Free Tier van Google Cloud

De Free Tier van Google Cloud biedt gratis resources waarmee u meer kunt leren over de services van Google Cloud door ze zelf uit te proberen. Of u nu voor het eerst met het platform werkt en de basis moet leren of een bestaande klant bent en wilt experimenteren met nieuwe oplossingen: de Free Tier van Google Cloud helpt u op weg.

De Free Tier van Google Cloud bestaat uit twee delen:

 • Een kosteloze proefperiode van 12 maanden met een tegoed van $ 300 dat u kunt gebruiken voor alle Google Cloud-services.
 • Always Free, waarmee u gratis beperkte toegang krijgt tot een groot aantal veelgebruikte Google Cloud-resources.

In dit artikel leest u meer over beide delen van de Free Tier van Google Cloud.

Kosteloze proefperiode van 12 maanden met een tegoed van $ 300

Met de kosteloze proefperiode krijgt u een tegoed waarmee u kunt betalen voor resources die u gebruikt terwijl u meer te weten komt over Google Cloud.

Deelnamevereisten voor het programma

U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent nog nooit een betalende klant van Google Cloud geweest.
 • U heeft zich niet eerder aangemeld voor de kosteloze proefperiode.
 • U heeft facturering voor uw account ingeschakeld in de Google Cloud Platform Console.
 • U stelt niet samen met een salesmedewerker een zakelijk account met een voorwaardenlijst in.

Neem contact op met het salesteam als u een zakelijk account wilt instellen.

Starten met het programma

De kosteloze proefperiode van 12 maanden met het tegoed van $ 300 begint automatisch als u uw eerste factureringsaccount instelt.

U moet een creditcard of bankgegevens opgeven om een factureringsaccount in te stellen en uw identiteit te verifiëren, maar tijdens de kosteloze proefperiode worden er geen kosten in rekening gebracht.

Wat valt er onder het programma

Het tegoed uit uw kosteloze proefperiode geldt voor alle Google Cloud-resources, met de volgende uitzonderingen:

 • U mag niet meer dan 8 kernen (of virtuele CPU's) tegelijk uitvoeren.
 • U kunt geen GPU's aan uw VM-instanties toevoegen.
 • U kunt geen hoger quotum aanvragen. Bekijk de resourcequota voor een overzicht van de Compute Engine-quota.
 • U kunt geen VM-instanties maken die gebaseerd zijn op Windows Server-images.

U moet uw account upgraden om een van de acties uit de bovenstaande lijst uit te voeren.

Het tegoed uit uw kosteloze proefperiode geldt ook voor uw gebruik van Google Maps Platform.

Beperkte acties

Naast de resourcebeperkingen worden in de servicevoorwaarden van de kosteloze proefperiode toepassingen beschreven die verboden zijn tijdens de kosteloze proefperiode. Tijdens uw kosteloze proefperiode mag u Google Cloud-services bijvoorbeeld niet gebruiken om cryptocurrency te minen.

Programmaduur

Uw kosteloze proefperiode eindigt als aan een van deze voorwaarden is voldaan:

 • er zijn 12 maanden verstreken vanaf uw aanmelding.
 • u heeft $ 300 aan tegoed gebruikt.

Uw resterende tegoed en dagen worden tijdens uw kosteloze proefperiode bovenaan in de Google Cloud Console weergegeven.

Servicevoorwaarden

U moet de servicevoorwaarden voor de kosteloze proefperiode en de servicevoorwaarden van Google Cloud Platform accepteren.

Serviceovereenkomst

Tijdens de kosteloze proefperiode gelden serviceovereenkomsten niet. Omdat dit een periode is om Google Cloud te testen en te verkennen, kunt u tijdens de kosteloze proefperiode beter geen productie-apps uitvoeren op Google Cloud.

Always Free-gebruik

Als u gebruikmaakt van resources die worden gedekt door Always Free in uw kosteloze proefperiode, tellen deze niet mee voor het tegoed van uw kosteloze proefperiode.

Creditcardverificatie

Google vraagt om uw creditcardgegevens wanneer u zich aanmeldt voor de kosteloze proefperiode. Google gebruikt uw creditcardgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw identiteit te verifiëren.
 • Om een onderscheid te maken tussen echte klanten en robots.

Zelfs als u een factureringsaccount instelt, worden er geen kosten in rekening gebracht, tenzij u een upgrade uitvoert naar een betaald account. Mogelijk ziet u na uw aanmelding een storting van Google met een bedrag tussen $ 0 en $ 1 op uw bankafschrift. Deze transactie heeft de volgende kenmerken:

 • Deze transactie is een machtigingsverzoek om uw account te valideren. Het is geen permanent bedrag.

 • Mogelijk zet uw bank de transactie over in uw lokale valuta.

 • De transactie kan tot één maand lang zichtbaar zijn op uw afschrift voordat deze ongedaan wordt gemaakt.

Neem contact op met uw bank als u vragen heeft over de machtiging.

Heeft u geen creditcard?

Als u geen creditcard heeft, kunt u in plaats daarvan uw bankrekeninggegevens opgeven. Als u deze optie kiest, gebeurt het volgende:

 1. Google stort een willekeurig bedrag van maximaal $ 1 op uw bankrekening. Dit kan twee tot drie dagen duren.
 2. U gebruikt het gestorte bedrag om het aanmeldingsproces te voltooien.

Einde van de kosteloze proefperiode

De kosteloze proefperiode wordt beëindigd na twaalf maanden of als u al uw tegoed heeft gebruikt, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Op dat moment gebeurt het volgende:

 • U moet naar een betaald account upgraden om Google Cloud te blijven gebruiken.
 • Alle resources die u tijdens de proefperiode heeft gemaakt, worden gestopt.
 • Alle gegevens die u in Compute Engine heeft opgeslagen, gaan verloren.

 • Voor uw account begint een respijtperiode van 30 dagen, waarin u resources en gegevens kunt herstellen die u tijdens uw proefperiode in de Google Cloud-services heeft opgeslagen.

 • U krijgt mogelijk een bericht waarin staat dat uw account is geannuleerd, wat betekent dat het account is opgeschort om kosten te voorkomen.

Gegevens herstellen

Neem contact op met factureringssupport van Google Cloud Platform om gegevens te exporteren die u tijdens uw proefperiode in Google Cloud-services (met uitzondering van Compute Engine) heeft opgeslagen. Uw gegevens en resources zijn slechts 30 dagen nadat uw kosteloze proefperiode afloopt beschikbaar.

Upgraden naar een betaald account

U moet upgraden naar een betaald account om Google Cloud te blijven gebruiken nadat de kosteloze proefperiode is afgelopen. Als u de voordelen van een betaald account wilt krijgen (zoals het gebruik van GPU's), kunt u uw account upgraden vóór het einde van uw proefperiode. Wanneer u uw account upgradet, gelden de volgende voorwaarden:

 • Alle resterende, niet-verlopen tegoeden uit uw kosteloze proefperiode blijven beschikbaar in uw account.
 • Er worden kosten in rekening gebracht bij uw opgegeven creditcard voor alle resources die u gebruikt die meer zijn dan het resterende tegoed.

U kunt uw account op elk moment na het beginnen met de kosteloze proefperiode upgraden. Afhankelijk van wanneer u de upgrade uitvoert, gelden de volgende voorwaarden:

 • Als u de upgrade uitvoert voordat uw proefperiode is afgelopen, wordt uw tegoed aan uw betaalde account toegevoegd. U kunt de resources die u tijdens de kosteloze proefperiode heeft gemaakt, zonder onderbreking blijven gebruiken.

 • Als u de upgrade binnen dertig dagen na het einde van uw proefperiode uitvoert, kunt u de resources herstellen die u tijdens de proefperiode heeft gemaakt.

 • Als u de upgrade meer dan dertig dagen na het einde van de proefperiode uitvoert, gaan uw resources uit de kosteloze proefperiode verloren.

Uw account upgraden

U kunt uw kosteloze proefperiode upgraden naar een betaald account via de Google Cloud Console. Als u wilt upgraden naar een betaald account, klik dan op de knop Activeren. Als u de knop Activeren niet ziet, klikt u in de menubalk op Status kosteloze proefperiode Statuspictogram kosteloze proefperiode en verschijnt de knop Activeren.

U moet een factureringsbeheerder van het account zijn om deze wijziging door te voeren.

Kosten na de kosteloze proefperiode

Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor de resources van Google Cloud-services die u gebruikt. Elke service heeft een eigen prijsmodel, dat u kunt vinden in de documentatie van elke afzonderlijke service.

U kunt de prijs van uw Google Cloud-gebruik voorspellen door uw schatting van de resources die u gebruikt, te vertalen naar geschatte maandelijkse kosten met behulp van de prijscalculator of de informatie op de pagina met prijzen.

Always Free

Het Always Free-programma biedt gratis beperkte toegang tot een groot aantal veelgebruikte Google Cloud-resources. Resources worden per periode (meestal per maand) aangeboden. Always Free-resources zijn geen tegoeden: ze worden niet opgeteld en gaan niet van de ene op de andere periode over.

In tegenstelling tot de kosteloze proefperiode is Always Free geen speciaal programma. Het is een vast onderdeel van uw Google Cloud-account.

Deelnamevereisten voor het programma

U komt in aanmerking voor het Always Free-programma als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft geen aangepast contract of tariefkaart met Google afgesloten.
 • U heeft een geüpgraded factureringsaccount. Een geüpgraded factureringsaccount is gereed voor het in rekening brengen van gebruikskosten. Dit is bij een account voor enkel de kosteloze proefperiode niet het geval.
 • Uw account heeft een goede reputatie.

Als u niet in aanmerking komt, worden voor de resources die u gebruikt de normale tarieven in rekening gebracht. Neem contact op met factureringssupport voor hulp als u denkt dat er kosten in rekening worden gebracht voor Always Free-gebruik.

Starten met het programma

U hoeft geen speciale actie te ondernemen voordat u resources kunt gebruiken binnen de Always Free-limieten.

Wat valt er onder het programma

De dekking van Always Free verschilt per service. Niet alle Google Cloud-services bieden resources als onderdeel van Always Free.

Programmaduur

Het Always Free-programma heeft geen einddatum, maar Google behoudt zich het recht voor om het aanbod te wijzigen, inclusief het wijzigen of verwijderen van gebruikslimieten, met een waarschuwingstermijn van 30 dagen.

Servicevoorwaarden

U moet de servicevoorwaarden van Google Cloud accepteren.

Gebruik tijdens kosteloze proefperiode

Als u gebruikmaakt van resources die worden gedekt door Always Free in uw kosteloze proefperiode, tellen deze niet mee voor het tegoed van uw kosteloze proefperiode.

Gebruikslimieten voor Always Free

Voor de Google Cloud-services in de volgende tabel zijn Always Free-resources beschikbaar, rekening houdend met de vermelde beperkingen.

Cloud Run
 • 2 miljoen verzoeken per maand
 • 360.000 GB-seconden aan geheugen, 180.000 vCPU-seconden aan rekentijd
 • 1 GB uitgaand netwerkverkeer vanuit Noord-Amerika per maand

De Free Tier is alleen beschikbaar voor Cloud Run (volledig beheerd).

Meer informatie

Firestore
 • 1 GB opslagruimte
 • 50.000 leesbewerkingen, 20.000 schrijfbewerkingen, 20.000 verwijderbewerkingen per dag

Meer informatie

Compute Engine
 • 1 niet-verwijderbare f1-micro-VM-instantie per maand in een van de volgende regio's in de VS:
  • Oregon: us-west1
  • Iowa: us-central1
  • South Carolina: us-east1
 • 30 GB-maanden HDD
 • 5 GB/maand aan opslag voor momentopnamen in de volgende regio's:
  • Oregon: us-west1
  • Iowa: us-central1
  • South Carolina: us-east1
  • Taiwan: asia-east1
  • België: europe-west1
 • 1 GB uitgaand netwerkverkeer vanuit Noord-Amerika naar alle regiobestemmingen (exclusief China en Australië) per maand

Uw Always Free f1-micro-instantielimiet geldt per tijdvak, niet per instantie. Het in aanmerking komende gebruik van al uw f1-micro-instanties is elke maand gratis totdat u evenveel uren heeft gebruikt als het totale aantal uren in de huidige maand. Gebruiksberekeningen worden gecombineerd voor de ondersteunde regio's.

Opmerking: Vanaf 1 januari 2020 brengt Google Cloud kosten in rekening voor externe IP-adressen van VM-instanties. Gebruikte externe IP-adressen binnen de Free Tier van Google Cloud blijven wel beschikbaar zonder bijkomende kosten totdat u evenveel uren heeft gebruikt als het totale aantal uren in de huidige maand. De Free Tier van Google Cloud voor gebruikte externe IP-adressen geldt voor alle instantietypen, niet alleen f1-micro-instanties.

Compute Engine biedt kortingen voor langdurig gebruik van virtuele machines. Uw Always Free-gebruik is geen onderdeel van het langdurige gebruik.

GPU's en TPU's zijn geen onderdeel van het Always Free-aanbod. Er worden altijd kosten in rekening gebracht voor GPU's en TPU's die u toevoegt aan VM-instanties.

Meer informatie

Cloud Storage
 • 5 GB/maand aan Regional Storage (alleen regio's in de Verenigde Staten)
 • 5000 klasse A-bewerkingen per maand
 • 50.000 klasse B-bewerkingen per maand
 • 1 GB uitgaand netwerkverkeer vanuit Noord-Amerika naar alle regiobestemmingen (exclusief China en Australië) per maand

Always Free is alleen beschikbaar in us-east1-, us-west1- en us-central1-regio's. Gebruiksberekeningen worden gecombineerd voor deze regio's.

Meer informatie

Pub/Sub
 • 10 GB aan berichten per maand

Meer informatie

Cloudfuncties
 • 2 miljoen aanroepen per maand (omvat zowel achtergrond- als HTTP-aanroepen)
 • 400.000 GB-seconden aan geheugen, 200.000 GHz-seconden aan rekentijd
 • 5 GB uitgaand netwerkverkeer per maand

Meer informatie

Google Kubernetes Engine
 • Geen clusterbeheerkosten voor clusters van elke grootte. Voor elke gebruikersnode wordt het Compute Engine-standaardtarief in rekening gebracht.

Meer informatie

App Engine
 • 28 frontend-instantie-uren per dag, 9 backend-instantie-uren per dag
 • 5 GB Cloud Storage
 • 1 GB uitgaand netwerkverkeer per dag
 • Gedeelde geheugencache
 • 1000 zoekbewerkingen per dag, 10 MB aan zoekindexen
 • 100 e-mailberichten per dag

De Free Tier van Google Cloud is alleen beschikbaar voor de standaardomgeving.

Meer informatie

Stackdriver Logging en
Stackdriver Monitoring
 • Gratis maandelijkse toegewezen hoeveelheid voor logboekregistratie
 • Gratis maandelijkse toegewezen hoeveelheid voor statistieken

Meer informatie

BigQuery
 • 1 TB aan query's per maand
 • 10 GB aan opslag per maand

Meer informatie

Cloud Vision
 • 1000 eenheden per maand

Meer informatie

Speech-to-Text
 • 60 minuten per maand

Meer informatie

Cloud Natural Language API
 • 5000 eenheden per maand

Meer informatie

Cloud Shell
 • Kosteloze toegang tot Cloud Shell, inclusief 5 GB aan Persistent Disk-opslag

Meer informatie

Cloud Build
 • 120 ontwerpminuten per dag

Meer informatie

Cloud Source Repositories
 • Tot 5 gebruikers
 • 50 GB aan opslagruimte
 • 50 GB uitgaand verkeer

Meer informatie

De gebruikslimieten van Always Free overschrijden

Voor alle gebruik boven de Always Free-gebruikslimieten worden automatisch de standaardtarieven in rekening gebracht.

U kunt de kosten in de hand houden door budgetten en waarschuwingen in te stellen via de Google Cloud Console.

Premium OS-licenties en Google Cloud Marketplace-producten

Er worden op de gebruikelijke wijze kosten in rekening gebracht voor Google Cloud Marketplace-producten en Premium OS-licenties die u gebruikt, zelfs als uw Compute Engine-gebruik onder Always Free valt.

Support krijgen

Directe support
Documentatie
Communitysupport

Volgende stappen

Zie Aan de slag met Google Cloud voor tutorials, snelstartgidsen en andere hulpmiddelen om aan de slag te gaan.