Çözüm

Hizmet olarak VMware

VMware iş yüklerinizi Google Cloud'da yerel olarak çalıştırın

Vmware logosu

Google Cloud VMware Çözümü, şirket içinde VMware iş yüklerini çalıştıran müşterilerin, uygulamalarının mimarisini yeniden tasarlamaya gerek kalmadan veya yeniden kod düzenleme gerekliliği olmadan Google Cloud'a sorunsuz geçmelerini sağlar. Mevcut VMware yatırımlarınızın karşılığını alırken operasyonel sürekliliği sağlayın ve veri merkezi yönetimi, donanım yenilemeleri ve tedarik döngülerini ortadan kaldırın.

Bulut serüveninizi kolaylaştırın

Mevcut VMware iş yüklerinizi sorunsuz şekilde taşıyın

İş yüklerinizi, vSphere, vCenter, VSAN ve NSX gibi yerel bir VMware SDDC yığınında çalıştırın ve işletmenizin ihtiyaçlarını karşılamak için Google Cloud'un çevikliğinden ve basitliğinden yararlanın.

Özel, ayrılmış bir bulutta çalıştırın

Google Cloud VMware Çözümü, en zorlu uygulamalarınızı barındırabilecek bir izole, tamamen flash, hiper tümleşik fiziksel makine yığınında çalışır. Hiçbir şeyin paylaşılmadığı bu ortamda tüm bilgi işlem gücüne ve yüksek hıza, düşük gecikmeye ve Google Cloud genel hizmetlerine tam erişim sağlayabilirsiniz.

Karma bulut ortamlarınızda yönetin

Google Cloud, hem modern container mimarisine alınmış iş yükleri hem de klasik işletme iş yükleri için ilgi uyandırıcı karma bulut çözümleri sunarak bulut sürecinizin neresinde olursanız olun sizinle bir noktada buluşur.

Yerel hizmetlerle akıllı analizlerden yararlanın

Yerel Google Cloud hizmetlerinden yararlanarak hızlıca mevcut verilere dayalı bilinçli kararlar alın. Kapsamlı bir analiz paketi ve makine öğrenimi araçlarıyla verilerden analiz elde edin ve bu analizleri tüm karar mercileri için anlaşılır ve erişilebilir hâle getirin.

Temel avantajlar

Kusursuz taşıma

Aynı yerel VMware SDDC yığınından yararlanmaya devam ederken VMware ortamınızı "lift and shift" sürecinden geçirin veya genişletin. Böylece bulut değerini gerçeğe dönüştürebilir, operasyonel süreklilik sağlayabilir ve mevcut yatırımlarınız, araçlarınız ile eğitiminizden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Kolay ölçeklendirme

VMware iş yüklerinizi Google Cloud veri merkezlerinde çalıştırarak tamamen esnek bir hizmetten yararlanın. Donanım altyapısını yönetmek veya uzun tedarik döngüleriyle uğraşmak zorunda kalmadan işletme ihtiyaçlarınızı karşılamak için isteğe bağlı ve taahhütlü tüketim modelleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Hızlı yenilik

Verilerinizi Google Cloud'da güvenli ve yüksek performanslı özel bir ortama getirin ve veri analizleri ile yapay zeka/makine öğrenimi gibi yerel hizmetlere erişim sağlayın. Yeni nesil karma uygulamalar oluşturun ve farklı ortamlardaki iş yüklerini birleştirin.

Self servis deneyimi

VMware tabanlı isteğe bağlı sanal makinelerin ölçeğini artırmak; uygulamaları hızlıca dağıtmanızı, yeni bulut grupları oluşturmanızı, bellek ve depolama alanı kapasitelerini yönetmenizi ve ihtiyaca göre ortamları büyütmenizi ya da küçültmenizi sağlar.

İşletme ihtiyaçlarınıza göre geliştirildi

Kullanım alanı
Veri merkezi genişletme ve karma bulut

Mevcut veri merkezinizi kullanımdan kaldırın veya bulutu içerecek şekilde kapsamını genişletin Kısıtlı veri merkezi çıkış zaman dilimlerine uygun hareket edin, altyapı tedarik etme ve yönetmekle ilgili operasyonel yükten kurtulun ve iş yüklerini buluta dakikalar içinde istediğiniz gibi taşıyın.

Kullanım alanı
Seri işlem kapasitesi

Dakikalar içinde kapasite ekleyerek değişen işletme ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılayın. Böylece, kuruluşunuzu yeni donanım planlamaya ve tedarik etmeye ihtiyaç duymadan dinamik olarak ölçeklendirebilirsiniz.

Kullanım alanı
Yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma

Olağanüstü durum kurtarma sistemi oluşturun veya bu sistemi buluta geçirin, isteğe bağlı kaynaklardan yararlanın, işlemleri sadeleştirerek toplam sahip olma maliyetinizi azaltın ve katma değerli etkinlikler için kaynakları boşa çıkarın.

Kullanım alanı
Sanal masaüstleri / VDI

Saniyeler içinde masaüstü sağlayan, depolama alanını azaltan, tamamen durum bilgisiz masaüstleriyle operasyonel maliyetleri azaltan ve sorunsuz uygulama paketlemesi ve yüklemesi sağlayan modern bir masaüstü ve uygulama mimarisi sunmak için mevcut VDI'nizi dönüştürün.

Kullanım alanı
Uygulama modernizasyonu

Karma bulut ortamlarında eski ve bulutta yerel iş yükleri oluşturun, bağlayın ve sorunsuzca yönetin. Mevcut verilerden yeni iş analizleri sağlamak için yüksek hızlı, düşük gecikmeli doğrudan bağlantı işleviyle bulutta yerel hizmetlere erişin.