Belgeler

Google Cloud Platform ürün ve hizmetleri için hazırlanmış kapsamlı belge, kılavuz ve kaynaklar.

Başlayın

Hemen kod yazmaya başlayın, bilginizi aktarın veya genel durumu inceleyin.

GCP'de çözümler oluşturun

Popüler çözümleri, eğiticileri ve en iyi uygulamaları keşfedin.

Kılavuzu okuyun

Tüm GCP ürünleri, hizmetleri ve araçları için hazırlanmış kılavuzlara göz atın.

İşlem

Compute Engine

Sanal makineler, diskler ve ağ iletişimi

App Engine

Yönetilen uygulama platformu

Google Kubernetes Engine

Yönetilen Kubernetes

Korumalı Sanal Makineler

Sağlamlaştırılmış sanal makineler

Cloud Functions

Olay odaklı sunucusuz işlevler

Cloud Run BETA

HTTP istekleriyle çağrılabilen durum bilgisiz container'lar çalıştırın.

AI ve ML

AI Platform

AI Hub

Google Cloud üzerinde yapay zekayı keşfedin, paylaşın ve dağıtın

AI Platform Eğitim ve Tahmini

Gelişmiş ML modelleri

AI Platform Derin Öğrenme Sanal Makine Görüntüsü

Derin öğrenme uygulamaları için önceden yapılandırılmış sanal makineler

AI Platform Derin Öğrenme Container'ları (Beta)

Derin öğrenme ortamları için önceden yapılandırılmış container'lar

AI Platformu Veri Etiketleme Hizmeti (Beta)

Veri kümeniz için kişi etiketleme özelliği

AI Platform Notebooks (Beta)

Makine öğrenimiyle optimize edilmiş JupyterLab örnekleri

Cloud TPU

ML için özel donanım

BigQuery ML

BigQuery'de ML modelleri

Önceden Paketlenmiş Çözümler

Cloud Talent Solution

İş arayanlarla açık olan pozisyonları eşleştirin

AI Yapı Taşları

Cloud AutoML

Daha kolay ve özel ML modelleri

Cloud Vision

Görüntü tanıma ve sınıflandırma

Cloud Video Intelligence

Sahne düzeyinde video ek açıklaması

Cloud Natural Language

Metin ayrıştırma ve analizi

Cloud Translation

Dil algılama ve çeviri

Cloud Speech-To-Text

Konuşmayı metne dönüştürme

Cloud Text-To-Speech

Metni konuşmaya dönüştürme

Dialogflow

Konuşmalı kullanıcı arayüzleri

Öneriler AI

Geniş ölçekli kişiselleştirilmiş ürün önerileri

Cloud Inference API

Büyük ölçekli korelasyon API'si

Geliştiriciler için makine öğrenimi

Eğiticiler ve demolar

Veri ve analiz

Cloud Composer

Yönetilen iş akışını düzenleme hizmeti

Cloud Data Fusion

Tümüyle yönetilen, kodsuz veri entegrasyonu

Cloud Dataflow

Akış halinde veya toplu veri işleme

Cloud Datalab

Yönetilen Jupyter not defterleri

Cloud Dataprep

Verileri analiz için hazırlama

Cloud Dataproc

Yönetilen Spark ve Hadoop

Cloud Pub/Sub

Küresel gerçek zamanlı mesajlaşma

BigQuery

Dahili ML ile veri ambarı ve analiz

BigQuery BI Engine

Hızlı, bellek içi analiz hizmeti

Google Data Studio

Ortak çalışan veri keşfi ve kontrol panelleri

Google Genomics

Yönetilen Genomics platformu

Veritabanları

Cloud Bigtable

NoSQL geniş sütunlu veritabanı hizmeti

Cloud Datastore

Yatay olarak ölçeklenebilir belge veritabanı

Cloud Firestore

Son derece tutarlı sunucusuz belge veritabanı

Cloud Memorystore

Yönetilen Redis

Cloud Spanner

Yatay olarak ölçeklenebilir ilişkisel veritabanı

Cloud SQL (MySQL)

Yönetilen MySQL

Cloud SQL (Postgres)

Yönetilen PostgreSQL

Depolama

Cloud Storage

Nesne depolama ve sunma

Cloud Storage Nearline

Zaman zaman erişilen arşivlik depolama

Cloud Storage Coldline

Nadir erişilen arşivlik depolama

Persistent Disk

Sanal makineye bağlı blok depolama

Cloud Filestore

Dosya depolama için yönetilen NFS sunucusu

Ağ İletişimi

Operatör Eşlemesi

Sağlayıcılar üzerinden kurumsal düzeyde bağlantılar

Doğrudan Eşleme

İşletmeniz için Google’ın ağına bağlantı

Özel Ara Bağlantı

Özel ağ bağlantısı

İş Ortağı Ara Bağlantısı

Kurum içi ağınız ve VPC ağlarınız arasında üçüncü taraf bağlantı

Cloud Armor

DDoS koruması

Cloud CDN

İçerik yayınlama ağı

Cloud DNS

Programlanabilir DNS hizmeti

Cloud Load Balancing

Çok bölgeli yük dağıtımı

IPsec VPN

Sanal özel ağ bağlantısı

Ağ Hizmeti Katmanları

Fiyat/performans katmanı oluşturma

Sanal Özel Bulut

Yazılım tanımlı ağ iletişimi

Traffic Director

Açık hizmet ağı için trafik yönetimi

Güvenlik ve kimlik

Bağlam Erişim Yöneticisi

Erişim düzeylerini kullanarak erişimi sınırlandırın

Erişim Şeffaflığı

Bulut sağlayıcısı erişim denetimi

İkili Program Yetkilendirmesi

Kubernetes dağıtma zamanı güvenliği

Cloud Data Loss Prevention API

Hassas verilerin otomatik sınıflandırılması ve çıkarılması

Cloud IAM

Kaynak erişim kontrolü

Cloud Identity-Aware Proxy

Uygulamada kimlik tabanlı oturum açma

Kimlik Platformu

Uygulama ve hizmetleriniz için kullanıcıların kimliğini doğrulayın

Cloud Key Management Service

Barındırılan anahtar yönetim hizmeti

Resource Manager

Bulut projesi meta veri yönetimi

Cloud Security Command Center

Güvenlik ve veri riski platformu

Cloud Security Scanner

App Engine güvenlik tarayıcısı

Zorunlu Güvenlik Anahtarı Kullanımı

İki adımlı anahtar doğrulama

VPC Hizmet Kontrolleri

Google tarafından yönetilen hizmetleri koruyun

Sağlık hizmetleri

Cloud Healthcare API

Sağlık hizmeti verilerini depolayın ve verilere erişin

SAP

SAP Netweaver

ERP uygulama platformu

SAP HANA

Bellek içi ilişkisel veritabanı

SAP ASE

Adaptive Server Enterprise RDBMS

SAP Business One

Küçük işletmeler için ERP

SAP MaxDB

ANSI SQL-92 RDBMS

SAP NetWeaver için IBM DB2

SAP NetWeaver için IBM veritabanı

GCP'ye geçiş

Google Transfer Cihazı

Kiralanabilir, raf tipi depolama sunucusu

Storage Transfer Service

Buluttan buluta aktarım

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti

Veri analizini otomatik içe aktarma

Velostrata

Lift-and-shift Sanal Makine Taşıma

Medya çözümleri

Anvato

Video yayınlama ve para kazanma

Zync Render

Bulut tabanlı 3B görüntü oluşturma

Nesnelerin İnterneti

Cloud IoT Core

Cihaz yönetimi ve veri kullanımı

Açık kaynak

Apache Beam

Toplu ve akış halinde veri işleme

gRPC

RPC Çerçevesi

gVisor

Güvenli container çalışma zamanı

Istio

Güvenli bağlantı ve hizmet kontrolü

Knative

Kubernetes için sunucusuz çerçeve

Kubeflow

Kubernetes üzerinde ML iş akışları

Kubernetes

Container mimarisine alınmış uygulamaların yönetimi

OpenCensus

Bulutta yerel gözlemlenebilirlik çerçevesi

TensorFlow

ML çerçevesi

Geliştirici araçları

Cloud SDK

GCP için KSA

Cloud Build

CI/CD platformu

Cloud Source Repositories

Barındırılan özel Git kod depoları

Cloud Code for IntelliJ

IntelliJ GCP araçları

Cloud Tools for Powershell

PowerShell GCP araçları

Cloud Tools for Visual Studio

Visual Studio GCP araçları

Cloud Tools for Eclipse

Eclipse GCP araçları

Container Registry

Özel container kaydı ve depolama

Gradle App Engine Plugin

Gradle için App Engine eklentisi

Maven App Engine Plugin

Maven için App Engine eklentisi

Yönetim araçları

Anthos

Karma ortamlar için uygulama yönetimi

Cloud APIs

Bulut hizmetlerine yönelik API'ler

Cloud Billing

Fatura ve maliyet yönetimi araçları

Cloud Billing API

GCP faturalarının programlı yönetimi

Cloud Console

Web tabanlı yönetim konsolu

Cloud Deployment Manager

Şablon haline getirilen altyapı dağıtımı

Cloud Shell

Tarayıcı tabanlı komut satırı aracı

Stackdriver Debugger

Canlı üretim hata ayıklaması

Stackdriver Error Reporting

Uygulama hatası bildirimi

Stackdriver Logging

Merkezi günlük kaydı

Stackdriver Monitoring

Altyapı ve uygulama izleme

Stackdriver Profiler

CPU ve yığın profili oluşturma

Stackdriver Trace

Uygulama performansı analizleri

API platformu ve ekosistemleri

API Analytics

API metrikleri

API Monetization

API kullanımı için gelir elde etme

Apigee API Platform

Tam yaşam döngüsü API yönetim platformu

Apigee Sense

Saldırılara karşı API koruması

Cloud Endpoints

Cloud API ağ geçidi

Developer Portal

API yönetim portalı

GCP Marketplace

İş ortağı ve açık kaynak pazar yeri

Özel Katalog

Dahili kurumsal çözüm dağıtımı

Diğer Google Cloud ürünleri

Google Haritalar Platformu
Google Haritalar Platformu

Statik ve dinamik eşleme API'leri

Firebase
Firebase

Mobil uygulamaların hızlı gelişimi

Firebase Authentication

Mobil uygulamalar için kimlik doğrulama

Cloud Storage for Firebase

Nesne depolama ve sunma

Cloud Functions for Firebase

Olay odaklı sunucusuz depolama alanı

Firebase Test Lab

Uygulama test altyapısı

Gmail  Docs  Drive  Takvim
G Suite

Akıllı uygulama paketi

Chrome Enterprise
Chrome Enterprise

Chrome Tarayıcı ve Chrome OS yönetim politikaları

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...