Tools en bibliotheken voor de interactie met producten en services van Google Cloud
Tools en bibliotheken voor de interactie met producten en services van Google Cloud

Cloud SDK bestaat uit een verzameling opdrachtregeltools voor ontwikkelaars die met Google Cloud werken. Met deze tools heeft u rechtstreeks vanaf de opdrachtregel toegang tot Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery en andere Google Cloud-services.

  • VM-instanties rechtstreeks vanaf de opdrachtregel indelen
  • Compute Engine-netwerken, -firewalls en -schijfopslag beheren met de opdrachtregeltool gcloud
  • Cloud SDK aan uw taalvoorkeuren aanpassen met clientbibliotheken voor Java, Python, NodeJS, Ruby, Go, .NET en PHP
  • Lokale service-emulators uitvoeren voor Pub/Sub, Cloud Bigtable en Datastore, en deze services simuleren voor lokale ontwikkeling

Belangrijkste functies

Gcloud-opdrachtregeltool

De gcloud-CLI (command-line interface) zorgt voor de verificatie en lokale configuratie van, de ontwikkelaarsworkflow in en de interactie met Google Cloud API's. Met gcloud kunt u veel dagelijkse cloudtaken eenvoudig vanaf de opdrachtregel of geautomatiseerd met scripts uitvoeren. Denk hierbij aan het maken van een Compute Engine VM-instantie, het beheren van een Google Kubernetes Engine-cluster of het implementeren van een App Engine-app.

Clientbibliotheken

Installeerbare, taalspecifieke clientbibliotheken voor Google Cloud en de Google API zijn bij Cloud SDK inbegrepen. Deze bibliotheken volgen de conventies en stijl van de ondersteunde talen, zorgen voor verificatie, minimaliseren het gebruik van boilerplate-code en optimaliseren de workflow voor ontwikkelaars.

Productspecifieke opdrachtregeltools

Een aantal opdrachtregeltools zoals gsutil, bq en kubectl maken deel uit van Cloud SDK Met gsutil kunt u vanaf de opdrachtregel Cloud Storage-buckets en -objecten beheren. Met bq kunt u vanaf de opdrachtregel query's uitvoeren, en datasets, tabellen en entiteiten bewerken in BigQuery. Met kubectl kunt u vanaf de opdrachtregel Kubernetes-containerclusters beheren.

Wat is er nieuw?

Documentatie

Tutorial
Cloud SDK installeren

Download en initialiseer de nieuwste versie van Cloud SDK.

Tutorial
Aanvullende componenten installeren

Download aanvullende componenten zoals opdrachtregeltools (bq, gsutil, kubectl), gcloud-opdrachten in alfa- of bètafase, of noodzakelijke afhankelijkheden.

De basisbeginselen van Google Cloud
Aan de slag met clientbibliotheken

Cloud API's benaderen met taalspecifieke clientbibliotheken.

De basisbeginselen van Google Cloud
Overzicht van de opdrachtregeltool gcloud

Een uitgebreid overzicht van de opdrachtregeltool gcloud en de bijbehorende releaseniveaus, de opdrachtstructuur, belangrijke begrippen zoals property's, configuraties en globale vlaggen, ondersteuning voor scripts en mogelijkheden om de uitvoer te verfijnen.

Tutorial
Scripts voor gcloud-CLI-opdrachten schrijven

Voer gcloud-opdrachten uit via een script met functies zoals promptuitschakeling en uitvoerfiltering en -indeling.

Veelvoorkomende toepassingen

Google Cloud-taken automatiseren

Met Cloud SDK kunt u op basis van meegeleverde opdrachtregeltools zoals gcloud, bq en gsutil scripts schrijven om Google Cloud-taken uit te voeren, bijvoorbeeld om code te implementeren in App Engine, logboekgegevens te analyseren en een Compute Engine-network te updaten.

Scripts voor gcloud-CLI-opdrachten schrijven

Als u scripts schrijft met Cloud SDK, kunt u de gcloud-opdrachtregeltool opnemen in scripts of andere vormen van automatisering. U kunt bijvoorbeeld met Jenkins taken in Google Cloud automatiseren. Verder biedt de opdrachtregeltool gcloud mogelijkheden om de uitvoer van opdrachten te filteren en in te delen als u gegevens eenvoudig wilt structureren en extraheren, en om opdrachten te combineren als u uw Google Cloud-bronnen zonder input van gebruikers wilt beheren.

Alle functies

Gcloud-opdrachtregeltool Met de gcloud-opdrachtregeltool beheert u de verificatie en lokale configuratie van, de ontwikkelaarsworkflow in, en de interactie met de API's van Google Cloud vanaf de opdrachtregel.
Clientbibliotheken Bij Cloud SDK worden installeerbare, taalspecifieke Cloud-clientbibliotheken geleverd. Deze bibliotheken volgen de conventies en stijl van de ondersteunde talen, zorgen voor verificatie, minimaliseren het gebruik van boilerplate-code en optimaliseren de workflow voor ontwikkelaars.
Gsutil Gsutil biedt toegang tot Cloud Storage en omvat diverse taken voor bucket- en objectenbeheer vanaf de opdrachtregel.
Bq Met bq kunt u in BigQuery vanaf de opdrachtregel query's uitvoeren en datasets, tabellen en entiteiten manipuleren.
Kubectl Kubectl omvat opdrachten die meer controle over Kubernetes-clusters bieden. Met kubectl kunt u onder meer apps implementeren, clusterresources inspecteren en beheren, en logboeken bekijken.
Emulators Cloud SDK omvat emulators voor producten zoals Bigtable, Datastore, Filestore en Pub/Sub. Deze emulators zijn gericht op lokale ontwikkeling, testdoeleinden en validatie.

Prijzen

Cloud SDK is kosteloos voor gebruikers met een Google Cloud-account.