Cloud Machine Learning Engine

Üstün modeller derleyin ve bunları kolayca üretime dağıtın.

Ücretsiz Deneyin

Operasyonlara değil modellere odaklanın.

Google Cloud Machine Learning (ML) Engine, geliştiricilerin ve veri bilimcilerin üstün makine öğrenimi modelleri derlemesine ve bunları üretime sunmasına olanak tanıyan bir yönetilen hizmettir. Cloud ML Engine birlikte veya ayrı olarak kullanılabilen eğitim ve tahmin hizmetleri sunar. Cloud ML Engine, kuruluşlar tarafından sorunları uydu görüntülerindeki bulutları tespit etmekten gıda güvenliğini sağlamaya ve müşteri e-postalarına dört kat daha hızlı yanıt vermeye uzanan yöntemlerle çözmek için kullanılan, başarısı kanıtlanmış bir hizmettir.

Eğitim

Makine öğrenimi, verilerdeki kalıpları bulmak üzere bilgisayar modellerini eğitmeyi içerir. İyi tasarlanmış bir modeli ne kadar yüksek kaliteli verilerle eğitirseniz çözümünüz de o kadar akıllı olur. Modellerinizi derlemek için scikit-learn, XGBoost ve Keras'ın yanı sıra, Google Fotoğraflar'dan Google Cloud Speech'e kadar pek çok Google ürününü destekleyen bir son teknoloji ürünü derin öğrenme çerçevesi olan TensorFlow'u kullanabilirsiniz. Cloud ML Engine, akıllı çözümleri daha hızlı ve uzman yardımı olmadan elde etmeniz için model mimarilerini otomatik olarak tasarlayıp değerlendirmenize olanak tanır. Cloud ML Engine, tüm verilerinizden faydalanmak üzere ölçeklendirilir. Yönetilen bir kümede herhangi bir modeli geniş ölçekte eğitebilir.

Tahmin

Tahmin, uygulamalarınız ve iş akışlarınıza zekayı entegre eder. Eğitilmiş bir modeliniz olduğunda tahmin, bilgisayarın öğrendiklerini yeni örneklere uygular. ML Engine iki tür tahmin sunar:

Online Tahmin, ML modellerini yüksek düzeyde kullanılabilirlikle gerçek zamanlı olarak yanıt veren sunucusuz ve tümüyle yönetilen barındırma ile dağıtır. Global tahmin platformumuz herhangi bir işleme hızına uyum sağlamak için otomatik olarak ölçeklendirilir. ML’yi uygulamalarınıza entegre etmeniz için güvenli bir web uç noktası sağlar.

Toplu Tahmin, eşzamansız uygulamalar için eşsiz işletim hızına sahip uygun maliyetli çıkarım sunar. Terabaytlarca üretim verisinde çıkarım yapmak için ölçeklendirilir.

Birden fazla çerçeveyi eğitin ve dağıtın.

Eğitim ve Online Tahmin, geliştiricilerin ve veri bilimcilerin birden fazla ML çerçevesi kullanmasına ve ML modellerini Docker kapsayıcısı gerekmeden sorunsuzca üretime dağıtmasına olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca herhangi bir yerde eğitilmiş olan modelleri de içe aktarabilir.

Tensorflow logosu Scikit learn logosu Keras logosu Xgboost logosu

Cloud ML Engine Özellikleri

Otomatik Kaynak Sağlama
Altyapı konusunda endişelenmeden model geliştirme ve dağıtmaya odaklanın. Yönetilen hizmet, tüm kaynak hazırlığı ve izleme işlemlerini otomatik hale getirir. CPU, GPU ve TPU'ları destekleyen, yönetilen ve dağıtılmış eğitim altyapısını kullanarak modeller oluşturun. Çok sayıda düğümde eğitimle veya birden çok deneyi paralel olarak yürütüp model geliştirme sürecini hızlandırın.
HyperTune
Derin öğrenme hiper parametrelerini HyperTune ile otomatik olarak ayarlayarak üstün sonuçları daha hızlı elde edin. Veri bilimciler binlerce ayarlama deneyini bulutta yönetebilir. Bu sayede, saatler süren yorucu ve hata yapmaya müsait bir iş yapmalarına gerek kalmaz.
Taşınabilir Modeller
Örnek veri kümelerinde modelleri yerel olarak eğitmek için açık kaynak TensorFlow SDK'yı, büyük ölçekte eğitim için Google Cloud Platform'u kullanın. Cloud ML Engine ile eğitilen modeller, yerel ortamda çalıştırma veya mobil entegrasyon için indirilebilir. Ayrıca, tümüyle yönetilen, gerçek zamanlı tahmin barındırma için herhangi bir yerde eğitilmiş olan scikit-learn, XGBoost, Keras ve TensorFlow modellerini içe aktarabilirsiniz (Docker kapsayıcısı gerekmez).
Sunucu Tarafında Ön İşleme
scikit-learn ardışık düzenleri ve tf.transform ile dağıtım ön işlemesini Google Cloud’a aktarın. Bu, üretimde ham verileri modellere gönderebileceğiniz ve yerel hesaplamayı azaltabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, eğitim ve tahmindeki farklı ön işlemeler nedeniyle verilerde sapma olmasını da önler.
Entegre
Google hizmetleri birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cloud ML Engine, özellik işleme için Cloud Dataflow'la ve veri depolama için Cloud Storage'la birlikte çalışır.
Birden Çok Çerçeve
Eğitim ve Online Tahmin; sınıflandırma, regresyon, kümeleme ve boyutluluk azaltma modellerini eğitmek ve sunmak için birden çok çerçeveyi destekler.
  • Klasik makine öğreniminin kapsamlılığı ve basitliği için scikit-learn
  • Uç noktada gradyan artırmanın kolaylık ve doğruluğu için XGBoost
  • Derin öğrenmenin kolay ve hızlı prototiplemesi için Keras
  • Derin öğrenmenin son teknoloji ürünü gücü için TensorFlow

“Google Cloud Machine Learning Engine sayesinde, uydularımızdan aldığımız görüntülerdeki görsel anormallikleri düzeltme hızımız ve doğrulumuz arttı. Böylece onlarca yıldır mücadele ettiğimiz bir sorun çözülmüş oldu. Bu sayede, Airbus Defence and Space bugün piyasadaki en kapsamlı yeryüzü gözlem verilerine benzersiz erişim sağlamaya devam edecek.”

- Mathias Ortner Veri Analizi ve Görüntü İşleme Yöneticisi, Airbus Defence & Space

CLOUD ML Engine Fiyatlandırması

Cloud ML Engine, ML modellerinin eğitilmesi ve eğitilen modellerle tahminlerin çalışılmasını ücretlendirir. Ayrıntılı fiyat bilgileri için lütfen fiyatlandırma kılavuzunu inceleyin.

ABD AVRUPA ASYA
Eğitim - Önceden tanımlanmış ölçek katmanları - saatlik fiyat Eğitim - Cloud ML Engine makine türleri - saatlik fiyat Eğitim - Compute Engine makine türleri - saatlik fiyat Eğitim - Hızlandırıcılar - saatlik fiyat
BASIC standard n1-standard-4 NVIDIA_TESLA_K80
STANDARD_1 large_model n1-standard-8 NVIDIA_TESLA_P4 (Beta)
PREMIUM_1 complex_model_s n1-standard-16 NVIDIA_TESLA_P100
BASIC_GPU complex_model_m n1-standard-32 NVIDIA_TESLA_V100
BASIC_TPU complex_model_l n1-standard-64 Sekiz adet TPU_V2 çekirdek*
CUSTOM Makine türleri tablolarını inceleyin. standard_gpu n1-standard-96 Toplu tahmin - düğüm saati başına fiyat
complex_model_m_gpu n1-highmem-2
complex_model_l_gpu n1-highmem-4 Online tahmin - Makine türleri - düğüm saati başına fiyat
standard_p100 n1-highmem-8 mls1-c1-m2 (default)
complex_model_m_p100 n1-highmem-16 mls1-c4-m2 (Beta)
standard_v100 n1-highmem-32
large_model_v100 n1-highmem-64
complex_model_m_v100 n1-highmem-96
complex_model_l_v100 n1-highcpu-16
cloud_tpu* n1-highcpu-32
n1-highcpu-64
n1-highcpu-96
ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Machine Learning Engine (Cloud ML Engine)