אומדן העלויות החודשיות

בדף הזה מוסבר איך להשתמש במסוף Google Cloud כדי לאמוד את העלויות ולקבל תמונה כללית של העלויות של עומסי עבודה היפותטיים. לדוגמה, אם רוצים להגדיר תקציב לאפליקציה חדשה, אפשר להיעזר בכלי הזה כדי לאמוד את עלות התשתית של האפליקציה בכל חודש.

אם לפחות אחד מהחשבונות שלכם לחיוב ב-Cloud משויך לחוזה עם מחיר מותאם אישית, כדי לחשב את האומדנים באותם החשבונות נעשה שימוש במחירים המוסכמים בחוזה.

אפשר לאמוד את גובה העלויות של השירותים הבאים:

לפני שמתחילים

 • כדי שתוכלו להציג פרויקט ב-Google Cloud אתם צריכים שתהיה לכם לפחות הרשאת צפייה. כדאי שיהיה לכם לפחות את התפקיד Project Viewer. ההרשאות האלה מאפשרות לקבל אומדנים שמבוססים על מחירי המחירון.

 • צריך להפעיל בפרויקט את Compute Engine API.

  להפעלת Compute Engine API

 • אם רוצים לקבל אומדנים שכוללים מחירים מותאמים אישית שמוסכמים בחוזה, חשוב לוודא שהפרויקט מקושר לחשבון לחיוב ב-Cloud שמשויך לאותו חוזה.

 • אם רוצים לקבל אומדנים שכוללים מחירים מוסכמים מותאמים אישית, צריך גם לוודא שבחשבון לחיוב ב-Cloud שמשויך לחוזה יש את ההרשאה billing.accounts.getPricing.

  אלה התפקידים המוגדרים מראש שיש להם את ההרשאה billing.accounts.getPricing:

  • אדמין של חשבון לחיוב
  • צפייה בחשבון לחיוב

  למידע על ההרשאות לחיוב ב-Cloud, ראו:

קבלת אומדני עלות במסוף Google Cloud

כדי לקבל אומדני עלות, צריך להגדיר עומסי עבודה לכל שירות שרוצים להשתמש בו. עומס העבודה מייצג את השימוש שלכם במוצר של Google Cloud במסגרת הזמן שהוגדרה לאומדן. דוגמה לעומס עבודה: ‎An n2 Compute Engine virtual machine, running for 3 hours per day, for 5 days per week.

כדי לקבל אומדנים לעומסי עבודה:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף My projects בקטע Billing.

  אל הדף My Projects בחיוב ב-Cloud

 2. בעמודה Billing account ברשימת הפרויקטים, לוחצים על החשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט.

 3. בדף Billing overview, בקטע Cost optimization שבתפריט הניווט Billing בוחרים באפשרות Cost estimation.

 4. כדי לבחור שירות ולהגדיר עבורו עומס עבודה, לוחצים על Select.

 5. בדף Workload estimate מציינים את השם של עומס העבודה. לדוגמה, לקבלת אומדן לעלות של מכונות וירטואליות ב-Compute Engine, השם של עומס העבודה יכול להיות VMs for development environment.

 6. בהתאם לשירות, בוחרים את ההגדרות הרצויות לעומס העבודה. לדוגמה, ב-Compute Engine בוחרים את מספר המכונות, האזור, משפחת המכונות וכו'.

 7. כשהכול מוכן לחישוב האומדן, לוחצים על Calculate estimate. האומדן החודשי מוצג בקטע Estimate summary.

 8. אם משנים את עומס העבודה, למשל מוסיפים מכונות וירטואליות – מבצעים את השינוי ולוחצים על Update estimate.

 9. כדי להוסיף עוד עומס עבודה לאומדן, לוחצים על Add new workload וחוזרים על השלבים להגדרת עומס העבודה. כשמוסיפים עומסי עבודה, הם מתווספים לקטע Estimate summary.

  בדוגמאות הבאות מוצג סיכום אומדן למכונות וירטואליות ב-Compute Engine ולקטגוריה של Cloud Storage במספר אזורים.

  דוגמה לאומדן עלות

מגבלות

 • האומדנים לא כוללים הנחות תמורת התחייבות לשימוש (CUD) בחשבון לחיוב ב-Cloud. כדי לחשב אומדנים שכוללים הנחות תמורת התחייבות לשימוש, צריך להשתמש ב-Cost Estimation API.

 • האומדנים שמוצגים במסוף Google Cloud הם חודשיים. אם רוצים לקבל אומדני עלויות לתקופות ספציפיות, כמו כמה ימים או שבועות, או אם רוצים לקבל אומדנים של עומסי עבודה שמשתנים לאורך זמן, צריך להשתמש ב-Cost Estimation API.

 • האומדנים לא כוללים הנחות על שימוש קבוע (SUDs).

 • האומדנים לא כוללים זיכויים בחשבון, כמו שוברי פרסום והנחות מ-Private Offers ב-Cloud Marketplace.

 • אם השימוש בפועל בוצע בסוף החודש, יכול להיות שהוא יתועד בחשבונית של החודש העוקב ולכן עשויים להיות הבדלים בין האומדנים לבין החשבונית החודשית או דף החשבון.

 • האומדנים לא כוללים שינויים עתידיים במחירים של מוצרי Google Cloud.