Açık buluta duyduğumuz inancın sebebi

Açıklık, yeniliklerin daha hızlı, güvenliğin daha sıkı olmasını sağlar ve tedarikçiye bağımlı olmama özgürlüğü sunar. Google, açıklığın bulut ortamlarında daha önce hiç olmadığı kadar önemli olduğunu düşünüyor.

"Bulut teknolojisinin sunduğu en büyük fırsatlardan biri, farklı araçlarla platformları birleştirme ve entegre etme özelliği. Açıklık ve birlikte çalışabilirlikle öne çıkan bir çağa adım atmak üzereyiz."

Brian Stevens, Google Cloud Baş Teknoloji Sorumlusu

Açık olmak, uygulamanızı seçip taşıyabilmek demektir

Açık bulut, temellerini belirli bir bulut ortamına bağlı kalmanın hedeflerinize ulaşmaya engel olmaması gerektiği inancından alır. Açık bulut, ortak bir geliştirme ve operasyon yaklaşımı kullanırken uygulamalarınızı farklı bulut ortamlarına sunmanın getirdiği gücün, önceliğiniz her neyse (örneğin ekibinizde geniş ölçekte paylaşılan becerilerden en iyi şekilde yararlanmak veya yenilikleri hızlandırmak olabilir) ona istediğiniz zaman ulaşabilmenize yardımcı olacağı fikrini benimser. Açık bulutlar açık kaynak ile mümkündür. Çünkü bulutta açık kaynak olması, BT yatırımlarınızı dağıttığınız konumlar üzerinde sahip olduğunuz kontrolü korur. Örneğin müşteriler, container'ları yönetmek için Kubernetes'i, şirket içi ortamlarda ve çoklu bulut ortamlarında makine öğrenimi modelleri oluşturmak için TensorFlow'u kullanır.

Açık kaynak sürekliliktir

Aşağıda Google'ın OSS konusundaki kararlılığına ve değişiklik gösteren gerekli çalışma düzeylerine dair örnekler verilmiştir:

  • Android gibi OSS'lerin açık bir kod tabanı vardır ve kuruluşun tek sorumluluğu geliştirme yapmaktır
  • TensorFlow gibi topluluk odaklı değişikliklere sahip olan OSS'ler, birçok şirket ve kişi arasında koordinasyon gerektirir
  • Linux ve Kubernetes gibi topluluk odaklı stratejilere sahip olan OSS'ler, denetim üzerinde ortaklaşa karar almayı ve fikir birliğine ulaşmayı gerektirir

Açık kaynaklı yazılımlar, kullanıcılara düşünce zenginliği ve devamlı geri bildirim döngüsü sunar

Açık kaynak Google için o kadar önemli ki kurumsal felsefemizde bundan iki defa bahsediyor ve hem çalışanlarımızı hem de tüm geliştiricileri açık kaynakla çalışmaya teşvik ediyoruz.

GHarchive.org verilerini analiz etmek için BigQuery kullandığımızda, 2017 yılında 5.500 Google çalışanının yaklaşık 26.000 kod deposuna kod gönderdiğini, 215.000'in üzerinde pull isteği oluşturduğunu ve neredeyse 450.000 yorumla sayısız toplulukla etkileşime geçtiğini fark ettik. Google'ın açık kaynaklara yaptığı katkının karşılaştırmalı analizi sayesinde, normalleştirilmiş verilere göre açık kaynakta en çok katkıda bulunan şirketlerin ilgili konumunu görerek bu bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Google çalışanları; Linux, LLVM, Samba ve Git gibi daha önce duymuş olabileceğiniz popüler projelere aktif olarak katkıda bulunur.

Google şu ana kadar olağanüstü bir iş ortağı olduğunu gösterdi. Kendilerinin başlatmamış olduğu bir projede toplulukla yoğun bir etkileşim kurmakta gösterdikleri kararlılık beni çok etkiledi.

- Matt Klein, Mühendis, Lyft

Google, en iyi şirket içi projelerimizden bazılarını düzenli olarak açık kaynağa aktarır

Google'ın başlattığı en iyi projelerden bazıları şu şekildedir:

Google, açık API'leri kullanmaya kararlıdır

Açık API'ler herkesin, birbirinin çalışmalarını geliştirebilme yeteneğini korur. Böylece yazılım, yinelemeli olarak ve iş birliğiyle geliştirilir. Açık API'ler, şirketlerle bireysel geliştiricileri güçlendirir ve servis sağlayıcılarının istendiği zaman değiştirilebilmesini destekler. Gözden-geçirilmiş bir araştırma, açık API'lerin sektör genelinde ve herhangi bir ekosistemde daha hızlı yenilik sağladığını göstermektedir. Açık API'ler, bağımsız ancak uyumlu uygulamalar oluşturarak, hazırlanmış API'leri tekrar kullanma hakkına dayandırılır. Google Cloud; Açık API Girişimi'ne üyeliğimiz, Açık API belirtimine katılmamız, gRPC'yi desteklememiz ve HBase API ile Cloud Bigtable'a uygunluk, SQL:2011 (uzantılarla birlikte) ile Cloud Spanner ve BigQuery'ye uygunluk, ayrıca paylaşılan API'ler ile Cloud Storage'a uygunluk aracılığıyla açık API'leri destekleme konusunda kararlıdır.

Açıklık hakkında yapılan Google Cloud Next 2017 oturumu üçüncü günü açılış konuşmasını izleyin

Açık kaynak gündemi

KUBERNETES

Container düzenlemek için açık kaynaklı sistem

Google, Kubernetes için 12 yılın üzerinde araştırma ve geliştirme kaynağı ayırmıştır ve hizmeti tamamen açık kaynaklı hale getirmiştir. Bu sıkı, yönlendirilmiş mühendislik, açıklık ve topluluk tarafından geliştirilme özellikleri bir araya getirerek; 45.000'i aşkın (ve giderek artmakta olan) kaydetme sayısı ve 1.500'ün üzerinde katkıda bulunan kişiyle Kubernetes'i GitHub'daki en aktif projelerden biri haline getirmeye yardımcı olmuştur. Bu muhteşem yenilik oranı yalnızca Kubernetes topluluğundaki sektörler arası işbirliği ve liderlik sayesinde mümkündür. Kubernetes açık kaynak projesi ve container mimarisine alınmış uygulamaları dağıtmak için en iyi ortam olan, yönetilen hizmetimiz Google Kubernetes Engine hakkında daha fazla bilgi edinin.

TENSORFLOW

Makine öğrenimi için açık kaynaklı kitaplık

Google'ın 2015 yılında açık kaynaklı hale getirmesinden bu yana TensorFlow, GitHub'daki 1 numaralı makine öğrenimi topluluğu ve genelgeçer makine öğrenimi araç seti olmuştur. Bu proje insanlık için önemlidir. Bu yüzden, herkesin açık bir şekilde iş birliği yapabilmesi için projeyi açık kaynaklı hale getirmemiz gerektiğini biliyorduk. TensorFlow açık kaynak projesi ve herhangi bir TensorFlow modelini alarak yönetilen bir küme üzerinde büyük ölçekte eğitim gerçekleştirmenin en iyi yolu olan, yönetilen hizmetimiz Google Cloud Machine Learning Engine hakkında daha fazla bilgi edinin.

ISTIO

Mikro hizmetleri bağlamak için açık bir platform

Istio; mikro hizmetleri bağlamak, yönetmek ve güvenli hale getirmek için tek tip bir yol sağlayan açık platformdur. Istio, mikro hizmetler arasındaki trafiği yönetmeyi, erişim politikaları uygulamayı ve telemetri verilerini toplamayı destekler. Üstelik tüm bunları mikro hizmet kodunda değişiklik gerektirmeden yapar.

ANDROID

Android, virüs algılama ve bulut güvenliği için makine öğreniminden akıllı, bağlamsal yardım için yapay zekaya kadar Google'ın sunduğu son yenilikleri kullanır. Android Kurumsal Mobilite Yönetimi web sayfasından daha fazla bilgi edinin.