Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Cloud Logging

Geniş ölçekte gerçek zamanlı günlük yönetimi ve analizi.

 • action/check_circle_24px Sketch ile oluşturuldu.

  Günlük verilerinizin ve etkinliklerinizin tamamını güvenli şekilde depolayın, arayın, analiz edin ve bunlar için uyarı oluşturun

 • action/check_circle_24px Sketch ile oluşturuldu.

  Herhangi bir kaynaktan özel günlük verileri alın

 • action/check_circle_24px Sketch ile oluşturuldu.

  Uygulama ve altyapı günlükleriniz için eksabayt ölçekli ve tümüyle yönetilen bir hizmet

 • action/check_circle_24px Sketch ile oluşturuldu.

  Günlük verilerini gerçek zamanlı olarak analiz edin

Avantajlar

Sorunları hızlıca çözün

Google Cloud hizmetlerinde desteklenir ve Cloud Monitoring, Error Reporting ve Cloud Trace ile entegre edilmiştir. Bu sayede altyapınız ve uygulamalarınızdaki sorunları hızlıca giderebilirsiniz.

Güvenli, ölçeklenebilir ve tümüyle yönetilir

Bir saniyenin altında kullanım gecikmesi, saniyede bir terabayt alım hızı ve her ay depolanan eksabaytlarca günlük ile tüm kaynaklardan gelen günlüklerinizin tamamını yönetim yükü olmadan, tek bir yerde ve güvenli şekilde depolayın.

Gerçek zamanlı analizler

Gelişmiş analizler almak için Cloud Logging'in gücünü BigQuery ile birleştirin ve gerçek zamanlı Cloud Monitoring kontrol panelleri oluşturmak için günlük tabanlı metrikler kullanın.

Temel özellikler

Temel özellikler

Günlük gezgini

Günlük gezgini; esnek sorgu ifadeleri, zengin histogram görselleştirmeleri, basit alan gezginleri ve sorguları kaydetme özelliğiyle günlükleri aramanıza, düzenlemenize ve analiz etmenize olanak tanır.

Özel günlükler / Ingestion API

Herkese açık yazma API'lerini kullanarak şirket içinden veya başka bir buluttan istediğiniz özel günlükleri yazın.

Günlüklerle ilgili uyarılar

Cloud Monitoring ile entegre ederek, tanımladığınız günlük tabanlı metrikler de dahil günlük etkinlikleriyle ilgili uyarılar oluşturun.

Error Reporting

Gerçek üretim sorunlarının temel sebebi devasa bir veri yığını içinde gizli olabilir. Error Reporting, günlüklerinizdeki istisnaları otomatik olarak analiz eder ve akıllı bir biçimde anlamlı gruplar halinde toplar. Böylece karmaşık veriler arasından sorunları görebilirsiniz.

Error Reporting sayesinde önemli veya yeni hatalarınızı kolayca görebilirsiniz. Ayrıca yeni bir hata grubu tespit edildiğinde otomatik olarak uyarı almak için bildirimleri ayarlayabilirsiniz.

Cloud Denetleme Günlükleri

Cloud Denetleme Günlükleri, güvenlik ekiplerinin Google Cloud'da denetleme takibi tutmalarına yardımcı olur. Bu araçtan yararlanan kuruluşlar, idari faaliyetler ve veri erişimleri üzerinde şirket içindeki ortamlarda sahip oldukları şeffaflık düzeyini Google Cloud'da da elde edebilir. Her idari faaliyet, yetkisiz bir kullanıcı tarafından devre dışı bırakılamayan, sağlam ve her zaman açık bir denetleme takibine kaydedilir. Veri erişim günlükleri, kuruluşunuzun izleme ve uygunluk konusundaki ihtiyaçlarına en uygun şekilde özelleştirilebilir.

Tüm özellikleri göster

Yenilikler

Belgeler

Belgeler

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Cloud Logging araçlarıyla hızlı başlangıç kılavuzu

Bu hızlı başlangıç kılavuzu, Cloud Logging'in özelliklerinden bazılarını öğrenmenizi sağlar.

API'ler ve Kitaplıklar
Cloud Logging API'yi kullanma

Burada referans belgeleri ve örnek kodu bulabilir ve API'yi deneyebilirsiniz.

Google Cloud'un Temel Özellikleri
Cloud Denetleme Günlükleri

Google Cloud Platform'daki tüm kullanıcı etkinliklerinin kim tarafından, ne zaman ve nerede gerçekleştirildiğine dair bilgi edinin.

Google Cloud'un Temel Özellikleri
Error Reporting

Uygulamanızdaki hataları doğru biçimlendirme ile doğrudan Cloud Logging'e göndererek veya bir Error Reporting API uç noktasını çağırarak raporlayın.

Google Cloud'un Temel Özellikleri
Erişim Şeffaflığı

Erişim Şeffaflığı'nın, içeriğinize erişen Google personelinin işlemlerini yakalayan günlükleri nasıl sağladığını öğrenin.

Google Cloud'un Temel Özellikleri
Access Approval

Access Approval API aracılığıyla Google personelinin kuruluş verilerinize erişiminin nasıl denetlenebildiğini öğrenin.

Tüm özellikler

Tüm özellikler

Günlük görüntüleyici Esnek sorgu ifadeleri, zengin histogram görselleştirmeleri, basit alan gezginleri ve sorguları kaydetme özelliğiyle günlükleri arayın, düzenleyin ve sorgulayın.
Özel günlükler / Ingestion API Herkese açık yazma API'lerini kullanarak herhangi bir kaynaktan istediğiniz özel günlükleri Cloud Logging'e yazın.
Günlük uyarıları Cloud Monitoring ile entegre ederek, tanımladığınız günlük tabanlı metrikler de dahil günlük etkinlikleriyle ilgili uyarılar oluşturun.
BigQuery ile gelişmiş analiz İsteğe bağlı olarak, tek tıklamayla verileri gerçek zamanlı olarak BigQuery'ye aktararak gelişmiş analiz ve SQL benzeri sorgulamadan yararlanın.
Günlük tutma Günlük yönlendiriciyi kullanarak farklı Günlük Paketlerindeki günlükler için farklı tutma süreleri ve farklı günlükler için kriterler yapılandırın.
Günlük tabanlı metrikler Cloud Monitoring'de sorunsuzca görünen günlük verilerinden metrikler oluşturun ve bu metrikleri yine Cloud Monitoring'de görselleştirip kontrol panellerine dönüştürün.
Denetleme günlüğü Google Cloud'da yönetici ve veri erişimi etkinliklerini yakalayan denetleme günlüklerine erişin ve verileri 400 gün boyunca ek bir maliyet olmadan tutun.
Üçüncü taraf entegrasyonları Cloud Pub/Sub'ı kullanıp Günlük Yönlendirici'yi yapılandırarak harici sistemlerle entegre edin ve günlükleri dışa aktarın.
Günlük arşivi Günlükleri Cloud Storage'a kolayca aktararak daha düşük maliyetle daha uzun bir süre boyunca saklayın.
Error Reporting Error Reporting, günlüklerinizdeki istisnaları otomatik olarak analiz eder ve akıllı bir biçimde anlamlı gruplar halinde toplar. Böylece karmaşık veriler arasından sorunları görebilirsiniz.
Günlük paketleri ve görünümleri Birinci sınıf günlük depolama çözümü sunan günlük paketleri, günlüklerinizi ihtiyaçlarınıza göre merkezileştirmenize veya alt bölümlere ayırmanıza olanak tanır. Ayrıca standart IAM kontrolleri aracılığıyla günlük görünümlerini kullanarak kullanıcıların erişebileceği günlükleri belirleyebilirsiniz.

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma

Cloud Logging'deki tüm özelliklerin kullanımı ücretsizdir ve fiyatlandırma, tahsis edilen ücretsiz miktardan sonra alınan günlük hacmi için geçerlidir. Fiyatlandırmayla ilgili daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

Özellik Fiyat1 Aylık ücretsiz servis birimi Geçerlilik tarihi
Logging verileri 0,50 ABD doları/GiB Proje başına ilk 50 GiB 1 Temmuz 2018

1Fiyatlandırma söz konusu olduğunda MB ve GB gibi tüm birimler ikili ölçümleri temsil eder. Örneğin 1 MB, 220 bayttır. 1 GB, 230 bayttır. Bu ikili birimler, sırasıyla mebibayt (MiB) ve gibibayt (GiB) olarak da bilinir. MB ile MiB ve GB ile GiB birimlerinin birbirlerinin yerine kullanıldığını unutmayın.