Klantvriendelijke prijzen

Geen minimum tarief, betaal alleen voor wat u gebruikt

Prijsinformatie per opslagklasse
Opslagklasse Standard Nearline Coldline
Toegangsfrequentie Vaak Minder dan eens per maand Minder dan eens per jaar
Prijzen voor 'data at rest' $ 0,02 - $ 0,036 per GB/maand $ 0,01 - $ 0,02 per GB/maand $ 0,004 - $ 0,009 per GB/maand
Deze algemene prijzen gelden voor de meeste regio's. Voor bepaalde regio's geldt een aparte prijsstructuur. De tarieven voor het ophalen en vroegtijdig verwijderen van gegevens gelden voor de klassen Nearline en Coldline. Zie de prijsinformatie voor meer details over netwerk- en operationeel gebruik. Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.