Essentiële tools voor Cloud Platform

Cloud-SDK is een set tools voor Cloud Platform. De SDK bevat gcloud, gsutil en bq, waarmee u toegang heeft tot Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Google BigQuery en andere producten en services vanuit de opdrachtregel. U kunt deze tools interactief of in uw geautomatiseerde scripts uitvoeren.

Instanties van virtuele machines beheren

Met gcloud beheert u eenvoudig uw virtuele machines in Compute Engine: van het maken, starten en beheren van VM-instanties tot het implementeren van uw eigen VM-images. U kunt gcloud ook gebruiken om SSH-verbindingen naar uw instanties te maken.

Netwerken, firewalls, schijfopslag en meer

U kunt gcloud gebruiken om Compute Engine-netwerken, -firewalls, -schijfopslag en meer te beheren zonder dat u de Cloud Platform-console hoeft te gebruiken. Met gcloud beheert u configuraties voor uw Compute Engine-omgeving met slechts een paar toetsaanslagen.

Uw favoriete programmeertalen gebruiken

Er zijn clientbibliotheken voor Java, Python, Node.js, Ruby, Go, .NET en PHP beschikbaar voor de installatie vanaf de juiste pakketmanagers.

Lokale service-emulators uitvoeren

Met de emulators van Cloud-SDK voor Google Cloud Pub/Sub en Google Cloud Datastore kunt u deze services simuleren in uw omgeving voor lokale ontwikkeling, testen en validatie. U start en beheert service-emulators met behulp van de gcloud-tool.

Tools voor Cloud Platform

Cloud-SDK bevat geïntegreerde opdrachtregeltools voor allerlei Cloud Platform-producten.

 • Compute Engine
 • Kubernetes Engine
 • Deployment Manager
 • Cloud DNS
 • Cloud IAM
 • Cloud Storage
 • App Engine
 • Cloud ML Engine
 • Cloud SQL
 • Cloud Dataproc
 • Cloud Logging
 • BigQuery
 • Cloud Dataflow
 • Resource Manager
 • Source Repositories

Functies van Cloud-SDK

Opdrachtregelinterface voor producten en services van Cloud Platform

gcloud-tool
gcloud beheert de verificatie van, lokale configuratie van, ontwikkelaarsworkflow in en interacties met de Cloud Platform API's.
gsutil-tool
gsutil geeft u toegang tot opdrachtregels waarmee u Cloud Storage-buckets en objecten kunt beheren.
PowerShell-cmdlets (Windows)
Google Cloud Tools for PowerShell is een verzameling Windows PowerShell-cmdlets waarmee u Google Cloud Platform-resources beheert in de Windows PowerShell-omgeving.
bq-tool
Met bq kunt u via de opdrachtregel zoekopdrachten uitvoeren, en datasets, tabellen en entiteiten bewerken in BigQuery.
kubectl-tool
kubectl organiseert de implementatie en het beheer van Kubernetes-containerclusters in gcloud.

Clientbibliotheken en optionele componenten

Nadat u Cloud-SDK heeft geïnstalleerd, kunt u ook taalspecifieke cloudbibliotheken en optionele Cloud-SDK-componenten installeren.

Google Cloud-clientbibliotheken

Installeer taalspecifieke clientbibliotheken voor Cloud Platform-producten.

Google Cloud-clientbibliotheken

Google API-clientbibliotheken

Installeer taalspecifieke clientbibliotheken voor aanvullende Google API's.

Google API-clientbibliotheken

Optionele componenten beheren

Installeer optionele Cloud-SDK-componenten.

Cloud-SDK-componenten beheren

Prijslijst voor Cloud-SDK

Cloud-SDK is gratis voor klanten van Google Cloud Platform.

Feedback verzenden over...