Faturalandırma Verilerini BigQuery'ye Aktarma

İzleme, analiz etme ve maliyeti optimize etme araçları; gelişimin yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Faturaları BigQuery'ye dışa aktarma özelliği, günlük kullanımınızı ve maliyet tahminlerini gün boyunca belirlediğiniz bir BigQuery veri kümesine otomatik olarak aktarmanızı sağlar. Bu sayede, fatura verilerinize BigQuery'den erişebilirsiniz. Bu dışa aktarma yöntemini, verileri bir JSON dosyasına dışa aktarmak için de kullanabilirsiniz.

CSV ve JSON'ye düzenli dışa aktarım yapılabilir. Ancak düzenli dosya dışa aktarım özelliğini kullanacaksanız bu işlemin BigQuery'ye dışa aktarmaya göre daha küçük bir veri kümesi yakaladığını bilmelisiniz. Düzenli dosya dışa aktarımı ve bu işlemin yakaladığı veri hakkında daha fazla bilgi için Faturalandırma Verilerini Dosyaya Aktarma sayfasına göz atın.

BigQuery'ye faturalandırma verilerini dışa aktarmayı etkinleştirme

BigQuery'ye faturalandırma verilerini dışa aktarmayı etkinleştirmek için:

 1. Google Cloud Platform Console'a gidin.
 2. Sol taraftaki menüyü açın ve Faturalandırma'yı seçin.
 3. Birden fazla faturalandırma hesabınız varsa geçerli projenin faturalandırmasını yönetmek için Bağlı faturalandırma hesabına git'i seçin. Farklı bir faturalandırma hesabı seçmek için Faturalandırma hesaplarını yönet'i seçin.
 4. Faturalandırma dışa aktarımı'nı tıklayın.
 5. BigQuery dışa aktarımı'nı seçin.
 6. Proje listesinden, BigQuery veri kümenizin depolandığı projeyi seçin. Henüz oluşturulmuş bir BigQuery veri kümeniz yoksa veri kümesi oluşturmanız istenir.
 7. Gerekirse yeni bir veri kümesi oluşturmak için:

  1. BigQuery web kullanıcı arayüzünde proje adınızın yanındaki aşağı oku tıklayın ve ardından Yeni veri kümesi oluştur'u tıklayın.
  2. Veri kümeniz için Veri Kümesi Kimliğini, Veri konumunu ve Verilerin kullanım süresini belirtin, ardından Tamam'ı tıklayın.
 8. Konsolda, Faturalandırma dışa aktarma veri kümesi listesinden, verileri dışa aktarmak istediğiniz veri kümesini belirtin. Yeni bir veri kümesi oluşturduysanız yeni veri kümenizin adını seçin.

 9. BigQuery dışa aktarmayı etkinleştir'i tıklayın.

BigQuery dışa aktarmayı etkinleştirdikten sonra verilerinizi görene kadar birkaç saat geçebilir. Fatura verileri, verilerinizi düzenli aralıklarla otomatik olarak BigQuery'ye aktarır, ancak BigQuery'deki güncelleme sıklığı, kullandığınız hizmetlere göre değişir.

Faturalandırma verilerini dışa aktarma tablosu sürümleri hakkında bilgiler: orijinal ve v1

Verileri BigQuery'ye dışa aktarmayı etkinleştirdiğiniz zamana bağlı olarak veri kümenizde birden fazla tablo görebilirsiniz. Özellik, GA olarak kullanıma sunulduktan sonra (Kasım 2017 ortası) verileri BigQuery'ye dışa aktarmayı etkinleştirdiyseniz yalnızca v1 sürümünü görürsünüz ve bu bölümün geri kalanını göz ardı edebilirsiniz.

Özellik beta aşamasında iken verileri BigQuery'ye dışa aktarmayı etkinleştirdiyseniz dışa aktarılan faturalandırma verileriniz, veri kümenizdeki iki farklı tabloya girilir. Tablolar aynı verinin iki farklı sürümünü içerir: orijinal sürüm ve yeni sürüm olan v1.

v1 şemasına geçiş yaparken faturalandırma verilerinizi analiz etmeye devam edebilmeniz amacıyla beta katılımcıları için sınırlı süreliğine her iki biçimi de sunmaya devam edeceğiz. Yeni faturalandırma verilerini, her iki BigQuery tablosuna girecek şekilde otomatik olarak dışa aktaracağız.

Veri sürümü tablo adlarıyla gösterilir:

 • orijinal sürüm: gcp_billing_export_BILLING_ACCOUNT_ID
 • v1 sürümü: gcp_billing_export_v1_BILLING_ACCOUNT_ID

Orijinal sürüm ile v1 sürümü arasındaki farklar

Dışa aktarma şemasında bazı değişiklikler yaptık. Bazı sütunların adları Google Cloud Platform'un diğer kısımlarıyla tutarlı olacak şekilde yeniden adlandırıldı ve maliyetlerinizle ilgili yararlı ek bilgiler içeren bazı yeni sütunlar eklendi.

Şema değişikliklerinin özeti:

 • product sütunu service.description olarak yeniden adlandırdı
 • resource_type sütunu sku.description olarak yeniden adlandırdı
 • start_time ve end_time sütunları sırasıyla usage_start_time ve usage_end_time olarak yeniden adlandırdı
 • service.id sütunu eklendi
 • sku.id sütunu eklendi
 • export_time sütunu eklendi

Satır öğelerinizin her birini, Google Cloud Platform fiyatlandırma sayfalarında yayınlanan liste fiyatları ve Cloud faturalandırma kataloğu API'si ile eşlemek için sku.id sütununu kullanabilirsiniz. Faturalandırma verisinin güncellendiği son zamanı öğrenmek için export_time sütununu kullanın.

BigQuery'de faturalandırma verileri

Aşağıdaki tabloda, BigQuery'ye dışa aktarılan faturalandırma verilerinin içeriği açıklanmaktadır.

Alan Tür Açıklama
billing_account_id Dize Kullanımın ilişkili olduğu faturalandırma hesabı kimliği.
service.id (yalnızca v1) Dize Kullanımın ilişkili olduğu hizmetin kimliği.
service.description (v1)
product (orijinal)
Dize Faturalandırma verilerini bildiren Google Cloud Platform hizmeti.
sku.id (yalnızca v1) Dize Hizmet tarafından kullanılan kaynağın kimliği. STB'lerin tam listesi için GCP STB'lerine bakın.
sku.description (v1)
resource_type (orijinal)
Dize Hizmet tarafından kullanılan kaynak türünün açıklaması. Örneğin, Cloud Storage için kaynak türlerinden biri Standart Depolama ABD'dir.
usage_start_time (v1)
start_time (orijinal)
Zaman damgası Hizmet kullanımının başladığı zamanın UNIX damgası. Daha fazla bilgi için zaman damgası veri türleri ile ilgili BigQuery dokümanlarına bakın. Ayrıca, aşağıdaki dışa aktarılan veriler ile faturalar arasındaki farklar bölümüne bakın.
usage_end_time (v1)
end_time (orijinal)
Zaman damgası Hizmet kullanımının sona erdiği zamanın UNIX damgası. Daha fazla bilgi için zaman damgası veri türleri ile ilgili BigQuery dokümanlarına bakın. Ayrıca, aşağıdaki dışa aktarılan veriler ile faturalar arasındaki farklar bölümüne bakın.
project.id Dize Faturalandırma verilerini oluşturan projenin kimliği.
project.name Dize Faturalandırma verilerini oluşturan projenin adı.
project.labels.key Dize Etiketler mevcutsa kullanımın gerçekleştiği projedeki etiketi içeren anahtar:değer çiftinin anahtar kısmı. Etiketleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etiketleri Kullanma bölümüne bakın.
project.labels.value Dize Etiketler mevcutsa kullanımın gerçekleştiği projedeki etiketi içeren anahtar:değer çiftinin değer kısmı. Etiketleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etiketleri Kullanma bölümüne bakın.
labels.key Dize Etiketler mevcutsa kullanımın gerçekleştiği kaynaktaki etiketi içeren anahtar:değer çiftinin anahtar kısmı. Etiketleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etiketleri Kullanma bölümüne bakın.
labels.value Dize Etiketler mevcutsa kullanımın gerçekleştiği kaynaktaki etiketi içeren anahtar:değer çiftinin değer kısmı. Etiketleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etiketleri Kullanma bölümüne bakın.
cost Kayan Faturalandırma hesabınızdan tahsil edilen tutar.
currency Dize Maliyetin faturalandığı para birimi. Daha fazla bilgi için Faturalandırma ve ödemeler için yerel para birimi bölümüne bakın.
currency_conversion_rate Kayan ABD Doları'ndan yerel para birimine dönüştürürken geçerli olan döviz kuru. Yani cost/currency_conversion_rate işleminin sonucu, ABD doları cinsinden maliyeti verir.
usage.amount Kayan Kullanılan usage.unit miktarı.
usage.unit Dize Kaynak kullanımının ölçüldüğü ana birim. Örneğin, standart depolamanın temel birimi bayt saniyedir.
usage.amount_in_pricing_units Kayan Kullanılan usage.pricing_unit miktarı. Bu alan, 22 Ocak 2018'den günümüze kadar geçen sürenin verilerini döndürür.
usage.pricing_unit Dize Catalog API'ye (şu anda beta sürümde) göre kaynak kullanımının ölçüldüğü birim. Bu alan, 22 Ocak 2018'den günümüze kadar geçen sürenin verilerini döndürür.
credits.name Dize Faturalandırma hesabına uygulanan kredinin tanımı.
credits.amount Kayan Kullanıma uygulanan kredinin miktarı. Krediler her zaman negatif tutarlardır ve toplam ücret, cost + credits.amount formülüyle hesaplanır.
export_time (yalnızca v1) Zaman damgası Yeni eklenen verilerle ilişkili işlem zamanı. Bu değer her yeni dışa aktarma işlemiyle birlikte artar.
Ayrıca, aşağıdaki dışa aktarılan veriler ile faturalar arasındaki farklar bölümüne bakın.

Etiketler hakkında

BigQuery veri kümenizdeki etiketler için sütunlar görürsünüz, ancak mevcut sürüm için bazı etiket değerleri boş kalacaktır. Etiket dışa aktarma verileri, her hizmetin etiketi ne zaman sağladığına bağlı olarak farklı hizmetler için farklı zamanlarda doldurulacaktır.

Dışa aktarılan verilerle faturalar arasındaki farklar

Zaman damgası alanlarındaki sorgular, faturanıza dahil edilmeyen geç bildirilmiş kullanımları içerebilir ve sonuç olarak getirilen veriler doğrudan faturanıza eşlenmeyebilir.

Zaman damgası alanları şunları içerir:

 • usage_start_time (v1) veya start_time (orijinal)
 • usage_end_time (v1) veya end_time (orijinal)
 • export_time

Hatalar ve düzenlemeler

Çok düşük bir ihtimal de olsa faturalandırma verilerinizin hata içerdiği veya düzenleme gerektirdiği durumlarda faturalandırma verilerinize hatayı geçersiz kılan veriler eklenir. Aşağıdakiler dışında tüm sütunlar aynı kalacaktır:

 • cost
 • credit
 • usage.amount
 • export_time

Hangi verilerin yeni olduğunu belirlemeniz gerekiyorsa export_time (yalnızca v1) sorgusuyla bu bilgiyi ortaya çıkarabilirsiniz. Orijinal sürümü kullanıyorsanız aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir sorgu kullanabilirsiniz:

SELECT partition_id, MSEC_TO_TIMESTAMP(last_modified_time)
FROM [dataset_name.table_name$__PARTITIONS_SUMMARY__]

Standart SQL, bölüm ayırıcısını ($) desteklemediğinden yukarıdaki örnek sorgu için eski SQL'i kullanmanız gerekir.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin: