Waarom we in een open cloud geloven

Openheid zorgt voor snellere innovatie, betere beveiliging en de vrijheid om van leverancier te wisselen. Google denkt dat openheid in de cloud belangrijker is dan ooit.

"Een van de grootste pluspunten van cloudtechnologie is dat we daarmee verschillende tools en platforms kunnen integreren: we gaan een tijd van openheid en interoperabiliteit tegemoet."

Brian Stevens, CTO bij Google Cloud

Open betekent dat het mogelijk is een app ergens anders uit te voeren

Een open cloud is gebaseerd op het principe dat vastzitten aan een bepaalde cloud niet mag belemmeren dat u uw doelen nastreeft. Een open cloud gaat ervan uit dat u apps vanuit één ontwikkelings- en exploitatiestrategie kunt leveren in verschillende clouds, zodat u altijd kunt inspelen op de prioriteiten van het moment, of dat nu een betere benutting van de vaardigheden in uw teams is of het aanjagen van innovatie. Open source is een voorwaarde voor open clouds omdat u met open source in de cloud zelf bepaalt waar u uw IT-investeringen inzet. Klanten gebruiken bijvoorbeeld Kubernetes om containers te beheren en TensorFlow om zowel op locatie als in verschillende clouds machine learning-modellen te ontwerpen.

Open source is een continuüm

Hieronder staan een paar voorbeelden van de inspanningen van Google voor OSS en wat daar bij komt kijken:

  • OSS zoals Android heeft een openbare broncode die door één organisatie wordt ontwikkeld.
  • Als veranderingen in het OSS uit een community voortkomen, zoals bij TensorFlow, is er coördinatie tussen vele bedrijven en personen nodig.
  • Als de strategie voor een OSS uit een community voortkomt, zoals bij Linux en Kubernetes, moeten de betrokkenen samen beslissingen nemen en consensus bereiken over machtgerelateerde kwesties.

Open-sourcesoftware biedt ruimte voor uiteenlopende ideeën en continue feedback van gebruikers

Open source is voor Google zo belangrijk dat we het in onze bedrijfsfilosofie twee keer noemen en dat we niet alleen onze eigen medewerkers, maar alle ontwikkelaars stimuleren om zich ervoor in te zetten.

Toen we met BigQuery data uit 2017 over GHarchive.org analyseerden, ontdekten we dat ruim 5500 Googlers code hadden bijgedragen aan bijna 26.000 opslagplaatsen, dat ze meer dan 215.000 pull-verzoeken hadden ingediend en bijna 450.000 reacties hadden geplaatst in talloze community's. Volgens een vergelijkende analyse van de bijdrage van Google aan de open-sourcebeweging bekleedt Google een relatief hoge positie in de ranglijst van bedrijven die het meest aan open source bijdragen, op basis van genormaliseerde gegevens.

Googlers dragen actief bij aan populaire projecten zoals Linux, LLVM, Samba en Git.

Google is tot nu toe een fantastische partner geweest. Ik ben zeer onder de indruk van hun enorme inzet om de community te ondersteunen bij een project dat ze niet eens zelf hebben opgestart.

- Matt Klein, technicus bij Lyft

Google gebruikt met grote regelmaat én succes open source voor interne projecten

Google initieerde onder meer de volgende zeer succesvolle projecten:

Google maakt zich sterk voor het gebruik van open API's

Met open API's kan iedereen voortbouwen op het werk van anderen, en dankzij deze samenwerking wordt software stapsgewijs beter. Open API's bieden bedrijven en ontwikkelaars de vrijheid om een andere serviceprovider te kiezen wanneer ze dat willen. Uit collegiaal getoetst onderzoek blijkt dat open API's de innovatie in de gehele sector en binnen elk willekeurig ecosysteem versnellen. Open API's zijn afhankelijk van het recht om bestaande API's opnieuw te gebruiken door onafhankelijke maar compatibele implementaties te maken. Bij Google Cloud spannen we ons in voor open API's via ons lidmaatschap van het Open API Initiative, onze betrokkenheid bij de Open API-specificatie, onze steun aan gRPC en via Cloud Bigtable-compatibiliteit met de HBase-API's, Cloud Spanner, BigQuery-compatibiliteit met SQL:2011 (via extensies) en Cloud Storage-compatibiliteit met gedeelde API's.

Bekijk de lezing die op de derde dag van Google Cloud Next 2017 werd gehouden over openheid

Het accent op open source

KUBERNETES

Open-sourcesysteem voor containerindeling

Google deed 12 jaar onderzoek- en ontwikkelingswerk aan Kubernetes en maakte er vervolgens open source van. Dankzij deze combinatie van toegewijd, doelgericht ontwerpen, openheid en bijdragen uit de community is Kubernetes uitgegroeid tot een van de actiefste projecten op GitHub, met meer dan 45.000 toewijzingen en 1500 betrokkenen tot nu toe. Innovaties vinden plaats in een tempo dat ondenkbaar zou zijn zonder de sectorbrede samenwerking en de initiatieven uit de Kubernetes-community. Lees meer over het open-sourceproject Kubernetes en over Google Kubernetes Engine, onze beheerde service die de beste omgeving is om gecontaineriseerde applicaties te implementeren.

TENSORFLOW

Open-sourcebibliotheek voor machine learning

Sinds Google in 2015 de broncode vrijgaf, is TensorFlow de belangrijkste community voor machine learning op GitHub en in feite ook de standaard open-sourcetoolkit voor machine learning. Omdat het project van belang is voor de hele wereld, wisten we dat het open source moest worden zodat iedereen er vrijelijk aan kon bijdragen. Lees meer over het open-sourceproject TensorFlow en over onze beheerde service Google Cloud Machine Learning Engine, die de beste tool is om volgens een willekeurig TensorFlow-model grootschalige trainingen uit te voeren op een beheerd cluster.

ISTIO

Een open-sourceplatform om microservices te koppelen

Istio is een open platform waarop microservices uniform kunnen worden gekoppeld, beheerd en beveiligd. Met Istio kunt u verkeersstromen tussen microservices beheren, toegangsbeleid afdwingen en telemetriegegevens verzamelen zonder ook maar iets te veranderen aan de code van de microservices.

ANDROID

Android gebruikt de nieuwste innovaties van Google, van machine learning voor virusdetectie en cloudbeveiliging tot kunstmatige intelligentie voor slimme, contextgevoelige support. Meer informatie vindt u op de webpagina Android Enterprise Mobility Management.