Klantvriendelijke prijzen

Geen minimum tarief, betaal alleen voor wat u gebruikt

Prijsinformatie per opslagklasse
Opslagklasse Multi-Regional Regional Nearline Coldline
Toegangsfrequentie Regelmatig, meerdere regio's Regelmatig, één regio Minder dan eens per maand Minder dan eens per jaar
Prijzen voor 'data at rest' $ 0,026 - $ 0,036 per GB/maand $ 0,02 - $ 0,035 per GB/maand $ 0,01 - $ 0,02 per GB/maand $ 0,004 - $ 0,014 per GB/maand
Gebruikelijke maandelijkse beschikbaarheid >=99,99% 99,99% 99,9% 99,9%
Deze algemene prijzen gelden voor de meeste regio's. Voor bepaalde regio's geldt een aparte prijsstructuur. De tarieven voor het ophalen en vroegtijdig verwijderen van gegevens gelden voor de klassen Nearline en Coldline. Zie de prijsinformatie voor meer details over netwerk- en operationeel gebruik. Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die op Cloud Platform SKU's in uw valuta worden getoond.

Feedback verzenden over...