Google Cloud Raporları

GCP'nin geçmişini ve pratik uygulamasını ele alan ayrıntılı raporlar

GCP hakkında daha fazla bilgi edinin

GCP Raporlarında, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin altında yatan teknoloji açıklanmakta ve güvenlik, mimari ve toplam sahip olma maliyeti gibi konular incelenmektedir. Burada listelenen raporlar; Google çalışanları, bağımsız analistler, müşteriler ve iş ortakları tarafından yazılmıştır. Sektör analistleri tarafından yazılan raporlar, Analist Raporları dizinimizde listelenmiştir.

Google

Kasım 2019

Google Cloud'daki AI Explanations'ın temelindeki algoritmalar

Google Cloud AI Platform'daki AI Explanations, hata ayıklamayı kolaylaştırmak ve daha iyi kararlar alabilmek için modelinizin davranışını anlamanıza yardımcı olur. Bu makalede; kullanılan teknikler, teknikleri destekleyen teorik unsurlar ve limitleri açıklanmaktadır.

Devamını okuyun

Google

Eylül 2019

Anthos: Uygulama güvenliğini modernleştirme fırsatı

Anthos'un, ortamlar arasında tutarlı politikaları zorunlu kılarak, farklı risk profillerine sahip iş yüklerini ayırarak ve yalnızca güvenilir iş yüklerini dağıtarak karma ve çoklu bulut ortamlarında güvenliğinizi artırmaya nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Devamını okuyun

Google

Eylül 2019

Kullanıcılar için modern şifre güvenliği

Kimlik doğrulama gerektiren online uygulamaların kullanıcıları için şifre rehberliği ve öneriler sağlar.

Devamını okuyun

Google

Eylül 2019

Sistem tasarımcıları için modern şifre güvenliği

Güvenli online uygulamalar oluşturan tasarımcılar ve mühendisler için modern şifre rehberliği ve öneriler sağlayarak bunların modelini oluşturur.

Devamını okuyun

Google

Temmuz 2019

Connect for Anthos'un güvenlik özellikleri

Bu makalede GKE On-Prem kullanıcı kümelerinin güvenliğinden emin olmak isteyen müşteriler için Connect for Anthos ile sunulan güvenlik önlemlerinden bahsedilmiştir.

Devamını okuyun

Google

Ocak 2019

Google Güvenlik Raporu

Bu araştırmada, Google'ın Google Cloud Platform'a yönelik güvenlik ve uyumluluk yaklaşımı, herkese açık bulut ürünlerimiz ve hizmetlerimiz açıklanmaktadır.

Devamını okuyun

Google

Aralık 2018

Google Cloud Benimseme Çerçevesi

Kuruluşunuz buluta hazır mı? Cevabı Google'ın bulut benimseme çerçevesinin rehberliğinde öğrenebilirsiniz.

Devamını okuyun

Google

Kasım 2018

Kubernetes: Karma Bulut Stratejiniz

Bu makalede, Kubernetes'in dağıtım, yönetim ve operasyon süreçlerinizi basitleştiren bütünsel bir karma bulut çözümünü nasıl sağladığına değinilmektedir.

Devamını okuyun

Google

Eylül 2018

Bulutta mali yönetim kılavuzu

Bu belgede, mali yönetim kontrollerinin önemi ve bulut maliyetlerinin daha tahmin edilebilir olmasında bu kontrollerin oynadığı rol açıklanmaktadır.

Devamını okuyun

Google

Eylül 2018

GCP'ye toplu geçişler için Velostrata teknolojisini anlama

Bu makalede, Velostrata'nın benzersiz teknolojisi ve mimarisi için ayrıntılı bir inceleme sunulmakta ve bu olanakların mevcut toplu geçiş uygulamalarını nasıl iyileştirdiği gösterilmektedir.

Devamını okuyun

Google

Eylül 2018

Google Cloud Platform'da veri silme

Bu makalede, Google Cloud Platform'da depolanan Müşteri Verilerinizi sildiğinizde (Google Cloud Platform Hizmet Şartları'nda açıklandığı şekilde) gerçekleşen güvenli işlem için genel bir bakış sunulmaktadır.

Devamını okuyun

Google

Eylül 2018

Veri olayına yanıt süreci

Bu makalede; müşterilerin verilerini korumayı, olabildiğince kısa sürede normal şekilde hizmet verilmesini sağlamayı ve hem yasal hem de sözleşme kapsamındaki uygunluk şartlarını karşılamayı amaçlayan Google'ın veri olayına yanıt sürecine dair ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Devamını okuyun

Google

Nisan 2018

Kubernetes'te Modern .NET Uygulamanızı Çalıştırma

Bu belge, .NET uygulamasının modernizasyonunu ele alan üç belgeden üçüncüsüdür. Bu belge, container mimarisine alma ve düzenleme kavramları için size yol gösterecektir. .NET PetShop uygulamasını nasıl container mimarisine alacağınızı ve Kubernetes'te çalıştıracağınızı öğreneceksiniz.

Devamını okuyun

İş ortağı

Şubat 2018

Google Cloud Platform İçin .NET Uygulamanızı Modernleştirme

Üç belgeden ikincisi olan bu belgede tesis içi, monolitik bir .NET uygulamasını buluta hazır hale getirme süreci açıklanmaktadır. Bu belge, Oracle veritabanından PostgreSQL'e geçiş ve sanal makineleri taşımayla ilgili bilgiler içerir.

Devamını okuyun

İş ortağı

Ocak 2018

Mikro Hizmetlerle Bulutta Yerel Yaklaşımı Uygulama

Bu belgede monolit bir yazılım uygulaması mimarisini mikro hizmetlere taşımanın temel unsurları açıklanmaktadır. PetShop ASP.NET uygulamasını modernleştirmek için alan odaklı tasarım kullanabilirsiniz.

Devamını okuyun

İş ortağı

Aralık 2017

Bir İş Kolu Uygulamasını Lift-and-Shift Yöntemiyle Google Cloud Platform'a Taşıma

Bu belgede, bir uygulamayı lift-and-shift yöntemiyle Google Cloud Platform'a taşıma işlemi açıklanmaktadır. SQL Server gibi bileşenler dahil olmak üzere ASP.NET Windows uygulamasını taşıma ile ilgili adım adım talimatları uygulayın.

Devamını okuyun

Google

Aralık 2017

Google Cloud'a Geçiş Sırasında Şifreleme

Geçiş sırasında şifreleme, siteniz ile bulut sağlayıcısı ya da iki hizmet arasında veri aktarımı gerçekleştirilirken iletişimin kesintiye uğraması durumunda verilerinizi korur. Google, geçiş halindeki verilerin kimliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için çeşitli güvenlik önlemleri alır.

Devamını okuyun

İş Ortağı

Ekim 2016

Cloud Tabanlı Veri Tekilleştirme İşlemi İçin StorReduce'u Kullanma

StorReduce, uygulamalarınız ve Google Cloud Storage arasında görev alan özel bir bulut tekilleştirme çözümüdür. Bu çözüm, verilerin buluta aktarım hızını 30 kat artırır ve depolama maliyetlerini azaltır.

Devamını okuyun

Google

Ağustos 2016

Google Cloud Platform'da Kullanımda Olmayan Verilerin Şifrelenmesi

Güvenlik, birçok kişi ve şirket için herkese açık bulut tedarikçisinin seçiminde belirleyici bir unsurdur. Google, Google Cloud Platform ürünlerinde kullanımda olmayan müşteri verilerini korumak için birkaç şifreleme katmanı kullanır.

Devamını okuyun

Google

Nisan 2016

Google Cloud Platform'da DDoS Saldırılarını Önleme ve Etkilerini Azaltma

Bu makalede, Google Cloud Platform (GCP) dağıtımınızı hedefleyen DDoS saldırılarına karşı koruma sağlamak ve riski azaltmak için en iyi uygulamalar açıklanmaktadır.

Devamını okuyun

Müşteri

Aralık 2015

Vadeli İşlemler Piyasası Verilerini Dataflow SDK ile Dönüştürme

Bu makalede, Cloud Dataflow'u kullanan uygulamaların derlenip çalıştırılmasıyla ilgili bazı ana kavramlar açıklanmaktadır. Ardından vadeli işlemler piyasası simge verilerini dönüştürmek ve kullanmak için "uygulamalı" bir çalışma yapılmakta, son olarak dönüşümler Google BigQuery veri kümesinde depolanmaktadır.

Devamını okuyun

Google

Temmuz 2015

Amazon Glacier'dan Cloud Storage Nearline'a Geçiş

Cloud Storage Nearline, arşivleme iş yükleri için ideal olan ekonomik bir depolama sınıfıdır. Bu makalede, verileri Amazon Glacier'dan Cloud Storage Nearline'a taşırken yararlanabileceğiniz en iyi uygulamalar bulunmaktadır.

Devamını okuyun

Müşteri

Mayıs 2015

Birleştirilmiş Denetim Takibini Oluşturmak İçin Ölçeklendirme: Cloud Bigtable'ın Finansal Hizmet Uygulaması

Cloud Bigtable'ı Birleştirilmiş Denetim Takibi (CAT) bağlamında değerlendiriyor, Cloud Bigtable'ın hızını ve ölçeklenebilirliğini hesaplayan bir dizi deneme gerçekleştiriyoruz. Cloud Bigtable, başarılı şekilde ölçeklendirilir ve CAT'nin gereksinimlerini karşılayabilir.

Devamını okuyun

Google

Kasım 2012

BigQuery'ye Yakından Bakış

Bu raporda, büyük veri kümeleri için tümüyle yönetilen ve bulut tabanlı etkileşimli sorgu hizmeti olan BigQuery tanıtılmaktadır. BigQuery, Google'ın "Dremel" adlı temel teknoloji kodunun harici uygulamasıdır.

Devamını okuyun