יצירה, שינוי וסגירה של חשבון לחיוב ב-Cloud בניהול עצמי

הנושאים המתוארים במאמר הזה רלוונטיים רק לחשבונות אונליין לחיוב ב-Cloud בניהול עצמי, ולא לחשבונות לחיוב ב-Cloud שמוגדרים לתשלום בחשבונית. במאמר זה נסביר איך מגדירים חשבון לחיוב ב-Cloud בניהול עצמי, איך מאמתים את כתובת האימייל, איך מעדכנים את כתובת החשבון לחיוב ב-Cloud, איך סוגרים חשבון לחיוב ב-Cloud בניהול עצמי ואיך פותחים מחדש חשבון לחיוב ב-Cloud בניהול עצמי. למידע על הגדרת חשבון לחיוב ב-Cloud שמחויב באמצעות חשבונית, קראו את המאמר הגשת בקשה לחיוב בחשבונית חודשית.

הסבר על חשבונות לחיוב ב-Cloud

 • חשבונות לחיוב ב-Cloud משמשים לתשלום על עלויות השימוש בפרויקטים ב-Google Cloud ובפרויקטים בפלטפורמה של מפות Google. חשבונות לחיוב ב-Cloud לא משמשים לתשלום על חשבונות Google Workspace. לקוחות Google Workspace זקוקים לחשבון נפרד לחיוב ב-Google Workspace.

  המוצר החשבון לחיוב שנדרש לתשלום על עלויות השימוש במוצר
  Google Cloud חשבון לחיוב ב-Cloud
  הפלטפורמה של מפות Google חשבון לחיוב ב-Cloud
  Google Cloud והפלטפורמה של מפות Google חשבון אחד לחיוב ב-Cloud
  Google Workspace חשבון לחיוב ב-Google Workspace
  Google Cloud ו-Google Workspace חשבון אחד לחיוב ב-Cloud וחשבון אחד לחיוב ב-Google Workspace
 • בכל רגע נתון, פרויקט והמשאבים שלו ברמת השירות מקושרים לחשבון אחד לחיוב ב-Cloud.

 • כל חשבון לחיוב ב-Cloud מוגדר למטבע אחד ומקושר לפרופיל תשלומים ב-Google.

 • אפשר לקשר חשבון לחיוב ב-Cloud לפרויקט אחד או יותר.

 • עלויות השימוש נמצאות במעקב ברמת הפרויקט ומחויבות בחשבון לחיוב ב-Cloud שמקושר לפרויקט.

  חשוב: בפרויקטים שלא מקושרים לחשבון פעיל לחיוב ב-Cloud, אי אפשר להשתמש בשירותים של Google Cloud או של הפלטפורמה של מפות Google. הדבר נכון גם אם משתמשים רק בשירותים בחינם.

 • אם רוצים לשנות את החשבון לחיוב ב-Cloud שבו משתמשים כדי לשלם על פרויקט (כלומר, לקשר פרויקט לחשבון אחר לחיוב ב-Cloud), כדאי לקרוא את המאמר הפעלה, השבתה ושינוי של חיוב בפרויקט.

 • תוכלו לנהל את החשבונות לחיוב ב-Cloud דרך מסוף Google Cloud. בהמדריך הכללי של המסוף אפשר לקרוא מידע נוסף על מסוף Google Cloud.

פרטי תמחור

אם אתם מחפשים מידע על התמחור של Google API, עיינו במסמכי התיעוד של ממשק ה-API שבו אתם משתמשים.

ההרשאות הנדרשות

ההרשאות הנדרשות לניהול חשבונות לחיוב ב-Cloud תלויות במשימות שתבצעו ומפורטות בתחילתו של כל נושא.

מידע נוסף על הרשאות לחיוב ב-Cloud זמין במאמרים הבאים:

יצירת חשבון חדש לחיוב ב-Cloud

כדי ליצור חשבון חדש לחיוב ב-Cloud:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Manage billing accounts.

  כניסה לדף Manage billing accounts

 2. לוחצים על Create account.

  1. בשדה Name מזינים את השם של החשבון לחיוב ב-Cloud.

  2. בהתאם להגדרה, תצטרכו לבחור גם אחת מהאפשרויות הבאות:

   • Organization: אם מופיע התפריט הנפתח Organization, תצטרכו גם לבחור ארגון לפני שתוכלו להמשיך.
   • Country: אם מופיע התפריט הנפתח Country ואתם נדרשים לבחור מדינה, עליכם לבחור את המדינה של הכתובת למשלוח דואר בנושאי חיובים.

    • למדינה שבחרתם יש השפעה על אפשרויות התשלום הזמינות בשלב הבא.
    • המטבע של החשבון לחיוב ב-Cloud מוקצה באופן אוטומטי בהתאם למדינה שבחרתם.
    • אחרי שיוצרים את החשבון לחיוב ב-Cloud, אי אפשר לשנות את המדינה. אם יש צורך לערוך את המדינה בחשבון קיים, תצטרכו ליצור חשבון חדש לחיוב.
  3. לוחצים על Continue.

 3. בוחרים את פרופיל התשלומים ב-Google שיהיה משויך לחשבון לחיוב ב-Cloud. פרופיל תשלומים משותף ונמצא בשימוש בכל מוצרי Google (כמו Google Workspace,‏ Google Cloud,‏ Google Fi ועוד). אפשר לבחור פרופיל תשלומים קיים או ליצור פרופיל תשלומים חדש. אם בוחרים ליצור פרופיל תשלומים, צריך להגדיר אותו לפי ההוראות שמופיעות במסך.

  חשוב: הסבר על סוג החשבון

  • אם יוצרים פרופיל תשלומים חדש, כשמגדירים את סוג החשבון בשדה Account type חשוב לזכור שההגדרה קבועה ועשויה לשמש לצורכי מס (כמו מס ערך מוסף – מע"מ) ולאימות זהות (IDV).

   אם החשבון נוצר עבור עסק, ארגון, שותפות או מוסד חינוכי, או אם רוצים לאפשר לכמה אנשים גישה לפרופיל, בוחרים באפשרות Business. אחרת, בוחרים באפשרות Individual. בחשבונות מסוג Individual אפשר לשייך רק משתמש אחד לפרופיל התשלומים.

  • בהתאם לדרישות המס במדינה שלכם, ייתכן שתצטרכו להזין פרטי מס נוספים.

  • אם בוחרים לשייך פרופיל תשלומים קיים לחשבון לחיוב ב-Cloud, צריך לבחור בחשבון מסוג Business profile for Cloud.

 4. כשמסיימים להגדיר את כל האפשרויות והפרטים, לוחצים על Submit and enable billing.

כברירת מחדל, האדם שיוצר את החשבון מוגדר כאדמין של החשבון לחיוב ב-Cloud .

הסבר על בקשות הרשאה

בזמן יצירת החשבון ייתכן שתראו טרנזקציה בסך 0.00$ מ-Google. זוהי בקשת הרשאה בהמתנה בין מערכת החיוב שלנו לבנק שהנפיק את כרטיס האשראי או כרטיס החיוב המיידי. במדינות מסוימות ההרשאות הן בסך 1$ (וייתכן שהבנק ימיר אותן למטבע המקומי). הטרנזקציות האלו עשויות להופיע בסטטוס המתנה בדף החשבון לתקופה של עד חודש. אלו רק בקשות הרשאה ולא חיובים בפועל. בכל שאלה לגבי סטטוס ההרשאה מומלץ לפנות לבנק.

מידע נוסף על אימות חשבונות בנק מופיע במאמר אימות חשבון הבנק.

מידע נוסף על הוספת אמצעי תשלום לגיבוי מופיע במאמר הוספה, הסרה ועדכון של אמצעי תשלום.

אימות של כתובת האימייל

כדי להבטיח שתקבלו התראות שקשורות לחיוב, ייתכן שנבקש מכם לאמת את כתובת האימייל שלכם.

כדי לאמת אותה, נשלח הודעת אימות לכתובת האימייל שהשתמשתם בה בתפקיד איש קשר ראשי בחשבון לחיוב. כדי להפעיל את החשבון לחיוב, לוחצים על קישור האימות שמופיע באימייל.

לא קיבלתם את הודעת האימות? שלחו בקשה לקישור חדש לאימות:

 1. נכנסים לדף Payment settings במסוף Google Cloud.

  כניסה לדף Payment settings

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לאמת.

  ייפתח הדף Payment settings של החשבון לחיוב ב-Cloud שנבחר.

 3. בקטע Payments users, לוחצים על Manage payments users.

 4. ברשימה Manage users, מאתרים את כתובת האימייל שרוצים לאמת ולוחצים על Resend verification email. שימו לב שאם כתובת האימייל כבר אומתה, הקישור לא יהיה זמין.

כל עוד לא אימתתם את כתובת האימייל של איש הקשר הראשי, תוצג הודעת שגיאה בדף Payment Overview בקטע Billing. הודעת השגיאה שתוצג: "Your primary billing contact isn't receiving critical notifications".

שינוי של הכתובת למשלוח דואר בחשבון לחיוב ב-Cloud

כתובת למשלוח דואר היא הכתובת הרשמית של העסק, כפי שמופיעה בחשבוניות.

כדי לשנות את הכתובת למשלוח דואר בחשבון לחיוב ב-Cloud:

 1. נכנסים לדף Payment settings במסוף Google Cloud.

  כניסה לדף Payment settings

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לעדכן.

  ייפתח הדף Payment settings של החשבון לחיוב ב-Cloud שנבחר.

 3. בקטע Payments profile, לוחצים על סמל העריכה () שלצד השדה name and address כדי לערוך את הפרטים.

 4. מעדכנים את הכתובת למשלוח דואר ולוחצים על Save.

  אי אפשר לערוך את המדינה של הכתובת למשלוח דואר. אם אתם צריכים לשנות את המדינה בכתובת שמוגדרת בחשבון לחיוב ב-Cloud, עליכם ליצור חשבון חדש לחיוב.

שינוי השם של חשבון לחיוב ב-Cloud

כדי לשנות את השם של החשבון לחיוב ב-Cloud:

 1. במסוף Google Cloud נכנסים לדף Account management.

  כניסה לדף Account management

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לעדכן.

  ייפתח הדף Account management של החשבון לחיוב ב-Cloud שנבחר.

 3. בחלק העליון של הדף לוחצים על Rename billing account.

 4. מזינים שם חדש לחשבון לחיוב ב-Cloud.

 5. לוחצים על Rename כדי לשמור את השינויים.

  ייתכן שתצטרכו לרענן את הדף כדי לראות את השם החדש בדף Account Management.

למה אי אפשר לראות את הלחצן Rename billing account או שאין גישה אליו?

אם הלחצן Rename billing account לא מוצג או שאין גישה אליו בדף Account Management בחשבון לחיוב ב-Cloud שאת השם שלו רוצים לשנות, ייתכן שאין לכם את ההרשאות הדרושות כדי לשנות את השם של החשבון. עליכם לפנות לאדמין של החשבון לחיוב ב-Cloud.

סגירת חשבון לחיוב ב-Cloud

כדי לסגור חשבון:

 1. במסוף Google Cloud נכנסים לדף Account management.

  כניסה לדף Account management

 2. בהודעה שמופיעה, בוחרים את החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לסגור.

  ייפתח הדף Account management של החשבון לחיוב ב-Cloud שנבחר.

 3. בחלק העליון של הדף לוחצים על Close billing account.

  כשתסגרו את החשבון לחיוב ב-Cloud, נחייב אתכם על השימוש שצברתם בתקופה שלפני ביטול השירות. זה יהיה החיוב האחרון שתקבלו, אלא אם תפעילו מחדש את השירות.

למה אי אפשר לראות את הלחצן Close billing account או שאין גישה אליו?

אם הלחצן Close billing account‎ לא מוצג או שאין גישה אליו בדף Account Management בחשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לסגור, ייתכן שהסיבה לכך היא אחת מאלה:

פתיחה מחדש של חשבון לחיוב ב-Cloud שנסגר

לפני שמתחילים:

 1. כדי להפעיל מחדש חשבון לחיוב ב-Cloud, תחילה עליכם לפתור את כל הבעיות וההשעיות שקשורות לתשלומים. לקבלת עזרה, בצעו את השלבים המפורטים בפותר הבעיות בנושא טיפול בתשלומים שנדחו.
 2. כדי לפתוח מחדש חשבון לחיוב ב-Cloud, צריך לוודא שיש לכם את ההרשאות הנדרשות לפתיחת החשבון מחדש. עליכם להיות בתפקיד אדמין של חשבון לחיוב בחשבון לחיוב ב-Cloud.

כדי לפתוח מחדש חשבון שנסגר:

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Manage billing accounts.

  כניסה לדף Manage billing accounts

  כברירת מחדל, בפעם הראשונה שפותחים את רשימת החשבונות לחיוב ב-Cloud היא מוגדרת להצגת חשבונות פעילים.

 2. בשורה Filter מנקים את המסנן Status: Active filter.

  עכשיו מוצגים ברשימה כל החשבונות לחיוב ב-Cloud. צריך לחפש חשבונות לחיוב ב-Cloud בסטטוס Closed.

 3. לוחצים על השם של החשבון לחיוב ב-Cloud שרוצים לפתוח מחדש.

  ייפתח הדף Overview של החשבון לחיוב.

 4. בקטע Billing management בתפריט הניווט Billing, לוחצים על Account Management.

 5. בחלק העליון של הדף לוחצים על Reopen billing account.

למה אי אפשר לראות את הלחצן Reopen billing account או שאין גישה אליו?

אם אי אפשר לראות את הלחצן Reopen billing account או שאין גישה אליו בדף Account Management בחשבון לחיוב ב-Cloud שנסגר, ייתכן שהסיבה לכך היא אחת מאלה:

מחיקה של חשבון לחיוב ב-Cloud

אי אפשר למחוק חשבונות לחיוב ב-Cloud. גם אם סוגרים את החשבון לחיוב ב-Cloud, פרטי החשבון לחיוב ב-Cloud נשמרים לצורכי דיווח ובקרה.

אם רוצים למנוע צבירה של חיובים בחשבון לחיוב ב-Cloud, מומלץ לסגור את החשבון לחיוב ב-Cloud או להשבית את החיוב בפרויקטים המשויכים.

אם רוצים לשנות את אמצעי התשלום שמשויך לחשבון לחיוב ב-Cloud, אפשר לנהל את אמצעי התשלום במרכז התשלומים של Google.

נסו בעצמכם

אנחנו ממליצים למשתמשים חדשים ב-Google Cloud ליצור חשבון כדי שיוכלו להעריך את הביצועים של המוצרים שלנו בתרחישים מהעולם האמיתי. לקוחות חדשים מקבלים בחינם גם קרדיט בשווי 300$ להרצה, לבדיקה ולפריסה של עומסי העבודה.

מתחילים לעבוד בלי לשלם