Bütçeleri ve Uyarıları Belirleme

Proje planlama ve maliyet kontrolünde yararlanmak için bütçe oluşturabilirsiniz. Bütçe oluşturmak, harcamalarınızın belirli bir tutara yaklaşmasını takip edebilmenizi sağlar.

Faturalandırma hesabı veya proje için bütçe oluşturabilir, bütçeye belirli bir tutarda sınır koyabilir veya önceki ay yapılan harcamaların tutarını bütçe sınırı olarak belirleyebilirsiniz. Dilerseniz harcamalarınız bütçenizin belirli yüzdesini aştığında faturalandırma yöneticilerine bildirim gönderilecek şekilde uyarılar da oluşturabilirsiniz.

Bütçe oluşturma

Bütçe oluşturmak için:

 1. Google Cloud Platform Console'a gidin.
 2. Konsolun sol tarafındaki menüyü açın ve Faturalandırma'yı tıklayın.
 3. Birden fazla faturalandırma hesabınız varsa geçerli projenin faturalandırmasını yönetmek için Bağlı faturalandırma hesabına git'i seçin. Farklı bir faturalandırma hesabı seçmek için Faturalandırma hesaplarını yönet'i seçin.
 4. Solda yer alan Bütçeler ve uyarılar'ı tıklayın.
 5. Bütçe Oluştur'u tıklayın.
 6. Bütçe adı altındaki alana bütçe için bir ad girin.
 7. Proje veya faturalandırma hesabı altında, bütçeyi uygulamak istediğiniz projeyi veya faturalandırma hesabını seçin. Faturalandırma hesabına uygulanması durumunda bütçe, faturalandırma hesabıyla ilişkili tüm projelerdeki harcamaları yansıtır.
 8. Bütçe tutarı altında, bütçe için Belirli bir tutarda sınır koyabilir veya Önceki ay yapılan harcamaların tutarını sınır olarak belirleyebilirsiniz. (Aylık harcamaların her ayın ilk günü 0 ABD doları olarak sıfırlandığını göz önünde bulundurun.)
 9. Bütçe için belirli bir tutarda sınır belirleyecekseniz tutarı girin. Bütçe sınırı olarak önceki ay yapılan harcamaların tutarını belirlemek isterseniz tutar otomatik olarak güncellenir.
 10. Varsayılan uyarı ayarlarını kabul etmek istiyorsanız Kaydet'i tıklayın. Aksi durumda, uyarıları ayarlamak veya kaldırmak için bir sonraki işlem olan Uyarıları ayarlama, düzenleme veya kaldırma'ya geçebilirsiniz.

Uyarıları ayarlama, düzenleme veya kaldırma

Bütçe oluşturduğunuzda, uyarıları tahmini ücretler bütçenin belirli bir yüzdesini aştığında faturalandırma yöneticilerine e-posta bildirimi gönderilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bütçe uyarılarını ayarlamak, düzenlemek veya kaldırmak için:

 1. Gerekirse yukarıdaki adımları izleyerek bütçe oluşturun.
  Alternatif olarak mevcut bir bütçeye uyarı eklemek için:

  1. Google Cloud Platform Console'a gidin.
  2. Konsolun sol tarafındaki menüyü açın ve Faturalandırma'yı tıklayın.
  3. Birden fazla faturalandırma hesabınız varsa geçerli projenin faturalandırmasını yönetmek için Bağlı faturalandırma hesabına git'i seçin. Farklı bir faturalandırma hesabı seçmek için Faturalandırma hesaplarını yönet'i seçin.
  4. Solda yer alan Bütçeler ve uyarılar'ı ve ardından uyarı eklemek istediğiniz bütçenin adını tıklayın.
 2. Bütçe yüzdesi altında, ulaşıldığında uyarı tetiklenmesini istediğiniz bütçe yüzdesini girin. Girilen yüzdeye karşılık gelen harcama Tutarı otomatik olarak doldurulur. (Alternatif olarak bir Tutar da girebilirsiniz. Bu durumda Google yüzde değerini sizin yerinize doldurur.) Varsayılan değerler %50, %90 ve %100'dür ancak bu yüzde değerlerini değiştirebilir ve uyarı alanlarını ekleyip kaldırabilirsiniz.

 3. Daha fazla uyarı eklemek için ek alan oluşturmak üzere uyarı listesinin altında yer alan (+) simgesini tıklayın.
 4. Bir uyarıyı kaldırmak için yanındaki X işaretini tıklayabilirsiniz.
 5. Mevcut bütçeyi ve uyarı ayarlarını kaydetmek için Kaydet'i tıklayın.

Bütçeyi görüntüleme, düzenleme veya silme

Tüm bütçelerinizin durumunu görüntülemek, bir bütçeyi düzenlemek veya silmek için:

 1. Google Cloud Platform Console'a gidin.
 2. Konsolun sol tarafındaki menüyü açın ve Faturalandırma'yı tıklayın.
 3. Birden fazla faturalandırma hesabınız varsa geçerli projenin faturalandırmasını yönetmek için Bağlı faturalandırma hesabına git'i seçin. Farklı bir faturalandırma hesabı seçmek için Faturalandırma hesaplarını yönet'i seçin.
 4. Solda yer alan Bütçeler ve uyarılar'ı tıklayın. Şu bilgiler görüntülenir:

  • Bütçe adı
  • Bütçe türü (bütçenin Belirtilen tutar veya Önceki ay yapılan harcamaların tutarı'nı temel aldığı tür)
  • Bütçenin Geçerli olduğu öğe (faturalandırma hesabı veya proje)
  • Bütçenin Uyarı tetiklenme yüzdesi bilgisi (uyarı oluşturduğunuz tüm yüzdeleri listeler)
  • Harcama ve bütçe tutarı ile harcamanın bütçeyi nasıl takip ettiğini belirten bir görsel gösterge
 5. Bütçe silmek için silinecek bütçe adının yanındaki kutuyu seçin ve ardından sayfanın üst kısmına yakın bir yerde bulunan Sil'i tıklayın.

 6. Bütçe düzenlemek için düzenlenecek bütçe adını tıklayın ve ardından düzenlemek istediğiniz alanlarda değişiklik yapın. Alanların ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için yukarıda yer alan Bütçe oluşturma bölümüne göz atın.

Bildirimleri yönetme BETA

Bütçenizin geçerli durumu hakkında bilgi içeren Cloud Pub/Sub mesajlarını almak için programatik bildirimleri etkinleştirebilirsiniz.

Programatik bildirimleri etkinleştirmek için:

 1. Bütçe bildirimlerinizi yayınlamak üzere Cloud Billing için Cloud Pub/Sub konusu yapılandırın. Önceden yapılandırılmış bir Bütçe Cloud Pub/Sub konunuz varsa bunu tüm bütçeler için yeniden kullanabilir veya her bütçe için benzersiz bir konu oluşturabilirsiniz.

 2. Google Cloud Platform Console Cloud Pub/Sub sayfasına gidin.

 3. Proje seçin.
 4. Konu oluştur'u tıklayın, konunuza ad verin ve Kaydet'i seçin.

 5. Konsolun sol tarafında yer alan menüyü açıp Faturalandırma'yı tıklayın.

  1. Solda yer alan Bütçeler ve uyarılar'ı tıklayın.
  2. Yeni bir bütçe oluşturmak için Bütçe oluştur'u veya mevcut bir bütçeyi düzenlemek için düzenlemek istediğiniz bütçenin adını tıklayın.
  3. Bildirimleri Yönet bölümü altında, Bu bütçeye bir Cloud Pub/Sub konusu bağla seçeneğini belirleyin.
  4. Bildirimler için Proje ve Konu seçin ve ardından Kaydet'i tıklayın.

Bildirim biçimi

Cloud Pub/Sub konusuna gönderilen bildirimler iki bölümden oluşur:

 • Özellikler: Etkinliği açıklayan bir anahtar/değer çifti kümesi.
 • Veri: Bütçe ayrıntılarını açıklayan JSON nesnesini içeren dize.

Özellikler

Özellikler, Cloud Billing tarafından Cloud Pub/Sub konunuza gönderilen tüm bildirimlerde bulunan anahtar/değer çiftleridir. Bildirimler, bildirim yükünden bağımsız olarak her zaman aşağıdaki anahtar/değer çiftleri kümesini içerir.

Özellik adı Örnek Açıklama
billlingAccountId 01D4EE-079462-DFD6EC Bütçe sahibi faturalandırma hesabı için tanımlayıcı.
budgetId de72f49d-779b-4945-a127-4d6ce8def0bb Faturalandırma hesabı kapsamındaki bütçe için tanımlayıcı.
schemaVersion 1.0 Bildirimlerin şema sürümü.

Veri

Şemanın 1.x sürümü için bütçe ayrıntıları, aşağıdaki özelliklere sahip bir JSON nesnesini içeren base64 kodlu bir UTF-8 dizesinde döndürülür:

Veri Örnek Açıklama
budgetDisplayName "My Personal Budget" Bütçeye atanan, kişilerin okuyabileceği ad
alertThresholdExceeded 0.9 Yapılandırılan en yüksek bütçe uyarı eşiği aşıldı. Değer ondalık sayı biçimindedir (örneğin 0,9, %90'ı ifade eder). Bu alan, maliyetin herhangi bir eşiği aşmaması durumunda boş kalır.
costAmount 140.321 Hesaplanan maliyetlerin tutarı. Takip edilen maliyetlerin türü, bütçe filtrelerine ve ayarlara bağlıdır.
costIntervalStart "2018-02-01T08:00:00Z"

Bütçe döneminin başlangıcı. Bildirilen maliyet, işlem yapıldığı anda başlayan kullanım maliyetlerini içerir. Şu anda bu zaman dilimi daima geçerli takvim ayının başlangıcıdır.

budgetAmount 152.557 Bütçede ayrılan tutar.
budgetAmountType "SPECIFIED_AMOUNT" Bütçe tutarı türü. Bu değer "SPECIFIED_AMOUNT" (sabit tutar) veya "LAST_MONTH_COST" (önceki ayın maliyetleri) olabilir.
currencyCode "USD" Bütçenin para birimi. Tüm maliyetler ve bütçe tutarları, burada belirtilen para biriminde görüntülenir.

Teslimat garantisi

 • Bütçe bildirimleri, bütçenizin şu anki durumuyla ilgili bilgilerle birlikte gün içinde birden çok kez gönderilir.
 • İlk bildirimin alınması birkaç saat sürebilir.
 • Faturalandırma hesabında herhangi bir kullanım yoksa bildirim gönderilmez.
 • Konuda yanlış yapılandırma nedeniyle teslimat başarısız olursa bildirim almazsınız. Bu durum; konu artık mevcut değilse, Cloud Billing artık yayınlama iznine sahip değilse veya kota aşılırsa oluşabilir.
 • Cloud Pub/Sub sadece en az bir kez teslimat garantisi verir. Bir mesajı birden çok kez ve sırasız olarak alabilirsiniz
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin: