrijving: het berekende tegoedbedrag
Voorbeeld: -0.000024
currency
(Valuta van tegoed)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: de valutacode
Voorbeeld: USD
Kosten
amount
(Kosten)
Type statistiek: decimaal
Beschrijving: de berekende kosten
Voorbeeld: 0.59904
currency
(Valuta)
Type statistiek: tekenreeks
Beschrijving: de valutacode
Voorbeeld: USD