Stackdriver, altyapıyı ve uygulama performansını izleyip iyileştirmek ve bunlarla ilgili sorunları gidermek için tasarlanmıştır
Altyapıyı ve uygulama performansını izleyip iyileştirin ve bunlarla ilgili sorunları giderin

Google Cloud'un sunduğu bir yerleşik gözlemlenebilirlik paketi olan Stackdriver, bulut altyapısını, yazılımı ve uygulama performansını izleyip iyileştirmek ve bunlarla ilgili sorunları gidermek için tasarlanmıştır. Stackdriver, uygulamaların performansını ve kullanılabilirliğini koruyarak iş yüklerini verimli şekilde derlemenizi ve çalıştırmanızı sağlar.

  • Google Cloud'un içindeki ve dışındaki uygulama, platform ve hizmetlerden sinyaller toplayın
  • Operasyonlarla ilgili telemetrileri analiz edin ve izleyin
  • Uygun performans ve kullanılabilirlik göstergeleri ayarlayın
  • Uygulamalarınızı iyileştirmek ve sorunlarını gidermek için yerleşik gözlemlenebilirlik özelliklerinden yararlanın
  • Hem kullanıma hazır araçları hem de programatik arayüzlerle özelleştirilmiş araçları kullanarak işlemleri otomatikleştirin

Temel özellikler

Ops, SecOps, SRE ve DevOps için

Gerçek zamanlı günlük yönetimi ve analizi

Stackdriver Logging, geniş ölçekte çalışarak binlerce sanal makineden uygulama ve sistem günlük verilerinin yanı sıra özel günlük verilerini de alabilen, tümüyle yönetilen bir hizmettir. Stackdriver Logging, seçili günlükleri gerçek zamanlı olarak analiz edip uzun süreli depolama alanına aktarmanıza olanak sağlar.

İşlemler, SRE ve DevOps için

Geniş ölçekte yerleşik gözlemlenebilirlik

Stackdriver Monitoring, bulut tabanlı uygulamaların performansını, çalışma süresini ve genel durumunu görebilmenizi sağlar. Stackdriver; Google Cloud Hizmetleri, barındırılan çalışma süresi kontrolleri, uygulama araçları ve çeşitli yaygın uygulama bileşenlerinden metrikler, olaylar ve meta veriler toplar.

DevOps için

Uygulama performansı yönetim araçları

Stackdriver Uygulama Performans Yönetimi (APM), gecikmeyi ve maliyeti azaltarak daha verimli uygulamalar çalıştırmanıza yardımcı olacak araçlar içerir. Trace, Debugger ve Profiler ile kod ve hizmetlerinizin çalışma şeklinin yanı sıra gerekirse sorun giderme hakkında detaylı bilgiler elde edersiniz.

Tüm özellikleri göster

Müşteri hikayeleri

Öne Çıkanlar

  • Stackdriver Monitoring ile altyapı yönetimine harcanan süre kısaltıldı

  • Sorunları meydana gelmeden önce tespit etmeye yardımcı olması için Stackdriver kullanıldı

  • Stackdriver sayesinde, veritabanlarının çok fazla RAM kullanıp kullanmadığını veya diskin normalden daha hızlı dolup dolmadığını belirleme gibi detaylı bilgiler elde edildi

İş Ortağı

Diğer müşterileri göster

Yenilikler

Belgeler

Eğitici
Stackdriver Logging'i kullanmaya başlayın

Stackdriver Logging'i kullanmaya başlama hakkında bilgi edinin.

Eğitici
Cloud Denetleme Günlükleri

Cloud Denetleme Günlükleri'nin yönetici etkinliği, veri erişimi ve sistem etkinliğinden oluşan üç denetleme günlüğünü nasıl sürdürdüğü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Eğitici
Stackdriver Monitoring'i kullanmaya başlama

Çalışma alanlarını, izleme aracısını, çalışma denetimlerini ve diğer özellikleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Mimari
Google Cloud metrikleri

Stackdriver Monitoring'in desteklediği metrikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Cloud'un temel özellikleri
Genel bakış: GKE için Stackdriver desteği

Google Kubernetes Engine'inizi izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yaygın kullanım alanları

Bulut işlemlerini yönetme

Günlük kaydı, izleme ve uygulama performansı yönetimi ile ilgili entegre araçları kullanarak platformunuza gözlemlenebilirlik özellikleri kazandırın.

Günlük kaydınızı ve işlemlerinizi merkezileştirin

Entegre günlük kaydı; geliştirme, DevOps/SRE ve güvenlik ekipleri için platform etkinlikleri hakkında önemli analizler sağlar. Kısa vadeli işlemler ve uzun vadeli günlük analizi için Google Cloud hizmetleri ile harici kaynaklardan günlükler alın. Ayrıntılı adli analizler yapmak için, entegre olarak sunulan denetleme günlüğü kaydını kullanın. Günlükleri gerçek zamanlı olarak dışa aktarma olanağıyla üçüncü taraf günlük kaydı sistemlerinizi entegre edin.

Produced by OmniGraffle 7.10.1 2019-12-17 10:53:52 +0000 Günlük kaydınızı ve işlemlerinizi merkezileştirme şeması Katman 1 harici alt bölge - mavi harici alt bölge - yeşil harici alt bölge - sarı harici alt bölge - gri Stackdriver Log Storage Şekil Dolgu-3 Dolgu-4 Dolgu-4-2 Dolgu-4-3 Dolgu-7 Cloud Storage BigQuery harici alt bölge - gri • Log search & analysis • Log based metrics • Log error analysis • Dashboards from logs • Alerting from logs harici alt bölge - gri Anywhere… XMLID_5_ XMLID_4_ XMLID_3_ XMLID_2_ XMLID_1_ logs API Audit Logs logs API Service Logs App Logs Syslog Platform Logs Centralized Stackdriver Logging API Şekil Dolgu-3 Dolgu-4 Dolgu-4-2 Dolgu-4-3 Dolgu-7 Stackdriver Log Router Şekil harici alt bölge - gri Log Sinks - Inclusion Filters harici alt bölge - gri Exclusion Filters harici alt bölge - gri US$0.50/GB* harici alt bölge - gri Cost per service Pub/Sub

Stackdriver'ın entegre günlük kaydı özelliği; denetim, platform ve kullanıcı günlüklerine ek olarak ve API'ye gönderilen harici günlükler de dahil olmak üzere tüm günlükleri toplar. Bunlar, Stackdriver Günlük Yönlendiricisi'ne gönderilerek Stackdriver Logging'e, BigQuery'ye veya Pub/Sub entegrasyonu yoluyla harici olarak dağıtılır.

Uygulamalara ve altyapıya gözlemlenebilirlik özellikleri kazandırın

Entegre gözlemlenebilirlik; geliştirme, DevOps/SRE ve güvenlik ekipleri için platform etkinlikleri hakkında kritik analizler sağlar. Stackdriver Monitoring, hizmetleri verimli şekilde çalıştırmak için merkezi kontrol panelleri ve uyarılar sağlar. Güvenlik açığı tespitini güçlendirmek, güvenlik ve operasyon ekibinize proaktif akıllı izleme sağlamak için entegre günlük kaydını kullanın. Cloud Functions ve Data Loss Protection API'yi kullanarak günlük izleme işleminizi özelleştirin.

Uygulamalara ve altyapıya gözlemlenebilirlik özellikleri kazandırma şemasıKatman 1GCP logosuDolgu-3Dolgu-5Dolgu-7Dolgu-8Dolgu-9Dolgu-18Dolgu-19Dolgu-20Dolgu-21Dolgu-22Dolgu-23dahili alt bölge - maviLogging Export OptionsBigQueryCloud StorageSecurity Command CenterŞekilOvalharici alt bölge - griData CenterStorageComputeThird-party Log ProviderŞekil_1_Stackdriver AlertStackdriver DashboardsOn-prem logsLogging Metricdahili alt bölge - maviGoogle Cloud ProjectBigQueryCloud StorageCompute EngineGoogle Kubernetes EngineŞekilDikdörtgen-yolCloud Functionsrenkli-32_işlevlerŞekilrenkli-32_işlevler-2Şekil-2OvalOval-2Oval-3DataprocŞekilDikdörtgen-yoldahili alt bölge - maviGoogle Cloud ProjectPub/SubBigQueryCloud StorageCompute EngineGoogle Kubernetes EngineŞekilDikdörtgen-yolAI PlatformŞekilBindPlanePub/SubStackdriver Audit + LoggingŞekilDolgu-3Dolgu-4Dolgu-4-2Dolgu-4-3Dolgu-7Logs RouterŞekilEvent Threat Detectionharici alt bölge - griOperations UsersUsersŞekil_1_Çizgi-21Çizgi-22Stackdriver Monitoring

Stackdriver'ın günlüğe kaydetme ve izleme hizmetleri, SRE/DevOps ekiplerinize Google Cloud'u, şirket içini ve üçüncü taraf sağlayıcıları izlemek için gerekli olan gözlemlenebilirlik imkanını sunar. Stackdriver, güvenlik ve operasyon ekiplerine ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için Security Command Center ile entegredir.

BindPlane, Blue Medora'nın tescilli ticari markasıdır.

Uygulama Performans Yönetimi ile gecikmeyi ve verimsizliği azaltın

Stackdriver'ın Uygulama Performans Yönetimi araçlarını kullanarak uygulamalarınızda gecikmeyi ve maliyeti azaltın. Google Cloud veya başka bir platformda barındırılan uygulamalarınızın üretimde nasıl davrandığı konusunda daha ayrıntılı bilgi edinerek bu uygulamaların daha hızlı ve güvenilir olmasına yardımcı olabilirsiniz. Stackdriver Trace'in dağıtılmış izini kullanarak isteklerin, uygulamalarınız aracılığıyla nasıl üretildiğini anlayabilirsiniz. Trace, OpenCensus ile entegredir. Dolayısıyla OpenCensus'u zaten kullanıyorsanız Trace'i kullanmak için Stackdriver arka ucunu seçmeniz yeterlidir. Kodunuzda gecikmeyi ve verimsizliği belirlemeye yardımcı olması için Stackdriver Profiler'ı kullanın. Stackdriver Debugger'ı kullanarak, uygulamalarınızı durdurmak veya yavaşlatmak zorunda kalmadan sorunları üretim aşamasında giderin.

Uygulama performans yönetimi ile gecikmeyi ve verimsizliği azaltma şemasıKatman 1GCP logosuDolgu-3Dolgu-5Dolgu-7Dolgu-8Dolgu-9Dolgu-18Dolgu-19Dolgu-20Dolgu-21Dolgu-22Dolgu-23harici alt bölge - griData Center, third-party cloud providersComputeharici alt bölge - griDevelopersharici alt bölge - griDevOps/SREStackdriver TraceŞekilDolgu-1Şekil-2Dolgu-1-2Şekil-3Dolgu-1-3Istio tracesOpenTelemetry tracesTraces, debugging, profiler telemetryTraces, debugging, profiler telemetryStackdriver DebuggerSayfa-1icon_debugDEBUG_SECTIONŞekilStackdriver Profilerrenkli-32_profil aracıGrupOvalOval-2Birleşik-Şekildahili alt bölge - maviGoogle Cloud ProjectCompute EngineGoogle Kubernetes EngineŞekilDikdörtgen-yolApp EngineŞekildahili alt bölge - maviGoogle Cloud ProjectCompute EngineGoogle Kubernetes EngineŞekilDikdörtgen-yolApp EngineŞekilGoogle Cloud APM LibrariesIstiohullmainsailheadsailStackdriver APM APIsŞekilDolgu-3Dolgu-4Dolgu-4-2Dolgu-4-3Dolgu-7UsersŞekil_1_Çizgi-21Çizgi-22UsersŞekil_1_Çizgi-21Çizgi-22OpenTelemetry

Tüm özellikler

Günlük yönetimi Stackdriver Günlük Yönlendirici, müşterilere günlüklerin gönderildiği yeri kontrol etme olanağı sağlar. Denetim günlükleri, platform günlükleri ve kullanıcı günlükleri dahil olmak üzere tüm günlükler, günlük yönlendiricisine iletildikleri Stackdriver Logging API'ye gönderilir. Günlük yönlendiricisi; silinecek, alınacak ve dışa aktarmalara dahil edilecek günlük girişlerini belirlemek için bu girişleri mevcut kurallara göre denetler.
Günlük analizleri Stackdriver Error Reporting, bulut uygulamalarınızdaki hataları analiz eder, toplar ve yeni hatalar algılandığında sizi bilgilendirir.
Proaktif izleme Metrikler, durum denetimi sonuçları ve çalışma denetimi sonuçları belirtilen kriterlerle eşleştiğinde Stackdriver, sizi bilgilendirecek uyarı politikaları oluşturmanıza izin verir. Slack ve PagerDuty gibi çeşitli bildirim kanallarıyla entegre çalışır.
Özel görselleştirme Stackdriver Monitoring Kontrol Panelleri, varsayılan, kullanıma hazır kontrol panelleri sağlar ve güçlü görselleştirme araçlarıyla ihtiyaçlarınıza uygun özel kontrol panelleri oluşturmanıza olanak tanır.
Durum denetimi izleme Stackdriver Monitoring, bulut ortamınızda çalışan web uygulamaları ve internet erişimli diğer hizmetler için uç nokta denetimleri sunar. URL'ler, gruplar ya da örnekler ve yük dengeleyiciler gibi kaynaklarla ilişkilendirilmiş olan çalışma denetimlerini yapılandırabilirsiniz.
Service monitoring Stackdriver Service Monitoring, topoloji ve bağlam grafikleri yoluyla bağlam içinde sorun giderme ile SLO'lar ve hata bütçesi yönetimi yoluyla durum izleme otomasyonu sağlayan kullanıma hazır telemetri ve kontrol panelleri sunar.
Gecikme yönetimi Stackdriver Trace, URL başına istatistik ve gecikme dağılımlarının da aralarında yer aldığı, App Engine için gecikme örneklemesi ve raporlama sunar.
Hata Ayıklama Stackdriver Debugger, isteklerinizi durdurmadan veya yavaşlatmadan, üretimde herhangi bir kod konumunda uygulamanızın durumunu denetler. Böylece uygulamanızın üretim verilerini kaynak kodunuza bağlar.
Performans ve maliyet yönetimi Stackdriver Profiler, üretim uygulamalarınızda devamlı olarak kaynak tüketiminin profilini oluşturur. Böylece olası performans sorunlarını tespit edip giderebilirsiniz.

Fiyatlandırma

Stackdriver fiyatlandırması, kullanımınızı ve harcamanızı denetleyebilmenizi sağlar. Yalnızca kullandığınız kadar ödeme yaparsınız.

Ücretsiz kullanım hakkı sunan servis birimleri, ön ödeme veya taahhüt olmadan kullanmaya başlayabilmenizi sağlar.

Fiyatlandırma bilgilerini görüntüle

İş Ortakları

Stackdriver, Google Cloud müşterilerine sunulan BT işlemlerini, güvenlik olanaklarını ve uygunluk özelliklerini genişletmeye yönelik zengin teknolojilerin oluşturduğu teknoloji entegrasyon ekosistemini destekler.