Prijzen voor VM-instanties

Op deze pagina ziet u hoeveel het kost om een Compute Engine VM-instantie uit te voeren met een van de volgende machinetypen. Ook vindt u hier andere aan VM-instanties gerelateerde prijzen. Zie de GCP-prijslijst voor de prijzen van andere Google Cloud Platform-producten.

Compute Engine brengt kosten voor gebruik in rekening op basis van de volgende prijslijst. Aan het einde van elke betalingscyclus wordt een factuur verzonden met een overzicht van het gebruik en de kosten. De prijzen op deze pagina zijn vermeld in Amerikaanse dollars (USD).

Voor Compute Engine worden schijfgrootte, geheugen van het machinetype en netwerkgebruik berekend in gigabytes (GB), waarbij 1 GB overeenkomt met 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB).

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

U kunt ook op de volgende manieren prijsinformatie vinden:

Factureringsmodel

Het volgende factureringsmodel is van toepassing op alle vCPU's, GPU's en geheugenresources. Het factureringsmodel is ook van toepassing op enkele premium images die u op Compute Engine-instanties uitvoert.

 1. Kosten voor alle vCPU's, GPU's en GB geheugen worden in rekening gebracht met een minimum van 1 minuut. Als u bijvoorbeeld uw virtuele machine 30 seconden uitvoert, wordt 1 minuut gebruik in rekening gebracht.

 2. Na 1 minuut worden kosten voor instanties in rekening gebracht in stappen van 1 seconde.

Instantie-uptime

De uptime van instanties wordt gemeten als het aantal seconden tussen het moment waarop u een instantie start en stopt. Er is sprake van stoppen als de status van de instantie TERMINATED is. In sommige gevallen kan uw instantie te maken krijgen met een fout en als TERMINATED worden gemarkeerd door het systeem. In deze gevallen worden er geen kosten in rekening gebracht voor gebruik nadat de instantie de status TERMINATED heeft bereikt. Als een instantie niet actief is, maar nog steeds de status RUNNING heeft, worden er kosten in rekening gebracht voor de uptime van de instantie. De eenvoudigste manier om de status van een instantie te bepalen, is met gcloud compute en de opdracht gcloud compute instances list of via de Google Cloud Console.

In het geval van reserveringen wordt de uptime van instanties gemeten als het aantal seconden tussen het moment waarop u een reservering maakt en het moment waarop u die reservering verwijdert. Voor gereserveerde resources worden standaardtarieven in rekening gebracht, ongeacht of ze zijn gestart.

Kosten voor Compute Engine worden met een minimum van 1 minuut gefactureerd. Als u bijvoorbeeld een instantie gedurende 30 seconden uptime gebruikt, wordt er 1 minuut in rekening gebracht. Na 1 minuut wordt u voor uw instantie per seconde gefactureerd. Zie het factureringsmodel voor meer informatie.

Prijzen op basis van resources

Elke vCPU en elke GB aan geheugen op Compute Engine wordt afzonderlijk gefactureerd, dus niet als onderdeel van één machinetype. U maakt nog steeds instanties met vooraf gedefinieerde machinetypen, maar op uw factuur worden vCPU- en geheugengebruik per uur afzonderlijk vermeld.

Dankzij prijzen op basis van resources kan Compute Engine kortingen voor langdurig gebruik toepassen op de optelsom van al uw gebruik van vooraf gedefinieerde machinetypen binnen een regio, in plaats van op afzonderlijke machinetypen.

Voor vCPU- en geheugengebruik kunt u voor elk machinetype een van de volgende kortingen krijgen:

Kortingstypen kunnen niet worden gecombineerd. Voor verwijderbare VM-instanties kunt u geen korting voor langdurig of vastgelegd gebruik krijgen.

In de volgende secties worden de prijzen beschreven voor machinetypen op basis van vCPU- en geheugenresources. Ook de berekende kosten voor elk machinetype zijn hierin opgenomen. U kunt ook de prijscalculator voor Google Cloud gebruiken om de prijs voor verschillende configuraties beter te begrijpen.

Algemene machinetypen

Algemene machinetypen bieden vooraf gedefinieerde en aangepaste machinetypen in elke regio. Bij vooraf gedefinieerde machinetypen zijn zowel het aantal vCPU's als de hoeveelheid geheugen vooraf ingesteld, maar vindt facturering plaats volgens het model van prijzen op basis van resources. Voor de facturering van aangepaste machinetypen wordt gebruikgemaakt van prijzen op basis van resources.

Voor N1-, N2- en C2-machinetypen biedt Compute Engine automatische kortingen voor langdurig gebruik voor alle vooraf gedefinieerde vCPU- en geheugenresources die u in een regio gebruikt. Kortingen voor langdurig gebruik van vooraf gedefinieerde machinetypen worden afzonderlijk van de volgende machinetypen berekend: aangepaste machinetypen, voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen, compute-geoptimaliseerde machinetypen en machinetypen met gedeelde kern. Afhankelijk van het machinetype verschillen kortingen voor langdurig gebruik voor N1- en N2-machinetypen:

 • N1-machinetypen kunnen tot 30% korting krijgen voor langdurig gebruik.
 • N2-machinetypen kunnen tot 20% korting voor langdurig gebruik krijgen.

E2-machinetypen bieden geen korting voor langdurig gebruik, maar leveren grotere besparingen op via de prijzen voor on demand en vastgelegd gebruik. E2-machinetypen bieden altijd voorspelbare prijzen zonder dat er elke maand gedurende een vast aantal uur een VM moet worden uitgevoerd.

Zie Kortingen voor langdurig gebruik voor meer informatie.

Niet alle machinetypen zijn gegarandeerd altijd en in alle zones beschikbaar. Als u er zeker van wilt zijn dat een machinetype beschikbaar is als dat nodig is, reserveert u het machinetype in een bepaalde zone. Zie Zonale resources reserveren voor meer informatie over het reserveren van vooraf gedefinieerde machinetypen in een specifieke zone.

N1-machinetypen

Standaard N1-machinetypen

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten voor standaard vooraf gedefinieerde N1-machinetypen. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Standaard machinetypen hebben 3,75 GB geheugen per vCPU.

N1-machinetypen met veel geheugen

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten van vooraf gedefinieerde N1-machinetypen met veel geheugen. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Machinetypen met veel geheugen hebben 6,5 GB geheugen per vCPU. Instanties met veel geheugen zijn ideaal voor taken die veel geheugen vereisen in verhouding tot het aantal virtuele CPU's.

N1-machinetypen met hoog CPU

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten van vooraf gedefinieerde N1-machinetypen met een hoog CPU. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Machinetypen met een hoog CPU hebben één vCPU voor elke 0,90 GB geheugen. Machinetypen met een hoog CPU zijn ideaal voor taken die een gemiddelde hoeveelheid geheugen vereisen voor de benodigde vCPU-telling.

Aangepaste N1-vCPU's en aangepast N1-geheugen

Met aangepaste machinetypen kunt u een specifiek aantal vCPU's en GB geheugen instellen voor uw instanties, zodat u aan de behoeften van uw productietaak kunt voldoen. Aangepaste machinetypen besparen u ook de kosten van het uitvoeren van een groter, duurder machinetype als uw app niet alle resources van dat machinetype nodig heeft.

Als u een machinetype met 6 vCPU's nodig heeft, kunt u bijvoorbeeld in plaats van het machinetype n1-standard-8 een instantie met een aangepast machinetype met 6 vCPU's en 22,5 GB geheugen maken. Door een aangepast machinetype te maken, kunt u tot 40% besparen ten opzichte van wanneer u een groter machinetype zou selecteren. Kosten voor aangepaste machinetypen worden bepaald op basis van het aantal vCPU's en de hoeveelheid gebruikt geheugen.

Lees Instanties maken op basis van een aangepast machinetype voor meer informatie over het gebruik van deze machinetypen.

Kortingen voor langdurig gebruik voor aangepaste machinetypen worden afzonderlijk van de volgende machinetypen berekend: vooraf gedefinieerde machinetypen, voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen en machinetypen met gedeelde kern.

Niet alle machinetypen zijn gegarandeerd altijd en in alle zones beschikbaar. Als u er zeker van wilt zijn dat een machinetype beschikbaar is als dat nodig is, reserveert u het machinetype in een bepaalde zone. Zie Zonale resources reserveren voor meer informatie over het reserveren van vooraf gedefinieerde machinetypen in een specifieke zone.

Gebruik de prijscalculator voor Google Cloud Platform voor een nauwkeurige schatting van de bedragen die bij aangepaste machinetypen worden gefactureerd.

Uitgebreid aangepast N1-geheugen

Voor aangepaste machinetypen worden voor een geheugen tot en met 6,5 GB aan geheugen per vCPU kosten in rekening gebracht volgens het standaardtarief van de prijzen voor aangepaste vCPU's en aangepast geheugen. Kosten voor een geheugen boven de 6,5 GB per vCPU worden in rekening gebracht volgens de prijzen van uitgebreid geheugen, die hieronder in detail worden beschreven. Bekijk de pagina Uitgebreid geheugen voor meer informatie over hoe u instanties met aangepaste machinetypen en uitgebreid geheugen maakt.

N2-machinetypen

Standaard N2-machinetypen

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten voor standaard vooraf gedefinieerde N2-machinetypen. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Standaard machinetypen hebben 4 GB geheugen per vCPU.

N2-machinetypen met veel geheugen

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten van vooraf gedefinieerde N2-machinetypen met veel geheugen. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Machinetypen met veel geheugen hebben 8 GB geheugen per vCPU. Instanties met veel geheugen zijn ideaal voor taken die veel geheugen vereisen in verhouding tot het aantal virtuele CPU's.

N2-machinetypen met hoog CPU

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten van vooraf gedefinieerde N2-machinetypen met een hoog CPU. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Machinetypen met een hoog CPU hebben één vCPU voor elke 1 GB geheugen. Machinetypen met een hoog CPU zijn ideaal voor taken die een gemiddelde hoeveelheid geheugen vereisen voor de benodigde vCPU-telling.

Aangepaste N2-vCPU's en aangepast N2-geheugen

Met aangepaste machinetypen kunt u een specifiek aantal vCPU's en GB geheugen instellen voor uw instanties, zodat u aan de behoeften van uw productietaak kunt voldoen. Aangepaste machinetypen besparen u ook de kosten van het uitvoeren van een groter, duurder machinetype als uw app niet alle resources van dat machinetype nodig heeft.

Lees Een VM-instantie maken op basis van een aangepast machinetype voor meer informatie over het gebruik van deze machinetypen.

Kortingen voor langdurig gebruik voor aangepaste machinetypen worden afzonderlijk van de volgende machinetypen berekend: vooraf gedefinieerde machinetypen, voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen en machinetypen met gedeelde kern.

Niet alle machinetypen zijn gegarandeerd altijd en in alle zones beschikbaar. Als u er zeker van wilt zijn dat een machinetype beschikbaar is als dat nodig is, reserveert u het machinetype in een bepaalde zone. Zie Zonale resources reserveren voor meer informatie over het reserveren van vooraf gedefinieerde machinetypen in een specifieke zone.

Gebruik de prijscalculator voor Google Cloud Platform voor een nauwkeurige schatting van de bedragen die bij aangepaste machinetypen worden gefactureerd.

Uitgebreid aangepast N2-geheugen

Voor aangepaste machinetypen worden voor een geheugen tot en met 8 GB aan geheugen per vCPU kosten in rekening gebracht volgens het standaardtarief van de prijzen voor aangepaste vCPU's en aangepast geheugen. Kosten voor een geheugen boven de 8 GB per vCPU worden in rekening gebracht volgens de prijzen voor uitgebreid geheugen. Zie Uitgebreid geheugen aan een machinetype toevoegen voor meer informatie over hoe u instanties met aangepaste machinetypen en uitgebreid geheugen maakt.

N2D-machinetypen

Standaard N2D-machinetypen

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten voor standaard vooraf gedefinieerde N2D-machinetypen. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Standaard machinetypen hebben 4 GB geheugen per vCPU.

N2D-machinetypen met veel geheugen

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten van vooraf gedefinieerde N2D-machinetypen met veel geheugen. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Machinetypen met veel geheugen hebben 8 GB geheugen per vCPU. Instanties met veel geheugen zijn ideaal voor taken die veel geheugen vereisen in verhouding tot het aantal virtuele CPU's.

N2D-machinetypen met hoog CPU

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten van vooraf gedefinieerde N2D-machinetypen met hoog CPU. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Machinetypen met hoog CPU hebben 1 GB geheugen per vCPU. Instanties met een hoog CPU zijn ideaal voor taken die relatief veel virtuele CPU's ten opzichte van geheugen vereisen.

Aangepaste N2D-vCPU's en aangepast N2D-geheugen

Met aangepaste machinetypen kunt u een specifiek aantal vCPU's en GB geheugen instellen voor uw instanties, zodat u aan de behoeften van uw productietaak kunt voldoen. Aangepaste machinetypen besparen u ook de kosten van het uitvoeren van een groter, duurder machinetype als uw app niet alle resources van dat machinetype nodig heeft.

Lees Een VM-instantie maken op basis van een aangepast machinetype voor meer informatie over het gebruik van deze machinetypen.

Kortingen voor langdurig gebruik voor aangepaste machinetypen worden afzonderlijk van de volgende machinetypen berekend: vooraf gedefinieerde machinetypen, voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen en machinetypen met gedeelde kern.

Niet alle machinetypen zijn gegarandeerd altijd en in alle zones beschikbaar. Als u er zeker van wilt zijn dat een machinetype beschikbaar is als dat nodig is, reserveert u het machinetype in een bepaalde zone. Zie Zonale resources reserveren voor meer informatie over het reserveren van vooraf gedefinieerde machinetypen in een specifieke zone.

Gebruik de prijscalculator voor Google Cloud Platform voor een nauwkeurige schatting van de bedragen die bij aangepaste machinetypen worden gefactureerd.

Uitgebreid aangepast N2D-geheugen

Voor aangepaste machinetypen worden voor een geheugen tot en met 8 GB aan geheugen per vCPU kosten in rekening gebracht volgens het standaardtarief van de prijzen voor aangepaste vCPU's en aangepast geheugen. Kosten voor een geheugen boven de 8 GB per vCPU worden in rekening gebracht volgens de prijzen voor uitgebreid geheugen. Zie Uitgebreid geheugen aan een machinetype toevoegen voor meer informatie over hoe u instanties met aangepaste machinetypen en uitgebreid geheugen maakt.

E2-machinetypen

E2-machinetypen bieden geen korting voor langdurig gebruik, maar leveren grotere besparingen op via de prijzen voor on demand en vastgelegd gebruik. E2-machinetypen bieden altijd voorspelbare prijzen zonder dat er elke maand gedurende een vast aantal uur een VM moet worden uitgevoerd.

Standaard E2-machinetypen

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten voor standaard vooraf gedefinieerde E2-machinetypen. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Standaard machinetypen hebben 4 GB geheugen per vCPU.

E2-machinetypen met veel geheugen

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten van vooraf gedefinieerde E2-machinetypen met veel geheugen. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Machinetypen met veel geheugen hebben 8 GB geheugen per vCPU. Instanties met veel geheugen zijn ideaal voor taken die veel geheugen vereisen in verhouding tot het aantal virtuele CPU's.

E2-machinetypen met hoog CPU

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten van vooraf gedefinieerde E2-machinetypen met een hoog CPU. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen voor vooraf gedefinieerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Machinetypen met een hoog CPU hebben één vCPU voor elke 1 GB geheugen. Machinetypen met een hoog CPU zijn ideaal voor taken die een gemiddelde hoeveelheid geheugen vereisen voor de benodigde vCPU-telling.

Aangepaste E2-vCPU's en aangepast E2-geheugen

Met aangepaste machinetypen kunt u een specifiek aantal vCPU's en GB geheugen instellen voor uw instanties, zodat u aan de behoeften van uw productietaak kunt voldoen. Aangepaste machinetypen besparen u ook de kosten van het uitvoeren van een groter, duurder machinetype als uw app niet alle resources van dat machinetype nodig heeft.

Lees Een VM-instantie maken op basis van een aangepast machinetype voor meer informatie over het gebruik van deze machinetypen.

Niet alle machinetypen zijn gegarandeerd altijd en in alle zones beschikbaar. Als u er zeker van wilt zijn dat een machinetype beschikbaar is als dat nodig is, reserveert u het machinetype in een bepaalde zone. Zie Zonale resources reserveren voor meer informatie over het reserveren van vooraf gedefinieerde machinetypen in een specifieke zone.

Gebruik de prijscalculator voor Google Cloud Platform voor een nauwkeurige schatting van de bedragen die bij aangepaste machinetypen worden gefactureerd.

Voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen

Voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen zijn ideaal voor taken die een intensief geheugengebruik vereisen, met hogere verhoudingen tussen geheugen en vCPU dan de algemene machinetypen n1-highmem. Voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen zijn alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Bekijk de pagina Machinetypen voor meer informatie over voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.

Kortingen voor langdurig gebruik voor machinetypen die zijn geoptimaliseerd voor geheugen worden afzonderlijk van de volgende machinetypen berekend: algemene machinetypen, aangepaste machinetypen en machinetypen met een gedeelde kern.

Niet alle machinetypen zijn gegarandeerd altijd en in alle zones beschikbaar. Als u er zeker van wilt zijn dat een machinetype beschikbaar is als dat nodig is, reserveert u het machinetype in een bepaalde zone. Zie Zonale resources reserveren voor meer informatie over het reserveren van vooraf gedefinieerde machinetypen in een specifieke zone.

M1-machinetypen

De machinetypen m1-ultramem en m1-megamem hebben meer dan 14 GB geheugen per vCPU. Hieronder wordt de prijs per vCPU en GB geheugen voor deze machinetypen beschreven.

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten voor de machinetypen m1-megamem en m1-ultramem. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen van voor geheugen geoptimaliseerde vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

Deze machinetypen zijn alleen beschikbaar in bepaalde zones.

M2-machinetypen

Als de bovenstaande machinetypen niet overeenkomen met uw productietaken, kunt u kiezen uit de volgende lijst met machinetypen met een grotere hoeveelheid geheugen per vCPU. Als u deze machinetypen wilt gebruiken, moet u een quotum aanvragen met een van de volgende opties:

 • Vraag een evaluatiequotum aan zodat u de prestaties van deze machinetypen kunt testen. VM's die u met deze machinetypen maakt, tellen mee voor het evaluatiequotum en worden gefactureerd op basis van de hieronder vermelde evaluatieprijzen. Het evaluatiequotum kan slechts beperkte tijd in uw project worden gebruikt.
 • Koop een vastgelegd gebruik voor één of drie jaar voor langdurig gebruik. Bij vastgelegd gebruik worden de kosten niet stapsgewijs in rekening gebracht. Gedurende de periode voor vastgelegd gebruik wordt er een maandelijks tarief in rekening gebracht, ook als u geen van de vastgelegde resources gebruikt.

Deze machinetypen zijn alleen beschikbaar in bepaalde zones.

Compute-geoptimaliseerde machinetypen

Compute-geoptimaliseerde machinetypen zijn ideaal voor rekenintensieve productietaken. Deze machinetypen bieden de hoogste prestaties per kern op Google Compute Engine.

C2-machinetypen

C2-machinetypen bieden Intel Scalable Processors (Cascade Lake) en tot 3,8 GHz langdurige all-core-turbo. Op dit moment zijn C2-machinetypen alleen verkrijgbaar in bepaalde regio's en zones. Hieronder wordt de prijs per vCPU en GB geheugen voor C2-machinetypen beschreven.

In de volgende tabel ziet u de berekende kosten voor de machinetypen c2-standard. Dit zijn de vooraf gedefinieerde C2-machinetypen. Facturering voor de vCPU's en het geheugen van elk van deze machinetypen vindt plaats op basis van de afzonderlijke prijzen van compute-geoptimaliseerd(e) vCPU's en geheugen, maar deze tabellen laten zien welke kosten u kunt verwachten als u een specifiek machinetype gebruikt.

N1-machinetypen met gedeelde kern

Compute Engine biedt machinetypen met een gedeelde kern, die voordeliger zijn voor het uitvoeren van kleine apps die niet zo veel resources nodig hebben als de andere machinetypen bieden.

In tegenstelling tot bij vooraf gedefinieerde machinetypen, aangepaste machinetypen en voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen, wordt u bij machinetypen met een gedeelde kern niet gefactureerd voor de afzonderlijke resources. Elk machinetype heeft een vastgestelde prijs voor zowel de vCPU's als het geheugen.

Kortingen voor langdurig gebruik voor machinetypen met een gedeelde kern worden afzonderlijk van de volgende machinetypen berekend: vooraf gedefinieerde machinetypen, aangepaste machinetypen en voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.

CPU-burst-verwerking

Machinetypen met een gedeelde kern bieden mogelijkheden voor burst-verwerking, waarmee instanties voor een korte periode extra fysieke CPU kunnen gebruiken. Burst-verwerking vindt automatisch plaats als uw instantie meer fysieke CPU vereist dan oorspronkelijk is toegewezen. Tijdens deze pieken maakt uw instantie kort gebruik van de beschikbare fysieke CPU. Zulke bursts zijn niet permanent en kunnen alleen periodiek worden gebruikt. Er zijn geen extra kosten verbonden aan burst-verwerking. De vermelde on-demand prijs voor de machinetypen f1-micro, g1-small en e2 shared-core wordt bij u in rekening gebracht.

E2-machinetypen met gedeelde kern

In tegenstelling tot bij vooraf gedefinieerde machinetypen, aangepaste machinetypen en voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen, wordt u bij machinetypen met een gedeelde kern niet gefactureerd voor de afzonderlijke resources. Elk machinetype heeft een vastgestelde prijs voor zowel de vCPU's als het geheugen.

Compute Engine biedt machinetypen met een gedeelde kern, die voordeliger zijn voor het uitvoeren van kleine apps die niet zo veel resources nodig hebben als de andere machinetypen bieden.

Voor E2-machinetypen met een gedeelde kern is een korting voor langdurig gebruik niet mogelijk.

Kortingen voor langdurig gebruik

Kortingen voor langdurig gebruik worden berekend voor elke afzonderlijke vCPU en GB geheugen die u gebruikt. Als een instantie een vCPU of GB geheugen meer dan 25% van de maand gebruikt, geeft Compute Engine automatisch een korting voor elke extra seconde waarin u deze resources gebruikt. De korting wordt groter als u meer gebruikt, en u kunt tot 30% netto korting krijgen op de vCPU- en geheugenkosten voor instanties die de hele maand worden uitgevoerd.

Bovendien wordt het vCPU- en geheugengebruik in elke regio afzonderlijk berekend voor elk van de volgende categorieën:

Als u bijvoorbeeld in us-west1 vooraf gedefinieerde, aangepaste en voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen gebruikt, berekent Compute Engine voor elk van deze categorieën afzonderlijk de korting voor langdurig gebruik. Andere regio's worden ook los van de us-west1-resources berekend.

Kortingen voor langdurig gebruik worden automatisch toegepast, berekend en op uw factuur vermeld zodra uw project ervoor in aanmerking komt. U hoeft niets te doen om kortingen voor langdurig gebruik in te schakelen.

Meer informatie vindt u in de documentatie over kortingen voor langdurig gebruik.

Kortingen voor vastgelegd gebruik

Compute Engine biedt de mogelijkheid om een contract voor vastgelegd gebruik af te sluiten in ruil voor sterk verlaagde prijzen voor VM-gebruik. Deze kortingen staan bekend als kortingen voor vastgelegd gebruik. Lees de pagina over vastgelegd gebruik kopen voor informatie over vastlegging.

Kortingen voor vastgelegd gebruik zijn beschikbaar in de volgende categorieën:

 • Algemeen: Kortingen voor vastgelegd gebruik van standaard machinetypen, machinetypen met veel geheugen, machinetypen met hoog CPU, aangepaste machinetypen en algemene nodes voor één tenant, met of zonder GPU's en lokale SSD's.
 • Voor geheugen geoptimaliseerd: Kortingen voor vastgelegd gebruik van voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen.
 • Compute-geoptimaliseerd: Kortingen voor vastgelegd gebruik van compute-geoptimaliseerde machinetypen.

Vastleggingen zijn geschikt voor voorspelbaar en consistent gebruik waarbij u een specifieke hoeveelheid vCPU's en geheugen gebruikt voor toekomstige productietaken. Met vastleggingen kunt u een specifiek aantal vCPU's en een specifieke hoeveelheid geheugen kopen met een korting van maximaal 57% ten opzichte van de volledige prijzen van de meeste machinetypen of aangepaste machinetypen. De korting loopt op tot 70% voor onze voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen. U gaat een verbintenis aan voor de volledige gebruiksperiode en ontvangt voor elke maand een factuur, ongeacht of er gebruik heeft plaatsgevonden.

Bekijk de tabellen met resourceprijzen als u de prijzen van vCPU en geheugen bij vastleggingen voor één en drie jaar wilt vergelijken met andere prijsmogelijkheden voor Compute Engine.

Vastleggingen combineren met reserveringen

Bij een korting voor vastgelegd gebruik wordt een korting overeengekomen voor één of drie jaar, maar wordt geen capaciteit in een specifieke zone gereserveerd. Een reservering zorgt dat de capaciteit in een specifieke zone behouden blijft, zelfs als de gereserveerde VM's niet actief zijn. Als u een reservering combineert met een vastlegging, krijgt u gereserveerde resources met korting.

Zie Vastgelegd gebruik kopen in combinatie met een reservering.

Prijzen voor gesimuleerde onderhoudsgebeurtenissen

Sinds 10 februari 2020 zijn er geen kosten verbonden aan gesimuleerde onderhoudsgebeurtenissen.

Tot deze datum golden de volgende kosten:

 • Voor gesimuleerd onderhoud van instanties die voor live migratie zijn geconfigureerd, worden kosten in rekening gebracht voor elk van de volgende instantieresources:
  • Prijs per vCPU voor de instantie, waarbij f1-micro en g1-small elk gelijk zijn aan 1 vCPU: $ 0,040
  • Prijs per GB aan systeemgeheugen: $ 0,010
  • Prijs per GB aan lokale SSD-ruimte: $ 0,001
 • Gesimuleerd onderhoud van verwijderbare VM-instanties: gratis
 • Gesimuleerd onderhoud van instanties die voor beëindigen en opnieuw opstarten zijn geconfigureerd: gratis

Gebruik bekijken

De Google Cloud Console biedt een transactiegeschiedenis voor elk van uw projecten. Deze geschiedenis beschrijft uw huidige saldo en het geschatte resourcegebruik voor dat specifieke project.

Als u de transactiegeschiedenis van een project wilt bekijken, gaat u naar de factuurpagina met geschatte factuurkosten.

Volgende stappen